Przejdź do głównej zawartości

Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office

Na urządzeniu obsługującym dotyk, Rysuj za pomocą palca, pióra cyfrowego lub myszy.

Napis „Hello” został napisany za pomocą pisma cyfrowego na kanwie w programie PowerPoint.

Dostępne funkcje pisma odręcznego są zależne od typu używanego urządzenia i używanej wersji Office.

Zacznij od wybrania wersji Office:

Przycisk Rysuj umożliwia przełączanie między trybem pisma odręcznego i normalnym trybem zaznaczania.

Jeśli urządzenie obsługuje tryb dotyku, karta rysowanie jest włączana automatycznie. W przeciwnym razie włącz je, wybierając opcje > plików > Dostosowywanie wstążki > rysowanie.

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Nowy zestaw piór jest dostosowywalny i przenośny. Wystarczy zdefiniować potrzebne pióra, a będą one dostępne w programach Word, Excel i PowerPoint.

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pióro, aby je zaznaczyć.

  Karta narzędzia do rysowania na wstążce programu Word.

  W Word, aby rysować za pomocą pisma odręcznego, musisz mieć układ wydruku. Jeśli karta rysowanie jest wyszarzona, więc nie możesz wybrać pióra, przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Układ wydruku.

  W Outlook najpierw naciśnij treść wiadomości i Wstaw kanwę rysunku Przycisk kanwa rysunku. ; Następnie możesz wybrać pióro, z którym chcesz rysować.

 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  • Dostępne są także osiem efektów: tęczowe, Galaxy, lawa, Ocean, różano-złoty, złoty,srebrnyi brązowy.

  Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie
 3. Tekstura ołówka jest również dostępna:

  Gdy rysujesz za pomocą tekstury ołówka podczas korzystania z obsługiwanego pióra cyfrowego, możesz pochylić pióro, aby uzyskać efekt "cieniowania", tak samo jak w przypadku rzeczywistych ołówków.

  Możesz rysować pismo odręczne za pomocą trzech różnych tekstur: ołówek, pióro lub zakreślacz
 4. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Po narysowaniu kształtu pisma odręcznego działa tak samo, jak każdy kształt, do którego Pracujesz w Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 5. Aby zatrzymać pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje, w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia wybierz pozycję rysowanie Przycisk Rysuj umożliwia przełączanie między trybem pisma odręcznego i normalnym trybem zaznaczania. lub rysowanie za pomocą Rysuj za pomocą myszy lub ekranu dotykowego. dotyku na karcie rysowanie .

Konwertowanie pisma odręcznego na tekst lub kształty

Word lub Excel: zobacz Konwertowanie pisma odręcznego na kształty w pakiecie Office

PowerPoint: zobacz Konwertowanie pisma odręcznego na tekst lub kształty w programie PowerPoint dla pakietu Office 365.

Więcej funkcji

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.

  (W PowerPoint dla usługi Office 365 można wybierać różne rozmiary gumki. Program Word ma trzy opcje Gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

  W programie PowerPoint dla pakietu Office 2019 zastosowano cztery Gumka do cyfrowego pisma odręcznego.
 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

  Korzystając z gumki segmentów w programie PowerPoint, możesz po prostu nacisnąć segment pisma odręcznego lub przeciągnąć po nim, aby go usunąć (zamiast dokładnie oczyszczać cały segment). Przeciąganie przez segmenty to łatwy sposób wymazywania kilku segmentów jednocześnie.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego.

Wszystkie aplikacje zawiera narzędzie do rysowania Przycisk Rysuj umożliwia przełączanie między trybem pisma odręcznego i normalnym trybem zaznaczania. na karcie rysowanie wstążki, aby przełączać się między trybem pisma odręcznego a trybem zaznaczania.

Dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczanie za pomocą Lasso, Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. lub Przycisk Lasso z galerii piór specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych farbą. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Dotyczy tylko Word, PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Lasso wybierz Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. lub Przycisk Lasso z galerii piór .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij wskaźnik, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, który chcesz zaznaczyć. Wokół tego pojawi się wyblakły, kreskowany region zaznaczenia, a po zakończeniu zostanie zaznaczony fragment. Następnie możesz manipulować swoim obiektem w dowolny sposób: go przenieść, zmienić jego kolor itd.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

W programach Excel i PowerPoint za pomocą pióra cyfrowego możesz zaznaczyć obszar bez naciskania narzędzia zaznaczenia na wstążce. Wystarczy nacisnąć obsługiwany przycisk pióra w celu zaznaczenia lassem pisma odręcznego bez konieczności przechodzenia do wstążki. Następnie możesz za pomocą pióra przenosić i obracać obiekt pisma odręcznego lub zmieniać jego rozmiar.

