Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail na urządzeniu przenośnym

Rozwiązywanie problemów związanych z pocztą e-mail skonfigurowaną na urządzeniu przenośnym.

Jeśli masz konto służbowe, które używa usługi Office 365 dla firm lub innego konta opartego na programie Exchange, skontaktuj się z pomocą techniczną lub administratorem usługi Office 365. W przypadku kont usługi Outlook.com, takich jak @hotmail.com czy @live.com, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Skąd mogę pobrać aplikację mobilną Outlook?

Otwórz sklep Google Play Store (Android) lub App Store (iOS) i wyszukaj „Microsoft Outlook”. Naciśnij pozycję Zainstaluj.

Jeśli właśnie korzystasz z urządzenia przenośnego, kliknij jeden z poniższych linków:

Uwaga: Jeśli urządzenie przenośne nie jest zgodne z aplikacją mobilną Outlook, możesz skonfigurować swoją pocztę e-mail przy użyciu aplikacji wbudowanej urządzenia.

Kto jest moim dostawcą poczty e-mail?

Typ konta

Opis

Outlook.com

Konta e-mail z końcówkami @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com, w domenach niestandardowych hostowanych w usłudze Outlook.com lub w domenach międzynarodowych, takich jak @outlook.co.uk.

Gmail

Usługa poczty e-mail firmy Google. Aby poznać ustawienia serwera usługi Gmail, zobacz Wprowadzenie do protokołu IMAP oraz POP3.

Yahoo! Mail

A Yahoo! — usługa poczty e-mail. Aby poznać ustawienia serwera usługi Yahoo!, zobacz Ustawienia serwera IMAP dla usługi Yahoo! Mail lub Ustawienia serwera POP dla usługi Yahoo Mail.

iCloud

Usługa poczty e-mail firmy Apple. Usługa iCloud nie obsługuje protokołu POP. Zobacz Ustawienia serwera poczty dla klientów usługi iCloud.

Konto usługi Office 365

Służbowe konto e-mail hostowane przez usługę Office 365 dla firm. Konta mogą mieć końcówki: @twoja_domena.onmicrosoft.com, @twoja_domena.com, @twoja_uczelnia.edu itp. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem Twojego konta e-mail. Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP w programie Outlook w usłudze Office 365.

Konto oparte na programie Exchange

Służbowe konto e-mail hostowane przez program Exchange. Są to domeny niestandardowe w programie Exchange i mogą one mieć końcówki: @twoja_domena.com lub @twoja_uczelnia.edu.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z aplikacji Outlook Web App lub Outlook w sieci Web, możesz spróbować sprawdzić ustawienia serwera, wykonując te czynności: Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP w przypadku poczty e-mail opartej na programie Exchange. W razie pytań skontaktuj się z administratorem swojego konta.

IMAP lub POP

IMAP lub POP to protokół poczty e-mail używany do pobierania poczty e-mail na urządzenie. W przypadku protokołów IMAP i POP będą synchronizowane tylko wiadomości e-mail. Nie będą synchronizowane kalendarz ani kontakty.

Skontaktuj się z dostawcą lub administratorem poczty e-mail, jeśli nie masz pewności, czy należy użyć protokołu IMAP, czy POP. Sprawdź witrynę internetową dostawcy poczty e-mail lub zadzwoń do niego i za pomocą tego przydatnego przewodnika uzyskaj od niego potrzebne ustawienia serwera.

Jaki typ konta e-mail posiadam?

Nie wiesz, jakiego typu konto posiadasz? Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail. Jeśli konto e-mail, które próbujesz dodać na urządzeniu, jest już skonfigurowane na komputerze PC lub Mac przy użyciu programu Outlook, wypróbuj poniższą metodę.

 1. Na komputerze PC lub Mac, na którym zainstalowano program Outlook, otwórz pozycję Outlook i wybierz pozycję Plik > Informacje > Ustawienia konta.

 2. W oknie Ustawienia kont sprawdź typ konta w kolumnie Typ.

Ustawienia serwera poczty e-mail

Ustawienia serwera poczty e-mail dla większości popularnych dostawców można łatwo znaleźć w Internecie. Te informacje mogą być łatwo dostępne u dostawcy lub hosta poczty e-mail. Jeśli tak nie jest, należy poprosić o te informacje, aby móc skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu przenośnym.

