Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office

Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na urządzeniu z ekranem dotykowym Rysuj palcem, pióro cyfrowe lub myszy.

Napis „Hello” został napisany za pomocą pisma cyfrowego na kanwie w programie PowerPoint.

Dostępne funkcje pisma odręcznego zależy od typu urządzenia, którego używasz, i tego, czy jest to Twoja subskrypcja Office 365.

Uruchom, wybierając pozycję wersji Office:

Rysowanie za pomocą dotyku

Jeśli urządzenie jest ekranem dotykowym, na karcie Rysowanie jest włączone automatycznie. W przeciwnym razie włączyć tę funkcję, wybierając pozycję plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki > Rysuj.

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Nowy zestaw pióra jest możliwości dostosowywania i przenośnych. Definiowanie pióra, który ma być, a następnie są one dostępne w Word, Excel i PowerPoint.

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz opcję pióra, aby go zaznaczyć.

  Pióra i wyróżnienia na karcie Rysowanie w usłudze Office 365

  W Word muszą być w układ wydruku, aby narysować przy użyciu pisma odręcznego. Jeśli na karcie Rysowanie jest wyszarzona, tak aby nie wybierz pióro, przejdź na kartę Widok, a następnie wybierz Układ wydruku.

 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  • Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy.

  Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie
 3. Tekstury Ołówek jest również dostępne:

  Po narysowaniu z teksturą ołówek podczas korzystania z obsługiwanych pióra cyfrowego można pochylanie pióra, aby uzyskać efekt "cieniowanie", tak jak otrzyma ołówkiem rzeczywistą.

  Subskrybenci Office 365 mogą rysować w trzech różnych teksturach: ołówka, pióra lub zakreślacza
 4. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Gdy użytkownik narysuje kształtu pisma odręcznego, zachowuje się jak kształty, na których są używane do pracy z w Office. Można zaznaczyć kształt, a następnie można przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, przestawianie położenia i tak dalej.

 5. Aby zakończyć pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia, wybierz pozycję Zaznacz Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie.

Konwertowanie pisma odręcznego na tekst lub kształty

Zobacz Konwertowanie pisma odręcznego do tekstu lub kształtów w programie PowerPoint dla usługi Office 365.

Więcej funkcji

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.

  (W PowerPoint dla usługi Office 365, możesz wybrać z czterech gumki. Naciśnij strzałkę w dół na przycisk Gumka, aby wybrać Gumka, który ma).

  Program PowerPoint dla usługi Office 365 zawiera cztery gumki dla pisma cyfrowego.
 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

  Korzystając z gumki segmentów w programie PowerPoint, możesz po prostu nacisnąć segment pisma odręcznego lub przeciągnąć po nim, aby go usunąć (zamiast dokładnie oczyszczać cały segment). Przeciąganie przez segmenty to łatwy sposób wymazywania kilku segmentów jednocześnie.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego.

Wszystkie aplikacje zawierają standardowe narzędzie do zaznaczania Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie na Wstążce, którym można zaznaczać zarówno rysunki pisma cyfrowego, jak i wszystkie inne rodzaje obiektów.

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Dotyczy tylko programów PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint .

 2. Używając pióra lub palca przeciągnij, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyraz, który chcesz zaznaczyć. Obszar zaznaczenia zanikające, kreskowanym pojawia się wokół niego, a po wykonaniu tych części, które można lassoed jest zaznaczone. Następnie można modyfikować obiektu, zgodnie z potrzebami: go przenieść, zmienić jego kolor i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

W programach Excel i PowerPoint za pomocą pióra cyfrowego możesz zaznaczyć obszar bez naciskania narzędzia zaznaczenia na wstążce. Wystarczy nacisnąć obsługiwany przycisk pióra w celu zaznaczenia lassem pisma odręcznego bez konieczności przechodzenia do wstążki. Następnie możesz za pomocą pióra przenosić i obracać obiekt pisma odręcznego lub zmieniać jego rozmiar.