Pióro Surface z objaśnieniami dla gumki, poradą i przyciskiem kliknięcia prawym przyciskiem myszy

 1. W menu Plik wybierz kolejno pozycje Opcje, Zaawansowane.

 2. W sekcji Pióro zaznacz pole wyboru obok pozycji Domyślnie używaj pióra do zaznaczania zawartości i pracowania z nią.

To ustawienie dotyczy tylko aplikacji, w której jest to możliwe, na przykład włączenie automatycznego pisma odręcznego w programie Visio i wyłączanie w Word.

Nazwa funkcji

Opis

Zobacz

Poprawki odręczne

Edytowanie dokumentów przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego i funkcji pisma cyfrowego systemu Windows

Logo programu Word

Edytowanie dokumentu za pomocą naturalnych gestów

Pismo odręczne na tekst lub kształt

Konwertowanie rysunku odręcznego na tekst standardowy lub standardowy Office kształt grafiki

Logo programu PowerPoint

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty lub tekst

Pismo odręczne na kształt

Konwertowanie rysunku odręcznego na standardowy kształt graficzny Office

Logo programu Word     Logo programu Excel   Logo programu Visio

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty

Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne

Pisanie złożonego równania matematycznego przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego, a następnie konwertowanie go na tekst

Logo programu Word   Logo programu Excel Logo programu PowerPoint

Pisanie, wstawianie lub zmienianie równania

Odtwarzanie pisma odręcznego

Odtwarzanie serii akcji pisania odręcznego na slajdzie

Logo programu Word   Logo programu PowerPoint   Logo programu Excel

Odtwarzanie pociągnięć odręcznych w pakiecie Office

Linijka

Rysowanie linii prostej za pomocą pisma odręcznego lub wyrównywanie zestawu obiektów

Logo programu PowerPoint

Rysowanie linii prostych lub wyrównywanie elementów przy użyciu linijki

Rysowanie za pomocą pisma odręcznego w notesie

Ręczne pisanie notatek oraz Rysowanie lub Szkicowanie obrazów

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 OneNote dla systemu Windows 10: Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote

OneNote OneNote 2016, 2013, 2010 lub 2007: rysowanie i Szkicowanie notatek na stronie

Ikona programu OneNote dla komputerów Mac OneNote dla komputerów Mac: rysowanie i Dodawanie adnotacji przy użyciu pisma odręcznego

OneNote dla sieci Web: rysowanie i Szkicowanie notatek na stronie

Obsługa języków

Sprawdzanie, które języki są obsługiwane przez Edytor pisma odręcznego (w Word ) i konwerter pisma odręcznego (w PowerPoint )

Języki obsługiwane w przypadku konwersji pisma odręcznego

Rysuj za pomocą dotyku.

Jeśli urządzenie obsługuje tryb dotyku, karta rysowanie jest włączana automatycznie. W przeciwnym razie włącz je, wybierając opcje > plików > Dostosowywanie wstążki > rysowanie.

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Nowy zestaw piór jest dostosowywalny i przenośny. Wystarczy zdefiniować potrzebne pióra, a będą one dostępne w programach Word, Excel i PowerPoint.

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pióro, aby je zaznaczyć.

  Pióra i wyróżnienia na karcie Rysowanie w pakiecie Office 2019

  W Word, aby rysować za pomocą pisma odręcznego, musisz mieć układ wydruku. Jeśli karta rysowanie jest wyszarzona, więc nie możesz wybrać pióra, przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Układ wydruku.

 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie
 3. Tekstura ołówka jest również dostępna:

  Gdy rysujesz za pomocą tekstury ołówka podczas korzystania z obsługiwanego pióra cyfrowego, możesz pochylić pióro, aby uzyskać efekt "cieniowania", tak samo jak w przypadku rzeczywistych ołówków.

