Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office

Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W nowszych wersjach pakietu Office możesz rysować odręcznie, aby sporządzać notatki, wyróżniać tekst lub szybko rysować kształty. (Ta funkcja jest nazywana rysowaniem za pomocą pisma cyfrowego).

Nie specjalnego wyposażenia jest wymagany; Możesz rysować przy użyciu myszy, palca lub pióra cyfrowego. Porównaj funkcje dostępne zależy od typu urządzenia, którego używasz, i tego, czy jest to Twoja subskrypcja Office 365. W niektórych aplikacjach na przykład możesz powtarzania pisma odręcznego lub konwertowanie pisma odręcznego na kształty lub matematyczne.

Napis „Hello” został napisany za pomocą pisma cyfrowego na kanwie w programie PowerPoint.
 • Jeśli Twoje urządzenie obsługuje dotyk, karta Rysowanie jest włączana automatycznie. W przeciwnym razie należy włączyć ją samodzielnie, zgodnie z poniższym opisem.

 • Jeśli z Twoim urządzeniem można używać aktywnego pióra (a nie tylko zwykłego pióra), pakiet Office wykrywa, kiedy pióro znajduje się w zasięgu ekranu, dzięki czemu możesz automatycznie zacząć pisać odręcznie.

Włączanie karty Rysowanie w celu wyświetlenia narzędzi pisma odręcznego

Subskrybenci usługi Office 365

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Narzędzia pisma odręcznego są dostępne na karcie Rysowanie na wstążce, jednak domyślnie ta karta nie jest włączona. Aby wyświetlić opcjonalną kartę Rysowanie:

 1. Z menu Plik wybierz polecenie Opcje.

 2. Naciśnij kartę Dostosowywanie wstążki w oknie dialogowym Opcje.

 3. W polu po prawej stronie okna dialogowego naciśnij pole wyboru z etykietą Rysowanie.

  Karta Rysowanie będzie widoczna na wstążce w tej aplikacji, dopóki nie powrócisz do tego okna dialogowego i nie wyłączysz tej opcji.

Pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu

Nowy zestaw pióra jest możliwości dostosowywania i przenośnych. Definiowanie pióra, który ma być, a następnie są one dostępne w Word, Excel i PowerPoint.

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce wybierz opcję pióra, aby go zaznaczyć.

  Pióra i zakreślacze na karcie Rysowanie w pakiecie Office 2016
 2. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu z opcjami grubości i koloru pióra. Wybierz preferowany rozmiar i kolor.

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • W menu jest dostępnych szesnaście pełnych kolorów. Więcej kolorów można uzyskać po naciśnięciu pozycji Więcej kolorów.

  • Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy.

  Opcje kolorów i grubości pióra w galerii piór pakietu Office na karcie Rysowanie
 3. Wewnętrznych Office nowej tekstury Ołówek jest dostępny:

  Pismo odręczne z trzech różnych tekstury rysować subskrybentów usługi Office 365: Ołówek, Pióro lub zakreślacz
 4. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Kształt narysowany pismem odręcznym zachowuje się jak wszystkie inne kształty, z którymi zazwyczaj pracujesz w pakiecie Office. Możesz go zaznaczyć, a następnie przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, obrócić itd.

 5. Aby zakończyć pisanie odręczne i zaznaczyć adnotacje w celu ich zmodyfikowania lub przeniesienia, wybierz pozycję Zaznacz Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie.

Wymazywanie pisma odręcznego

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint 2016 możesz wybrać spośród czterech gumek. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

  Program PowerPoint dla usługi Office 365 zawiera cztery gumki dla pisma cyfrowego.
 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

  Korzystając z gumki segmentów w programie PowerPoint, możesz po prostu nacisnąć segment pisma odręcznego lub przeciągnąć po nim, aby go usunąć (zamiast dokładnie oczyszczać cały segment). Przeciąganie przez segmenty to łatwy sposób wymazywania kilku segmentów jednocześnie.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego.

Zaznaczanie części rysunku odręcznego lub pisanych wyrazów

Wszystkie aplikacje zawierają standardowe narzędzie do zaznaczania Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie na Wstążce, którym można zaznaczać zarówno rysunki pisma cyfrowego, jak i wszystkie inne rodzaje obiektów.

