Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail w usłudze Outlook.com

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli nie można wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail lub nie może nawiązać połączenia Outlook.com, wypróbuj te rozwiązania.

Jeśli nie możesz zalogować się do swojego Outlook.com, konta e-mail usługi Hotmail, Live i MSN, lub nie masz pewności, jak się zalogować i wylogować, przeczytaj, jak logować lub wylogować się z usługi Outlook.com

Sprawdzanie stanu usługi

Jeśli masz problemy z usługą Outlook.com, sprawdź jej stan. Jeśli stan nie jest oznaczony kolorem zielonym, poczekaj, aż usługa zacznie działać normalnie, i spróbuj ponownie.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta, czy nie.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Używasz wersji beta Outlook.com.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Używasz klasycznej wersji Outlook.com.

Nie dotarła do mnie wiadomość e-mail wysłana przez inną osobę do mojego konta usługi Outlook.com

Jeśli jakaś osoba wysłała wiadomość e-mail z kontem Outlook.com, ale nie możesz znaleźć, przeczytaj Wyszukiwanie poczty i osób w usłudze Outlook.com. Jeśli wiadomość nie otrzymano, istnieje kilka czynności, które można wykonać, aby spróbować rozwiązać ten problem:

Na liście folderów programu Outlook.com wybierz folder Wiadomości-śmieci i odszukaj brakującą wiadomość e-mail.

W przypadku wiadomości, które nie powinny były zostać oznaczone jako wiadomości-śmieci, kliknij prawym przyciskiem myszy każdą wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Oznacz jako wiadomość niebędącą śmieciem. Wiadomość zostanie automatycznie przeniesiona do folderu Skrzynka odbiorcza.

Jeśli skrzynka odbiorcza zostanie zapełniona, nie będzie można odbierać nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce w skrzynce odbiorczej, spróbuj opróżnić folder Wiadomości-śmieci, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Wiadomości-śmieci > Usuń wszystko.

Niechciane wiadomości e-mail możesz również usunąć z folderu skrzynki odbiorczej lub archiwum za pomocą funkcji Wyczyść. Funkcja Wyczyść pozwala automatycznie zarządzać wiadomościami e-mail od określonego nadawcy: usuwać wszystkie przychodzące wiadomości, zachowywać tylko najnowsze wiadomości lub usuwać wiadomości e-mail starsze niż 10 dni. Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć i wybierz pozycję Wyczyść.

Innym dobrym sposobem na zwolnienie miejsca w skrzynce odbiorczej jest zapisywanie zdjęć i dokumentów w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak zapisywać załączniki w usłudze OneDrive, zobacz Zwalnianie przestrzeni dyskowej w usłudze Outlook.com.

Jeśli w skrzynce odbiorczej włączone jest filtrowanie na podstawie kategorii lub jeśli kolejność sortowania jest inna niż zazwyczaj, niektóre wiadomości mogą być niewidoczne. Filtrowanie i sortowanie są dostępne u góry listy wiadomości.

 • Aby zmienić filtrowanie, wybierz pozycję Filtr > Wszystkie.

 • Aby zmienić sortowanie, wybierz pozycję Filtr > Sortuj według.

Aby wyświetlić ostatnie wiadomości, wybierz datę. Aby wyszukać wiadomości od określonej osoby, wybierz z. Możesz zmienić kolejność, wybierając odpowiednią opcję ponownie.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza rozdziela skrzynkę odbiorczą na dwie karty, Priorytetowe i inne, co pomaga w skoncentrowaniu się na wiadomościach, które są najważniejsze. Po włączeniu opcji skrzynki priorytetowej, niektóre wiadomości wysłane do użytkownika mogą znaleźć się na innej karcie. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną wiadomości, który ma być wyświetlana w priorytetowej skrzynce odbiorczej, a następnie wybrać Przenieś do priorytetowej skrzynki odbiorczej lub zawsze przenoś do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Priorytetowa skrzynka odbiorcza uczy się, które wiadomości powinny zawsze się w niej znajdować.

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczej, zobacz Wyłączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję Wiadomości-śmieci.

  Zrzut ekranu przedstawia okno Spamu w obszarze Poczta w ustawieniach.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony na Liście zablokowanych nadawców adres nadawcy, zaznacz adres, a następnie wybierz pozycję Usuń Usuwanie > Zapisz.