  Możesz rysować pismo odręczne za pomocą trzech różnych tekstur: ołówek, pióro lub zakreślacz
 4. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Po narysowaniu kształtu pisma odręcznego działa tak samo, jak każdy kształt, do którego Pracujesz w Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 5. Aby zakończyć pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia, wybierz pozycję Zaznacz Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie.

Konwertowanie pisma odręcznego na tekst lub kształty

Zobacz Konwertowanie pisma odręcznego na tekst lub kształty w programie PowerPoint dla pakietu Office 365.

Więcej funkcji

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.

  (W PowerPoint dla usługi Office 365 można wybierać spośród czterech Gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

  W programie PowerPoint dla pakietu Office 2019 zastosowano cztery Gumka do cyfrowego pisma odręcznego.
 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

  Korzystając z gumki segmentów w programie PowerPoint, możesz po prostu nacisnąć segment pisma odręcznego lub przeciągnąć po nim, aby go usunąć (zamiast dokładnie oczyszczać cały segment). Przeciąganie przez segmenty to łatwy sposób wymazywania kilku segmentów jednocześnie.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego.

Po narysowaniu za pomocą pisma odręcznego można użyć przycisku Zatrzymaj pisanie od Przycisk Zatrzymaj pismo odręczne powoduje zmianę wskaźnika myszy na narzędzie do zwykłego zaznaczania. ręczne na karcie rysowanie , aby zmienić wskaźnik myszy na narzędzie do zaznaczania standardowego Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint . Narzędzie Zaznaczanie umożliwia zaznaczanie zarówno rysunków cyfrowych odręcznych, jak i innych obiektów.

PowerPoint, a Excel także narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczanie za pomocą Lasso, Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych farbą. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Dotyczy tylko programów PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij wskaźnik, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, który chcesz zaznaczyć. Wokół tego pojawi się wyblakły, kreskowany region zaznaczenia, a po zakończeniu zostanie zaznaczony fragment. Następnie możesz manipulować swoim obiektem w dowolny sposób: go przenieść, zmienić jego kolor itd.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

W programach Excel i PowerPoint za pomocą pióra cyfrowego możesz zaznaczyć obszar bez naciskania narzędzia zaznaczenia na wstążce. Wystarczy nacisnąć obsługiwany przycisk pióra w celu zaznaczenia lassem pisma odręcznego bez konieczności przechodzenia do wstążki. Następnie możesz za pomocą pióra przenosić i obracać obiekt pisma odręcznego lub zmieniać jego rozmiar.

Pióro Surface z objaśnieniami dla gumki, poradą i przyciskiem kliknięcia prawym przyciskiem myszy

 1. Wybierz pozycję opcje > plików > Zaawansowane.

 2. W sekcji Pióro zaznacz pole wyboru obok pozycji Domyślnie używaj pióra do zaznaczania zawartości i pracowania z nią.

To ustawienie dotyczy tylko aplikacji, w której ją wypełniam. Możesz na przykład włączyć automatyczne pisanie odręczne w Visio i wyłączanie w Word.

Nazwa funkcji

Opis

Zobacz

Poprawki odręczne

Edytowanie dokumentów przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego i funkcji pisma cyfrowego systemu Windows

Logo programu Word

Edytowanie dokumentu za pomocą naturalnych gestów.

Pismo odręczne na kształt

Konwertowanie rysunku odręcznego na standardowy kształt graficzny Office

Logo programu Word Logo programu PowerPoint     Logo programu Excel   Logo programu Visio

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty

Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne

Pisanie złożonego równania matematycznego przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego, a następnie konwertowanie go na tekst

Logo programu Word   Logo programu PowerPoint Logo programu Excel

Pisanie, wstawianie lub zmienianie równania

Linijka

Rysowanie linii prostej za pomocą pisma odręcznego lub wyrównywanie zestawu obiektów

Logo programu PowerPoint

Rysowanie linii prostych lub wyrównywanie elementów przy użyciu linijki

Znajdowanie narzędzi do rysowania

Przejdź do karty Recenzja i wybierz pozycję Rozpocznij pisanie odręczne, aby wyświetlić karty Narzędzia pisma odręcznego i Pióra.

Przycisk Rozpocznij pisanie odręczne na karcie Recenzja w pakiecie Office

Pisanie lub rysowanie

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Pióro.

