Rysowanie i szkicowanie notatek na stronie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program OneNote pozwala rysować, szkicować lub pisać notatki palcem, piórem, a nawet myszą. Zamiast rysować odręcznie, możesz też wybrać kształt z galerii.

Aby rysować i Szkicować na standardowym komputerze

 1. Kliknij kartę Rysowanie.

 2. Na wstążce kliknij dowolne pióro lub dowolny zakreślacz, a następnie zacznij rysować lub szkicować notatki na stronie, używając myszy.

 3. Aby anulować tryb rysowania, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze lub kliknij przycisk Wpisz na karcie Rysowanie.

Aby rysować i Szkicować na komputerze obsługującym dotyk lub urządzenia

 1. Naciśnij kartę Rysowanie.

 2. Naciśnij pozycję Rysuj palcem, naciśnij dowolne pióro lub dowolny zakreślacz na wstążce, a następnie zacznij rysować lub szkicować na stronie, posługując się palcem lub piórem.

  Porady: 

  • Jeśli Twoje urządzenie obsługiwane dotykiem ma niewielki ekran, kliknij lub naciśnij przycisk Tryb dotyku/myszy na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij pozycję Dotyk. Spowoduje to rozmieszczenie poleceń w większych odstępach, co ułatwia naciskanie palcem. Po zakończeniu rysowania możesz wyłączyć ten tryb. 

  • Jeśli masz komputer z ekranem dotykowym, możesz również sporządzać odręczne notatki i konwertować je na tekst.

 3. Aby anulować tryb rysowania, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze lub kliknij przycisk Wpisz na karcie Rysowanie.

Aby narysować kształt

 1. Kliknij lub naciśnij kartę Rysowanie, wybierz pozycję z galerii Kształty, a następnie przeciągnij na stronie myszą lub palcem, aby narysować kształt.

 2. Gdy kształt jest zaznaczony, możesz go przeciągać w celu zmiany rozmiaru albo przenosić w inne miejsce na stronie.

 3. Aby wyświetlić dodatkowe opcje rysowania, kliknij lub naciśnij strzałkę Więcej w prawym dolnym rogu galerii Kształty, a następnie wybierz kształt z wyświetlonego menu.

 4. Aby anulować tryb rysowania, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze lub kliknij przycisk Wpisz na karcie Rysowanie.

Aby narysować kolejno kilka kształtów

 1. Kliknij lub naciśnij kartę Rysowanie, a następnie kliknij strzałkę Więcej w lewym dolnym rogu galerii Kształty.

 2. W wyświetlonym menu kliknij pozycję Zablokuj tryb rysowania.

  Program OneNote pozostanie w trybie rysowania, dopóki go nie wyłączysz.

 3. Wybierz elementy z listy Kształty, a następnie kliknij i przeciągnij na stronie, aby narysować żądany kształt.

 4. Aby anulować tryb rysowania, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze lub kliknij przycisk Wpisz na karcie Rysowanie.

Aby usunąć kształtów lub notatki narysowaniu

 • Kliknij pozycję Rysowanie > Gumka i wymaż notatki.

 • Możesz również zaznaczyć notatki lub kształty i nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze.

Narzędzia do pisania w programie Microsoft Office OneNote 2007 umożliwiają dodawanie do notatek pisma ręcznego lub odręcznych rysunków przy użyciu dowolnego urządzenia wskazującego, takiego jak rysik tabletu graficznego, pióro komputera typu tablet, a nawet mysz.

W tym artykule

Pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi do pisania i rysowania

Pisanie lub rysowanie notatek

Dostosowywanie pióra

Konwertowanie pisma ręcznego na tekst

Pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi pisania i rysowania

 1. W menu Widok wskaż pozycję Paski narzędzi, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Narzędzia do rysowania.

  • Kliknij pozycję Moje pióra.

  • Kliknij pozycję Narzędzia do pisania.

Uwaga: Domyślnie paski narzędzi Narzędzia do rysowania i Moje pióra są zadokowane poniżej i po lewej stronie okna aplikacji. Aby je przenieść do nowej lokalizacji, kliknij i przeciągnij uchwyt przenoszenia Obraz przycisku na zadokowanego paska narzędzi lub na pasku tytułu na przestawnym pasku narzędzi.

Początek strony

Pisanie lub rysowanie notatek

 1. Aby zaznaczyć określoną szerokość i kolor, na pasku narzędzi Narzędzia do pisania kliknij Pióro Obraz przycisku , lub kliknij strzałkę obok przycisku pióra Obraz przycisku .