Jeśli adres nadawcy nie znajduje się na Liście zablokowanych nadawców, możesz dodać go do Listy bezpiecznych nadawców. Wiadomości e-mail od kontaktów na Liście bezpiecznych nadawców nigdy nie będą przeniesione do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję Wiadomości-śmieci.

  Zrzut ekranu przedstawia obszar Bezpieczni nadawcy w ustawieniach Spamu w sekcji Mail w ustawieniach usługi Outlook.com.

 3. Wprowadź adres e-mail nadawcy, a następnie wybierz pozycję Dodaj > Zapisz.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Zablokowani nadawcy.

 3. Zrzut ekranu przedstawiający Zablokowanych nadawców w menu Opcje

 4. Jeśli zostanie wyświetlony na Liście zablokowanych nadawców adres nadawcy, zaznacz adres, a następnie wybierz pozycję Usuń Usuwanie > Zapisz.

Jeśli adres nadawcy nie znajduje się na Liście zablokowanych nadawców, możesz dodać go do Listy bezpiecznych nadawców. Wiadomości e-mail od kontaktów na Liście bezpiecznych nadawców nigdy nie będą przeniesione do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Opcje.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Bezpieczni nadawcy.

  Zrzut ekranu przedstawiający Bezpieczni nadawcy w menu Opcje

 3. Wprowadź adres e-mail nadawcy, a następnie wybierz pozycję Usuń Ikona Dodaj > Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Opcje u góry ekranu.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Filtry i raportowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający filtry i raportowanie w menu Opcje

 3. W obszarze Wybierz filtr wiadomości-śmieci wybierz żądany poziom ochrony, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  • Przy włączonej opcji Standardowe niektóre wiadomości-śmieci mogą wyświetlić się w skrzynce odbiorczej. Musisz ręcznie oznaczyć te wiadomości jako wiadomości-śmieci.

  • Przy włączonej opcji Wyłączność niektóre poprawne wiadomości będą trafiały do folderu Junk. Konieczne będzie okresowe sprawdzanie tego folderu.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz Opcje u góry ekranu.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz Reguły.

  Zrzut ekranu przedstawia stronę Reguły w obszarze Poczta w Ustawieniach usługi Outlook.com.

 3. W przypadku jednej lub więcej reguł, które uniemożliwiają wyświetlanie żądanej wiadomości e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz regułę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij Delete Usuwanie .

  • Zaznacz regułę, a następnie kliknij Edytuj Edytuj , aby zmienić ustawienia reguły, tak, aby można łatwiej odnaleźć wiadomości. Na przykład, zamiast usuwania można skategoryzować wiadomość lub oznaczyć ją flagą.

   Wybierz pozycję Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz przycisk X w prawym górnym rogu okna Ustawienia.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Reguły skrzynki odbiorczej i opcji Wyczyść.

  Zrzut ekranu przedstawiający Skrzynki odbiorczą i reguły czyszczenia w menu Opcje

 3. Jeśli istnieje jedna lub więcej reguł uniemożliwiających wyświetlenie wiadomości e-mail, którą chcesz zobaczyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz regułę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń Usuwanie .

  • Zaznacz regułę, a następnie wybierz pozycję Edytuj Edytuj , aby zmienić ustawienia reguły tak, aby łatwiej można było znaleźć wiadomości. Na przykład można zmienić działanie w regule z Usuń na Kategoryzuj lub Oznacz flagą.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz Opcje u góry ekranu.

Sprawdź, czy opcja przesyłania dalej poczty e-mail jest włączona.

 1. Przejdź do Ustawień przesyłania dalej.

 2. Wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie dalej.

  Jeśli chcesz, aby opcja przesyłania dalej pozostała włączona, upewnij się, że pole wyboru obok opcji Zachowywanie kopii wiadomości przesyłanych dalej jest zaznaczone.

Jeśli skonfigurowałeś inne konto e-mail, aby odbierane w nim wiadomości przesyłać dalej do skrzynki odbiorczej programu Outlook.com, upewnij się, że opcja przesyłania dalej nie wygasła i jest poprawnie skonfigurowana. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej innych używanych przez Ciebie usług poczty e-mail, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, być może Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ zauważono na nim nietypowe działania związane z logowaniem. Aby dowiedzieć się, jak odblokować konto, zobacz Odblokowywanie konta w usłudze Outlook.com.

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 innych kont e-mail. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Jeśli po wypróbowaniu powyższych rozwiązań nadal nie otrzymujesz wiadomości od określonego nadawcy, należy się z nim skontaktować. Przekaż nadawcy:

 • Wiadomości email nie są dostarczane do Outlook.com.