  Przycisk Pióro na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Aby zmienić kolor pisma odręcznego i szerokość pociągnięcia, wskaż wybrany kolor i wybraną szerokość (0,35 mm – 0,5 mm).

  Przedstawia opcje stylu pióra w pakiecie Office

 3. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Przykładowe wyrazy zapisane odręcznie w dokumencie programu Word

Wyróżnianie tekstu

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zakreślacz, a następnie wybierz kolor wyróżnienia.

  Przycisk Zakreślacz na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Wskaż i przeciągnij pióro lub palec po tekście, który chcesz wyróżnić.

  Tekst możesz wyróżniać w programach Excel, Word i Outlook, ale program PowerPoint nie obsługuje wyróżniania tekstu.

Usuwanie całych pisanych wyrazów i rysunków odręcznych

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Używając pióra lub palca, zaznacz wyraz lub rysunek odręczny, który chcesz wymazać.

Rysowanie w programie OneNote

Jeśli używasz OneNote i chcesz rysować, zobacz następujące artykuły:

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 OneNote dla systemu Windows 10: Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote 

OneNote OneNote: rysowanie i Szkicowanie notatek na stronie

OneNote dla sieci Web: rysowanie i Szkicowanie notatek na stronie

Dodatkowe funkcje w programie PowerPoint

Zaznaczanie części rysunku odręcznego lub pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

Aby zaznaczyć część rysunku lub niektóre pisane wyrazy, użyj narzędzia Lasso. Za pomocą narzędzia Lasso nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie (kształtów, obrazów i tym podobnych).

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zaznaczenie lassem.

  Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij wskaźnik, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, który chcesz zaznaczyć. Wokół tego pojawi się wyblakły, kreskowany region zaznaczenia, a po zakończeniu zostanie zaznaczony fragment.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Usuwanie części rysunku odręcznego lub części pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office
 2. Używając pióra lub palca, zaznacz części rysunku odręcznego lub tekstu, które chcesz wymazać.

Konwertowanie rysunków odręcznych na kształty (tylko program PowerPoint)

Na ekranie dotykowym można przekonwertować rysunki odręczne na typowe kształty.

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Konwertuj na kształty.

  Przycisk Konwertuj na kształty na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie, a program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, kliknij ponownie pozycję Konwertuj na kształty.

Jakie kształty można konwertować w programie PowerPoint?

Gdy utworzysz rysunek odręczny, program PowerPoint może przekonwertować go na najbardziej podobny kształt.

Rysunek odręczny

Kształt odpowiadający rysunkowi

Prostokąt

Prostokąt narysowany odręcznie

Prostokąt

Normalny prostokąt

Kwadrat

Odręczny rysunek kwadratu

Prostokąt z bokami równej długości

Normalny kwadrat

Romb

Odręczny rysunek rombu

Romb

Normalny romb

Równoległobok

Odręczny rysunek równoległoboku

Równoległobok

Normalny równoległobok

Trapez

Odręczny rysunek trapezu

Trapez

Normalny trapez

Czworobok nieforemny

Odręczny rysunek czworoboku

Dowolny kształt zamknięty o czterech bokach

Normalny czworobok

Pięciokąt foremny

Odręczny rysunek pięciokąta

Pięciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny pięciokąt

Sześciokąt foremny

Odręczny rysunek sześciokąta

Sześciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny sześciokąt

Elipsa

Odręczny rysunek elipsy

Elipsa

Normalna elipsa

Okrąg

Odręczny rysunek okręgu

Kształt elipsy o równej wysokości i szerokości

Normalny okrąg

Strzałka z pojedynczym grotem

Odręczny rysunek strzałki

Arrow

Normalna strzałka

Strzałka z dwoma grotami

Odręczny rysunek strzałki z dwoma grotami

Podwójna strzałka

Normalna strzałka z dwoma grotami

Strzałki łączące dwa kształty

Linia łącząca dwa kształty

Łączniki ze strzałkami

Łącznik między dwoma kształtami

Trójkąt prostokątny

Odręczny rysunek trójkąta prostokątnego

Trójkąt o kącie prostym

Normalny trójkąt prostokątny

Trójkąt równoboczny

Odręczny rysunek trójkąta równobocznego

Trójkąt o wszystkich bokach równych

Normalny trójkąt równoboczny

Trójkąt równoramienny

Odręczny rysunek trójkąta równoramiennego

Trójkąt o dwóch bokach równych

Normalny trójkąt równoramienny

Trójkąt nieforemny

Odręczny rysunek trójkąta nierównobocznego

Dowolny kształt zamknięty o trzech bokach. Normalny trójkąt nierównoboczny

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu pakietu Office na urządzeniach dotykowych z systemem Windows, zobacz następujące tematy:

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów na komputerze Mac te funkcje są dostępne tylko w pakiecie Office 365 i Office 2019 dla komputerów Mac.