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Dotyczy tylko programów PowerPoint i Excel:

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem. (Za pomocą tego narzędzia nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie, czyli kształtów, obrazów itp.).

 1. W obszarze Rysowanie > Narzędzia na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, którą chcesz zaznaczyć. Wokół tej części pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia. Gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść, zmienić jego kolor i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

W programach Excel i PowerPoint za pomocą pióra cyfrowego możesz zaznaczyć obszar bez naciskania narzędzia zaznaczenia na wstążce. Wystarczy nacisnąć obsługiwany przycisk pióra w celu zaznaczenia lassem pisma odręcznego bez konieczności przechodzenia do wstążki. Następnie możesz za pomocą pióra przenosić i obracać obiekt pisma odręcznego lub zmieniać jego rozmiar.

Pióro Surface z objaśnieniami dla gumki, poradą i przyciskiem kliknięcia prawym przyciskiem myszy

Aby wyłączyć automatyczne pisanie odręczne w aplikacji klasycznej:   

 1. W menu Plik wybierz kolejno pozycje Opcje, Zaawansowane.

 2. W sekcji Pióro zaznacz pole wyboru obok pozycji Domyślnie używaj pióra do zaznaczania zawartości i pracowania z nią.

To ustawienie jest stosowane tylko do aplikacji, w której zostało skonfigurowane, czyli na przykład automatyczne pisanie odręczne może być włączone w aplikacji Visio i wyłączone w aplikacji Word.

Inne funkcje pisma cyfrowego

Nazwa funkcji

Opis

Zobacz

Poprawki odręczne

Edytowanie dokumentów przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego i funkcji pisma cyfrowego systemu Windows

Logo programu Word

Edytowanie dokumentu za pomocą naturalnych gestów.

Pismo odręczne na kształt

Konwertowanie rysunku odręcznego na standardowy kształt grafiki pakietu Office

Logo programu Word Logo programu PowerPoint Logo programu Excel Logo programu Visio

Konwertowanie pisma odręcznego na kształty

Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne

Pisanie złożonego równania matematycznego przy użyciu dotyku lub pióra cyfrowego, a następnie konwertowanie go na tekst

Logo programu Word Logo programu PowerPoint

Pisanie, wstawianie lub zmienianie równania

Odtwarzanie pisma odręcznego

Odtwarzanie serii akcji pisania odręcznego na slajdzie

Logo programu PowerPoint

Odtwarzanie pociągnięć odręcznych w pakiecie Office

Linijka

Rysowanie linii prostej za pomocą pisma odręcznego lub wyrównywanie zestawu obiektów

Logo programu PowerPoint

Rysowanie linii prostych lub wyrównywanie elementów przy użyciu linijki

Jeśli nie jesteś subskrybentem usługi Office 365 i masz pakiet Office 2016 lub Office 2013, zapoznaj się z dalszymi informacjami, aby się dowiedzieć, jakie funkcje pisma odręcznego są dla Ciebie dostępne.

Znajdowanie narzędzi do rysowania

Przejdź do karty Recenzja i wybierz pozycję Rozpocznij pisanie odręczne, aby wyświetlić karty Narzędzia pisma odręcznego i Pióra.

Przycisk Rozpocznij pisanie odręczne na karcie Recenzja w pakiecie Office

Pisanie lub rysowanie

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Pióro.

  Przycisk Pióro na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Aby zmienić kolor pisma odręcznego i szerokość pociągnięcia, wskaż wybrany kolor i wybraną szerokość (0,35 mm – 0,5 mm).

  Przedstawia opcje stylu pióra w pakiecie Office

 3. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Przykładowe wyrazy zapisane odręcznie w dokumencie programu Word

Wyróżnianie tekstu

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zakreślacz, a następnie wybierz kolor wyróżnienia.

  Przycisk Zakreślacz na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Wskaż i przeciągnij pióro lub palec po tekście, który chcesz wyróżnić.

  Tekst możesz wyróżniać w programach Excel, Word i Outlook, ale program PowerPoint nie obsługuje wyróżniania tekstu.

