Rozwiązywanie problemów z notatkami

Poniżej przedstawiono niektóre czynności, które należy wykonać, jeśli podczas korzystania z notatek programu Sticky Notes występują błędy.

Notatki programu Sticky Notes nie zostały otwarte w trakcie uruchamiania

W systemie Windows 10 czasami notatki pojawią się w niewidoczny sposób, ponieważ aplikacja nie została uruchomiona na początku. Jeśli program Sticky Notes został skonfigurowany tak, aby automatycznie otwierał się po uruchomieniu systemu Windows, czasami program Sticky Notes nie zostanie otwarty i konieczne będzie ręczne otwarcie go.

 1. Kliknij lub naciśnij przycisk Start , a następnie wpisz "notatki programu Sticky Notes".

 2. Kliknij lub naciśnij aplikację notatki programu Sticky Notes, aby ją otworzyć.

Moje notatki nie są wyświetlane

Czasami notatki nie pojawią się, ponieważ użytkownik jest zalogowany do innego konta niż poprzednio zsynchronizowane notatki. Spróbuj wylogować się, a następnie zaloguj się przy użyciu innego konta, aby znaleźć swoje notatki. Dowiedz się , jak się wylogować, a następnie logować się w programie Sticky Notes na różnych urządzeniach.

Moje notatki programu Sticky Notes znikły z pulpitu

W systemie Windows 10 czasami otwarte notatki są zminimalizowane do listy notatek nieoczekiwanie. Spróbuj przypinać notatkę z powrotem do pulpitu, ponownie otwierając go z listy notatek (tylko wersja 3,0 i nowsza).

 1. Otwórz aplikację notatki programu Sticky Notes i widok listy notatek.

 2. Przewijanie lub wyszukiwanie notatki na liście notatek.

 3. Aby ponownie przypiąć notatkę do pulpitu, naciśnij lub kliknij dwukrotnie notatkę.

  Możesz również kliknąć lub nacisnąć ikonę wielokropka ( ... ), a następnie kliknąć lub nacisnąć pozycję Otwórz notatkę.

Po naciśnięciu lub kliknięcie przycisku "X" nie jest wyświetlane ostrzeżenie o usuwaniu

W przypadku programu Sticky Notes w wersji 3,0 lub nowszej w systemie Windows 10 naciśnięcie lub kliknięcie ikony Zamknij ( X ) nie powoduje już usunięcia notatki. Spowoduje to zamknięcie notatki zapisanej na liście notatek, co umożliwi jej późniejsze ponowne otwarcie. Możesz włączyć Potwierdzanie usuwania notatek w ustawieniach.

 1. Otwórz aplikację notatki programu Sticky Notes i Wyświetl listę notatek. Jeśli jest wyświetlana tylko jedna notatka, kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka (... ) w prawym górnym rogu notatki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Lista notatek.

 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu listy notatek.

 3. Ustaw przycisk Potwierdź przed usunięciem w polu włączone.

 4. Otwórz notatkę, którą chcesz usunąć.

 5. Kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka (... ) w notatce i wybierz pozycję Usuń notatkę.

Program Sticky Notes został nieoczekiwanie odinstalowany

W przypadku aplikacji Sticky Notes w systemie Windows 10 spróbuj ponownie zainstalować aplikację ze sklepu Microsoft Store. Po zalogowaniu się do notatek programu Sticky Notes przed odinstalowaniem aplikacji notatki pojawią się ponownie po ponownym zainstalowaniu i zalogowaniu się przy użyciu tego samego konta.

Ważne: Jeśli nie zalogowano się, gdy aplikacja Sticky Notes zostanie odinstalowana, notatki zostaną usunięte.

Przycisk notatki programu Sticky Notes w programie OneNote dla telefonu iPhone lub Android zniknął

Spróbuj zaktualizować aplikację OneNote.

 • Na telefonie iPhone przejdź do sklepu App Store, aby zaktualizować program OneNote, lub spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować.

 • Na telefonie z systemem Android przejdź do sklepu Play, aby zaktualizować program OneNote, lub spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować.

Moje notatki nie są synchronizowane

Jeśli używasz programu Sticky Notes w systemie Windows 10, jeśli korzystasz z odpowiedniego konta, ale notatki nadal nie są synchronizowane, spróbuj wymuszać synchronizację.

 1. Otwórz aplikację notatki programu Sticky Notes i Wyświetl listę notatek. Jeśli jest wyświetlana tylko jedna notatka, kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka (... ) w prawym górnym rogu notatki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Lista notatek.

 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu listy notatek.

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Synchronizuj teraz.

Brak skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Podczas próby synchronizacji program Sticky Notes może wyświetlić ten błąd:

Program Sticky Notes wymaga obecnie usługi Exchange Online w celu synchronizowania i przechowywania danych. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem IT w celu włączenia skrzynki pocztowej lub skorzystania z poniższej opcji.

