Rozwiązywanie problemów z uaktualnianiem zbioru witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niekiedy podczas uaktualniania zbioru witryn do wersji usługi SharePoint Online 2013 występują błędy. Informacje podane w tym artykule ułatwią Ci zrozumienie tych błędów i ich usunięcie.

Sprawdzanie stanu uaktualnienia i plików dziennika

Wskaźniki stanu uaktualnienia i pliki dziennika pozwalają zorientować się, co konkretnie nie powiodło się w trakcie uaktualniania. Zalecamy staranne przejrzenie wszystkich błędów w plikach dziennika uaktualniania. Ostrzeżenia nie zawsze wskazują problemy, ale je też należy przejrzeć, aby ustalić, czy któreś z nich nie może być przyczyną dodatkowych problemów.

  1. Sprawdź stronę stanu uaktualniania zbioru witryn.

    Na stronie Ustawienia witryny (Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny) zbioru witryn w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Uaktualnianie zbioru witryn. Na stronie Uaktualnianie zbioru witryn kliknij pozycję Sprawdź stan uaktualnienia zbioru witryn.

  2. Jeśli strony nie są renderowane, sprawdź stronę Ustawienia witryny. Jeśli strona Ustawienia witryny działa i uaktualnienie się powiodło, mogą występować problemy ze stroną wzorcową lub stroną główną. Jeśli strona Ustawienia witryny nie działa, poszukaj w pliku dziennika uaktualniania zbioru witryn informacji o problemie.

  3. Przejrzyj pliki dziennika uaktualniania zbioru witryn. Dzienniki uaktualniania zbioru witryn możesz wyświetlić, klikając link na stronie stanu uaktualniania zbioru witryn.

Typowe problemy

Sprawdź, czy któryś z poniższych problemów nie powoduje błędu, ostrzeżenia lub innego problemu związanego z uaktualnianiem witryny.

P. Na stronie brakuje kontrolki interfejsu użytkownika, która wcześniej tam była.

O. Zresetuj stronę do wersji domyślnej.

Wprowadzanie zmian w interfejsie użytkownika witryny może spowodować problemy podczas jej uaktualniania. Jeśli dostosowano stronę, umieszczając kontrolkę interfejsu użytkownika w niestandardowej lokalizacji, aby odzyskać kontrolkę, można zresetować stronę do wersji domyślnej.

Stronę można zresetować za pomocą linku Resetuj do definicji witryny w obszarze Akcje witryny na stronie Ustawienia witryny lub za pomocą polecenia Resetuj do szablonu w programie SharePoint Designer 2013.

P. Widok na dużej liście przestał działać.

O. Utwórz kolumny indeksowane, foldery lub nowe widoki dla dużych list. Niekiedy trzeba dodać kolumnę indeksowaną do istniejących widoków.

Jeśli lista jest bardzo duża i użytkownicy próbują wyświetlać lub wykonywać zapytania przekraczające limit lub próg ograniczania, widok lub zapytanie nie będą dozwolone. Możesz tworzyć kolumny indeksowane z widokami filtrowanymi, organizować elementy w folderach, ustawiać limit elementów na stronie dla dużych widoków lub używać list zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczaniu dużych list i o rozwiązywaniu problemów z dużymi listami, zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów.

P. Wyświetlany jest błąd zduplikowanej nazwy typu zawartości.

O. Zmień nazwę pól lub typów zawartości powodujących konflikty z nazwami domyślnymi.

Czasem elementy niestandardowe, takie jak typy zawartości, mogą mieć nazwy powodujące konflikty z nazwami w nowej wersji. W plikach dziennika uaktualniania może pojawić się błąd podobny do tego:

Nie można aktywować funkcji zbioru witryn w witrynie adres_url_witryny. Wyjątek: odnaleziono zduplikowaną nazwę typu zawartości „nazwa”.

Ten błąd wskazuje, że do określonej witryny w usłudze SharePoint Online 2010 dodano niestandardowy typ zawartości. Podczas uaktualniania do usługi SharePoint Online 2013 jego nazwa weszła w konflikt z domyślnym typem zawartości o takiej samej nazwie. Zmień nazwę niestandardowego typu zawartości w określonej witrynie na inną i ponownie rozpocznij uaktualnianie.

Uwaga: Zmiana nazwy lub usunięcie typu zawartości może spowodować, że wszelkie zależne od niego dostosowania przestaną działać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy zawartości powodujące konflikty odnalezione podczas kontroli kondycji zbioru witryn i Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości.

P. Moja witryna źle wygląda, nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub są wyświetlane błędy skryptów.

O. Edytuj stronę lub zresetuj ją do wersji domyślnej albo usuń lub zamień pliki niestandardowe.

Takie błędy może powodować problem z niestandardowymi lub wbudowanymi plikami JavaScript lub CSS.