Usuwanie całych pisanych wyrazów i rysunków odręcznych

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office

 2. Używając pióra lub palca, zaznacz wyraz lub rysunek odręczny, który chcesz wymazać.

Dodatkowe funkcje w programie PowerPoint

Zaznaczanie części rysunku odręcznego lub pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

Aby zaznaczyć część rysunku lub niektóre pisane wyrazy, użyj narzędzia Lasso. Za pomocą narzędzia Lasso nie można zaznaczać elementów innych niż narysowane odręcznie (kształtów, obrazów i tym podobnych).

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij pozycję Zaznaczenie lassem.

  Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij, aby narysować okrąg wokół części rysunku lub wyrazu, którą chcesz zaznaczyć. Wokół tej części pojawi się rozmyty, kreskowany region zaznaczenia. Gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Usuwanie części rysunku odręcznego lub części pisanych wyrazów (tylko program PowerPoint)

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego na karcie Pióra kliknij strzałkę poniżej pozycji Gumka, a następnie wybierz rozmiar gumki.

  Przycisk Gumka na karcie Narzędzia pisma odręcznego w pakiecie Office
 2. Używając pióra lub palca, zaznacz części rysunku odręcznego lub tekstu, które chcesz wymazać.

Konwertowanie rysunków odręcznych na kształty (tylko program PowerPoint)

Na ekranie dotykowym można przekonwertować rysunki odręczne na typowe kształty.

 1. W obszarze Narzędzia pisma odręcznego > Pióra wybierz pozycję Konwertuj na kształty.

  Przycisk Konwertuj na kształty na karcie Narzędzia pisma odręcznego

 2. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie, a program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, kliknij ponownie pozycję Konwertuj na kształty.

Jakie kształty można konwertować w programie PowerPoint?

Gdy utworzysz rysunek odręczny, program PowerPoint może przekonwertować go na najbardziej podobny kształt.

Rysunek odręczny

Kształt odpowiadający rysunkowi

Prostokąt

Prostokąt narysowany odręcznie

Prostokąt

Normalny prostokąt

Kwadrat

Odręczny rysunek kwadratu

Prostokąt z bokami równej długości

Normalny kwadrat

Romb

Odręczny rysunek rombu

Romb

Normalny romb

Równoległobok

Odręczny rysunek równoległoboku

Równoległobok

Normalny równoległobok

Trapez

Odręczny rysunek trapezu

Trapez

Normalny trapez

Czworobok nieforemny

Odręczny rysunek czworoboku

Dowolny kształt zamknięty o czterech bokach

Normalny czworobok

Pięciokąt foremny

Odręczny rysunek pięciokąta

Pięciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny pięciokąt

Sześciokąt foremny

Odręczny rysunek sześciokąta

Sześciokąt o wszystkich bokach równych

Normalny sześciokąt

Elipsa

Odręczny rysunek elipsy

Elipsa

Normalna elipsa

Okrąg

Odręczny rysunek okręgu

Kształt elipsy o równej wysokości i szerokości

Normalny okrąg

Strzałka z pojedynczym grotem

Odręczny rysunek strzałki

Strzałka

Normalna strzałka

Strzałka z dwoma grotami

Odręczny rysunek strzałki z dwoma grotami

Podwójna strzałka

Normalna strzałka z dwoma grotami

Strzałki łączące dwa kształty

Linia łącząca dwa kształty

Łączniki ze strzałkami

Łącznik między dwoma kształtami

Trójkąt prostokątny

Odręczny rysunek trójkąta prostokątnego

Trójkąt o kącie prostym

Normalny trójkąt prostokątny

Trójkąt równoboczny

Odręczny rysunek trójkąta równobocznego

Trójkąt o wszystkich bokach równych

Normalny trójkąt równoboczny

Trójkąt równoramienny

Odręczny rysunek trójkąta równoramiennego

Trójkąt o dwóch bokach równych

Normalny trójkąt równoramienny

Trójkąt nieforemny

Odręczny rysunek trójkąta nierównobocznego

Dowolny kształt zamknięty o trzech bokach. Normalny trójkąt nierównoboczny

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu pakietu Office na urządzeniach dotykowych z systemem Windows, zobacz następujące tematy:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Aplikacje Word dla systemu iOS, Excel dla tabletu iPad i PowerPoint 2016 dla systemu iOS zawierają podstawowe opcje pisania odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, gumka pociągnięć, pióra, kolory pisma odręcznego i koło kolorów oraz opcje grubości pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie Rysowanie aplikacji pakietu Office System iOS

