Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wybierz scenariusz, który jest najlepszym opisem problemu z wyszukiwaniem w programie Outlook:

Wyszukiwanie w programie Outlook nie zwraca żadnych wyników

Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników za pomocą wyszukiwania w programie Outlook, wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

 • W systemie Windows 10: wybierz przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizuj _AMP_ zabezpieczenia, a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. Znajdź i kliknij pozycję Wyszukiwanie i indeksowanie, a następnie kliknij pozycję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

 • W systemie Windows 8,1: od ekranu startowegoWyszukaj Ustawienia. W obszarze UstawieniaWyszukaj Rozwiązywanie problemówi wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów w wynikach wyszukiwania. Znajdź i uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z wyszukiwaniem i indeksowaniem .

 • W systemie Windows 7: od ekranu startowegowybierz pozycję Panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. Znajdź i uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z wyszukiwaniem i indeksowaniem .

 1. Uruchom program Outlook i kliknij w polu wyszukiwania.

 2. W menu Wyszukiwanie wybierz pozycję Narzędzia wyszukiwania > Stan indeksowania.

 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Stan indeksowania należy wyświetlić następujące informacje:

  Stan indeksowania wyszukiwania w programie Outlook

Jeśli program Outlook nie zakończył indeksowania, zwróć uwagę na liczbę pozostałych elementów do indeksowania, odczekaj pięć minut i sprawdź ponownie. Jeśli liczba elementów się nie zmniejszyła, przejdź do następnego kroku.

 1. Uruchom program Outlook i kliknij w polu wyszukiwania.

 2. W menu Wyszukiwanie wybierz pozycję Narzędzia wyszukiwania > Lokalizacje do przeszukania.

 3. Upewnij się, że zaznaczono wszystkie magazyny i pliki danych na liście.

 1. Kliknij menu Start systemu Windows i kliknij w polu wyszukiwania .

 2. Wpisz Services. msc , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. W kolumnie name (nazwa ) Znajdź i kliknij dwukrotnie pozycję Windows Search.

 4. Ustaw Typ uruchomienia na automatyczny (opóźniony Start) , jeśli jeszcze go nie ma.

 5. Jeśli stan usługi nie jest uruchomiony, kliknij znajdujący się pod nim przycisk Start , aby uruchomić usługę.

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. Otwórz pozycję Opcje indeksowania w Panelu sterowania systemu Windows.

 3. W oknie dialogowym Opcje indeksowania upewnij się, że program Microsoft Outlook jest wymieniony na liście w kolumnie Uwzględnione lokalizacje.

 4. Jeśli program Microsoft Outlook nie znajduje się na liście, wybierz pozycję Modyfikuj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok pozycji Microsoft Outlook.

 5. Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że opcje indeksowania są skonfigurowane poprawnie:

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. Otwórz pozycję Opcje indeksowania w Panelu sterowania systemu Windows.

 3. W oknie dialogowym Opcje indeksowania wybierz pozycję Zaawansowane.

 4. Wybierz kartę Typy plików.

 5. Przewiń w dół do pozycji msg w kolumnie Rozszerzenie i zaznacz ją.

 6. Upewnij się, że włączono opcję Indeksuj właściwości i zawartość pliku.

 7. Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Uwaga: Upewnij się, że w kolumnie Opis filtru jest wyświetlana nazwa Office Outlook MSG IFilter. Jeśli tak nie jest, może to oznaczać, że usługa Windows Search nie działa poprawnie lub filtry program Microsoft Outlook nie zostały poprawnie zainstalowane. W obu przypadkach należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc dotyczącą tego problemu.

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. Otwórz pozycję Opcje indeksowania w Panelu sterowania systemu Windows.

 3. W oknie dialogowym Opcje indeksowania wybierz pozycję Modyfikuj, wyczyść pole wyboru obok aplikacji Outlook, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Opcje indeksowania wybierz pozycję Zaawansowane.

 5. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane wybierz przycisk Odbuduj.

 6. Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Jeśli indeksowanie zakończy się bez uwzględnienia plików danych programu Outlook, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc dotyczącą funkcji wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook.

Jeśli indeksowanie się nie zakończy, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc dotyczącą funkcji wyszukiwania z pulpitu systemu Windows.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nowy profil i przetestować wyszukiwanie:

 1. W programie Outlook wybierz pozycję Plik > Ustawienia kont > Zarządzaj profilami. Możesz też zakończyć działanie programu Outlook i otworzyć aplikację Poczta w panelu sterowania systemu Windows.

 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook wybierz pozycję Pokaż profile, a następnie wybierz pozycję Dodaj na karcie Ogólne.

 3. W polu Nazwa profilu wpisz nazwę nowego profilu, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Po wyświetleniu monitu podaj informacje o koncie, takie jak adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Wybierz pozycję Zakończ. Dodana nazwa nowego profilu będzie wyświetlana na karcie Ogólne w oknie dialogowym Poczta.

