Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail usługi Outlook.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli nie można wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail lub nie może nawiązać połączenia Outlook.com, wypróbuj poniższe wskazówki i porady.

Jeśli nie możesz zalogować się do swojego Outlook.com, konta e-mail usługi Hotmail, Live i MSN, lub nie masz pewności, jak zalogować się i wylogowywania, przeczytaj, jak logowanie lub wylogowywanie się z usługi Outlook.com

Sprawdzanie stanu usługi

Jeśli masz problemy z Outlook.com, najpierw sprawdź Stan usługi. Jeśli stan nie jest zielony, poczekaj, aż usługa działa normalnie i spróbuj ponownie.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz instrukcje dotyczące Outlook.com beta.

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz instrukcje dotyczące klasyczny Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Jeśli ktoś wysłano w wiadomości e-mail do konta Outlook.com, ale wiadomości nigdy nie otrzymano, istnieje kilka czynności, które można wykonać, aby spróbować rozwiązać ten problem.

Sprawdź folder wiadomości-śmieci

Na liście folderów Outlook.com wybierz folder Wiadomości-śmieci i odszukaj adres e-mail Brak.

Zrzut ekranu przedstawiający folder wiadomości-śmieci zaznaczony na liście folderów.

W przypadku wiadomości, które nie zostały oznaczone jako wiadomości-śmieci, kliknij prawym przyciskiem myszy każdej wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Oznacz jako wiadomość niebędącą śmieciem. Wiadomość zostanie automatycznie przeniesiona do folderu Skrzynka odbiorcza.

Wyczyszczenia skrzynki odbiorczej

W przypadku pełny skrzynki odbiorczej, nie będziesz odbierać wiadomości. Aby zrobić miejsce w skrzynce odbiorczej, spróbuj opróżnianie folderu wiadomości-śmieci, klikając prawym przyciskiem myszy Wiadomości-śmieci > Usuń wszystkie.

Zrzut ekranu opcja Usuń wszystkie wybrane do folderu wiadomości-śmieci.

Można również wyczyść niechcianych wiadomości e-mail z folderów skrzynki odbiorczej lub archiwum. Wyczyść umożliwia automatyczne usuwanie wszystkich przychodzących wiadomości e-mail od określonego nadawcy, Zachowaj tylko najnowsze wiadomości od tego nadawcy lub usuń wiadomość e-mail od tego nadawcy, która jest starsza niż 10 dni. Zaznacz wiadomość, którą chcesz Wyczyść, a następnie wybierz polecenie Wyczyść.

Zrzut ekranu przedstawia opcję Wyczyść zaznaczony na pasku narzędzi wiadomości E-mail.

Innym dobrym sposobem na zwolnienie miejsca w skrzynce odbiorczej jest zapisywanie zdjęć i dokumentów w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak zapisywać załączniki w usłudze OneDrive, zobacz Zwalnianie przestrzeni dyskowej w usłudze Outlook.com.

Sprawdź ustawienia filtrowania i sortowania skrzynki odbiorczej

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest filtrowanie na podstawie kategorii lub jeśli swoją kolejność sortowania jest inny niż zazwyczaj, może być niewidoczny wiadomości, które powinny być widoczne. Filtrowanie i sortowanie są dostępne u góry listy wiadomości.

 • Do filtrowania, wybierz pozycję Filtr > Wszystkie.

  Zrzut ekranu przedstawia opcję wszystkie zaznaczone w formancie Filt dla wiadomości e-mail.

 • Do sortowania, wybierz pozycję Filtr > Sortuj według.

  Zrzut ekranu pokazuje Sortuj według opcji z kontrolki filtr dla wiadomości e-mail.

Aby wyświetlić ostatnie wiadomości, wybierz datę. Aby wyszukać wiadomości od określonej osoby, wybierz z. Możesz zmienić kolejność, wybierając odpowiednią opcję ponownie.

Zaznacz kartę inne

Skrzynka odbiorcza Focused rozdziela skrzynki odbiorczej na dwie karty, Focused i inne, jeśli do pomocy skoncentrować się na wiadomości, które ma znaczenia, najbardziej. Po włączeniu ograniczony skrzynki odbiorczej dla Ciebie niektóre wiadomości wysłane do użytkownika może być w inną kartę. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolne wiadomości, który ma być wyświetlana w Focused, a następnie wybierz pozycję Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused lub zawsze Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Skrzynka odbiorcza Focused pokażemy, które wiadomości należy przejść zawsze przejdź na kartę Focused.