Rysowanie i pisanie

Domyślnie Rysuj za pomocą myszy lub dotyku (lub "Trybie pisma odręcznego") jest włączona w przypadku korzystania z urządzenia przenośnego. Po prostu naciśnij kartę Rysowanie, wybierz pióro Selektor Pióro na karcie Rysowanie w programie PowerPoint dla urządzeń z systemem iOS i można rozpocząć Rysowanie odręczne na slajdzie.

Aby zmienić ustawienia na pióro:

 1. Naciśnij ponownie, aby otworzyć menu Opcje kolor pióra i grubości. Wybierz preferowany rozmiar i kolor usługi:

  • Istnieje pięć ustawień grubości pióra w zakresie od 0,25 mm do 3,5 mm. Wybierz grubość albo przy użyciu znaku plus lub minus zwiększ bądź zmniejsz grubość pióra.

  • Szesnastu pełnymi kolorami są dostępne w menu z bardziej dostępne po naciśnięciu Więcej kolorów pisma odręcznego.

  • (Dotyczy tylko Office 365 subskrybentów) Dostępne są także osiem efekty: tęczowego, GalaxyLava, Rafy, Złoty róża, Złoty, Silver i brązowy.

  Pismo odręczne kolorów i efektów rysunku przy użyciu pisma odręcznego w pakiecie Office w systemie iOS
 2. Zacznij pisać lub rysować na ekranie dotykowym.

  Gdy użytkownik narysuje kształtu pisma odręcznego, zachowuje się jak kształty, na których są używane do pracy z w Office. Można zaznaczyć kształt, a następnie można przenieść lub skopiować, zmienić jego kolor, przestawianie położenia i tak dalej.

 3. Aby zatrzymać pisma odręcznego i wybierz pozycję adnotacje, albo zmodyfikować lub przenieść je, wyłącz funkcję Rysowanie za pomocą dotyku na karcie Rysowanie wyłączenie tej funkcji również uniemożliwia podejmowania znaki przypadkowe pisma odręcznego podczas dłoni dotykającego ekranu.

Pióro Apple Pencil jest wrażliwe na nacisk, co pozwala na zmienianie grubości linii. Jest ono również wrażliwe na nachylenie, co umożliwia tworzenie cieniowania, jak w przypadku pochylonego ołówka grafitowego.

Zaznaczanie

Na urządzeniu z systemem iOS tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

(Jeśli korzystasz z pióra Apple Pencil na urządzeniu iPad Pro, możesz ustawić, aby tryb zaznaczania był trybem domyślnym, przechodząc do ustawień aplikacji).

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych na slajdzie, i chcesz zaznaczyć tylko obiekt pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem:

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Aplikacje Word dla systemu Android, Excel dla systemu Android i PowerPoint dla systemu Android zawierają podstawowe opcje pisania odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, gumka pociągnięć, pióra, kolory pisma odręcznego i koło kolorów oraz opcje grubości pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego na karcie Rysowanie w aplikacjach mobilnych pakietu Office

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj za pomocą myszy lub dotyku („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Wystarczy nacisnąć kartę Rysowanie, wybrać pióro Selektor pióra na karcie Rysowanie w programie PowerPoint dla urządzeń przenośnych i już można rozpocząć rysowanie odręczne na slajdzie.

Zaznaczanie

Na urządzeniu z systemem Android tryb pisania odręcznego jest włączany po wybraniu pióra lub zakreślacza na karcie Rysowanie. W przeciwnym razie aktywny jest tryb zaznaczania, który umożliwia zaznaczenie obiektu za pomocą naciśnięcia.

W programach PowerPoint i Excel dostępne jest również narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego, Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania rysunków odręcznych. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel, użyj narzędzia Zaznaczenie lassem.