P. Zawartość niestandardowa w mojej witrynie zniknęła lub nie działa.

O. Zmień stronę wzorcową lub zmień zawartość tak, aby nie wymagała innych układów stref składników Web Part.

Strona wzorcowa może zawierać inne układy stref i zawartość może już nie odwoływać się do nich poprawnie. W ostateczności można też zresetować stronę do wersji domyślnej. Jednak zresetowanie strony może spowodować utratę zawartości powiązanej ze strefami.

P. Pojawia się błąd z informacją, że nie można renderować kontrolki lub strony.

O. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli dodano składnik Web Part, którego nie zainstalowano, zwróć się do administratora dzierżawy o jego zainstalowanie. Jeśli ten składnik Web Part nie jest już dostępny lub obsługiwany, skorzystaj z widoku konserwacji składników Web Part, aby usunąć ten składnik ze strony (nie zamykaj go, tylko usuń).

Jeśli stronę edytowano bezpośrednio, albo edytuj ją ponownie, usuwając kontrolkę lub składnik Web Part, albo zresetuj stronę do wersji domyślnej.

Być może do strony dodano składnik Web Part lub inną kontrolkę, która nie jest zainstalowana lub nie jest już obsługiwana. Dodano składnik Web Part do strefy lub bezpośrednio edytowano stronę w celu dodania odwołania do kontrolki lub składnika Web Part bezpośrednio w kodzie (być może na stronie wzorcowej).

Funkcja programu SharePoint może wymagać aktywowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn oraz Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part.

P. Zwracany jest błąd z informacją, że nie można utworzyć podwitryny na podstawie szablonu witryny, ponieważ w tym szablonie jest używana wersja 2010 środowiska, a w zbiorze witryn jest używana wersja 2013 środowiska.

O. Ponownie utwórz szablon witryny w środowisku w wersji 2013.

Aby ponownie utworzyć szablon witryny, utwórz nową podwitrynę na podstawie środowiska w wersji 2013, ponownie ją dostosuj, tak aby była zgodna z wcześniej używanym szablonem, a następnie zapisz tę podwitrynę jako szablon.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie szablonów witryn.

P. Mój motyw nie jest stosowany do stron w uaktualnionej witrynie.

O. Ponownie utwórz motyw za pomocą nowych funkcji obsługi motywów w programie SharePoint 2013.

W programie SharePoint 2013 całkowicie przeprojektowano aparat obsługi motywów, czyniąc obsługę motywów bardziej zaawansowaną i elastyczną oraz ułatwiając uaktualnianie motywów. Jednak uaktualnianie pliku THMX z programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013 nie jest obsługiwane.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, a następnie ponownie utworzyć motyw za pomocą nowych funkcji obsługi motywów w programie SharePoint 2013.

P. Niestandardowe znakowanie nie wygląda odpowiednio lub są inne problemy z uaktualnioną witryną.

O. Utwórz zbiór witryn oceny, a następnie ponownie utwórz stronę wzorcową w witrynie programu SharePoint 2013.

W celu obsługi nowego szybszego i płynniejszego interfejsu użytkownika w programie SharePoint 2013 wprowadzono zmiany w domyślnych stronach wzorcowych. Z tego powodu nie można zastosować strony wzorcowej utworzonej w programie SharePoint 2010 do witryny w programie SharePoint 2013. Jednak po uaktualnieniu witryny programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013 strona wzorcowa zostaje zresetowana do domyślnej strony wzorcowej w programie SharePoint 2013. Z tego powodu po uaktualnieniu witryna nie będzie wyświetlana przy użyciu znakowania niestandardowego.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, a następnie ponownie utworzyć stronę wzorcową w witrynie programu SharePoint 2013.

P. Uaktualniona witryna nie jest w ogóle renderowana. Zamiast tego pojawia się „nieoczekiwany błąd” z identyfikatorem korelacji.

O. Być może w niestandardowym znakowaniu jest używana niestandardowa strona wzorcowa zawierająca niestandardowy symbol zastępczy zawartości.

Jeśli niestandardowa strona wzorcowa i niestandardowe układy stron zawierają ten sam niestandardowy symbol zastępczy zawartości, po wykonaniu uaktualnienia może wystąpić błąd, który uniemożliwi renderowanie strony głównej witryny. Zamiast tego po wykonaniu uaktualnienia może pojawić się komunikat o błędzie „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.

P. Po kliknięciu przycisku w celu utworzenia witryny oceny jest wyświetlany komunikat o błędzie identyfikatora korelacji.

O. Program SharePoint dołącza ciąg „–eval” na końcu adresu URL witryny oceny, co może powodować przekroczenie limitu znaków adresu URL.

If appending “-eval” causes the URL to exceed the character limit then you’ll get the correlation ID error. Lengthy URLs can be caused by deep folder structures and/or folders and files with long names. If you are getting this error, Support can work with you to identify the URLs that exceed the limit and provide the steps to resolve the problem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×