Zrzut ekranu jest wyświetlana w skrzynce odbiorczej ograniczony Focused i inne kontrolki.

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć ograniczony skrzynki odbiorczej, zobacz Wyłączanie ograniczony skrzynki odbiorczej.

Sprawdzanie zablokowanych nadawców i listy bezpiecznych nadawców

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję wiadomości-śmieci.

  Zrzut ekranu przedstawiono okno wiadomości-śmieci wiadomości e-mail w obszarze Ustawienia poczty.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony na liście zablokowanych nadawców adres nadawcy, zaznacz adres, a następnie wybierz pozycję Usuń Usuwanie > Zapisz.

Jeśli w adresie nadawcy nie znajduje się listy Zablokowani nadawcy, możesz je dodać do listy bezpiecznych nadawców. Wiadomości e-mail z kontaktów na liście bezpiecznych nadawców nigdy nie będą przejdź do folderu wiadomości-śmieci.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję wiadomości-śmieci.

  Zrzut ekranu zawiera Bezpieczni nadawcy obszaru Ustawienia wiadomości-śmieci w programie Mail w sekcji Ustawienia dla usługi Outlook.com.

 3. Wprowadź adres e-mail nadawcy, a następnie wybierz pozycję Dodaj > Zapisz.

Przejrzyj swoje reguły wiadomości e-mail

Reguły wiadomości e-mail może zapewnić skrzynki odbiorczej porządek przez usunięcie, przenoszenie, kategoryzowanie lub oznaczanie flagą wiadomości na podstawie nadawcy, tematu lub innych kryteriów. Miejsce, w którym uniemożliwiają wyświetlanie niektórych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej może być reguły.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję reguły.

  Zrzut ekranu przedstawia stronę reguł w obszarze Poczta w polu Ustawienia usługi Outlook.com.

 3. W przypadku jedną lub więcej reguł, które uniemożliwiają wyświetlanie wiadomości e-mail, którą chcesz wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz regułę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń Delete .

  • Zaznacz regułę, a następnie wybierz pozycję Edytuj Edytuj Aby zmienić ustawienia reguły, tak aby można łatwiej znaleźć wiadomości. Na przykład można zmienić akcji w regule z Usuń kategoryzowanie lub oznaczanie flagą.

   Wybierz pozycję Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję X w prawym górnym rogu okna Ustawienia.

Sprawdzanie przesyłania dalej poczty e-mail

Sprawdź, czy przesyłania dalej poczty e-mail jest włączona.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Pełny ustawienia widoku.

 2. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz przesyłania dalej > Zatrzymaj przesyłanie dalej.

  Jeśli chcesz przesyłania pozostawać na poczty e-mail, zaznacz opcję Rozpocznij przesyłanie dalej, wprowadź adres e-mail dla miejsca docelowego przesyłanych dalej wiadomości e-mail i zaznacz pole wyboru dla zachowywania kopii wiadomości przesyłanych dalej.

Jeśli po skonfigurowaniu innego konta e-mail, aby przesłać dalej do skrzynki odbiorczej Outlook.com, upewnij się, przekazywanie nie wygasła i jest prawidłowo skonfigurowana. Skontaktuj się z innymi poczty e-mail usługi pomocy technicznej, aby uzyskać więcej informacji.

Sprawdzanie, jeśli Twoje konto zostało zablokowane

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, być może Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ zauważono na nim nietypowe działania związane z logowaniem. Aby dowiedzieć się, jak odblokować konto, zobacz Odblokowywanie konta w usłudze Outlook.com.

Usuwanie niektórych połączone konta

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 innych kont e-mail. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Skontaktować się z nadawcą

Jeśli po wypróbowaniu powyższych rozwiązań i nadal nie otrzymujesz wiadomości od określonego nadawcy, należy skontaktować się z nadawcą. Powiadom tę osobę, która:

 • Poczty e-mail nie są dostarczane do Outlook.com.

 • Należy skontaktować się pomocy technicznej firmy Microsoft za pośrednictwem postmaster.live.com.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Zaznacz ten problem, które masz poniżej.

