Rozwiązywanie problemów z drukarkami, skanerami i aplikacjami biznesowymi, które wysyłają wiadomości e-mail za pomocą usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy wystąpią problemy, klienci poczty e-mail wyświetlają komunikaty o błędach z możliwością działania. W przypadku wysyłania poczty e-mail z urządzeń i aplikacji rozwiązywanie problemów może nie być tak łatwe i mogą nie być wyświetlane zrozumiałe i pomocne informacje. Ten artykuł może ułatwić rozwiązywanie problemów, a jako przykłady zastosowano w nim konfiguracje drukarek.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać podczas rozwiązywania problemów, jest sprawdzenie konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji konfiguracji, zobacz Jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikację do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365

Poniżej przedstawiono trzy opcje konfiguracji, aby ułatwić ustalenie, która z nich jest używana:

1. Przesyłanie klienta SMTP (zalecane)

 • Drukarka jest podłączona do serwera usługi Office 365 „smtp.office365.com”.

 • Wprowadzono adres e-mail i hasło skrzynki pocztowej drukarki.

 • Drukarka może wysyłać wiadomości e-mail do osób w organizacji i poza nią.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przesyłania klienta SMTP.

2. Wysyłanie bezpośrednie

 • Drukarka jest połączona z serwerem usługi Office 365, którego nazwa kończy się ciągiem „mail.protection.outlook.com”.

 • W usłudze Office 365 nie skonfigurowano łącznika dla wiadomości e-mail wysyłanych z sieci organizacji.

 • Drukarka może wysyłać pocztę e-mail tylko do osób w organizacji; nie może wysyłać poczty e-mail do adresatów spoza organizacji.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna wysyła pocztę e-mail bezpośrednio tylko do adresatów w organizacji przy użyciu punktu końcowego rekordu MX usługi Office 365.

3. Przekazywanie SMTP usługi Office 365

 • Drukarka jest połączona z serwerem usługi Office 365, którego nazwa kończy się ciągiem „mail.protection.outlook.com”.

 • W usłudze Office 365 skonfigurowano łącznik dla wiadomości e-mail wysyłanych z sieci organizacji do usługi Office 365.

 • Drukarka może wysyłać wiadomości e-mail do osób w organizacji i poza nią.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przekazywania SMTP.

Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem klienta SMTP

 1. Sprawdź ustawienia wprowadzone bezpośrednio na drukarce:

  Ustawienie drukarki

  Wartość

  Host serwera/inteligentny

  smtp.office365.com

  Port

  Port 587 (zalecany) lub port 25

  TLS/StartTLS

  Włączone

  Nazwa użytkownika/adres e-mail i hasło

  Poświadczenia logowania skrzynki pocztowej usługi Office 365 używanej przez drukarkę

 2. Jeśli drukarka nie wymagała podania hasła dla wprowadzonego adresu e-mail, próbuje ona wysyłać wiadomości e-mail bez logowania w usłudze Office 365. Przesyłanie klienta SMTP wymaga, aby drukarka logowała się w usłudze Office 365. Wysyłanie bezpośrednie i przekazywanie SMTP usługi Office 365 nie wymagają logowania; rozważ użycie jednej z tych opcji.

 3. Drukarka lub aplikacja musi wysyłać pocztę e-mail z tego samego adresu, którego poświadczenia logowania podano podczas konfiguracji poczty e-mail. Jeśli drukarka lub aplikacja spróbuje wysłać wiadomość e-mail z innego konta, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

  5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender.

  Jeśli na przykład w ustawieniach aplikacji wprowadzono poświadczenia logowania dla adresu sprzedaz@contoso.com, ale aplikacja próbuje wysyłać wiadomości e-mail z adresu sprzedawca1@contoso.com, nie jest to obsługiwane. Zamiast tego w tym scenariuszu należy użyć przekazywania SMTP usługi Office 365.

 4. Przetestuj nazwę użytkownika i hasło, logując się do aplikacji Outlook w sieci Web, i spróbuj wysłać testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że konto nie jest zablokowane. Jeśli użytkownik jest zablokowany, możesz znaleźć pomoc w artykule Usuwanie użytkownika, domeny lub adresu IP z listy zablokowanych po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej spam.

 5. Następnie sprawdź, czy możesz połączyć się z usługą Office 365 ze swojej sieci, wykonując następujące czynności:

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować narzędzie klienta Telnet na komputerze w tej samej sieci urządzeń i aplikacji.