Pióro Surface z objaśnieniami dla gumki, poradą i przyciskiem kliknięcia prawym przyciskiem myszy

 1. W menu Plik wybierz kolejno pozycje Opcje, Zaawansowane.

 2. W sekcji Pióro zaznacz pole wyboru obok pozycji Domyślnie używaj pióra do zaznaczania zawartości i pracowania z nią.

To ustawienie jest stosowane tylko do aplikacji, w którym należy go tak, na przykład możesz mieć automatyczne pisanie odręczne włączone w Visio i wyłączona w Word.

Nazwa funkcji

Opis

Zobacz

Poprawki odręczne

Edytowanie dokumentów przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego i funkcji pisma cyfrowego systemu Windows

Logo programu Word

Edytowanie dokumentu za pomocą naturalnych gestów.

Pismo odręczne na tekst lub kształt

Konwertowanie pisma odręcznego rysunku tekst standardowy lub standardowy Office kształtu grafiki

Logo programu PowerPoint

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty lub tekst

Pismo odręczne na kształt 

Konwertowanie pisma odręcznego do kształtu grafiki standardowe Office do rysowania

Logo programu Word     Logo programu Excel   Logo programu Visio

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty

Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne

Pisanie złożonego równania matematycznego przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego, a następnie konwertowanie go na tekst

Logo programu Word   Logo programu PowerPoint

Pisanie, wstawianie lub zmienianie równania

Odtwarzanie pisma odręcznego

Odtwarzanie serii akcji pisania odręcznego na slajdzie

Logo programu Word   Logo programu PowerPoint   Logo programu Excel

Odtwarzanie pociągnięć odręcznych w pakiecie Office

Linijka

Rysowanie linii prostej za pomocą pisma odręcznego lub wyrównywanie zestawu obiektów

Logo programu PowerPoint

Rysowanie linii prostych lub wyrównywanie elementów przy użyciu linijki

Rysowanie odręczne w notesie

Dłoń i zapisu notatki i rysować lub Szkicować obrazów

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 Program OneNote dla systemu Windows 10: Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote

OneNote Program OneNote 2016, 2013, 2010 lub 2007: Rysowanie i szkicowanie notatek na stronie

Program OneNote dla komputerów Mac ikony OneNote dla komputerów Mac: Rysowanie i dodawać adnotacje odręczne

Program OneNote Online: Rysowanie i szkicowanie notatek na stronie

Obsługa języków

Zobacz, które języki są obsługiwane przez Edytor pisma odręcznego (w programie Word) i konwertera pismo odręczne na tekst (w programie PowerPoint)

Języki obsługuje konwersji pismo odręczne na tekst

Znajdowanie narzędzi do rysowania

Przejdź do karty Recenzja i wybierz pozycję Rozpocznij pisanie odręczne, aby wyświetlić karty Narzędzia pisma odręcznego i Pióra.

Przycisk Rozpocznij pisanie odręczne na karcie Recenzja w pakiecie Office

Pisanie lub rysowanie

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Pióro.

  Przycisk Pióro na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Aby zmienić kolor pisma odręcznego i szerokość pociągnięcia, wskaż wybrany kolor i wybraną szerokość (0,35 mm – 0,5 mm).

  Przedstawia opcje stylu pióra w pakiecie Office

 3. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Przykładowe wyrazy zapisane odręcznie w dokumencie programu Word

Wyróżnianie tekstu

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zakreślacz, a następnie wybierz kolor wyróżnienia.

  Przycisk Zakreślacz na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Wskaż i przeciągnij pióro lub palec po tekście, który chcesz wyróżnić.

  Tekst możesz wyróżniać w programach Excel, Word i Outlook, ale program PowerPoint nie obsługuje wyróżniania tekstu.

