Rozwiązywanie problemów z połączeniem z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Dodatek Business Contact Manager nie może połączyć się z komputerem zdalnym

Moja baza danych jest niedostępne

Objawów

Powoduje, że

Rozwiązania

Objawów

Powoduje, że

Rozwiązania

Dodatek Business Contact Manager nie może połączyć się z komputerem zdalnym

Podczas próby nawiązania połączenia udostępniona baza danych z komputera lokalnego jest wyświetlany komunikat informacją o tym:

Nie można uzyskać dostęp do udostępnionej bazy danych na nazwę komputera. Aby uzyskać więcej informacji kliknij pozycję Pomoc.

Uwaga: Nazwa komputera jest nazwa komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

Następujące scenariusze oferować Pomoc dla użytkowników, którzy występują problemy z połączeniem się udostępnionego baza danych dodatku Business Contact Manager. Kliknij zdanie, która najlepiej opisuje rozwiązania:

Łączysz się z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager po raz pierwszy za pomocą Kreatora uruchamiania

 • Poniższy wyboru (może być konieczne właściciel bazy danych lub administrator komputera zdalnego):

 • Włączona jest opcja komputer zdalny?

 • Czy na komputerze i komputera zdalnego, który zarówno połączony z siecią?

 • Czy dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook jest zainstalowany na komputerze zdalnym?

 • Właściciel bazy danych udostępnił bazy danych?

 • Właściciel bazy danych udzieliła dostępu do udostępnionej bazy danych?

 • Ustawienia zapora na komputerze zdalnym zostały dopasowane do Zezwalaj na dostęp do udostępnionej bazy danych?

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania ustawień zapory, zobacz jak zmienić ustawienia systemu Windows w celu udostępnienia bazy danych dodatku Business Contact Manager użytkownikom na innych komputerach?, lub skontaktuj się z administratorem, aby zapoznać się z tych informacji.

 • Na komputerze działa tej samej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook jako komputer zdalny? Aby połączyć się z udostępnioną bazą danych, wszystkich komputerach musi być zainstalowany tej samej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Ponownie z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Poniższy wyboru (może być konieczne skontaktuj się z właścicielem bazy danych lub administratorem komputera zdalnego):

 • Komputer zdalny jest uruchomiony?

 • Czy na komputerze i komputera zdalnego, który jest podłączone do sieci firmowej? Skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić.

 • Udostępniona baza danych została przywrócona do poprzedniej wersji lub aktualizacja do nowej wersji?

 • Sprawdzanie numeru wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na komputerze zdalnym i na komputerze.

Jak to zrobić?

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze lokalnym   

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. W sekcji Informacje o dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook Zobacz numer wersji dodatku Business Contact Manager.

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze zdalnym   

 • Poproś właściciela bazy danych lub administrator dla numer wersji.

Numery wersji dodatku Business Contact Manager powinny być takie same na wszystkich komputerach nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych, a na komputerze zdalnym, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

 1. Jeśli nie odpowiadają numery wersji, należy zainstalować najbardziej aktualną wersję dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 na komputerach, na których jest on potrzebny.

Jeśli numery wersji są zgodne, wypróbuj inne rozwiązanie z tego artykułu.

Udostępniona baza danych została przywrócona do poprzedniej wersji lub aktualizacja do nowej wersji, należy usunąć lokalnej bazy danych (lub baza danych w trybie offline ), oznacza to, że usunąć połączenie między lokalnej bazy danych i udostępniona baza danych — a następnie wprowadź nowe połączenie cu wersję bieżącego.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie sekcji bazy danych trybu offline w Praca w trybie offline za pomocą dodatku Business Contact Manager.

Ważne: Zmiany wprowadzone w bazie danych nie będą dostępne po upuszczeniu. Aby zachować zmienione dane, zaznacz Eksportuj i Zachowaj dane lokalne przed usunięciem bazy danych trybu offline pole wyboru w trakcie procesu usuwania.

Początek strony

Moja baza danych jest niedostępne

Następujące scenariusze oferują pomoc dla użytkowników, którzy mają problemy znajdowania z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager, aby nawiązać połączenie. Kliknij zdanie, które najlepiej odpowiada zaistniałej sytuacji:

Łączysz się z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager po raz pierwszy za pomocą Kreatora uruchamiania

Objawy

W Kreatorze uruchamiania kliknij pozycję Połącz ze zdalną bazą danych, wprowadź nazwę komputera i kliknij przycisk Połącz. Zostanie wyświetlony komunikat informacją o tym:

Nie można odnaleźć żadnej bazy danych dodatku Business Contact Manager na nazwę komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych przyczyn kliknij pozycję Pomoc.

Uwaga: CNazwa łączył to nazwa komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

Powoduje, że

Istnieje kilka powodów potencjalne Dlaczego udostępniona baza danych nie można odnaleźć na komputerze zdalnym. Można znaleźć w następujących sekcjach możliwe przyczyny i rozwiązania.

