Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi SharePoint Online

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniższa procedura umożliwi synchronizację z bibliotekami usługi SharePoint Online, dostęp do plików przechowywanych online oraz dostateczną ilość miejsca na synchronizację odpowiednich plików.

Uwagi: 

 • Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają konto służbowe usługi Office 365 i odwołuje się do najnowszej wersji usług SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Jeśli nie logujesz się przy użyciu konta usługi Office 365, zobacz Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm.

 • Na poniższych obrazach „Contoso” to nazwa fikcyjna używana przez firmę Microsoft jako firma przykładowa. Powinna być widoczna nazwa Twojej organizacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do lokalizacji usługi SharePoint Online.

 3. Wybierz folder dokumentów lub bibliotekę do zsynchronizowania.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Synchronizuj w bibliotece programu SharePoint.

Jeśli nie widzisz opcji synchronizacji lub jest wyświetlany ekran z komunikatem „Którą bibliotekę chcesz zsynchronizować?”, oznacza to, że w witrynie nie skonfigurowano synchronizacji i należy skontaktować się z właścicielem witryny.

Uwaga: Właściciele stron i witryn mogą wprowadzać zmiany w obszarze Ustawienia biblioteki > Ustawienia zaawansowane > Dostępność dla klientów w trybie offline.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do swojej usługi SharePoint Online, skontaktuj się z właścicielem witryny lub administratorem sieci.

Usługa OneDrive i system Windows są często aktualizowane, a regularne aktualizowanie komputera może pomóc w przypadku problemów z synchronizacją usługi SharePoint Online.

 1. Pobierz najnowsze aktualizacje systemu Windows, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi SharePoint Online. Aktualizacja Windows 10 Fall Creators Update umożliwia korzystanie z funkcji plików na żądanie, co może pomóc rozwiązać problemy z synchronizacją. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

 2. Pobierz najnowszą wersję aplikacji OneDrive i zainstaluj ją. 

  Uwagi: 

  • Jeśli masz już najnowszą wersję, instalator automatycznie zakończy działanie.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji, przeczytaj informacje o wersji.

 3. Naciśnij przycisk Naciśnij klawisz systemu Windows , wyszukaj  OneDrive, a następnie otwórz aplikację klasyczną OneDrive

  Uwaga: Jeśli jest widoczna pozycja „OneDrive dla Firm”, nie wybieraj jej, bo może to być nadal zainstalowana starsza wersja.

 4. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź poświadczenia konta służbowego usługi SharePoint Online, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować konto.

  Nowy interfejs użytkownika ekranu konfiguracji usługi OneDrive

Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do usługi SharePoint, logując się online.

 1. Wybierz niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz systemu Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Zatrzymaj synchronizowanie dla lokalizacji, w której nie można zsynchronizować poprawnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia konta w kliencie synchronizacji OneDrive.

 4. Wykonaj instrukcje synchronizowania plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive.

Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych z usługi SharePoint Online. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się online do konta usługi OneDrive dla Firm.

 1. Wybierz niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz systemu Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W Centrum aktywności wybierz pozycję więcej, a następnie kliknij przycisk Rozłącz ten komputer.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze OneDrive — Zapraszamy, aby skonfigurować aplikację OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Synchronizowanie plików za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows.

Jeśli ikona synchronizacji wygląda na zablokowaną przez dłuższy czas, przeniesienie niektórych plików z folderu synchronizacji może ułatwić usunięcie wszystkich problemów z synchronizacją.

 1. Wybierz niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz systemu Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W Centrum aktywności, wybierz pozycję więcej > Wstrzymywanie synchronizacji... > 2 godzin

 3. Wybierz plik z jednego z folderów synchronizacji i przenieś go do folderu, który nie jest częścią usługi OneDrive, np. C:\Użytkownicy\

 4. W centrum aktywności wybierz ponownie pozycję Więcej i wybierz pozycję Wznów synchronizację.

 5. Po zakończeniu synchronizacji przenieś plik z powrotem.

Istnieją trzy typy ograniczeń dotyczących plików i nazw w usłudze SharePoint Online:

 1. Upewnij się, że żaden z plików, które chcesz zsynchronizować są większe niż 15 GB. Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie, taki jak "ten plik jest zbyt duży, aby przekazać" lub "Zmniejsz rozmiar tego pliku do przekazania do..." Zmniejsz rozmiar pliku, pakowanie go. Można zmniejszyć rozmiar pliku obrazu.