Jeśli ktoś wysłano w wiadomości e-mail do konta Outlook.com, ale wiadomości nigdy nie otrzymano, istnieje kilka czynności, które można wykonać, aby spróbować rozwiązać ten problem.

Sprawdź folder wiadomości-śmieci

Na liście folderów Outlook.com wybierz folder Wiadomości-śmieci i odszukaj adres e-mail Brak.

Zrzut ekranu przedstawiający folder wiadomości-śmieci

W przypadku wiadomości, które nie zostały oznaczone jako wiadomości-śmieci, kliknij prawym przyciskiem myszy każdej wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Oznacz jako wiadomość niebędącą śmieciem. Wiadomość zostanie automatycznie przeniesiona do folderu Skrzynka odbiorcza.

Wyczyszczenia skrzynki odbiorczej

W przypadku pełny skrzynki odbiorczej, nie będziesz odbierać wiadomości. Aby zrobić miejsce w skrzynce odbiorczej, spróbuj opróżnianie folderu wiadomości-śmieci, klikając prawym przyciskiem myszy Wiadomości-śmieci > Usuń wszystkie.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Usuń wszystko

Można również wyczyść niechcianych wiadomości e-mail z folderów skrzynki odbiorczej lub archiwum. Wyczyść umożliwia automatyczne usuwanie wszystkich przychodzących wiadomości e-mail od określonego nadawcy, Zachowaj tylko najnowsze wiadomości od tego nadawcy lub usuń wiadomość e-mail od tego nadawcy, która jest starsza niż 10 dni. Zaznacz wiadomość, którą chcesz Wyczyść, a następnie wybierz polecenie Wyczyść.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wyczyść

Innym dobrym sposobem na zwolnienie miejsca w skrzynce odbiorczej jest zapisywanie zdjęć i dokumentów w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak zapisywać załączniki w usłudze OneDrive, zobacz Zwalnianie przestrzeni dyskowej w usłudze Outlook.com.

Sprawdź ustawienia filtrowania i sortowania skrzynki odbiorczej

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest filtrowanie na podstawie kategorii lub jeśli swoją kolejność sortowania jest inny niż zazwyczaj, może być niewidoczny wiadomości, które powinny być widoczne. Filtrowanie i sortowanie są dostępne u góry listy wiadomości.

 • Do filtrowania, wybierz pozycję Filtr > Wszystkie.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Filtr z wszystkie wybrane

 • Do sortowania, wybierz pozycję Filtr > Sortuj według.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Filtr z wybraną pozycją Sortuj według

Aby wyświetlić ostatnie wiadomości, wybierz datę. Aby wyszukać wiadomości od określonej osoby, wybierz z. Możesz zmienić kolejność, wybierając odpowiednią opcję ponownie.

Zaznacz kartę inne

Skrzynka odbiorcza Focused rozdziela skrzynki odbiorczej na dwie karty, Focused i inne, jeśli do pomocy skoncentrować się na wiadomości, które ma znaczenia, najbardziej. Po włączeniu ograniczony skrzynki odbiorczej dla Ciebie niektóre wiadomości wysłane do użytkownika może być w inną kartę. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolne wiadomości, który ma być wyświetlana w Focused, a następnie wybierz pozycję Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused lub zawsze Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Skrzynka odbiorcza Focused pokażemy, które wiadomości należy przejść zawsze przejdź na kartę Focused.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę inne

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć ograniczony skrzynki odbiorczej, zobacz Wyłączanie ograniczony skrzynki odbiorczej.

Sprawdzanie zablokowanych nadawców i listy bezpiecznych nadawców

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Zablokowani nadawcy.

 3. Zrzut ekranu przedstawiający Zablokowani nadawcy w menu Opcje

 4. Jeśli zostanie wyświetlony na liście zablokowanych nadawców adres nadawcy, zaznacz adres, a następnie wybierz pozycję Usuń Usuwanie > Zapisz.

Jeśli w adresie nadawcy nie znajduje się listy Zablokowani nadawcy, możesz je dodać do listy bezpiecznych nadawców. Wiadomości e-mail z kontaktów na liście bezpiecznych nadawców nigdy nie będą przejdź do folderu wiadomości-śmieci.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Opcje.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Bezpieczni nadawcy.