Usuwanie całych pisanych wyrazów i rysunków odręcznych

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Używając pióra lub palca, zaznacz wyraz lub rysunek odręczny, który chcesz wymazać.

Rysowanie w programie OneNote

Jeśli korzystasz z OneNote i chcesz narysować, zobacz te inne artykuły:

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 Program OneNote dla systemu Windows 10: Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote

OneNote Program OneNote: Rysowanie i szkicowanie notatek na stronie

Program OneNote Online: Rysowanie i szkicowanie notatek na stronie

Dodatkowe funkcje w programie PowerPoint

Zaznaczanie części rysunku odręcznego lub pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

Aby zaznaczyć część rysunku lub niektóre pisane wyrazy, użyj narzędzia Lasso. Za pomocą narzędzia Lasso nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie (kształtów, obrazów i tym podobnych).

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zaznaczenie lassem.

  Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca przeciągnij, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyraz, który chcesz zaznaczyć. Obszar zaznaczenia zanikające, kreskowanym pojawia się wokół niego, a po wykonaniu tych części, które można lassoed zostanie wybrana.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Usuwanie części rysunku odręcznego lub części pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office
 2. Używając pióra lub palca, zaznacz części rysunku odręcznego lub tekstu, które chcesz wymazać.

Konwertowanie rysunków odręcznych na kształty (tylko program PowerPoint)

Na ekranie dotykowym można przekonwertować rysunki odręczne na typowe kształty.

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Konwertuj na kształty.

  Przycisk Konwertuj na kształty na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie, a program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, kliknij ponownie pozycję Konwertuj na kształty.

Jakie kształty można konwertować w programie PowerPoint?

Gdy utworzysz rysunek odręczny, program PowerPoint może przekonwertować go na najbardziej podobny kształt.

Rysunek odręczny

Kształt odpowiadający rysunkowi

Prostokąt

Prostokąt narysowany odręcznie

Prostokąt

Normalny prostokąt

Kwadrat

Odręczny rysunek kwadratu

Prostokąt z bokami równej długości

Normalny kwadrat

Romb

Odręczny rysunek rombu

Romb

Normalny romb

Równoległobok

Odręczny rysunek równoległoboku

Równoległobok

Normalny równoległobok

Trapez

Odręczny rysunek trapezu

Trapez

Normalny trapez

Czworobok nieforemny

Odręczny rysunek czworoboku

Dowolny kształt zamknięty o czterech bokach

Normalny czworobok

Pięciokąt foremny

Odręczny rysunek pięciokąta

Pięciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny pięciokąt

Sześciokąt foremny

Odręczny rysunek sześciokąta

Sześciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny sześciokąt

Elipsa

Odręczny rysunek elipsy

Elipsa

Normalna elipsa

Okrąg

Odręczny rysunek okręgu

Kształt elipsy o równej wysokości i szerokości

Normalny okrąg

Strzałka z pojedynczym grotem

Odręczny rysunek strzałki

Arrow

Normalna strzałka

Strzałka z dwoma grotami

Odręczny rysunek strzałki z dwoma grotami

Podwójna strzałka

Normalna strzałka z dwoma grotami

Strzałki łączące dwa kształty

Linia łącząca dwa kształty

Łączniki ze strzałkami

Łącznik między dwoma kształtami

Trójkąt prostokątny

Odręczny rysunek trójkąta prostokątnego

Trójkąt o kącie prostym

Normalny trójkąt prostokątny

Trójkąt równoboczny

Odręczny rysunek trójkąta równobocznego

Trójkąt o wszystkich bokach równych

Normalny trójkąt równoboczny

Trójkąt równoramienny

Odręczny rysunek trójkąta równoramiennego

Trójkąt o dwóch bokach równych

Normalny trójkąt równoramienny

Trójkąt nieforemny

Odręczny rysunek trójkąta nierównobocznego

Dowolny kształt zamknięty o trzech bokach. Normalny trójkąt nierównoboczny

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu pakietu Office na urządzeniach dotykowych z systemem Windows, zobacz następujące tematy:

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Na komputerze Mac te funkcje są dostępne tylko w usłudze Office 365 i Office 2019 dla komputerów Mac.