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Niektóre aktywne pióra, takie jak pióro Surface, mają gumkę, która umożliwia także wymazywanie pisma cyfrowego bez konieczności wybierania gumki na Wstążce.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Podstawowe narzędzia pisma odręcznego

Aplikacje Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile zawierają podstawowe opcje pisania odręcznego na karcie Rysowanie: narzędzie do zaznaczania, narzędzie do rysowania za pomocą dotyku, gumka pociągnięć, pióra, kolory pisma odręcznego i koło kolorów oraz opcje grubości pisma odręcznego:

Podstawowe narzędzia na karcie Rysowanie w pakiecie Office Mobile dla systemu Windows 10

Rysowanie i pisanie

Domyślnie tryb Rysuj palcem („tryb pisania odręcznego”) jest włączony, gdy jest używane urządzenie przenośne. Wystarczy nacisnąć kartę Rysowanie, nacisnąć pozycję pióra i już można rozpocząć rysowanie odręczne na slajdzie.

Karta Rysowanie w aplikacjach Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile dla systemu Windows 10 przypomina kartę o tej samej nazwie w klasycznych wersjach tych aplikacji. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji rysowania należy zaktualizować system Windows 10 do najnowszej wersji. W tym celu wybierz przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Zaznaczanie

Aby wyłączyć tryb pisania odręcznego w aplikacji PowerPoint Mobile (w celu umożliwienia zaznaczania obiektów i interakcji z nimi), naciśnij pozycję Zaznacz Przycisk Zaznacz na karcie Rysowanie w programie PowerPoint na karcie Rysowanie.

Aplikacje PowerPoint Mobile i Excel Mobile zawierają również narzędzie do zaznaczania dowolnych kształtów Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile , przeznaczone specjalnie do zaznaczania obiektów narysowanych odręcznie. Jest ono najbardziej przydatne, gdy pracujesz z mieszaniną obiektów standardowych i odręcznych, i chcesz zaznaczyć tylko obiekty pisma odręcznego.

Aby zaznaczyć część rysunku lub wyrazy napisane odręcznie w programie PowerPoint lub Excel:

 1. Na karcie Rysowanie na Wstążce naciśnij pozycję Zaznaczenie lassem Narzędzie Zaznaczenie lassem w aplikacjach Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Używając pióra lub palca, przeciągnij w celu otoczenia pisma odręcznego, które chcesz zaznaczyć.

  Podczas przeciągania pojawi się rozmyty kreskowany region zaznaczenia, a gdy skończysz, część otoczona lassem będzie zaznaczona. Następnie możesz modyfikować ten obiekt tak, jak chcesz: przenieść go, skopiować, usunąć i tak dalej.

  Fragment rysunku zaznaczony przy użyciu narzędzia Lasso w programie PowerPoint

Wymazywanie

 1. Na karcie Rysowanie naciśnij pozycję Gumka.

  (W programie PowerPoint możesz wybrać spośród trzech gumek — gumka pociągnięć lub mała bądź średnia gumka. Naciśnij strzałkę w dół na przycisku Gumka, aby wybrać odpowiednią gumkę).

 2. Przeciągnij gumkę po piśmie odręcznym, które chcesz usunąć.

Konwertowanie rysunków odręcznych na standardowe kształty w programie PowerPoint

W programie PowerPoint można przekonwertować rysunki odręczne na ekranie dotykowym na typowe kształty:

 1. Upewnij się, że opcja Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku Rysowanie za pomocą myszy lub dotyku jest włączona.

 2. Naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt Przycisk Pismo odręczne na kształt w aplikacji PowerPoint Mobile

 3. Używając pióra lub palca, narysuj kształt na slajdzie. Gdy skończysz rysować, program PowerPoint automatycznie przekonwertuje rysunek na kształt, który jest najbardziej do niego podobny.

  Aby zatrzymać konwertowanie kształtów, ponownie naciśnij pozycję Pismo odręczne na kształt.

Otwieranie karty Rysowanie na telefonach z systemem Windows 10 Mobile

Poniżej opisano, jak wyświetlić kartę Rysowanie w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint na telefonach z systemem Windows 10 Mobile.

 1. Wybierz przycisk Więcej Przycisk Więcej w pakiecie Office Mobile w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Wybierz kartę Rysowanie.

  Karta Rysowanie zaznaczona w pakiecie Office Mobile.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×