  Zrzut ekranu przedstawiający Bezpieczni nadawcy w menu Opcje

 3. Wprowadź adres e-mail nadawcy, a następnie wybierz pozycję Usuń Ikona Dodaj > Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Opcje u góry ekranu.

Sprawdź ustawienia wiadomości-śmieci

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję filtry i raportowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający filtry i raportowanie w menu Opcje

 3. W obszarze wybierz filtr wiadomości-śmieci wybierz żądany poziom ochrony przed chcesz, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  • Przy użyciu standardowych niektóre wiadomości-śmieci może powodować wyświetlanie go do skrzynki odbiorczej. Musisz ręcznie oznaczanie wiadomości jako wiadomości-śmieci.

  • Z wyłącznością niektóre normalne poczty będą trafiać do folderu wiadomości-śmieci. Konieczne będzie okresowego sprawdzania, czy folder.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Opcje u góry ekranu.

Przejrzyj swoje reguły wiadomości e-mail

Reguły wiadomości e-mail może zapewnić skrzynki odbiorczej porządek przez usunięcie, przenoszenie, kategoryzowanie lub oznaczanie flagą wiadomości na podstawie nadawcy, tematu lub innych kryteriów. Miejsce, w którym uniemożliwiają wyświetlanie niektórych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej może być reguły.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia > Opcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza oraz Wyczyść reguły.

  Zrzut ekranu przedstawiający reguły skrzynki odbiorczej i wyczyść w menu Opcje

 3. W przypadku jedną lub więcej reguł, które uniemożliwiają wyświetlanie wiadomości e-mail, którą chcesz wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz regułę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń Delete .

  • Zaznacz regułę, a następnie wybierz pozycję Edytuj Edytuj Aby zmienić ustawienia reguły, tak aby można łatwiej znaleźć wiadomości. Na przykład można zmienić akcji w regule z Usuń kategoryzowanie lub oznaczanie flagą.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Opcje u góry ekranu.

Sprawdzanie przesyłania dalej poczty e-mail

Sprawdź, czy przesyłania dalej poczty e-mail jest włączona.

 1. Przejdź do ustawień przesyłania dalej.

 2. Wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie dalej.

  Jeśli chcesz przesyłania pozostawać na poczty e-mail, upewnij się zaznacz pole wyboru obok zachowywania kopii wiadomości przesyłanych dalej.

Jeśli po skonfigurowaniu innego konta e-mail, aby przesłać dalej do skrzynki odbiorczej Outlook.com, upewnij się, przekazywanie nie wygasła i jest poprawnie skonfigurowany. Skontaktuj się z innymi poczty e-mail usługi pomocy technicznej, aby uzyskać więcej informacji.

Sprawdzanie, jeśli Twoje konto zostało zablokowane

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, być może Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ zauważono na nim nietypowe działania związane z logowaniem. Aby dowiedzieć się, jak odblokować konto, zobacz Odblokowywanie konta w usłudze Outlook.com.

Usuwanie niektórych połączone konta

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 innych kont e-mail. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Skontaktować się z nadawcą

Jeśli po wypróbowaniu powyższych rozwiązań i nadal nie otrzymujesz wiadomości od określonego nadawcy, należy skontaktować się z nadawcą. Powiadom tę osobę, która:

 • Poczty e-mail nie są dostarczane do Outlook.com.

 • Należy skontaktować się pomocy technicznej firmy Microsoft za pośrednictwem postmaster.live.com.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem wiadomości w usłudze Outlook.com, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Cofnij wysyłanie jest włączona opcja

Jeśli opcja cofnięcia wysłania jest włączona i zamkniesz przeglądarkę w trakcie oczekiwania na wysłanie wiadomości, wiadomość nie zostanie wysłana. Aby zmienić opcje wysyłania wiadomości, wybierz pozycję Ustawienia > Opcje > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Cofanie wysyłania.