 6. W obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu wybierz pozycję Monituj o profil, który ma być używany, a następnie wybierz pozycję OK.

 7. Uruchom ponownie program Outlook.

 8. Na liście rozwijanej w oknie dialogowym Wybieranie profilu wybierz nazwę nowo utworzonego profilu i wybierz przycisk OK.

 9. Kliknij w polu wyszukiwania i spróbuj coś wyszukać.

Jeśli wyszukiwanie działa, problem może dotyczyć starego profilu. Możesz ustawić ten profil jako nowy profil domyślny i przenieść informacje ze starego profilu do nowego.

Czynności uzyskiwania dostępu do narzędzia do naprawy różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Wybierz swój system operacyjny z listy poniżej.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz pozycję Aplikacje i funkcje z menu podręcznego.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Start z pozycją Aplikacje i funkcje
 2. Wybierz produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie wybierz przycisk Modyfikuj.

  Uwaga: To spowoduje naprawienie całego pakietu Office, nawet jeśli chcesz naprawić tylko jedną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz zainstalowaną aplikację autonomiczną, wyszukaj ją według nazwy.

 3. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, zostaną wyświetlone następujące opcje kontynuowania naprawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla danego typu instalacji.

  Szybka instalacja

  W oknie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online > Napraw, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz pozycję Panel sterowania z menu podręcznego.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych albo pakiet Office 2013 lub 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 > Panel sterowania.

 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij produkt pakietu Office, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych albo pakiet Office 2013 lub 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i zainstalować narzędzie obsługi deinstalacji pakietu Office.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać narzędzie obsługi deinstalacji stosownie do posiadanej przeglądarki.

  Porada: Pobieranie i instalowanie narzędzia może zająć kilka minut. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Odinstalowywanie produktów pakietu Office.

  Microsoft Edge lub Internet Explorer

  U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Edge lub Internet Explorer

  Chrome

  W lewym dolnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację SetupProd_OffScrub.exe > Otwórz.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome

  Firefox

  W oknie podręcznym wybierz pozycję Zapisz plik.

  Następnie w prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox wybierz strzałkę pobierania i wybierz aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome
 3. Wybierz wersję, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie deinstalacji automatycznie otwiera się ponownie, aby ukończyć ostatni krok procesu odinstalowywania. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

 5. Wybierz czynności odpowiednie do wersji pakietu Office, którą chcesz zainstalować lub zainstalować ponownie. Wybierz narzędzie deinstalacji.

  Office 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Uwaga: Jeśli te czynności nie pomogą, spróbuj wykonać czynności zaawansowane w tym artykule: Brak wyników wyszukiwania dla kont POP, IMAP lub Exchange

Wyszukiwanie w programie Outlook zwraca niepełne wyniki

Po otrzymaniu niepełnych wyników za pomocą wyszukiwania w programie Outlook wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

Jeśli brakujące wyniki wyszukiwania znajdują się w folderze Elementy usunięte, możesz dodać ten folder do wyników wyszukiwania:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Opcje> plików , a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

 3. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wiadomości z folderu Elementy usunięte w każdym pliku danych podczas wyszukiwania we wszystkich elementach , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Możesz zwiększyć czas w ustawieniach trybu offline konta e-mail, aby więcej lub wszystkie wiadomości e-mail były buforowane lokalnie na potrzeby indeksowania. W tym celu:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

 3. Na karcie poczta e-mail wybierz konto e-mail, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 4. Przeciągnij wiadomość e-mail z wiadomością, którą można pobrać z wcześniejszego suwaka, do odpowiedniej ilości czasu lub po prawej stronie.

 5. Kliknij przycisk dalej, a następnie wybierz pozycję Zakończ. Zamknij okno i ponownie uruchom program Outlook.

Domyślnie program Outlook wyświetli wyniki wyszukiwania w usłudze 250. Możesz zwiększyć tę możliwość, aby pokazać wszystkie wyniki, ale wyszukiwanie będzie wolniejsze. W tym celu:

 1. Otwórz program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Opcje> plików , a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

 3. Wyczyść pole wyboru Zwiększ szybkość wyszukiwania, ograniczając liczbę pokazywanych wyników , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Podczas wyszukiwania w programie Outlook przy użyciu wszystkich skrzynek pocztowych lub wszystkich zakresów elementów programu Outlook ograniczenia lub żadne wyniki nie są zwracane dla archiwum Skrzynka pocztowa. Elementy, które zostały przeniesione do autorozwiniętej skrzynki pocztowej, można wyszukiwać tylko przez przeszukiwanie samego folderu. Wybierz folder archiwum na liście folderów, aby wybrać opcję bieżący folder jako zakres wyszukiwania. Jeśli folder w obszarze magazynu Autorozszerzanie zawiera podfoldery, musisz przeszukać poszczególne foldery osobno. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie archiwizacji bez ograniczeń w pakiecie Office 365.