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pióro, aby je zaznaczyć.

  Pióra i wyróżnienia na karcie Rysowanie w pakiecie Office 365 dla komputerów Mac
 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość, aby nadać pióru grubszy lub cieńszy.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  • Dostępne są także osiem efektów: tęczowe, Galaxy, lawa, Ocean, różano-złoty, złoty,srebrnyi brązowy. Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie

 3. Tekstura ołówka jest również dostępna:

  Gdy rysujesz za pomocą tekstury ołówka podczas korzystania z obsługiwanego pióra cyfrowego, możesz pochylić pióro, aby uzyskać efekt "cieniowania", tak samo jak w przypadku rzeczywistych ołówków.

  Subskrybenci Office 365 mogą rysować w trzech różnych teksturach: ołówka, pióra lub zakreślacza
 4. Po narysowaniu kształtu pisma odręcznego działa tak samo, jak każdy kształt, do którego Pracujesz w Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 5. Aby zatrzymać pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje, możesz je zmodyfikować lub przenieść, cofając zaznaczenie przycisku Rysuj na karcie rysowanie .

Rysunek dotykowy z płytki dotykowej

Zamiast rysowania pisma odręcznego za pomocą myszy możesz rysować na płytki dotykowejie za pomocą palca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie płytki dotykowej do rysowania "dotyku ".

Wymazywanie pisma odręcznego

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.  

  (W PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac można wybierać różne rozmiary gumki. Word ma trzy opcje Gumka (wersja 16,28 lub nowsza). Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

  Na komputerze Mac program PowerPoint dla pakietu Office 365 ma cztery Gumka do cyfrowego pisma odręcznego.
 2. Używając myszy, pióra lub palca, przeciągnij gumkę na pismo odręczne, które chcesz usunąć.

Dodatkowe procedury

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

PowerPoint, a Excel także narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczanie za pomocą Lasso, Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych farbą. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Dotyczy tylko programów PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Przycisk Wybierz Lasso na karcie Rysowanie w pakiecie Office. .

 2. Używając myszy, pióra lub palca, przeciągnij wskaźnik, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, który chcesz zaznaczyć. Wokół tego pojawi się wyblakły, kreskowany region zaznaczenia, a po zakończeniu zostanie zaznaczony fragment. Następnie możesz manipulować swoim obiektem w dowolny sposób: go przenieść, zmienić jego kolor itd.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

 1. W menu programu PowerPoint, Wordlub Excel wybierz pozycję preferencje > Narzędzia do tworzenia i sprawdzania > Ogólne.

 2. W sekcji pióro wyczyść pole wyboru obok pozycji Użyj pióra do zaznaczania i interakcyjnego korzystania z zawartości.

To ustawienie dotyczy tylko bieżącej aplikacji. Możesz na przykład włączyć automatyczne pisanie odręczne w Excel i wyłączanie w Word.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Word dla systemu iOS, Excel dla systemu iOS i PowerPoint dla systemu iOS wszystko dzięki podstawowym opcjom pisma odręcznego na karcie rysowanie : Narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, Gumka pociągnięć, pióra, wiele kolorów pisma odręcznego i grubość pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie rysowanie aplikacji Office iOS

Ikona programu OneNote iOS Jeśli pracujesz w aplikacji OneNote na tablecie iPad, zobacz pisanie odręczne, rysowanie i Szkicowanie.

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj za pomocą myszy lub dotyku („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Po prostu naciśnij kartę rysowanie , wybierz Selektor pióra na karcie Rysowanie w aplikacji PowerPoint dla systemu iOS pióra, aby rozpocząć rysowanie pisma odręcznego na slajdzie.

Aby zmienić ustawienia pióra:

 1. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu opcji grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor:

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu są dostępne 16 pełnych kolorów, a po naciśnięciu większej liczby kolorów pisma odręcznegosą dostępne więcej.