Skrzynka odbiorcza jest pełny

Jeśli skrzynka odbiorcza zostanie zapełniona, nie będzie można wysyłać wiadomości ani odbierać nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce w skrzynce odbiorczej, spróbuj opróżnić folder wiadomości-śmieci, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Wiadomości-śmieci > Usuń wszystko.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Usuń wszystko

Niechciane wiadomości e-mail możesz również usunąć z folderu skrzynki odbiorczej lub archiwum za pomocą funkcji Wyczyść. Funkcja Wyczyść pozwala automatycznie zarządzać wiadomościami e-mail od określonego nadawcy: usuwać wszystkie przychodzące wiadomości, zachowywać tylko najnowsze wiadomości lub usuwać wiadomości e-mail starsze niż 10 dni. Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Wyczyść.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wyczyść

Innym dobrym sposobem na zwolnienie miejsca w skrzynce odbiorczej jest zapisywanie zdjęć i dokumentów w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak zapisywać załączniki w usłudze OneDrive, zobacz Zwalnianie przestrzeni dyskowej w usłudze Outlook.com.

Nie można wysyłać wiadomości e-mail z programu Poczta usługi Windows Live, urządzenia przenośnego lub programu Outlook na komputerze

Wcześniej w tym roku wprowadziliśmy nową usługę Outlook.com, która ułatwia skupienie się na tym, co naprawdę ważne, bezproblemową współpracę i zrealizowanie większej liczby zadań. W ramach uaktualniania przenosimy także konta do bezpieczniejszej i bardziej niezawodnej infrastruktury.

Ponowne łączenie konta usługi Outlook.com z programem Outlook na komputerze lub programem Outlook na telefonie

W celu zapewnienia największego komfortu i rozwiązania problemów musisz ponownie połączyć konto usługi Outlook.com z programem Outlook na komputerze lub programem Outlook na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego łączenia konta, zobacz ten artykuł.

Używanie aplikacji Poczta w systemie Windows

Aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 już nie umożliwia łączenia się z kontami usługi Outlook.com. Użytkownicy aplikacji Poczta usługi Windows Live będą musieli użyć innej aplikacji lub odwiedzić stronę www.outlook.com za pomocą przeglądarki internetowej. Wbudowana w system Windows aplikacja Poczta to zalecany zamiennik aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 i najpopularniejsza obecnie aplikacja poczty e-mail wśród użytkowników usługi Outlook.com. Uzyskaj więcej informacji, dlaczego Poczta usługi Windows Live 2012 nie będzie łączyć się z usługą Outlook.com

Ostatnio zmienione hasło

Jeśli zmieniono hasło dla usługi Outlook.com, może być konieczna zmiana ustawień konta e-mail w programie Outlook, a także w aplikacjach mobilnych.

Wiadomość lub załączniki są zbyt duże

Jeśli po połączeniu konta usługi Outlook.com z programem Outlook na komputerze lub programem Outlook na telefonie spróbujesz wysłać wiadomość z załącznikiem większym niż 25 MB, program Outlook nie wyśle tej wiadomości.

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do Skrzynki nadawczej i otwórz niewysłane wiadomości e-mail. Zacznij od najstarszych wiadomości. Jeśli wiadomość zawiera załącznik większy niż 25 MB, usuń załącznik i dołącz mniejszy plik albo przekaż plik do usługi OneDrive i dołącz link do załącznika. Następnie spróbuj ponownie wysłać wiadomość.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dołączania plików do wiadomości w programie Outlook dla systemu Windows, zobacz Dołączanie pliku do wiadomości e-mail w programie Outlook dla systemu Windows.

Zaznacz wiersz adresu "Do"

Upewnij się, że adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać wiadomość, są prawidłowo sformatowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość na niepoprawnie wpisany adres e-mail, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli na przykład przypadkowo pominiesz część „.com” w adresie e-mail, otrzymasz mniej więcej taki komunikat o błędzie:

Zrzut ekranu przedstawiający błąd formatowania adresu w usłudze Outlook.com.

Dzienny limit wiadomości została przekroczona

Aby zwalczać spamerów, usługa Outlook.com ogranicza liczbę wiadomości, które mogą zostać wysłane jednego dnia. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że osiągnięto dzienny limit wiadomości, spróbuj wykonać poniższe czynności:

 • Zapisz wiadomość e-mail jako wersję roboczą i wyślij ją następnego dnia.

 • Zwiększ limity wiadomości, dodając informacje o zabezpieczeniach do swojego konta.