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz opcję pióra, aby go zaznaczyć.

  Pióra i wyróżnienia na karcie Rysowanie w usłudze Office 365 dla komputerów Mac
 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć grubość pióra od.25 mm do 3,5 mm. Wybierz a grubość nawiązać pióra zwiększenie grubości lub cieńsze.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  • Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy. Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie

 3. Tekstury Ołówek jest również dostępne:

  Po narysowaniu z teksturą ołówek podczas korzystania z obsługiwanych pióra cyfrowego można pochylanie pióra, aby uzyskać efekt "cieniowanie", tak jak otrzyma ołówkiem rzeczywistą.

  Subskrybenci Office 365 mogą rysować w trzech różnych teksturach: ołówka, pióra lub zakreślacza
 4. Gdy użytkownik narysuje kształtu pisma odręcznego, zachowuje się jak kształty, na których są używane do pracy z w Office. Można zaznaczyć kształt, a następnie można przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, przestawianie położenia i tak dalej.

 5. Aby zatrzymać pisma odręcznego i wybierz pozycję adnotacje, aby zmodyfikować lub przenieś je, cofnąć zaznaczenia przycisku Rysowanie na karcie Rysowanie.

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.

  (W PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac, możesz wybrać z czterech gumki. Naciśnij strzałkę w dół na przycisk Gumka, aby wybrać Gumka, który ma).

  Na komputerze Mac w programie PowerPoint dla usługi Office 365 zawiera cztery gumki dla pisma cyfrowego.
 2. Przy użyciu myszy pióra lub palca, przeciągnij wskaźnik w pismo odręczne, które chcesz usunąć.

PowerPoint i Excel mieć także pismo odręczne zaznaczenia narzędzia Zaznaczenie Lasso, Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint specjalnie dla Zaznaczanie obiektów narysowany odręcznie. Jest najbardziej przydatna, gdy korzystasz z różnych obiektów standardowe i całe pismo odręczne i chcesz zaznaczyć obiekt pisma odręcznego.

Dotyczy tylko programów PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint .

 2. Przy użyciu myszy pióra lub palca, przeciągnij, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyraz, który chcesz zaznaczyć. Obszar zaznaczenia zanikające, kreskowanym pojawia się wokół niego, a po wykonaniu tych części, które można lassoed jest zaznaczone. Następnie można modyfikować obiektu, zgodnie z potrzebami: go przenieść, zmienić jego kolor i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

 1. W Excel menu PowerPoint, Word i wybierz polecenie Preferencje > Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające > Ogólne.

 2. W sekcji pióra wyczyść pole obok Użyj pióra, aby zaznaczyć i interakcji z zawartością domyślnie.

To ustawienie jest stosowane tylko do bieżącej aplikacji. Tak na przykład możesz mieć automatyczne pisanie odręczne włączone w Excel i wyłączona w Word.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Word dla systemu iOS, Excel dla systemu iOS i PowerPoint dla systemu iOS uzyskanego podstawowe opcje pisma odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzia do zaznaczania, narzędzia Rysuj z dotyku, Gumka pociągnięć pióra, wiele kolorów pisma odręcznego i opcji grubość pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie Rysowanie aplikacji pakietu Office System iOS

Ikona programu OneNote iOS Jeśli pracujesz w programie OneNote na tablecie iPad, zobacz pismo ręczne, rysowanie i szkicowanie.

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj za pomocą myszy lub dotyku („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Wystarczy nacisnąć kartę Rysowanie, wybrać pióro Selektor Pióro na karcie Rysowanie w programie PowerPoint dla urządzeń z systemem iOS i już można rozpocząć rysowanie odręczne na slajdzie.