Rozwiązania

Wypróbuj następujące metody:

 • Ponieważ można nawiązać istniejącej udostępnionej bazy danych tylko, upewnij się, z właściciel bazy danych który bazy danych znajduje się na komputerze zdalnym.

 • Zanim będzie można połączyć się z bazą danych na komputerze zdalnym, właściciel bazy danych należy korzystać z bazy danych i Ci udzielić odpowiednich uprawnień do nich dostęp.

 • Jeśli komputer zdalny jest w innej podsieci niż komputer, na którym korzystania z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, aby udzielić dostępu do dowolnego komputera należy zmienić ustawienia zapora na komputerze zdalnym. (Podsieć jest sieci, która stanowi część większej sieci komputerowej. Podsieci są połączone za pośrednictwem routerów. Każda podsieć ma osobnych zakres adresów IP).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania ustawień zapory, zobacz jak zmienić ustawienia systemu Windows w celu udostępnienia bazy danych dodatku Business Contact Manager użytkownikom na innych komputerach?

 • W przypadku zapory na komputerze zdalnym z innej firmy, dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook nie można zmienić automatycznie do udzielania dostępu użytkownikom w sieci. Zobacz Pomoc dotyczącą programu zapory, aby zmienić ustawienia ręcznie.

 • Można połączyć tylko z udostępnioną bazą danych, utworzony w tej samej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, którego używasz.

 • Sprawdzanie numeru wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na komputerze zdalnym i na komputerze.

Jak to zrobić?

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze lokalnym   

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. W sekcji Informacje o dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook Zobacz numer wersji dodatku Business Contact Manager.

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze zdalnym   

 • Poproś właściciela bazy danych lub administrator dla numer wersji.

Numery wersji dodatku Business Contact Manager powinny być takie same na wszystkich komputerach nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych, a na komputerze zdalnym, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

 1. Jeśli nie odpowiadają numery wersji, należy zainstalować najbardziej aktualną wersję dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 na komputerach, na których jest on potrzebny.

Jeśli numery wersji są zgodne, wypróbuj inne rozwiązanie z tego artykułu.

Ponownie z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Objawy

Podczas pracy w trybie offline w Twojej kopii lokalnej udostępnionej bazy danych, spróbuj ponownie nawiązać połączenie z udostępnioną bazą danych na komputerze zdalnym i odbierać wiadomości informacją o tym:

Nie można odnaleźć żadnej bazy danych dodatku Business Contact Manager na nazwę komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych przyczyn kliknij pozycję Pomoc.

Uwaga: Nazwa komputera jest nazwa komputera, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

Powoduje, że

Istnieje kilka powodów potencjalne Dlaczego udostępniona baza danych nie można odnaleźć na komputerze zdalnym. Można znaleźć w następujących sekcjach możliwe przyczyny i rozwiązania.

Rozwiązania

Wypróbuj następujące metody:

Udostępniona baza danych nadal istnieje na komputerze zdalnym?

Upewnij się z właścicielem bazy danych, że baza danych nie został usunięty, usunięte lub aktualizacji na komputerze zdalnym. Jeśli baza danych została zaktualizowana, należy usunąć bazy danych trybu offline przed ponownym do najnowszej bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie sekcji bazy danych trybu offline w Praca w trybie offline za pomocą dodatku Business Contact Manager.

Nadal masz uprawnienie dostępu do bazy danych?

Upewnij się z właścicielem bazy danych, nadal masz uprawnienie dostępu do bazy danych.

Nadal masz uprawnień dostępu do komputera zdalnego?

Potwierdź z administrator komputera zdalnego — lub domena, jeśli komputer jest częścią sieci — nadal masz uprawnień dostępu do komputera zdalnego.

Taki sam, jak na komputerze zdalnym jest wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na komputerze lokalnym?

 1. Sprawdzanie numeru wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na komputerze zdalnym i na komputerze.

Jak to zrobić?

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze lokalnym   

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. W sekcji Informacje o dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook Zobacz numer wersji dodatku Business Contact Manager.

Sprawdzanie dodatku Business Contact Manager dla numeru wersji programu Outlook na komputerze zdalnym   

 • Poproś właściciela bazy danych lub administrator dla numer wersji.

Numery wersji dodatku Business Contact Manager powinny być takie same na wszystkich komputerach nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych, a na komputerze zdalnym, na którym znajduje się udostępniona baza danych.

 1. Jeśli nie odpowiadają numery wersji, należy zainstalować najbardziej aktualną wersję dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 na komputerach, na których jest on potrzebny.

Jeśli numery wersji są zgodne, wypróbuj inne rozwiązanie z tego artykułu.

Baza danych znajduje się na komputerze lokalnym

Jeśli baza danych znajduje się na komputerze lokalnym, upewnij się, rozpoczętej MSSMLBIZ wystąpienie usługi SQL Server. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić wystąpienie programu SQL Server zobacz Pomoc programu Microsoft SQL Server 2008.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×