Zobacz Ustawienia serwera potrzebne od dostawcy poczty e-mail, aby skorzystać z przydatnego przewodnika na temat tego, o co pytać.

Ustawienia serwera dla usługi Outlook.com

 • W ustawieniach serwera poczty przychodzącej użyj wartości eas.outlook.com.

  Uwaga: W przypadku kont IMAP lub POP usługi Outlook.com użyj ustawienia imap-mail.outlook.com (konta IMAP) lub pop-mail.outlook.com (konta POP).

 • W ustawieniach serwera SMTP poczty wychodzącej użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

 • Port poczty przychodzącej: 993 (konta IMAP) lub 995 (konta POP).

Ustawienia serwera dla usługi Office 365 dla firm

 • W ustawieniach serwera poczty przychodzącej użyj wartości outlook.office365.com.

 • W ustawieniach serwera SMTP poczty wychodzącej użyj wartości smtp.office365.com.

 • Port SMTP poczty wychodzącej: 587.

Usuwanie powiązań na telefonie

W razie utraty telefonu lub konieczności zresetowania powiązań synchronizacji na telefonie możesz usunąć je z konta. Nie spowoduje to wyczyszczenia urządzenia.

Dowiedz się, jak usunąć powiązania na telefonie (tutaj).

Zmienianie hasła poczty e-mail

Nie możesz zmienić hasła do konta e-mail w aplikacji poczty e-mail. Aby zmienić hasło do konta e-mail, uzyskaj dostęp do swojej poczty w przeglądarce internetowej. Po zalogowaniu się będzie można zmienić hasło. Opcja zmiany hasła prawdopodobnie będzie znajdować się w ustawieniach konta lub profilu.

 1. Zaloguj się na koncie e-mail przez stronę internetową.

  Uwaga: Jeśli na przykład masz konto @hotmail.com , odwiedź witrynę login.live.com

 2. Sprawdź informacje w ustawieniach profilu lub w ustawieniach konta.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja mobilna Outlook wykryje tę zmianę i zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się przy użyciu nowego hasła.

  Uwaga: Możesz również usunąć i ponownie dodać konto e-mail, jeśli masz problemy z jego aktualizacją.

Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Nie mogę zainstalować aplikacji Outlook

Do zainstalowania aplikacji mobilnej Outlook potrzebne są:

 • Urządzenie przenośne spełniające wymagania minimalne dotyczące aplikacji.

 • Wystarczająco dużo miejsca na urządzeniu, aby aplikacja się na nim zmieściła.

 • Sieć Wi-Fi lub połączenie danych umożliwiające pobierania aplikacji.

Awarie aplikacji Outlook

Jeśli aplikacja mobilna Outlook ulega awarii przy próbie jej otwarcia, wyczyść pamięć podręczną w przeglądarce na urządzeniu, a następnie usuń aplikację i zainstaluj ją ponownie.

Nie mogę znaleźć potrzebnej mi funkcji w programie Outlook

Jeśli nie możesz znaleźć w aplikacji jakiejś potrzebnej Ci funkcji lub narzędzia, odwiedź stronę Skrzynka z sugestiami i przekaż nam swoją opinię lub zagłosuj na funkcje, o które proszą inne osoby.

Konto POP, które nie jest obsługiwane w aplikacji Outlook

Mimo że konta POP nie są obecnie obsługiwane, można obejść ten problem, dodając konto POP na koncie usługi Outlook.com, a następnie konfigurując to konto usługi Outlook.com w aplikacji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android i Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP w programie Outlook w usłudze Office 365.

Uzyskiwanie pomocy w aplikacji Outlook

Aplikacja mobilna Outlook ma wbudowaną pomoc techniczną, w której można łatwo wyszukać potrzebny temat pomocy, a nawet rozpocząć konwersację z przedstawicielem pomocy technicznej.

W aplikacji Outlook wybierz pozycję Ustawienia > Pomoc i opinie. Jeśli potrzebujesz szczegółowych instrukcji na temat tego, jak tam przejść, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook dla systemów iOS i Android.

Importowanie kalendarza konta POP programu klasycznego Outlook do aplikacji mobilnej Outlook

Jeśli korzystasz z kalendarza lokalnego w aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC (tzn. razem z kontem e-mail POP), możesz wyeksportować ten kalendarz, a następnie zsynchronizować go z telefonem przy użyciu konta usługi Outlook.com. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Udostępnianie kalendarza Outlook w usłudze Outlook.com.