  2. Uruchom narzędzie z poziomu wiersza polecenia, wpisując telnet.

  3. Wpisz open smtp.office365.com 587 (lub wpisz 25 zamiast 587, jeśli używasz tego portu).

  4. Jeśli połączenie z usługą Office 365 zostanie pomyślnie nawiązane, otrzymasz odpowiedź podobną do następującej:

   220 BY1PR10CA0041.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 1 Jun 2015 12:00:00 +0000

  5. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Office 365, być może port 587 lub 25 jest zablokowany przez zaporę bądź usługodawcę internetowego. Rozwiąż ten problem, aby móc wysyłać wiadomości e-mail z drukarki.

 6. Jeśli żaden z tych problemów nie dotyczy Twojego urządzenia, być może nie spełnia ono wymagań szyfrowania Transport Layer Security (TLS). Urządzenie musi obsługiwać protokół TLS w wersji 1.0 lub wyższej. Zaktualizuj oprogramowanie układowe urządzenia, aby rozwiązać ten problem, lub wypróbuj jedną z pozostałych opcji konfiguracji, w której szyfrowanie TLS jest opcjonalne.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat TLS Zobacz, jak Exchange Online używa TLS do bezpiecznego połączenia poczty e-mail w usłudze Office 365 i uzyskać szczegółowe informacje techniczne dotyczące usługi Exchange Online używaniu TLS z kolejnością mechanizmy szyfrowania, zobacz zabezpieczeń przepływu poczty ulepszanie dla Usługa Exchange Online.

Przyczyną może być kilka problemów:

 1. Upewnij się, że wprowadzono odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

 2. Spróbuj zalogować się do aplikacji OWA za pomocą nazwy użytkownika i hasła drukarki. Wyślij wiadomość e-mail, aby upewnić się, że skrzynka pocztowa jest aktywna i nie została zablokowana za wysyłanie spamu.

 3. Sprawdź, czy urządzenie lub aplikacja obsługuje protokół TLS w wersji 1.0 lub wyższej. Najlepszym sposobem będzie uaktualnienie oprogramowania układowego urządzenia lub zaktualizowanie aplikacji, z której wysyłasz pocztę e-mail, do najnowszej wersji. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby ustalić, czy obsługuje ono protokół TLS w wersji 1.0 lub wyższej.

Ten błąd wskazuje, że urządzenie próbuje wysłać wiadomość e-mail z adresu, który nie jest zgodny poświadczeniami logowania. Na przykład w ustawieniach aplikacji wprowadzono poświadczenia logowania dla adresu sprzedaz@contoso.com, ale aplikacja próbuje wysyłać wiadomości e-mail z adresu sprzedawca1@contoso.com. Jeśli aplikacja lub drukarka zachowuje się w ten sposób, użyj przekazywania SMTP usługi Office 365, ponieważ przesyłanie klienta SMTP nie obsługuje tego scenariusza.

Ten błąd wskazuje, że drukarka łączy się z punktem końcowym przesyłania klienta SMTP (smtp.office365.com). Jednak drukarka musi również zalogować się do skrzynki pocztowej, aby wysłać wiadomość. Ten błąd występuje, gdy w ustawieniach drukarki nie wprowadzono poświadczeń logowania skrzynki pocztowej. Jeśli nie ma możliwości wprowadzenia poświadczeń, oznacza to, że drukarka nie obsługuje przesyłania klienta SMTP; użyj wysyłania bezpośredniego lub przekazywania SMTP usługi Office 365. Zobacz Jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikację do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365.

Ten błąd wskazuje, że urządzenie próbuje wysłać wiadomość e-mail ze skrzynki pocztowej usługi Office 365, która znajduje się na liście zablokowanych z powodu spamu. Aby uzyskać pomoc, zobacz Usuwanie użytkownika, domeny lub adresu IP z listy zablokowanych po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej spam.

Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem bezpośrednim

Przyczyną może być kilka problemów.

 1. Częstą przyczyną problemów z wysyłaniem bezpośrednim jest zablokowany adres IP. Jeśli narzędzie chroniące przed spamem wykryje spam wychodzący z Twojej organizacji, Twój adres IP może trafić na listę zablokowanych. Sprawdź, czy Twój adres IP znajduje się na liście zablokowanych, korzystając z usługi innej firmy, na przykład MXToolbox lub WhatIsMyIPAddress. Skontaktuj się z organizacją, która dodała Twój adres IP do swojej listy zablokowanych. Usługa Office 365 korzysta z list zablokowanych w celu zapewnienia ochrony usługi. Aby uzyskać pomoc, zobacz Usuwanie użytkownika, domeny lub adresu IP z listy zablokowanych po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej spam.

 2. Aby wykluczyć problem dotyczący urządzenia, wyślij testową wiadomość e-mail w celu sprawdzenia połączenia z usługą Office 365. Aby wysłać testową wiadomość e-mail, wykonaj te czynności opisane w artykule Sprawdzanie komunikacji SMTP za pomocą narzędzia Telnet. Jeśli nie możesz połączyć się z usługą Office 365, być może komunikacja przy użyciu portu 25 została zablokowana przez sieć lub usługodawcę internetowego. Jeśli nie można tego cofnąć, użyj przesyłania klienta SMTP.

