Rozwiązywanie problemu wyświetlania w tabelach bazy danych słowa „Pakiet” zamiast „Obraz - mapa bitowa”

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy dodawanie GIF, JPEG i innych często używanych typów plików obrazów do pola obiektu OLE w tabeli za pomocą widoku arkusza danych jest widoczny wyraz "Pakiet" zamiast oczekiwanych "Mapa bitowa obrazu".

"Pakiet" pojawia się w polu, ponieważ pole Obiekt OLE obsługuje tylko mapa bitowa Windows (bmp) i pliki mapa bitowa niezależna od urządzenia (DIB). Jeśli chcesz przechowywać dodatkowe typy plików graficznych w polu Obiekt OLE i mieć dostęp renderowania je poprawnie, konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania i że oprogramowania należy podać składniki (zwanych serwerów OLE), aby wyświetlić dodatkowe typy obrazów.

Poprzednie wersje pakietu Microsoft Office udostępniana program o nazwie Microsoft Photo Editor, która z kolei serwera OLE, potrzebne do wyświetlania plików GIF i JPEG. Office 2003 System zastępowana Photo Editor z programu Microsoft Picture Manager, które nie zawierają potrzebne serwera OLE dla tych typów plików.

Za pomocą jednej z następujących metod programu w celu obejścia tego problemu:

 • Przechowywanie obrazów poza bazy danych i wyświetlanie ich za pomocą Visual Basic® kodu Applications (VBA). Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base sposobu wyświetlania obrazów z folderu w formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych.

 • Konwertowanie obrazów GIF lub JPEG do plików mapa bitowa Windows (bmp). Pliki BMP są zwykle większe niż pliki GIF lub JPEG, ta osoba może pomóc zmniejszyć rozmiar bazy danych, ponieważ programu Access nie zostanie utworzona dodatkowe pliki mapa bitowa niezależna od urządzenia (DIB) do ich obsługi. Aby dowiedzieć się, dlaczego program Access utworzy pliki DIB, gdy używasz obrazów GIF lub JPEG, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Dlaczego OLE obiektów Przyczyna baz danych w celu zwiększania.

 • Ponownie zainstaluj Photo Editor przy użyciu pakietu Office XP lub Office 2000 instalacyjny dysk CD.

  Ponownie program Photo Editor z pakietu Office XP

  1. Uruchom Instalatora na dysku CD instalacji. Jeśli program instalacyjny nie rozpocznie się automatycznie, możesz uruchomić ją przy użyciu Eksploratora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij Eksploratora Windows. Znajdź dysk CD i kliknij dwukrotnie Setup.exe.

  2. Wprowadź klucz produktu (swoje inicjały są opcjonalne), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Wybierz typ instalacji niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Wybierz opcję Wybierz szczegółowe opcje instalacji dla każdej aplikacji i kliknij przycisk Dalej.

  6. W obszarze Funkcje do zainstalowania wybierz dla każdego programu opcję Niedostępne. W tym celu kliknij każdy element i wybierz z listy pozycję Niedostępne. Na każdego elementu powinien zostać wyświetlony czerwony symbol „X”.

  7. Rozwiń funkcji Narzędzia pakietu Office, kliknij pozycję Microsoft Photo Editor, zaznacz pole wyboru Uruchom z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wymusza programu instalacyjnego, aby zainstalować tylko Photo Editor.

  8. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przeprowadzić instalację.

  Ponownie program Photo Editor z pakietu Office 2000

  1. Włóż dysk 1 do stacji dysków CD, aby uruchomić program instalacyjny. Jeśli program instalacyjny nie rozpocznie się automatycznie, możesz uruchomić ją przy użyciu Eksploratora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij Eksploratora Windows. Znajdź dysk CD i kliknij dwukrotnie Setup.exe.

  2. Na pierwszym ekranie wprowadź produktu znajdującego się na dysku CD. Opcjonalnie możesz wpisać swoje inicjały. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Kliknij przycisk Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Przejdź przez następne dwa ekrany, klikając dwa razy przycisk Dalej.

  6. Na ekranie Microsoft Office 2000: Wybór funkcji wybierz dla każdego programu pakietu Office opcję Niedostępne. Aby to zrobić, kliknij każdą pozycję i wybierz z listy opcję Niedostępne. Na każdej z pozycji powinien być wyświetlony czerwony symbol „X”.

  7. Rozwiń funkcji Narzędzia pakietu Office, kliknij pozycję Microsoft Photo Editor, a następnie z listy wybierz pozycję Uruchom z mojego komputera. Wymusza programu instalacyjnego, aby zainstalować tylko Photo Editor.

  8. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby przeprowadzić instalację.

Więcej informacji

Zobacz te artykuły, aby uzyskać więcej informacji na temat używania obrazów w programie Access:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×