Wyszukiwanie w programie Outlook nie może znaleźć starszych wiadomości e-mail

Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail starszych niż 6 miesięcy przy użyciu funkcji wyszukiwania w programie Outlook, wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

Jeśli brakujące wyniki wyszukiwania znajdują się w folderze Elementy usunięte, możesz dodać ten folder do wyników wyszukiwania:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Opcje> plików , a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

 3. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wiadomości z folderu Elementy usunięte w każdym pliku danych podczas wyszukiwania we wszystkich elementach , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Możesz zwiększyć czas w ustawieniach trybu offline konta e-mail, aby więcej lub wszystkie wiadomości e-mail były buforowane lokalnie na potrzeby indeksowania. W tym celu:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

 3. Na karcie poczta e-mail wybierz konto e-mail, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 4. Przeciągnij wiadomość e-mail z wiadomością, którą można pobrać z wcześniejszego suwaka, do odpowiedniej ilości czasu lub po prawej stronie.

 5. Kliknij przycisk dalej, a następnie wybierz pozycję Zakończ. Zamknij okno i ponownie uruchom program Outlook.

Domyślnie program Outlook wyświetli wyniki wyszukiwania w usłudze 250. Możesz zwiększyć tę możliwość, aby pokazać wszystkie wyniki, ale wyszukiwanie będzie wolniejsze. W tym celu:

 1. Otwórz program Outlook.

 2. Kliknij pozycję Opcje> plików , a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

 3. Wyczyść pole wyboru Zwiększ szybkość wyszukiwania, ograniczając liczbę pokazywanych wyników , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Karta wyszukiwanie jest wyszarzona (tylko program Outlook 2016)

Może się to zdarzyć po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 1709 lub wcześniejszej. Ten problem został rozwiązany w systemie Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Czynności uzyskiwania dostępu do narzędzia do naprawy różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Wybierz swój system operacyjny z listy poniżej.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz pozycję Aplikacje i funkcje z menu podręcznego.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Start z pozycją Aplikacje i funkcje
 2. Wybierz produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie wybierz przycisk Modyfikuj.

  Uwaga: To spowoduje naprawienie całego pakietu Office, nawet jeśli chcesz naprawić tylko jedną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz zainstalowaną aplikację autonomiczną, wyszukaj ją według nazwy.

 3. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, zostaną wyświetlone następujące opcje kontynuowania naprawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla danego typu instalacji.

  Szybka instalacja

  W oknie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online > Napraw, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz pozycję Panel sterowania z menu podręcznego.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych albo pakiet Office 2013 lub 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 > Panel sterowania.

 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij produkt pakietu Office, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych albo pakiet Office 2013 lub 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

Udostępniona skrzynka pocztowa: problemy z wynikami wyszukiwania

Jeśli nie otrzymujesz oczekiwanych wyników z wyszukiwania udostępnionych skrzynek pocztowych lub wystąpił błąd, wykonaj następujące czynności:

Wyłącz wyszukiwanie serwera jako rozwiązanie krótkoterminowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Ważne: W poniższej procedurze pokazano, jak zmodyfikować rejestr. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kopii zapasowej i przywracaniu rejestru, zobacz Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows.

 1. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie edytora rejestru.

 2. W oknie dialogowym Edytor rejestru Znajdź ten podklucz w rejestrze, a następnie kliknij go:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Kliknij pozycję Edytuj > Nowy > Wartość DWORD.

 4. Wpisz DisableServerAssistedSearch w polu Nazwa wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableServerAssistedSearch, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, aby włączyć wpis rejestru, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie uruchom ponownie system Windows.

Uwaga: Te zasady i inne ważne zagadnienia są udokumentowane w blogu wyszukiwania.

Aby przeszukać udostępnioną skrzynkę pocztową, kliknij tę skrzynkę pocztową i Użyj bieżącego zakresu folderów . Jest to limit projektu obecnie opracowywany dla przyszłych aktualizacji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tego, jakie zakresy są obsługiwane, przejdź do blogu wyszukiwanie zakresów wyszukiwania .

Gdy przeszukiwana jest udostępniona dodana Skrzynka pocztowa jako dodatkowa Skrzynka pocztowa, może zostać wyświetlony ten błąd:

"Występują problemy z pobieraniem wyników z serwera. Niektóre elementy mogą nie być uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

Taka sytuacja nastąpi, jeśli korzystasz z wersji programu Outlook z licencją bezterminowej (MSI). Jest to obecnie ograniczenie dotyczące wersji z licencją bezterminowej pakietu Office. Aby obejść ten problem, Wyłącz funkcję wyszukiwania serwera.

Zobacz też

Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

Znajdowanie wiadomości lub elementu za pomocą wyszukiwania błyskawicznego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×