 • Należy skontaktować się z pomocą technicznej firmy Microsoft za pośrednictwem postmaster.live.com.

Usługa Outlook.com nie zezwala na wysłanie wiadomości e-mail

Jeśli występują problemy z wysyłaniem wiadomości w usłudze Outlook.com, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Jeśli opcja cofnięcia wysłania jest włączona i zamkniesz przeglądarkę w trakcie oczekiwania na wysłanie wiadomości, wiadomość nie zostanie wysłana. Aby zmienić opcje wysyłania wiadomości, wybierz pozycję Ustawienia > Opcje > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Cofanie wysyłania.

Uwaga:  Opcja Cofnij wysyłanie jest dostępna tylko w klasycznej wersji Outlook.com.

Jeśli skrzynka odbiorcza zostanie zapełniona, nie będzie można wysyłać wiadomości ani odbierać nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce w skrzynce odbiorczej, spróbuj opróżnić folder wiadomości-śmieci, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Wiadomości-śmieci > Usuń wszystko.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Usuń wszystko

Niechciane wiadomości e-mail możesz również usunąć z folderu skrzynki odbiorczej lub archiwum za pomocą funkcji Wyczyść. Funkcja Wyczyść pozwala automatycznie zarządzać wiadomościami e-mail od określonego nadawcy: usuwać wszystkie przychodzące wiadomości, zachowywać tylko najnowsze wiadomości lub usuwać wiadomości e-mail starsze niż 10 dni. Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Wyczyść.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wyczyść

Innym dobrym sposobem na zwolnienie miejsca w skrzynce odbiorczej jest zapisywanie zdjęć i dokumentów w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak zapisywać załączniki w usłudze OneDrive, zobacz Zwalnianie przestrzeni dyskowej w usłudze Outlook.com.

Upewnij się, że adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać wiadomość, są prawidłowo sformatowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość na niepoprawnie wpisany adres e-mail, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli na przykład przypadkowo pominiesz część „.com” w adresie e-mail, otrzymasz mniej więcej taki komunikat o błędzie:

Zrzut ekranu przedstawiający błąd formatowania adresu w usłudze Outlook.com.

Aby zwalczać spamerów, usługa Outlook.com ogranicza liczbę wiadomości, które mogą zostać wysłane jednego dnia. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że osiągnięto dzienny limit wiadomości, spróbuj wykonać poniższe czynności:

 • Zapisz wiadomość e-mail jako wersję roboczą i wyślij ją następnego dnia.

 • Zwiększ limity wiadomości dodając informacje dotyczące bezpieczeństwa do swojego konta.

 • Jeśli wiadomość e-mail została utworzona na urządzeniu przenośnym, naciśnij wiadomość, aby ją zamknąć. Zostanie wyświetlony monit z zapytaniem o zapisanie lub usunięcie wiadomości. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Synchronizuj. Następnie możesz uruchomić usługę Outlook.com na komputerze, otworzyć wersję roboczą wiadomości i wysłać ją.

Możesz zwiększyć limity wysyłania, dodając informacje zabezpieczające do swojego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta Microsoft, wybierz pozycję Zaktualizuj informacje i dodaj następujące informacje zabezpieczające do swojego konta:

Numer telefonu

 1. Wybierz pozycję Dodaj informacje zabezpieczające.

 2. W oknie dialogowym wprowadź swój numer telefonu.

 3. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Alternatywny adres e-mail

 1. Wybierz pozycję Dodaj informacje zabezpieczające.

 2. W oknie dialogowym wybierz strzałkę obok pozycji Numer telefonu i wybierz pozycję Alternatywny adres e-mail.

 3. Wprowadź alternatywny adres e-mail.

 4. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Weryfikacja dwuetapowa

 1. Wybierz pozycję Konfiguruj weryfikację dwuetapową.

 2. Wprowadź hasło i wybierz pozycję Zaloguj się.

 3. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 innych kont e-mail. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, być może Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ zauważono na nim nietypowe działania związane z logowaniem. Aby dowiedzieć się, jak odblokować konto, zobacz Odblokowywanie konta w usłudze Outlook.com.

Usługa Outlook.com ogranicza liczbę adresatów, których można dodać do wiadomości e-mail. W przypadku przekroczenia tego limitu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją dotyczącą dozwolonej liczby adresatów. Usuń niektórych adresatów i spróbuj ponownie wysłać wiadomość.