  • (Tylko dla subskrybentów Office 365 ) Dostępne są także osiem efektów: tęczowe, Galaxy, lawa, Ocean, różano-złoty, złoty,srebrnyi brązowy.

  Kolory i efekty pisma odręcznego dotyczące rysowania za pomocą pisma odręcznego w pakiecie Office

  Tekstura ołówka jest teraz dostępna:

  Galeria piór w pakiecie Office dla tabletu iPad i telefonu iPhone zawiera teksturę ołówka

  Pióro Apple Pencil jest wrażliwe na nacisk, co pozwala na zmienianie grubości linii. Jest ono również wrażliwe na nachylenie, co umożliwia tworzenie cieniowania, jak w przypadku pochylonego ołówka grafitowego.

 2. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Po narysowaniu kształtu pisma odręcznego działa tak samo, jak każdy kształt, do którego Pracujesz w Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 3. Aby zatrzymać pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje, w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia, wyłącz opcję Rysuj za pomocą dotyku na karcie rysowanie . Wyłączenie tej funkcji powoduje również, że nie możesz wprowadzać przypadkowo znaków pisma odręcznego, gdy Twój ręka dotyka ekranu.

Obejrzyj klip wideo z omówieniem funkcji pisma odręcznego na telefonie iPhone i tablecie iPad:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

2:47

Wybierz opcję

Na urządzeniu z systemem iOS tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

(Jeśli korzystasz z aplikacji Apple ołówek na urządzeniu iPad Pro, możesz ustawić tryb zaznaczania jako domyślny, przechodząc do ustawień aplikacji).

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych na slajdzie, i chcesz zaznaczyć tylko obiekt pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem:

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Lasso wybierz Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.  

  do wyboruWord są namalowane trzy gumki, Gumka naciśnięć, mała Gumka lub średnia Gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka , aby wybrać odpowiednie Gumka.

  wPowerPoint występują trzy wymazywania, a ponadto jedna z nich: za pomocą gumki segmentówmożesz po prostu nacisnąć fragment pisma odręcznego lub przeciągnąć wskaźnikiem myszy w celu usunięcia go (a nie do dokładnego odrzucania całego odcinka). Przeciąganie przez segmenty to łatwy sposób wymazywania kilku segmentów jednocześnie.

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Przełączanie narzędzi za pomocą nowego ołówka Apple

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365.

Pakiet Office dla systemu iOS obsługuje drugą generację i gest dwukrotnego naciśnięcia. Domyślnie gest dwukrotnego naciśnięcia jest zmieniany z bieżącego narzędzia na gumkę, ale ustawienia systemowe na urządzeniu umożliwiają wybranie innego zachowania tego gestu. Ta funkcja jest dostępna dlaOffice 365 abonentów Word, Excel i PowerPoint na tablecie iPad w wersji 2.22.19020201 lub nowszej.

Wyłączanie automatycznego pisma odręcznego

 1. Otwórz aplikację ustawienia na ekranie głównym urządzenia z systemem iOS.

 2. Przewiń listę aplikacji u dołu strony Ustawienia, aby znaleźć aplikację Office, a następnie naciśnij, aby otworzyć jej ustawienia.

 3. W obszarze Ustawienia aplikacji po prawej stronie na dole pod przyciskiem rysowanie i Dodawanie adnotacji, przełącznik Apple ołówek umożliwia zawsze narysowanie pisma odręcznego.

W ustawieniach aplikacji można przełączać automatyczne pisanie odręczne lub Włączanie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie automatycznego pisma odręcznego w systemie iOS.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że jest włączona opcja Rysuj przy użyciu myszy lub Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku dotykowej .

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształty Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Aplikacje Word dla systemu Android, Excel dla systemu Android i PowerPoint dla systemu Android zawierają podstawowe opcje pisania odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, gumka pociągnięć, pióra, kolory pisma odręcznego i koło kolorów oraz opcje grubości pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie Rysowanie w aplikacjach mobilnych pakietu Office

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj za pomocą myszy lub dotyku („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Po prostu naciśnij kartę rysowanie , wybierz Selektor pióra na karcie Rysowanie w programie PowerPoint dla urządzeń przenośnych pióra, aby rozpocząć rysowanie pisma odręcznego na slajdzie.