 2. Używając myszy lub pióra komputera typu tablet, możesz rysować lub wpisywać notatki bezpośrednio na powierzchni strony.

  • Aby dodać więcej miejsca na stronie, kliknij przycisk Wstaw dodatkowe miejsce do pisania Obraz przycisku na pasku narzędzi Narzędzia do pisania, umieść wskaźnik myszy w miejscu, w którym chcesz dodać miejsce, a następnie przeciągnij strzałkę w kierunku wskazywanym przez wskaźnik.

  • Aby usunąć pociągnięć odręcznych, kliknij przycisk Gumka Obraz przycisku na pasku narzędzi Narzędzia do pisania, a następnie przeciągnij wskaźnik nad obszarem pisma odręcznego. Aby zatrzymać wymazywanie pisma odręcznego, kliknij ponownie przycisk Gumka. Gumka można usunąć całe pociągnięcie pisma odręcznego za pomocą pojedynczego wybrania lub kliknij pozycję. Jest szczególnie przydatna do usuwania lub poprawiania pociągnięć.

  • Aby zaznaczyć pismo odręczne, kliknij Narzędzie wpisywania/wyboru Obraz przycisku na pasku narzędzi Narzędzia do pisania, a następnie przeciągnij kursor lub naciśnij dwukrotnie, aby zaznaczyć wyraz.

Początek strony

Dostosowywanie pióra

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia do pisania kliknij strzałkę obok przycisku pióra Obraz przycisku , a następnie w menu skrótów kliknij flamaster lub wyróżnienie, które chcesz dostosować.

  Program OneNote zawiera osiem flamastrów i cztery zakreślacze. Dostosowywanie piór nie powoduje dodawania nowych pozycji do listy dostępnych piór. Dostosowanie pióra powoduje zastąpienie oryginalnej pozycji określonymi przez Ciebie ustawieniami.

 2. Kliknij ponownie strzałkę obok przycisku Pióro, a następnie kliknij polecenie Dostosuj bieżące pióro.

 3. W oknie dialogowym Dostosowywanie bieżącego pióra wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Nazwa pióra wpisz nową nazwę bieżącego pióra.

  • Na liście Kolor pióra kliknij nowy kolor dla bieżącego pióra.

  • Na liście Grubość pióra (mm) wprowadź nową grubość pociągnięcia (w milimetrach) dla bieżącego pióra.

Początek strony

Konwertowanie pisma ręcznego na tekst

Odręczne notatki można przekonwertować na tekst maszynowy. Funkcje rozpoznawania pisma ręcznego są właściwe dla języka systemu operacyjnego.

 1. Zaznacz stronę, kontener notatek lub wyraz do przekonwertowania, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć stronę notatek odręcznych, naciśnij lub kliknij kartę aktywnej strony.

  • Aby zaznaczyć kontener notatek, naciśnij lub kliknij górną krawędź kontenera.

  • Aby wybrać pojedyncze wyrazy, naciśnij lub kliknij Narzędzie wpisywania/wyboru Obraz przycisku na pasku narzędzi Narzędzia do pisania, a następnie przeciągnij kursor myszy na wyrazie lub naciśnij dwukrotnie wyraz.

 2. W menu Narzędzia naciśnij lub kliknij pozycję Konwertuj pismo ręczne na tekst.

 3. Jeśli wyraz zostanie przekonwertowany nieprawidłowo, naciśnij lub kliknij Narzędzie wpisywania/wyboru Obraz przycisku na pasku narzędzi Narzędzia do pisania, naciśnij lub kliknij nieprawidłowo przekonwertowany wyraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli komputer typu Tablet działa system Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, naciśnij lub kliknij strzałkę obok pozycji symbol listę Obraz przycisku , a następnie w menu skrótów wybierz polecenie lub kliknij alternatywny wyraz.

  • Jeśli korzystasz z komputera typu tablet z systemem Windows XP Tablet PC Edition 2005, kliknij prawym przyciskiem myszy przekonwertowany wyraz, a następnie w menu skrótów naciśnij lub kliknij wybrany wyraz zamienny.

   Uwaga: Jeśli menu skrótów nie zawiera właściwego wyrazu, należy ponownie wpisać wyraz, cofnąć konwertowanie lub ponownie wprowadzić wyraz przy użyciu klawiatury lub panelu wprowadzania komputera typu tablet. Jeśli masz dostęp do klawiatury, najłatwiejszym sposobem może być ponowne wpisanie nieprawidłowo przekonwertowanego tekstu lub naciśnięcie klawisza F7 w celu poprawienia nieprawidłowo napisanych wyrazów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×