Usługa Outlook.com blokuje wysyłanie wiadomości, których zawartość powoduje włączenie filtrów wiadomości-śmieci w usłudze Outlook.com. Może się zdarzyć, że normalne wiadomości e-mail zostaną oznaczone jako wiadomości-śmieci. W przypadku zablokowania wiadomości zmień jej treść, a następnie spróbuj wysłać ją ponownie.

Zarządzanie prawami do informacji (IRM) pozwala nadawcom na określanie uprawnień dostępu do swoich wiadomości e-mail, które mogą obejmować zapobieganie przesyłaniu wiadomości dalej oraz jej czytaniu, drukowaniu lub kopiowaniu przez osoby nieautoryzowane. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zobacz Wprowadzenie do usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) dla wiadomości e-mail.

Usługa Outlook.com już nie obsługuje uwierzytelniania AUTH PLAIN. Jeśli próbujesz wysyłać wiadomości z urządzenia używającego uwierzytelniania AUTH PLAIN, wiadomości nie zostaną wysłane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa Outlook.com już nie obsługuje uwierzytelniania AUTH PLAIN.

Nie możesz wysyłać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Poczta usługi Windows Live, urządzenia przenośnego lub programu Outlook zainstalowanego na komputerze

Wcześniej w tym roku wprowadziliśmy nową usługę Outlook.com, która ułatwia skupienie się na tym, co naprawdę ważne, bezproblemową współpracę i zrealizowanie większej liczby zadań. W ramach uaktualniania przenosimy także konta do bezpieczniejszej i bardziej niezawodnej infrastruktury.

W celu zapewnienia największego komfortu i rozwiązania problemów musisz ponownie połączyć konto usługi Outlook.com z programem Outlook na komputerze lub programem Outlook na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego łączenia konta, zobacz ten artykuł.

Aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 już nie umożliwia łączenia się z kontami usługi Outlook.com. Użytkownicy aplikacji Poczta usługi Windows Live będą musieli użyć innej aplikacji lub odwiedzić stronę www.outlook.com za pomocą przeglądarki internetowej. Wbudowana w system Windows aplikacja Poczta to zalecany zamiennik aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 i najpopularniejsza obecnie aplikacja poczty e-mail wśród użytkowników usługi Outlook.com. Uzyskaj więcej informacji, dlaczego Poczta usługi Windows Live 2012 nie będzie łączyć się z usługą Outlook.com

Jeśli zmieniono hasło usługi Outlook.com, konieczna może być zmiana ustawień konta e-mail w programie Outlook, a także w aplikacjach mobilnych.

Jeśli po połączeniu konta usługi Outlook.com z programem Outlook na komputerze lub programem Outlook na telefonie spróbujesz wysłać wiadomość z załącznikiem większym niż 25 MB, program Outlook nie wyśle tej wiadomości.

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do Skrzynki nadawczej i otwórz niewysłane wiadomości e-mail. Zacznij od najstarszych wiadomości. Jeśli wiadomość zawiera załącznik większy niż 25 MB, usuń załącznik i dołącz mniejszy plik albo przekaż plik do usługi OneDrive i dołącz link do załącznika. Następnie spróbuj ponownie wysłać wiadomość.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dołączania plików do wiadomości w programie Outlook dla systemu Windows, zobacz Dołączanie pliku do wiadomości e-mail w programie Outlook dla systemu Windows.

Jeśli przy odbieranie lub wysyłaniu wiadomości z urządzenia przenośnego występują problemy, spróbuj usunąć urządzenie w opcjach Outlook.com.

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com na komputerze.

 2. U góry strony wybierz Ustawienia Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku lub Opcje > Ogólne > Urządzenia przenośne.

 3. Na liście urządzeń przenośnych wybierz telefon, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Usuń telefon z aplikacji Outlook Web

 4. W oknie potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

 5. Przejdź do swojego urządzenia przenośnego i wyłącz je.

 6. Po upływie kilku sekund uruchom ponownie urządzenie przenośne, a następnie jeszcze raz zsynchronizuj skrzynkę pocztową.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Tematy pokrewne

Opcje urządzeń przenośnych w aplikacji Outlook w sieci web lub Outlook.com
Limity miejsca do magazynowania w usłudze Outlook.com
Porządkowanie skrzynki odbiorczej korzystając z archiwum, wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com
Uchroń się przed otrzymywaniem spamu w skrzynce odbiorczej na Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×