Aby zmienić ustawienia na pióro:

 1. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu Opcje kolor pióra i grubości. Wybierz preferowany rozmiar i kolor usługi:

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • Szesnastu pełnymi kolorami są dostępne w menu z bardziej dostępne po naciśnięciu Więcej kolorów pisma odręcznego.

  • (Dotyczy tylko Office 365 subskrybentów) Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy.

  Pismo odręczne kolorów i efektów rysunku przy użyciu pisma odręcznego w pakiecie Office w systemie iOS

  Tekstury Ołówek jest teraz dostępny:

  Galeria pióra w pakiecie Office dla telefonu iPhone i iPad zawiera tekstury Ołówek

  Pióro Apple Pencil jest wrażliwe na nacisk, co pozwala na zmienianie grubości linii. Jest ono również wrażliwe na nachylenie, co umożliwia tworzenie cieniowania, jak w przypadku pochylonego ołówka grafitowego.

 2. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Gdy użytkownik narysuje kształtu pisma odręcznego, zachowuje się jak kształty, na których są używane do pracy z w Office. Można zaznaczyć kształt, a następnie można przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, przestawianie położenia i tak dalej.

 3. Aby zatrzymać pisma odręcznego i wybierz pozycję adnotacje, albo zmodyfikować lub przenieść je, wyłącz funkcję Rysowanie za pomocą dotyku na karcie Rysowanie wyłączenie tej funkcji również uniemożliwia podejmowania znaki przypadkowe pisma odręcznego podczas dłoni dotykającego ekranu.

Obejrzyj klip wideo omówienie funkcje pisma odręcznego w urządzeniach iPhone i iPad:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight lub Adobe Flash Player albo program Internet Explorer 9.

2:47

Zaznaczanie

Na urządzeniu z systemem iOS tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

(Jeśli korzystasz z Ołówek firmy Apple na urządzeniu iPad Pro, pozwalające wybierz tryb domyślny, przechodząc do pozycji Ustawienia aplikacji.)

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych na slajdzie, i chcesz zaznaczyć tylko obiekt pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem:

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz Zaznaczenie Lasso Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W PowerPoint, dostępne są cztery gumki — Gumka pociągnięć, małych i średnich Gumka lub Gumka części. Naciśnij strzałkę w dół na przycisk Gumka, aby wybrać Gumka, który ma).

  Z Części Gumka możesz po prostu wybierz część pisma odręcznego lub przeciągnij kursor wzdłuż go, aby usunąć go (zamiast dokładnie wyczyścić z dala od komputera całego segmentu). Wokół segmentów jest łatwym sposobem wymazywanie kilku jednocześnie.

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Wyłączanie automatycznego pisanie odręczne

 1. Otwórz aplikację ustawienia na ekranie głównym urządzeniu z systemem iOS.

 2. Przewiń listę aplikacji u dołu strony ustawień w celu znalezienia aplikacji Office, a następnie naciśnij, aby otworzyć jej ustawienia.

 3. W obszarze Ustawienia aplikacji po prawej stronie u dołu w obszarze Rysowanie i ustawienie adnotowanie Przełącz Apple Ołówek zawsze umożliwia Rysowanie odręczne.

W obszarze Ustawienia aplikacji można można przełączyć automatyczne pisanie odręczne lub włączyć.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Aplikacje Word dla systemu Android, Excel dla systemu Android i PowerPoint dla systemu Android zawierają podstawowe opcje pisania odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, gumka pociągnięć, pióra, kolory pisma odręcznego i koło kolorów oraz opcje grubości pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie Rysowanie w aplikacjach mobilnych pakietu Office

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj za pomocą myszy lub dotyku („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Wystarczy nacisnąć kartę Rysowanie, wybrać pióro Selektor pióra na karcie Rysowanie w programie PowerPoint dla urządzeń przenośnych i już można rozpocząć rysowanie odręczne na slajdzie.

