Rozwiązywanie problemów z pakietu Office dla komputerów Mac 2011 problemów przez całkowite odinstalowanie przed ponownym zainstalowaniem

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac zakończono 10 października 2017 r. Wszystkie aplikacje pakietu Office 2011 dla komputerów Mac będą nadal działać. Jednak możesz narazić się na poważne i potencjalnie niebezpieczne zagrożenia bezpieczeństwa. Przeprowadź uaktualnienie do nowszej wersji pakietu Office, aby otrzymywać na bieżąco wszystkie najnowsze funkcje, poprawki i aktualizacje zabezpieczeń.

Link umożliwiający kupienie pakietu Office Link umożliwiający bezpłatne wypróbowanie usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych

Aby wykonać całkowitego odinstalowania Office 2011 dla komputerów Mac, możesz pobrać i uruchomić to przydatne narzędzie automatycznego. Dotyczy to tylko do celów rozwiązywania problemów. Aby wykonać zwykłą odinstalowywania, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office dla komputerów Mac.

Uwaga: Jeśli nie chcesz korzystać z tego narzędzia i wolisz wykonać wszystkie czynności ręcznie, zobacz Ręczne usuwanie wszystkich plików pakietu Office 2011 dla komputerów Mac.

Aby całkowicie usunąć pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, użyj narzędzia Remove2011.

1. Pobieranie i otwieranie narzędzia Remove2011

 1. Przejdź do tej witryny internetowej.

 2. Kliknij zielony przycisk Clone or download (Sklonuj lub pobierz). Kliknij pozycję Download ZIP (Pobierz plik ZIP).

 3. W katalogu Pobrane rzeczy otwórz katalog Remove2011-master.

Pobierz narzędzie Remove2011.

2. Uruchamianie narzędzia Remove2011

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij plik Remove2011, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Kliknij pozycję Otwórz ponownie, aby potwierdzić.

 2. Wpisz Y, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.

 3. Wpisz Y, aby zachować dane programu Outlook. Wpisz N, aby je usunąć. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 4. Wpisz Y, aby zachować dane licencji na komputerze. Wpisz N, aby je usunąć. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 5. Wprowadź hasło lokalnego administratora komputera Mac, a następnie naciśnij klawisz Enter. Hasło nie będzie wyświetlane podczas jego wpisywania.

  Uwaga: Jeśli nadal będzie otwarta aplikacja pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wpisz Y, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wymusić zamknięcie programu i kontynuować odinstalowywanie.

 6. Gdy w narzędziu pojawi się komunikat „...completed” (...ukończono), zamknij to okno i przejdź do następnej sekcji.

Uruchom narzędzie Remove2011, używając kombinacji klawisza Control + kliknięcia w celu jego otwarcia.

3. Uruchamianie narzędzia dockutil

 1. Powróć do katalogu Remove2011-master.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij plik dockutil, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Kliknij pozycję Otwórz ponownie, aby kontynuować.

 3. Narzędzie działa automatycznie. Gdy pomyślnie ukończy swoje działanie, zostanie wyświetlony komunikat Process completed (Przetwarzanie zostało ukończone).

Uruchom narzędzie Dockutil, używając kombinacji klawisza Control + kliknięcia w celu jego otwarcia.

4. Usuwanie ikon z Docka

 1. Jeśli w Docku masz ikony pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj ikonę.

 2. Przejdź do pozycji Opcje > Usuń z Docka.

 3. Wszystko gotowe! Pakiet Office 2011 dla komputerów Mac został całkowicie usunięty z Twojego komputera Mac.

Ręczne usuwanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac

Poniższe kroki można wykonać automatycznie za pomocą powyższej procedury. Jeśli jednak chcesz przeprowadzić proces odinstalowywania ręcznie zamiast korzystać z narzędzia, możesz wykonać poniższe czynności.

Przed rozpoczęciem

 • Musisz zalogować się jako administrator. Jeśli jesteś właścicielem swojego własnego osobistego komputera Mac, prawdopodobnie już zalogowano się jako administrator.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera Mac, który należy do sieci w miejscu pracy, może być konieczne poproszenie kogoś z działu informatycznego organizacji o pomoc przy logowaniu się jako administrator.

 • Upewnij się, że w Koszu nie ma żadnych elementów, które chcesz zachować.

Należy usunąć kilka składników. W tym artykule wymieniono krok po kroku wszystkie z nich.

Ważne: Lokalizacja niektórych plików różni się, jeśli jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2). Aby sprawdzić, czy dodatek ten jest zainstalowany, otwórz program Word, a następnie w menu programu Word kliknij pozycję Word — informacje. Jeśli numer wersji to 14.2.0 lub wyższy, masz zainstalowany dodatek Service Pack 2 i należy wykonać instrukcje dla dodatku Service Pack 2 podane w tym artykule.

