Rozwiązywanie problemów z otwieraniem dokumentów w bibliotekach programu SharePoint

Rozwiązywanie problemów z otwieraniem dokumentów w bibliotekach programu SharePoint

Jeśli masz problemy z otwieraniem plików i dokumentów pakietu Office w bibliotekach dokumentów programu SharePoint, oto sugestie ułatwiające ich rozwiązywanie.

Możesz rozważyć synchronizowanie biblioteki dokumentów ze swoim komputerem, aby pracować z dokumentami. Synchronizacja spowoduje utworzenie folderu lokalnego na Twoim komputerze, w którym będzie można łatwo otwierać i edytować pliki. Przy zapisywaniu dokumenty będą automatycznie przekazywane do programu SharePoint lub usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Jeśli masz problemy z używaniem polecenia Otwórz w Eksploratorze lub Wyświetl w Eksploratorze plików, zobacz Polecenie Otwórz w Eksploratorze i widok Eksploratora.

Pobieranie i sprawdzanie plików lokalnie

Niektóre problemy występują z powodu różnic wersji serwera programu SharePoint i pakietu Office. Jeśli ta funkcja nie działa, spróbuj pobrać plik i sprawdzić, czy możesz go otworzyć lokalnie.

 1. Zależnie od używanej wersji programu SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  W usłudze SharePoint Online wybierz plik i kliknij pozycję Pobierz na pasku poleceń albo kliknij wielokropek (...) i kliknij pozycję Pobierz.

  Wybieranie pliku i klikanie pozycji Pobierz

  W programie SharePoint Server 2016 wybierz plik, na pasku poleceń kliknij pozycję Więcej i kliknij pozycję Pobierz albo kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Pobierz.

  Opcja pobierania pliku

  W programie SharePoint Server 2013 wybierz plik, kliknij wielokropek (... ), ponownie kliknij wielokropek (...) w oknie dialogowym, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

  Pobieranie pliku przy użyciu ikony wielokropka

  W programie SharePoint Server 2010 kliknij strzałkę w dół na pliku, kliknij pozycję Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Pobierz kopię.

 2. W przeglądarce kliknij pozycję Zapisz, a następnie pozycję Otwórz folder, aby otworzyć folder, w którym znajduje się plik.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w folderze na komputerze, a następnie kliknij pozycję Otwórz za pomocą.

  Menu z wybranym poleceniem Otwórz za pomocą.
 4. Wybierz aplikację, której chcesz użyć. Jeśli plik nie został przypisany, zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie aplikacji. Jeśli odpowiedniej aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Wybierz inną aplikację.

 5. Zaznacz pole Zawsze otwieraj za pomocą tej aplikacji.

  Okno dialogowe Otwieranie za pomocą w systemie Windows
 6. Zamknij aplikację i spróbuj kliknąć dwukrotnie plik, aby sprawdzić, czy zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji.

Aby ustalić używaną wersję programu SharePoint, zobacz Której wersji programu SharePoint używam?.

Aby ustalić używaną wersję pakietu Office, zobacz Której wersji pakietu Office używam? lub Znajdowanie szczegółów dotyczących innych wersji pakietu Office.

Uwaga:  Jeśli na komputerze przeprowadzono uaktualnienie ze starszej wersji pakietu Office do pakietu Office 2013 lub Office 2016, mogą być nadal obecne starsze wersje niektórych programów, takich jak Visio i Project. Jeśli korzystasz z tych programów, zaktualizuj je do wersji 2013 lub 2016. Jeśli już ich nie używasz, odinstaluj je.

Uszkodzenie pliku

Jeśli plik był otwierany wcześniej, ale teraz nie jest, być może występuje problem spowodowany uszkodzeniem pliku albo format jest niezgodny z co najmniej jedną aplikacją. Przy zapisywaniu pliku pamiętaj, aby spróbować go otworzyć w celu upewnienia się, że został zapisany poprawnie. Jeśli udostępniasz plik innym użytkownikom, upewnij się, że zapisują oni pliki całkowicie i przy użyciu tego samego formatu pliku. Jeśli na przykład arkusz kalkulacyjny jest otwierany jako plik xls, upewnij się, że jest on zapisywany jako plik xls.

Uszkodzone pliki także mogą uniemożliwiać otwieranie w programie SharePoint. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie pliku, pobierz dany dokument i wypróbuj jedną z metod opisanych w poniższych tematach:

Nieobsługiwane formaty plików

W nowszych wersjach pakietu Office dodano nowe funkcje, które mogą być niedostępne w starszych wersjach pakietu Office. Nowe wersje umożliwiają odczytywanie dokumentów utworzonych w starszej wersji, ale starsze wersje nie umożliwiają odczytywania nowszych dokumentów. Na przykład pliki programu Excel 2016 są zapisywane w formacie xlsx, natomiast program Excel 2003 odczytuje tylko format xls. Jeśli udostępniasz pliki w programie SharePoint upewnij się, że użytkownicy mają zgodne wersje pakietu Office do obsługi dokumentów. Jeśli korzystasz z usługi Office 365, możesz zainstalować najnowszą wersję na komputerze za pomocą linku online.

