Rozwijanie, zwijanie lub pokazywanie szczegółów w tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym

W tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym można rozwijać albo zwijać dane do dowolnego poziomu szczegółów, a nawet wykonywać tę operację jednocześnie dla wszystkich poziomów szczegółów. Można również rozwijać lub zwijać dane do poziomu szczegółów innego niż następny poziom. Zaczynając na przykład od poziomu kraju/regionu, można rozwinąć dane do poziomu miast, co spowoduje rozwinięcie poziomów województw i miast. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas pracy z wieloma poziomami szczegółów. Ponadto można rozwinąć lub zwinąć wszystkie elementy członkowskie dla każdego pola w źródle danych OLAP.

Istnieje również możliwość wyświetlenia szczegółów używanych do agregowania wartości w polu wartości.

W tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym można rozwijać albo zwijać dane do dowolnego poziomu szczegółów, a nawet rozwijać wszystkie poziomy szczegółów w jednej operacji. Można również rozwijać lub zwijać dane do poziomu szczegółów poza następnym poziomem. Zaczynając na przykład od poziomu krajów/regionów, można rozwinąć dane do poziomu miast, co spowoduje rozwinięcie poziomów województw i miast. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas pracy z wieloma poziomami szczegółów. Ponadto można rozwinąć lub zwinąć wszystkie elementy członkowskie dla każdego pola w źródle danych OLAP.

Rozwijanie lub zwijanie poziomów w tabeli przestawnej

W tabeli przestawnej wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij przycisk rozwijania lub zwijania znajdujący się obok elementu, który chcesz rozwinąć lub zwinąć.

  Uwaga: Jeśli przyciski rozwijania i zwijania nie są widoczne, zobacz sekcję Pokazywanie lub ukrywanie przycisków rozwijania i zwijania w tabeli przestawnej w tym temacie.

 • Kliknij dwukrotnie element, który chcesz rozwinąć lub zwinąć.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Ctrl+kliknięcie na komputerze Mac) element, kliknij polecenie Rozwiń/Zwiń, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące bieżącego elementu, kliknij polecenie Rozwiń.

  • Aby ukryć szczegóły dotyczące bieżącego elementu, kliknij polecenie Zwiń.

  • Aby ukryć szczegóły dotyczące wszystkich elementów w polu, kliknij polecenie Zwiń całe pole.

  • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące wszystkich elementów w polu, kliknij polecenie Rozwiń całe pole.

  • Aby wyświetlić poziom szczegółów inny niż następny poziom, kliknij polecenie Rozwiń do „<nazwa pola>”.

  • Aby zwinąć dane do poziomu szczegółów innego niż następny poziom, kliknij polecenie Zwiń do „<nazwa pola>”.

Rozwijanie lub zwijanie poziomów na wykresie przestawnym

Na wykresie przestawnym kliknij prawym przyciskiem myszy (Ctrl+kliknięcie na komputerze Mac) etykietę kategorii, dla której chcesz pokazać lub ukryć szczegóły poziomu, kliknij polecenie Rozwiń/Zwiń, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące bieżącego elementu, kliknij polecenie Rozwiń.

 • Aby ukryć szczegóły dotyczące bieżącego elementu, kliknij polecenie Zwiń.

 • Aby ukryć szczegóły dotyczące wszystkich elementów w polu, kliknij polecenie Zwiń całe pole.

 • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące wszystkich elementów w polu, kliknij polecenie Rozwiń całe pole.

 • Aby wyświetlić poziom szczegółów inny niż następny poziom, kliknij polecenie Rozwiń do „<nazwa pola>”.

 • Aby zwinąć dane do poziomu szczegółów innego niż następny poziom, kliknij polecenie Zwiń do „<nazwa pola>”.

Pokazywanie lub ukrywanie przycisków rozwijania i zwijania w tabeli przestawnej

Domyślnie przyciski rozwijania i zwijania są wyświetlane, ale mogły zostać ukryte (np. aby uniknąć ich uwzględnienia w drukowanym raporcie). Aby za pomocą tych przycisków rozwijać i zwijać poziomy szczegółów w raporcie, należy się upewnić, że są one wyświetlone.

 • W programach Excel 2016 i Excel 2013: na karcie Analiza w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Przyciski +/-, aby pokazać lub ukryć przyciski rozwijania i zwijania.

 • W programie Excel 2010: na karcie Opcje w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Przyciski +/-, aby pokazać lub ukryć przyciski rozwijania i zwijania.

  Obraz Wstążki programu Excel

 • W programie Excel 2007: na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Przyciski +/-, aby pokazać lub ukryć przyciski rozwijania i zwijania.

Uwaga: Przyciski rozwijania i zwijania są dostępne tylko w przypadku pól zawierających dane szczegółowe.

Pokazywanie lub ukrywanie szczegółów dotyczących pola wartości w tabeli przestawnej

Domyślnie opcja wyświetlania szczegółów dotyczących pola wartości w tabeli przestawnej jest włączona. Można ją wyłączyć, aby zapobiec wyświetlaniu tych danych przez inne osoby.

Pokazywanie szczegółów dotyczących pola wartości

 • W tabeli przestawnej wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Ctrl+kliknięcie na komputerze Mac) dowolne pole w obszarze wartości tabeli przestawnej, a następnie kliknij polecenie Pokaż szczegóły.

  • Kliknij dwukrotnie dowolne pole w obszarze wartości tabeli przestawnej.

   Dane szczegółowe, na których jest oparte pole wartości, zostaną umieszczone w nowym arkuszu.

Ukrywanie szczegółów dotyczących pola wartości

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Ctrl+kliknięcie na komputerze Mac) kartę arkusza, który zawiera dane pola wartości, a następnie kliknij pozycję Ukryj lub Usuń.

Wyłączanie lub włączanie opcji pokazywania szczegółów dotyczących pola wartości

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje lub Analiza (w zależności od używanej wersji programu Excel) na wstążce w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Dane.

 4. Aby wyłączyć lub włączyć tę opcję, w obszarze Dane tabeli przestawnej wyczyść lub zaznacz pole wyboru Włącz pokazywanie szczegółów.

  Uwaga: To ustawienie jest niedostępne w przypadku źródła danych OLAP.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej

Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą listy pól

Tworzenie wykresu przestawnego

Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów

Tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×