Zaznaczanie

Na urządzeniu z systemem Android tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania rysunków odręcznych. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem.

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz Zaznaczenie Lasso Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego bez konieczności wybierania gumki na Wstążce.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Dodawanie adnotacji przy użyciu pisma odręcznego podczas pokazywania prezentacji

W PowerPoint można dodać znaczniki pośrednie pisma odręcznego do slajdu podczas prezentacji:

Narzędzia pisma odręcznego jest dostępna w widoku pokazu slajdów

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile uzyskanego podstawowe opcje pisma odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzia do zaznaczania, narzędzia Rysuj z dotyku, Gumka pociągnięć pióra, wiele kolorów pisma odręcznego i opcji grubość pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia na karcie Rysowanie w pakiecie Office Mobile dla systemu Windows 10

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 Jeśli pracujesz w programie OneNote dla systemu Windows 10, zobacz Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Rysowanie i pisanie

Domyślnie Rysuj palcem (lub "Trybie pisma odręcznego") jest włączona w przypadku korzystania z urządzenia przenośnego. Po prostu naciśnij kartę Rysowanie, wybierz pióro Selektor Pióro na karcie Rysowanie i można rozpocząć Rysowanie odręczne na slajdzie.

Na karcie Rysowanie w Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile dla Windows 10 jest podobna do klasycznej wersji programu każdej aplikacji. Zanim będzie można używać funkcji rysunku, należy zaktualizować do najnowszej wersji Windows 10. Aby to zrobić, wybierz przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Aby zmienić ustawienia na pióro:

 1. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu Opcje kolor pióra i grubości. Wybierz preferowany rozmiar i kolor usługi:

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • Szesnastu pełnymi kolorami są dostępne w menu z bardziej dostępne po naciśnięciu Więcej kolorów pisma odręcznego.

  • Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy.

  Pismo odręczne kolorów i efektów rysunku przy użyciu pisma odręcznego w pakiecie Office w systemie Windows Mobile
 2. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Gdy użytkownik narysuje kształtu pisma odręcznego, zachowuje się jak kształty, na których są używane do pracy z w Office. Można zaznaczyć kształt, a następnie można przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, przestawianie położenia i tak dalej.

 3. Aby zatrzymać pisma odręcznego i wybierz pozycję adnotacje, albo zmodyfikować lub przenieść je, wyłącz funkcję Rysowanie za pomocą dotyku na karcie Rysowanie wyłączenie tej funkcji również uniemożliwia podejmowania znaki przypadkowe pisma odręcznego podczas dłoni dotykającego ekranu.

Wybierz opcję

Tryb pisania odręcznego jest włączona, po wybraniu pióro lub zakreślacz na karcie Rysowanie przeciwnym przypadku, jesteś w trybie wybierz i można nacisnąć, aby zaznaczyć obiekt.

PowerPoint Mobile i Excel Mobile mieć także pismo odręczne zaznaczenia narzędzia Zaznaczenie Lasso, Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , szczególnie do zaznaczania obiektów narysowany odręcznie. Jest najbardziej przydatna, gdy korzystasz z różnych obiektów standardowe i całe pismo odręczne i chcesz zaznaczyć obiekt pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel:

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz Zaznaczenie Lasso Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Otwieranie karty Rysowanie na telefonach z systemem Windows 10 Mobile

Poniżej opisano, jak wyświetlić kartę Rysowanie w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint na telefonach z systemem Windows 10 Mobile.

 1. Wybierz przycisk Więcej Przycisk Więcej w pakiecie Office Mobile w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Wybierz kartę Rysowanie.

  Karta Rysowanie zaznaczona w pakiecie Office Mobile.

Zobacz też

Języki obsługuje konwersji pismo odręczne na tekst

Wyłączanie automatycznego pisma odręcznego w systemie Windows lub iOS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×