Rozwiązywanie problemów z błędami podczas logowania się do usługi Lync Online

Wiele problemów występujących podczas logowania się do usługi Lync Online można rozwiązać samodzielnie bez potrzeby kontaktowania się z pomocą techniczną.

Co chcesz zrobić?

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem

Kontakt z pomocą techniczną

Zbieranie dzienników błędów na żądanie pracowników zespołu pomocy technicznej

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem

Poniższa tabela zawiera opisy typowych problemów z logowaniem wraz z dodatkowymi informacjami i sugerowanymi działaniami.

Problem

Sugerowane rozwiązanie

Nie pamiętam hasła.

Zwróć się do zespołu pomocy technicznej w swojej organizacji o zresetowanie hasła.

Gdy próbuję się zalogować, pojawia się komunikat o błędzie z informacją: Nie można odnaleźć adresu logowania.

  1. Najpierw upewnij się, że identyfikator użytkownika i hasło są poprawne.

  2. Następnie sprawdź, czy Twój identyfikator użytkownika ma poprawny format, na przykład: jank@contoso.com. Ten format może być inny niż ten, którego używasz do logowania się do sieci organizacji.

  3. Jeśli identyfikator użytkownika i hasło są poprawne i masz pewność, że zostały poprawnie wpisane, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do sekcji Kontakt z pomocą techniczną.

Gdy próbuję się zalogować, pojawia się komunikat o błędzie z informacją: usługa uwierzytelniania nie jest zgodna z tą wersją programu.

Najpierw upewnij się, że identyfikator użytkownika i hasło są poprawne. Jeśli są poprawne i masz pewność, że zostały poprawnie wpisane, może być konieczne zaktualizowanie używanej kopii oprogramowania usługi Lync Online do najnowszej wersji.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Odinstaluj program Lync i Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services.

  2. Ponownie zainstaluj oba te programy, korzystając z portalu usługi Microsoft Office 365 pod adresem http://portal.microsoftonline.com/.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do sekcji Kontakt z pomocą techniczną.

Czym różni się adres logowania od identyfikatora użytkownika?

Zazwyczaj identyfikator użytkownika i adres logowania są takie same, dzięki czemu można wprowadzać tę samą informację w obu polach.
Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej organizacji. Niektóre organizacje używają dwóch różnych wartości.

Program Lync ponawia monity o zalogowanie się już po zalogowaniu się.

Podczas pierwszego logowania się do programu Lync monit o podanie poświadczeń logowania może pojawić się nawet trzy razy, ponieważ program Lync łączy się z kalendarzem i innymi usługami online.

Ważne:  Nawet w razie pomyślnego rozwiązania problemu najlepiej poinformować zespół pomocy technicznej organizacji, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu.

Gdy próbuję się zalogować, pojawia się komunikat o błędzie z informacją: Nie można się zalogować, ponieważ serwer jest tymczasowo niedostępny.

Być może korzystasz z nieaktualnej wersji Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services. Odinstaluj Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services, a następnie zainstaluj go ponownie z portalu usługi Office 365 pod adresem http://portal.microsoftonline.com/.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do sekcji Kontakt z pomocą techniczną.

Gdy próbuję się zalogować, pojawia się komunikat o błędzie:

Problem podczas uzyskiwania osobistego certyfikatu wymaganego do zalogowania się.

Jeśli Twój adres logowania uległ niedawno zmianie, może być konieczne usunięcie starych danych logowania. Uruchom automatycznego kreatora Fix it w artykule 2698626 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Gdy próbuję się zalogować, pojawia się komunikat o błędzie:

Nazwa użytkownika, hasło lub domena są niepoprawne.

Adres logowania użytkownika mógł niedawno ulec zmianie. Poproś użytkownika o ponowne zainstalowanie Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services z portalu Office 365 pod adresem http://portal.microsoftonline.com/, a następnie ponowienie próby zalogowania.

Początek strony

Kontakt z pomocą techniczną

Kontaktując się z zespołem pomocy technicznej w organizacji w sprawie problemów z logowaniem, przekaż jego pracownikom następujące informacje:

  1. Szczegółowy opis kroków, które doprowadziły do wygenerowania błędu, oraz dokładny tekst komunikatu o błędzie.

  2. Łącze do następujących informacji dodatkowych przeznaczonych dla administratorów: Rozwiązywanie problemów z błędami podczas logowania się do programu Lync (administratorzy).

Zbieranie dzienników błędów na żądanie pracowników zespołu pomocy technicznej

Dziennik błędów to rejestr zdarzeń, które występują, gdy na komputerze zostanie napotkany błąd. Zespół pomocy technicznej może poprosić Cię o dostarczenie dzienników błędów, które ułatwiają analizowanie problemów z logowaniem (lub innych) w programie Microsoft Lync 2010 lub w systemie Windows.

Możesz otrzymać prośbę dotyczącą dostarczenia jednego lub więcej z następujących typów dzienników:

  • Pliki dziennika programu lub dzienniki zdarzeń systemu Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawianie opcji rejestrowania.

  • Zestaw narzędzi pomocy technicznej Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Korzystanie z zestawu narzędzi pomocy technicznej MOSDAL”.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×