Krok 1. Usuwanie katalogu Microsoft Office 2011

 1. Kliknij pozycję Idź > Aplikacje.

 2. Przeciągnij katalog Microsoft Office 2011 do Kosza.

Uwaga: Usunięcie preferencji przez wykonanie poniższych czynności spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych dostosowań. Dostosowania te obejmują zmiany dotyczące utworzonych pasków narzędzi, słowników niestandardowych i skrótów klawiaturowych.

Krok 2. Usuwanie plików com.microsoft z katalogów Biblioteka > Preferencje

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA i kliknij pozycję Idź.

  Uwaga: Dlaczego należy przytrzymać naciśnięty klawisz Opcja? Katalog Biblioteka jest katalogiem ukrytym. W ten sposób można go wyświetlić.

 2. Kliknij pozycję Katalog domowy i otwórz katalog Biblioteka.

 3. Otwórz katalog Preferencje, a następnie sortuj pliki i katalogi w porządku alfabetycznym.

  Uwaga: Jeśli masz na komputerze zainstalowany pakiet Office 2016 dla komputerów Mac, NIE usuwaj pliku com.microsoft.autoupdate2.plist.

 4. Przeciągnij wszystkie pliki, które rozpoczynają się od ciągu „com.microsoft” do Kosza.

 5. Nadal w Preferencje Otwórz pozycję ByHost i przeciągnij wszystkie pliki, których nazwy zaczynają się od "com.microsoft " do Kosza.

 6. Jeśli utworzono szablony niestandardowe, które chcesz zachować, skopiuj je do innego katalogu, zanim będziesz kontynuować.

  W bibliotece, otwórz Katalog Application Support > Microsoft i przeciągnij katalog Office do Kosza.

Krok 3. Usuwanie plików com.microsoft.office.licensing z katalogów Komputer > Biblioteka

 1. Kliknij pozycję Idź > Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego.

  Domyślna nazwa dysku twardego to Macintosh HD.

 2. Otwórz katalog Biblioteka > LaunchDaemons, a następnie przeciągnij element com.microsoft.office.licensing.helper.plist do Kosza.

 3. W katalogu Biblioteka otwórz katalog Preferencje i przeciągnij plik com.microsoft.office.licensing.plist do Kosza.

 4. W bibliotece Otwórz PrivilegedHelperTools. Przeciągnij plik com.microsoft.office.licensing.helper do Kosza.

  Uwaga: Jeśli na komputerze masz zainstalowany pakiet Office 2016 dla komputerów Mac, NIE usuwaj plików, których nazwa zawiera V2. Ta pliki są specyficzne dla pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

 5. W menu Apple kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Krok 4. Usuwanie katalogów Microsoft i plików pakietu Office 2011

 1. Kliknij pozycje Przejdź > Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego.

  Domyślna nazwa dysku twardego to Macintosh HD.

 2. Otwórz katalog Biblioteka > Application Support.

 3. Przeciągnij katalog Microsoft do Kosza.

  Ostrzeżenie: Jeśli jest zainstalowana wtyczka Microsoft Silverlight, może być konieczne jej ponowne zainstalowanie po usunięciu tego katalogu. Przejdź tutaj, aby ponownie zainstalować wtyczkę Microsoft Silverlight.

 4. W katalogu Biblioteka otwórz katalog Czcionki i przeciągnij katalog Microsoft do Kosza.

 5. W katalogu Biblioteka otwórz katalog Potwierdzenia. Przeciągnij wszystkie pliki, które rozpoczynają się od ciągu „Office2011_” do Kosza.

  Uwaga: Te pliki nie zawsze można znaleźć na komputerze.

 6. Upewnij się, że wszystkie pliki i katalogi w Koszu można usunąć. W menu Finder kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

 7. W menu Apple kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Krok 5. Przechodzenie do pulpitu, a następnie zmienianie nazwy katalogu Microsoft User Data

 1. Kliknij pozycje Przejdź > Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego.

  Domyślna nazwa dysku twardego to Macintosh HD.

 2. Otwórz katalog Biblioteka > Application Support.

 3. Przeciągnij katalog Microsoft do Kosza.

  Ostrzeżenie: Jeśli jest zainstalowana wtyczka Microsoft Silverlight, może być konieczne jej ponowne zainstalowanie po usunięciu tego katalogu. Przejdź tutaj, aby ponownie zainstalować wtyczkę Microsoft Silverlight.

 4. W katalogu Biblioteka otwórz katalog Czcionki i przeciągnij katalog Microsoft do Kosza.

 5. W katalogu Biblioteka otwórz katalog Potwierdzenia. Przeciągnij wszystkie pliki, które rozpoczynają się od ciągu „Office2011_” do Kosza.

  Uwaga: Te pliki nie zawsze można znaleźć na komputerze.

 6. Upewnij się, że wszystkie pliki i katalogi w Koszu można usunąć. W menu Finder kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

 7. W menu Apple kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Krok 6. Usuwanie ikon programów pakietu Office

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL, a następnie kliknij w Docku ikonę programu pakietu Office, takiego jak Microsoft Word. Wykonaj tę czynność dla każdej ikony w Docku.

 2. Kliknij pozycję Opcje > Usuń z Docka.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×