To oznacza, że połączenie jest nawiązywane z punktem końcowym przesyłania klienta SMTP (smtp.office365.com), którego nie można używać w przypadku wysyłania bezpośredniego. Aby korzystać z wysyłania bezpośredniego, użyj punktu końcowego rekordu MX dla dzierżawy usługi Office 365, który kończy się ciągiem „mail.protection.outlook.com”. Możesz znaleźć punkt końcowy rekordu MX, wykonując czynności opisane tutaj: Instrukcje krok po kroku dotyczące wysyłania bezpośredniego.

Jest to zamierzone. Wysyłanie bezpośrednie umożliwia wysyłanie poczty e-mail tylko do adresatów z Twojej organizacji hostowanych w usłudze Office 365. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości do adresatów zewnętrznych, użyj przesyłania klienta SMTP lub przekazywania SMTP usługi Office 365.

Używanie adresu IP zamiast punktu końcowego rekordu MX nie jest możliwe. Mogłoby to w przyszłości uniemożliwić wysyłanie wiadomości. Jeśli punkt końcowy rekordu MX jest zbyt długi, rozważ użycie przesyłania klienta SMTP, którego punkt końcowy jest krótszy (smtp.office365.com).

W przypadku wysyłania bezpośredniego zalecamy używanie urządzenia wysyłającego ze statycznego adresu IP. Umożliwia to skonfigurowanie rekordu struktury zasad dotyczących nadawców (SPF) w celu ułatwienia zapobiegania oznaczaniu wiadomości e-mail jako spamu. Sprawdź, czy rekord SPF został skonfigurowany przy użyciu statycznego adresu IP. Zmiana sieci lub usługodawcy internetowego może spowodować zmianę statycznego adresu IP. Zaktualizuj rekord SPF, aby odzwierciedlić tę zmianę. Jeśli nie wysyłasz ze swojego statycznego adresu IP, rozważ użycie przesyłania klienta SMTP.

Rozwiązywanie problemów z przekazywaniem SMTP usługi Office 365

Przyczyną może być kilka problemów.

 1. Częstą przyczyną problemów z przekazywaniem SMTP usługi Office 365 jest zablokowany adres IP. Jeśli narzędzie chroniące przed spamem wykryje spam wychodzący z Twojej organizacji, Twój adres IP może trafić na listę zablokowanych. Sprawdź, czy Twój adres IP znajduje się na liście zablokowanych, korzystając z usługi innej firmy, na przykład MXToolbox lub WhatIsMyIPAddress. Skontaktuj się z organizacją, która dodała Twój adres IP do swojej listy zablokowanych. Usługa Office 365 korzysta z list zablokowanych w celu zapewnienia ochrony usługi. Aby uzyskać pomoc, zobacz Usuwanie użytkownika, domeny lub adresu IP z listy zablokowanych po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej spam.

 2. Aby wykluczyć problem dotyczący urządzenia, wyślij testową wiadomość e-mail w celu sprawdzenia połączenia z usługą Office 365. Aby wysłać testową wiadomość e-mail, wykonaj te czynności opisane w artykule Sprawdzanie komunikacji SMTP za pomocą narzędzia Telnet. Jeśli nie możesz połączyć się z usługą Office 365, być może komunikacja przy użyciu portu 25 została zablokowana przez sieć lub usługodawcę internetowego. Jeśli nie można tego cofnąć, użyj przesyłania klienta SMTP.

Zmiany sieci lub usługodawcy internetowego mogą spowodować zmianę statycznego adresu IP. W wyniku tego łącznik nie identyfikuje i nie przekazuje wiadomości do adresatów zewnętrznych. Zaktualizuj łącznik i rekord SPF przy użyciu nowego adresu IP. Aby edytować ustawienia istniejącego łącznika, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj: Jak skonfigurować przekazywanie SMTP usługi Office 365.

Przekazywanie SMTP usługi Office 365 wymaga, aby urządzenie wysyłało ze statycznego adresu IP. Sprawdź, czy rekord SPF został skonfigurowany przy użyciu statycznego adresu IP. Zmiana sieci lub usługodawcy internetowego może spowodować zmianę statycznego adresu IP. Zaktualizuj rekord SPF, aby odzwierciedlić tę zmianę. Jeśli nie wysyłasz ze swojego statycznego adresu IP, rozważ użycie przesyłania klienta SMTP.

Zobacz też

Jak skonfigurować program IIS na potrzeby przekazywania w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×