 • Jeśli wiadomość e-mail została utworzona na urządzeniu przenośnym, naciśnij wiadomość, aby ją zamknąć. Zostanie wyświetlony monit z zapytaniem o zapisanie lub usunięcie wiadomości. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Synchronizuj. Następnie możesz uruchomić usługę Outlook.com na komputerze, otworzyć wersję roboczą wiadomości i wysłać ją.

Masz zbyt wiele połączonych kont

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 innych kont e-mail. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Konta może być zablokowany.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, być może Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ zauważono na nim nietypowe działania związane z logowaniem. Aby dowiedzieć się, jak odblokować konto, zobacz Odblokowywanie konta w usłudze Outlook.com.

Zbyt wiele adresaci zostali dodani do poczty e-mail

Usługa Outlook.com ogranicza liczbę adresatów, których można dodać do wiadomości e-mail. W przypadku przekroczenia tego limitu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją dotyczącą dozwolonej liczby adresatów. Usuń niektórych adresatów i spróbuj ponownie wysłać wiadomość.

Zawartość wyzwalane filtrów wiadomości-śmieci

Usługa Outlook.com blokuje wysyłanie wiadomości, których zawartość powoduje włączenie filtrów wiadomości-śmieci w usłudze Outlook.com. Może się zdarzyć, że normalne wiadomości e-mail zostaną oznaczone jako wiadomości-śmieci. W przypadku zablokowania wiadomości zmień jej treść, a następnie spróbuj wysłać ją ponownie.

Zwiększ limity wysyłania wiadomości

Możesz zwiększyć limity wysyłania, dodając informacje zabezpieczające do swojego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta Microsoft, wybierz pozycję Zaktualizuj informacje i dodaj następujące informacje zabezpieczające do swojego konta:

Numer telefonu

 1. Wybierz pozycję Dodaj informacje zabezpieczające.

 2. W oknie dialogowym wprowadź swój numer telefonu.

 3. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Alternatywny adres e-mail

 1. Wybierz pozycję Dodaj informacje zabezpieczające.

 2. W oknie dialogowym wybierz strzałkę obok pozycji Numer telefonu i wybierz pozycję Alternatywny adres e-mail.

 3. Wprowadź alternatywny adres e-mail.

 4. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Weryfikacja dwuetapowa

 1. Wybierz pozycję Konfiguruj weryfikację dwuetapową.

 2. Wprowadź hasło i wybierz pozycję Zaloguj się.

 3. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Niewystarczające uprawnienia

Zarządzanie prawami do informacji (IRM) pozwala nadawcom na określanie uprawnień dostępu do swoich wiadomości e-mail, które mogą obejmować zapobieganie przesyłaniu wiadomości dalej oraz jej czytaniu, drukowaniu lub kopiowaniu przez osoby nieautoryzowane. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zobacz Wprowadzenie do usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) dla wiadomości e-mail.

Wysyłasz wiadomości e-mail z urządzenia starsze używającej uwierzytelniania zwykły

Usługa Outlook.com już nie obsługuje uwierzytelniania AUTH PLAIN. Jeśli próbujesz wysyłać wiadomości z urządzenia używającego uwierzytelniania AUTH PLAIN, wiadomości nie zostaną wysłane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa Outlook.com już nie obsługuje uwierzytelniania AUTH PLAIN.

Jeśli masz problemy odbieranie lub wysyłanie wiadomości z urządzenia przenośnego, spróbuj usunąć urządzenie w obszarze Opcje Outlook.com.

 1. Przejdź na urządzeniach przenośnych.

 2. Na liście urządzeń przenośnych wybierz telefon, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Remove phone from Outlook Web App

 3. W oknie potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

 4. Przejdź do swojego urządzenia przenośnego i wyłącz je.

 5. Po upływie kilku sekund uruchom ponownie urządzenie przenośne, a następnie jeszcze raz zsynchronizuj skrzynkę pocztową.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Tematy pokrewne

Opcje urządzeń przenośnych w aplikacji Outlook w sieci web lub Outlook.com
limitów miejsca do magazynowania w usłudze Outlook.com
Porządkowanie skrzynki odbiorczej z archiwum, wyczyść i inne narzędzia w usłudze Outlook.com
Zachowaj pomocy przed spamem skrzynki odbiorczej w Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×