W starszych wersjach programu SharePoint pliki były otwierane przy użyciu kontrolek ActiveX. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge, Chrome lub FireFox, starsze wersje programu SharePoint wymagające kontrolek ActiveX nie będą działać. Jeśli korzystasz z programu Internet_Explorer_11 i ta funkcja nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Jeśli w oknie programu Internet Explorer 10 lub 11 jest wyświetlane menu, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie pozycję Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 3. Kliknij pozycję Lokalny intranet i upewnij się, że opcja Włącz tryb chroniony jest wyłączona. Jest to ustawienie domyślne w przypadku lokalnego intranetu.

  Strefa Lokalny intranet
 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić, czy kontrolka ActiveX programu SharePoint jest włączona, w programie Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia Internet Explorer > Narzędzia , a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 6. Znajdź pozycję SharePoint OpenDocuments Class i kliknij pozycję Włącz. W celu znalezienia jej na liście może być konieczne skorzystanie z ustawienia Pokaż: Wszystkie dodatki.

  Włączanie kontrolki ActiveX SharePoint OpenDocuments Class

Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i programu Microsoft Edge, możesz zmienić przeglądarkę domyślną na program Internet_Explorer_11. Aby zmienić przeglądarkę domyślną, zobacz Korzystanie z programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 10.

System Windows 10 jest dostarczany zarówno z programem Internet_Explorer_11, jak i Microsoft Edge. Program Microsoft Edge to nowoczesna przeglądarka, często aktualizowana za pośrednictwem usługi Windows Update. Najnowsza aktualizacja programu Microsoft Edge została dostarczona z ostatnią aktualizacją systemu Windows. W wielu przypadkach program Microsoft Edge oferuje ulepszone i dodatkowe funkcje, ale nie zawsze jest zgodny. W programie Microsoft Edge nie można na przykład używać polecenia Otwórz w Eksploratorze.

Uruchamianie programu Internet_Explorer_11 w systemie Windows 10

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 .

 2. Wpisz Internet Explorer, a następnie wybierz pozycję Internet Explorer.

Jeśli program Internet_Explorer_11 działa lepiej, zmień przeglądarkę domyślną na program Internet_Explorer_11 przy użyciu tej procedury:

Zmienianie domyślnej przeglądarki

 1. W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 , wpisz Programy domyślne, a następnie kliknij pozycję Programy domyślne.

  Programy domyślne w systemie Windows
 2. W obszarze Przeglądarka sieci Web kliknij pozycję Microsoft Edge, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer w oknie dialogowym Wybieranie aplikacji.

  Wybór przeglądarki Microsoft Edge lub Internet Explorer w obszarze Programy domyślne
 3. Zamknij okno dialogowe Wybieranie aplikacji domyślnych.

Jeśli masz starszą wersję systemu Windows i korzystasz z programu Internet Explorer 8, 9 lub 10, zalecamy uaktualnienie do programu Internet Explorer 11.

Uwaga: Jeśli nie korzystasz z systemu Windows 10, w celu uaktualnienia do programu Internet Explorer 11 zobacz stronę pobierania programu Internet Explorer, aby uzyskać najnowszą wersję. Mogą być też potrzebne wstępnie wymagane aktualizacje dla programu Internet Explorer 11.

Jeśli Twoja firma wymaga korzystania ze starszej wersji programu Internet Explorer i używasz głównych programów pakietu Office 2010 (Word, Excel i PowerPoint) razem ze składnikami pakietu Office 2013 (takimi jak Lync 2013), pamiętaj o używaniu biblioteki DLL SharePoint-feature (Owsupp.dll), która wchodzi w skład starszej instalacji pakietu Office. Gdy Twoja instalacja pakietu Office 2013 zostanie uaktualniona, usuń z niej bibliotekę Owsupp.dll. Aby uzyskać informacje o bibliotece Owsupp.dll, zobacz Błąd „Funkcja Edytuj dokument wymaga aplikacji zgodnej z programem Windows SharePoint Services” podczas próby edytowania dokumentu pakietu Office w bibliotece dokumentów.

Jeśli korzystasz ze starej wersji programu SharePoint i systemu Windows, mogą one używać kontrolek ActiveX do otwierania dokumentów. Jeśli masz do wyboru używanie 64-bitowej lub 32-bitowej wersji programu Internet Explorer, korzystaj z wersji 32-bitowej. Nowsze wersje programu SharePoint, takie jak SharePoint_2016 lub SharePoint Online, nie używają kontrolek ActiveX, co pozwala korzystać z 64-bitowej wersji pakietu Office i programu Internet Explorer.

Szczegółowe informacje na temat zgodności rozwiązań 64-bitowych można znaleźć w tym artykule w witrynie TechNet.

Inne zasoby

Otwieranie dokumentu po wystąpieniu błędu uszkodzenia pliku

Błędy podczas otwierania plików pakietu Office po uaktualnieniu z systemu Windows 7 do systemu Windows 10

Wymagania dotyczące oprogramowania związane z usługami Office 365 dla firm

64-bitowe wersje pakietu Office 2013

Program Internet Explorer 11

Wstępnie wymagane aktualizacje dla programu Internet Explorer 11

Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10

Powiadamianie nas

Zaktualizowano 29 kwietnia 2017 r. dzięki opiniom klientów.

Jeśli te porady nie pomogły rozwiązać problemu, użyj przycisków opinii u dołu tego artykułu i podaj szczegółowy opis, obejmujący wersję systemu Windows, wersję pakietu Office i wersję programu SharePoint dla konkretnego problemu, który próbujesz rozwiązać. Na podstawie opinii będziemy poprawiać i aktualizować tematy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×