Rozwiązywanie problemu z brakiem karty Notes zajęć w programie OneNote

Rozwiązywanie problemu z brakiem karty Notes zajęć w programie OneNote

Dodatek Notes zajęć jest dostępny dla wersji klasycznych programu OneNote 2013 i OneNote 2016. Po zainstalowaniu dodatku Notes zajęć na wstążce programu OneNote powinna być wyświetlana karta Notes zajęć.

Pobierz dodatek Notes zajęć tutaj

Jeśli nie widzisz karty Notes zajęć na wstążce programu OneNote, wypróbuj następujące rozwiązania:

Ładowanie dodatku Notes zajęć

 1. Otwórz klasyczną wersję programu OneNote.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje, a następnie kartę Dodatki.

 3. Notes zajęć powinien być widoczny na liście jako aktywny dodatek aplikacji.

  Okienko Zarządzanie dodatkami pakietu Office z wybraną pozycją Notes zajęć. Sekcja zarządzania dodatkami COM z przyciskiem Przejdź.

 4. Jeśli jest wymieniony jako nieaktywny dodatek aplikacji, wybierz pozycję Przejdź.

 5. W następnym oknie sprawdź pole Zachowanie przy ładowaniu. Jeśli widnieje tam informacja „Ładowanie przy Autostarcie”, zaznacz pole wyboru Notes zajęć, a następnie wybierz przycisk OK, aby włączyć dodatek Notes zajęć.

  Okienko Dodatki COM z zaznaczonym polem wyboru obok pozycji Notes zajęć. Przyciski OK, Anuluj, Dodaj i Usuń.

 6. Jeśli widzisz komunikat: „Nie załadowano. Wystąpił błąd wykonania podczas ładowania dodatku COM”, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Instalowanie dodatku Notes zajęć jako administrator

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Pobierz dodatek Notes zajęć.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zapisz.

 4. Po zakończeniu instalacji wybierz pozycję Otwórz folder. W folderze Pobrane zobaczysz instalator Notesu zajęć pod nazwą ClassNotebook.Setup.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ClassNotebook.Setup i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 6. Po zakończeniu instalacji dodatku Notes zajęć otwórz program OneNote. Jeśli na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć, wszystko gotowe. Jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce programu OneNote, powtórz opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Naprawianie pakietu Office

Wypróbuj to rozwiązanie, jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce.

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Na pasku Start wpisz Programy i funkcje, a następnie uruchom tę aplikację.

 3. Na liście programów wybierz pozycję Microsoft Office 365, a następnie wybierz polecenie Zmień.

 4. Wybierz pozycję Szybka naprawa, a następnie polecenie Napraw.

  Szybka naprawa pakietu Office

 5. Po zakończeniu naprawy otwórz program OneNote na komputerze stacjonarnym i sprawdź, czy na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć. Jeśli nie, wykonaj opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Jeśli karta Notes zajęć nadal nie jest widoczna na wstążce programu OneNote, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×