Po wykonaniu procedury zapisania i zaimportowania kalendarza po prostu dodaj konto usługi Outlook.com w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.

Importowanie kontaktów konta POP programu klasycznego Outlook do aplikacji mobilnej Outlook

Jeśli masz kontakty dodane lokalnie w aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC (takie jak kontakty skojarzone z kontem POP), możesz je wyeksportować, a następnie zsynchronizować z telefonem przy użyciu konta usługi Outlook.com.

 1. Utwórz nowe konto usługi Outlook.com lub zaloguj się na istniejące konto tutaj.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu, a następnie pozycję Kontakty.

  Kafelek Kontakty w usłudze Outlook.com

 3. Wybierz pozycję Rozpocznij importowanie w obszarze Importuj kontakty.

 4. Na następnym ekranie wybierz używaną wersję programu Outlook, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skopiować kontakty lokalne z aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC na konto usługi Outlook.com.

 5. Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Outlook.com po prostu dodaj konto usługi Outlook.com w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.

Konto usługi Outlook.com lub Office 365 nie jest już synchronizowane

W przypadku konta służbowego usługi Outlook.com lub Office 365, które było wcześniej synchronizowanie z urządzeniem przenośnym, a teraz już nie jest, zobacz Rozwiązywanie problemów związanych z synchronizacją lub usuwaniem urządzenia ze skrzynki pocztowej w aplikacji Outlook w sieci Web. Można dowiedzieć się, jak usunąć powiązanie usługi synchronizacji. Następnie konieczne będzie ponowne dodanie konta.

Możesz tutaj również sprawdzić stan serwera usługi Outlook.com pod kątem przerw w działaniu. Jeśli poczta e-mail działa na komputerze i nie ma obecnie żadnych przestojów w działaniu usługi, problem może być związany z aplikacją poczty e-mail.

Po utworzeniu konfiguracji nie można zsynchronizować kalendarza i kontaktów

Jeśli skonfigurujesz pocztę e-mail jako konto IMAP lub POP, kalendarze ani kontakty nie będą synchronizowane. Należy je dodać jako konto programu Exchange ActiveSync. Upewnij się także, że aplikacja poczty e-mail ma odpowiednie uprawnienia, aby uzyskać dostęp do kalendarza i kontaktów.

Jeśli występują problemy z synchronizacją podczas konfigurowania konta e-mail po raz pierwszy, zobacz Synchronizacja kalendarza z telefonem lub tabletem.

Jeśli konto e-mail działa poprawnie na komputerze, problem może być związany z aplikacją poczty e-mail — w takim przypadku należy skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli na przykład występują problemy podczas dodawania konta e-mail usługi Outlook.com do aplikacji Mail w systemie iOS, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Apple. Zalecamy pobranie i zainstalowanie aplikacji mobilnej Outlook na potrzeby łatwego zarządzania kalendarzem i pocztą e-mail.

Nie mogę zalogować się w aplikacji

 • Sprawdź swoje konto e-mail oraz hasło i spróbuj ponownie wprowadzić informacje.

 • Upewnij się, że Twoje konto e-mail jest obsługiwane. Możesz dodać konta z usługi Office 365, usługi Exchange Online, programu Exchange Server (2007 z dodatkiem SP2, 2010 i 2013), usługi Outlook.com (w tym Hotmail, Live i MSN) oraz konta z usług Gmail, iCloud i Yahoo! Mail.

  Jeśli nie wiesz, jakiego typu konto e-mail masz, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w miejscu pracy, dostawcą poczty e-mail lub usługodawcą internetowym (ISP).

 • Jeśli nie możesz zalogować się na koncie, które zostało już dodane, usuń je, a następnie dodaj ponownie.

  Aby usunąć konto i dodać je ponownie:

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia, a następnie wybierz konto, które chcesz usunąć.

  2. Wybierz pozycję Usuń konto.

  3. Wybierz pozycję Z urządzenia (usuwa konto, ale zachowuje dane) lub Z urządzenia i dane zdalne (usuwa konto i wszystkie związane z nim informacje).

  4. Dodaj konto ponownie.

Pomoc dotycząca weryfikacji dwuetapowej

Informacje na temat weryfikacji dwuetapowej:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×