 2. Upewnij się, że cała ścieżka, łącznie z nazwą pliku, zawiera mniej niż 400 znaków. Przykładowa ścieżka pliku to: 
  C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\Obrazy\Zapisane\2017\Grudzień\Święta\Nowy Rok\Rodzina… 

  Aby rozwiązać ten problem, skróć nazwę pliku lub nazwy podfolderów w usłudze SharePoint Online lub wybierz podfolder znajdujący się bliżej folderu najwyższego poziomu.

 3. Upewnij się, że plik nie zawiera żadnych niedozwolonych znaków (na przykład <, >, :, ", |, ?, *, /, \) ani że w folderach nie ma żadnych nieobsługiwanych typów plików. Dowiedz się więcej o ograniczeniach związanych z synchronizowaniem plików i folderów.

Jeśli masz problemy z synchronizowaniem plików pakietu Office, być może system pamięci podręcznej centrum Office Upload zakłóca działanie synchronizacji usługi SharePoint Online. Spróbuj wyłączyć powiązane z tym ustawienie w ustawieniach usługi OneDrive.

 1. Wybierz niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz systemu Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

 3. Wybierz kartę Office i wyczyść pole wyboru Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików pakietu Office, które otwieram.

  Karta Office Upload w ustawieniach usługi OneDrive

  Uwaga: Gdy wyłączysz ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików pakietu Office, które otwieram, zmiany wprowadzane przez Ciebie i inne osoby w plikach pakietu Office w Twojej usłudze SharePoint Online nie będą już automatycznie scalane.

Naprawienie lub ponowne zainstalowanie pakietu Office może czasami rozwiązać konflikty synchronizacji między pakietem Office i usługą SharePoint Online. Przeczytaj, jak pobrać i zainstalować lub ponownie zainstalować usługę Office 365 lub pakiet Office 2016 na komputerze PC lub Mac.

Jeśli nadal występują problemy z synchronizacją, możesz zresetować OneDrive.

Uwagi: 

 • Resetowanie OneDrive ponownie synchronizuje pliki OneDrive i zresetowanie niektóre ustawienia domyślne, w tym, czy zostały selektywne synchronizowania plików.

 • Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych.

 1. Naciśnij klawisz systemu Windows   Naciśnij klawisz systemu Windows i klawisz R.

 2. W oknie Uruchamianie wprowadź polecenie: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Po minutę lub dwie OneDrive Uruchom ponownie i rozpocząć instalację. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu synchronizowania plików z klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

Wskazówki i porady

Skorzystaj z tych porad i wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi SharePoint Online i w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed błędami synchronizacji.

W usłudze OneDrive funkcja plików na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich Twoich plików usługi OneDrive bez konieczności ich pobierania i wykorzystywania miejsca do magazynowania na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Możesz również pobrać mniej plików, wybierając foldery usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych.

Jeśli wygląda na to, że synchronizacja usługi SharePoint Online zatrzymała się na dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat o stanie „Przetwarzanie 0 KB z x MB”, przyczyną może być duża liczba plików w usłudze SharePoint Online lub wiele nowych plików do przekazania. Jeśli masz więcej niż 100 000 plików, synchronizacja może zająć dużo czasu.

Uwaga: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby sprawdzić, ile plików jest przechowywanych w folderach usługi OneDrive:

 1. Otwórz Eksploratora plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder OneDrive i wybierz pozycję Właściwości.

  Właściwości usługi OneDrive

 3. Jeśli liczba Zawiera jest większa niż 100 000, rozważ, które foldery usługi OneDrive synchronizować z komputerem.

Jeśli synchronizacja jest już w toku, możesz ją wstrzymać i wznowić, aby przywrócić działanie.

 1. Wybierz niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz systemu Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W Centrum aktywności wybierz pozycję WięcejWstrzymywanie synchronizacji... , a następnie wybierz 2, 8 lub 24 godziny.

 3. W Centrum aktywności ponownie wybierz pozycję więcej i wybierz pozycję Wznów synchronizację.

Dodatkowe informacje

Rozwiązywanie innych problemów z synchronizacją podczas korzystania z usługi Microsoft OneDrive dla Firm

Umożliwianie użytkownikom synchronizowania plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×