Zaznaczanie

Na urządzeniu z systemem Android tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania rysunków odręcznych. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem.

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Lasso wybierz Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego bez konieczności wybierania gumki na Wstążce.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że jest włączona opcja Rysuj przy użyciu myszy lub Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku dotykowej .

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształty Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Dodawanie adnotacji przy użyciu pisma odręcznego podczas wyświetlania prezentacji

W PowerPoint możesz dodać do slajdu znaczniki pisma odręcznego podczas prezentowania:

Narzędzia pisma odręcznego dostępne w widoku Pokaz slajdów.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile wszystko dzięki podstawowym opcjom pisma odręcznego na karcie rysowanie : Narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, Gumka pociągnięć, pióra, wiele kolorów pisma odręcznego i grubość pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia na karcie Rysowanie w pakiecie Office Mobile dla systemu Windows 10

Ikona programu OneNote dla systemu Windows 10 Jeśli pracujesz w programie OneNote dla systemu Windows 10, zobacz Pisanie notatek i rysowanie w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj palcem („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Po prostu naciśnij kartę rysowanie , wybierz Selektor pióra na karcie rysowanie pióra, aby rozpocząć rysowanie pisma odręcznego na slajdzie.

Karta Rysowanie w Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile dla Windows 10 jest podobna do wersji klasycznych każdej aplikacji. Zanim będzie można korzystać z funkcji rysowania, należy zaktualizować do najnowszej wersji Windows 10. W tym celu wybierz przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Aby zmienić ustawienia pióra:

 1. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu opcji grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor:

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu są dostępne 16 pełnych kolorów, a po naciśnięciu większej liczby kolorów pisma odręcznegosą dostępne więcej.

  • Dostępne są także osiem efektów: tęczowe, Galaxy, lawa, Ocean, różano-złoty, złoty,srebrnyi brązowy.

  Kolory i efekty pisma odręcznego dotyczące rysowania za pomocą pisma odręcznego w pakiecie Office na urządzeniu
 2. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Po narysowaniu kształtu pisma odręcznego działa tak samo, jak każdy kształt, do którego Pracujesz w Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 3. Aby zatrzymać pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje, w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia, wyłącz opcję Rysuj za pomocą dotyku na karcie rysowanie . Wyłączenie tej funkcji powoduje również, że nie możesz wprowadzać przypadkowo znaków pisma odręcznego, gdy Twój ręka dotyka ekranu.

Wybierz opcję

Tryb pisma odręcznego jest włączony po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie rysowanie . W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

PowerPoint Mobile i Excel Mobile także mają narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczanie za pomocą Lasso Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , a w szczególności do zaznaczania obiektów narysowanych farbą. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel:

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Lasso wybierz Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że jest włączona opcja Rysuj przy użyciu myszy lub Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku dotykowej .

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształty Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Otwieranie karty Rysowanie na telefonach z systemem Windows 10 Mobile

Poniżej opisano, jak wyświetlić kartę Rysowanie w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint na telefonach z systemem Windows 10 Mobile.

 1. Wybierz przycisk Więcej Przycisk Więcej w pakiecie Office Mobile w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Wybierz kartę Rysowanie.

  Karta Rysowanie zaznaczona w pakiecie Office Mobile.

Pisanie, rysowanie lub wyróżnianie tekstu w programie PowerPoint

 1. Na karcie rysowanie na Wstążce naciśnij pióro, aby ją zaznaczyć.

  Menu Dostosuj pióro w programie PowerPoint dla sieci Web

 2. Jeśli chcesz dostosować pióro naciśnij strzałkę rozwijaną obok pióra na Wstążce, a następnie wybierz odpowiednią grubość i kolor.

Menu Rysuj umożliwia posiadanie dostępnych dwóch osobnych piór oraz wyróżnienie.

Wymazywanie pisma odręcznego

Aby wymazać pismo odręczne, po prostu wybierz gumkę z galerii pióra na karcie rysowanie, a następnie przesuń kursor na pismo odręczne, które chcesz wymazać. To jest Gumka pociągnięć, co oznacza, że wszystkie pociągnięcia odręczne będą wymazywane jednocześnie.

Zobacz też

Języki obsługiwane w przypadku konwersji pisma odręcznego

Wyłączanie automatycznego pisma odręcznego w systemie Windows lub iOS

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×