W przypadku kont służbowych (AAD) do przechowywania i synchronizowania notatek programu Sticky Notes wymagana jest skrzynka pocztowa usługi Exchange Online. Ponieważ są to kluczowe funkcje notatek programu Sticky Notes, nie będziesz mieć możliwości synchronizowania notatek z tym kontem. Oznacza to, że wszelkie notatki utworzone lub edytowane po wyświetleniu tego błędu nie zostaną zsynchronizowane.

Inne notatki, z którymi należy pamiętać:

 • Program Sticky Notes obecnie nie obsługuje lokalnych skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange. 

 • Synchronizacja notatek programu Sticky Notes mogła zostać wyłączona w Twojej organizacji. Jeśli nadal występują problemy z synchronizacją, skontaktuj się z administratorem IT.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Skontaktuj się z administratorem IT: Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć skrzynkę pocztową usługi Exchange Online dla Twojego konta.

 • Inne konto: Zaloguj się i zsynchronizuj notatki za pomocą konta Microsoft.

Nie mogę zalogować się do notatek programu Sticky Notes

Podczas próby zalogowania się do programu Sticky Notes przy użyciu konta służbowego może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Niestety, wystąpił problem z zalogowaniem. Spróbuj ponownie i skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli problem będzie nadal występował.

Może też zostać wyświetlony kod błędu wraz z wiadomością:

AadUnknownError 0x80070520 0xc0292007

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Sprawdź aktualizacje systemu Windows: W systemie Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia Ikona koła zębatego ustawienia , a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg "aktualizacje". Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje , aby system Windows wyszukał nowe aktualizacje.

 • Uruchomponownie: Uruchom ponownie komputer lub urządzenie przenośne, a następnie spróbuj ponownie się zalogować.

 • Aplikacja Sticky Notes wyłączona: skontaktuj się z administratorem systemu. Logowanie się do programu Sticky Notes może być wyłączone w Twojej organizacji.

Przekroczono limity miejsca do magazynowania notatek programu Sticky Notes

Notatki programu Sticky Notes są zapisywane w programie Outlook/Exchange, a skrzynka pocztowa jest pełna. Program Sticky Notes jest zliczany na podstawie przydziału skrzynki pocztowej wiadomości e-mail, elementów kalendarza, załączników i innych elementów skrzynki pocztowej.

Dowiedz się, jak zmniejszyć miejsce do magazynowania skrzynek pocztowych.

Moje pióro nie działa poprawnie z notatkami programu Sticky Notes

Spróbuj wykonać następujące czynności, Jeśli pióro działa poprawnie ze notatkami programu Sticky Notes

 • Sprawdź połączenie Bluetooth:

  1. Jeśli korzystasz z pióra cyfrowego Bluetooth, włącz je i ustaw, aby było wykrywalne.

  2. Włącz funkcję Bluetooth na komputerze, jeśli nie jest jeszcze włączona.

   W systemie Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia Ikona koła zębatego ustawienia , a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg "Bluetooth".

  3. Wybierz pozycję Bluetooth & inne urządzenia , aby połączyć pióro.

 • Przypisywanie przycisków pióra do notatek programu StickyNotes: Jeśli przyciski na piórze nie działają prawidłowo, może być konieczne jego ponowne przypisanie w celu wykonania akcji programu Sticky Notes. W systemie Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia Ikona koła zębatego ustawienia , a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg "ustawienia pióra". Wybierz pozycję ustawienia pióra, a następnie na stronie pióro & stronę funkcji Windows Ink przewiń w dół do pozycji skróty pióra , aby przypisać notatki do notatek programu Sticky Notes.

  Na przykład w przypadku pióra Surface Windows Przypisz przycisk do przycisku najlepsi, aby otworzyć notatki w programie Sticky Notes, tak aby po przełączeniu się do Ciebie Jotting w dół jest to tylko pióro.

 • Aktualizowanie oprogramowania sterownika pióra: Sterownik pióra może być nieaktualny lub działać niepoprawnie. Aby zaktualizować oprogramowanie sterownika, Użyj usługi Windows Update.

  W systemie Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia Ikona koła zębatego ustawienia , a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg "aktualizacje". Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje , aby system Windows wyszukał nowe aktualizacje.

Czy można eksportować notatki programu Sticky Notes?

Tak. Jeśli chcesz zachować rekord lub kopię zapasową notatek programu Sticky Notes, możesz wyeksportować je z Outlook.com. Obowiązuje tylko w przypadku zalogowania się w programie Sticky Notes i zsynchronizowania notatek (wersja 3,0 lub nowsza).

Dowiedz się, jak eksportować notatki programu Sticky Notesza pomocą Outlook.com.

Informacje o konfiguracji administratorów systemu

Jeśli jesteś informatykem lub administratorem systemu, możesz użyć usług Microsoft Enterprise Mobile Device Management (MDM) i dostawcy usług konfiguracji (CSP) dla systemu Windows 10, aby skonfigurować sposób używania aplikacji Sticky Notes w Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej o ustawieniach systemu configurating dla notatek programu StickyNotes.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×