Rozwiązywanie problemów z aplikacją OneDrive dla systemu iOS

Rozwiązywanie problemów z aplikacją OneDrive dla systemu iOS

Przykro nam z powodu problemów dotyczących aplikacji mobilnej OneDrive dla systemu iOS. Rozwiążmy je jak najszybciej.

W przypadku wszelkich problemów dotyczących usługi OneDrive związanych z synchronizacją na urządzeniach przenośnych, udostępnianiem i przekazywaniem, upewnij się, że możesz połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje i funkcje mogą działać tylko w przypadku dostępności sieci Wi-Fi, w zależności od ustawień urządzenia lub planu taryfowego urządzenia przenośnego.

Jeśli automatyczne przekazywanie z aparatu nie działa lub tylko niektóre obrazy są przekazywane, wykonaj następujące czynności:

 1. Pozostaw otwartą aplikację OneDrive, aby funkcja Z aparatu mogła przeprowadzić aktualizację — system iOS uniemożliwia niektórym aplikacjom synchronizowanie w tle.

 2. Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi, sprawdź na urządzeniu przenośnym ustawienia aplikacji OneDrive: upewnij się, że opcja przekazywania z aparatu w przypadku połączeń taryfowych nie jest wyłączona.

 3. Wyłącz przekazywanie z aparatu w ustawieniach aplikacji OneDrive (odpowiednie czynności można znaleźć w przewodnikach użytkownika aplikacji OneDrive w systemie iOS).

 4. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zmień nazwę folderu funkcji Z aparatu. (Spróbuj znaleźć go za pomocą wyszukiwania).

 5. Włącz przekazywanie z aparatu.

  Spowoduje to rozpoczęcie ponownego przekazywania wszystkich obrazów z aparatu z urządzenia przenośnego do chmury. Przed wykonaniem tych czynności upewnij się, że połączenie jest silne.

  Porady: 

  • W usłudze OneDrive nie można przekazywać zdjęć zoptymalizowanych pod kątem usługi iCloud. Aby wyłączyć optymalizację, naciśnij pozycję Ustawienia > iCloud > Zdjęcia i wyczyść pole wyboru Optymalizuj magazyn.

  • Włączenie ustawień lokalizacji może ułatwić synchronizację folderu Z aparatu. Naciśnij pozycję Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacyjne > OneDrive > Zawsze.

Jeśli przekazywanie z aparatu trwa zbyt długo, aby umożliwić konfigurowanie lub znajdowanie zdjęć (bez komunikatów o błędach), może to być spowodowane tym, że w folderze Z aparatu jest zbyt wiele zdjęć.

Uwaga: To opóźnienie może być dłuższe, jeśli do zdjęć są dołączone opcje rozpoznawania twarzy i dane lokalizacji. Przekazywanie może być też wolniejsze, jeśli w połączeniu z Internetem priorytetyzowane jest pobieranie względem przekazywania.

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Zmniejsz liczbę zdjęć w folderze Z aparatu, przenosząc kilka z nich do innego folderu.

 2. W ustawieniach zdjęć i obrazów w systemie iOS wyłącz optymalizowanie przestrzeni dyskowej.

 3. Pozostaw aplikację OneDrive otwartą na noc, aby dokończyć przekazywanie. W przypadku dużych ilości danych, zwłaszcza jeśli łączysz się również z usługą iCloud, proces przekazywania może zająć trochę czasu, a wylogowywanie się i ponowne instalowanie aplikacji będzie powodować tylko jego ponowne rozpoczynanie.

W systemie iOS 11 firma Apple wprowadziła nowe formaty obrazów i wideo, które są niezgodne z wieloma urządzeniami i usługami. Upewnij się, że aplikacja OneDrive jest aktualna, włączając ją w obszarze Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie w tle na urządzeniu.

Aby przywrócić standardowy format plików wideo, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie iOS przejdź do obszaru Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Aparat.

 3. Naciśnij pozycję Formaty.

 4. Wybierz pozycję „Najbardziej zgodne”.

Dzięki temu każdy utworzony przez Ciebie od tej chwili plik wideo będzie odtwarzany poprawnie wszędzie. Rozumiemy, że masz już pliki wideo w nowym formacie, więc w oczekiwaniu na zaktualizowanie przez nas aplikacji OneDrive, możesz wykonać poniższe czynności, aby odtworzyć te pliki wideo:

 1. Przejdź do pliku wideo w aplikacji OneDrive.

 2. Naciśnij plik wideo.

 3. Naciśnij polecenie Offline w prawym górnym rogu (ikona chmury ze znakiem pobierania).

 4. Gdy plik wideo zostanie udostępniony w trybie offline, będzie można go odtworzyć.

Jeśli synchronizacja nie działa albo aplikacja OneDrive nie jest uruchomiana lub ulega awarii, spróbuj ponownie zainstalować aplikację OneDrive:

 1. Odinstaluj aplikację OneDrive, naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji OneDrive. Naciśnij pozycję „X” w rogu, a następnie zaakceptuj komunikat z potwierdzeniem usunięcia.

 2. Wykonaj „łagodne” (programowe) resetowanie, naciskając jednocześnie przyciski uśpienia/wznowienia oraz ekranu głównego i przytrzymując je przez co najmniej 10 sekund, aż zobaczysz logo firmy Apple. Po pojawieniu się znaku logo firmy Apple możesz zwolnić oba przyciski.

 3. Ponownie zainstaluj aplikację OneDrive ze sklepu App Store.

 4. Upewnij się, że aplikacja OneDrive jest aktualna, włączając ją w obszarze Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie w tle na urządzeniu.

Pomocne może się okazać włączenie usług lokalizacyjnych dla aplikacji OneDrive, szczególnie podczas synchronizacji w tle. Usługi lokalizacyjne można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacyjne.

Plik może być otwarty w innej aplikacji. Zapisz wprowadzone zmiany, zamknij aplikację, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

Nazwa pliku (łącznie ze ścieżką) jest zbyt długa. Nazwa pliku i ścieżka muszą zawierać mniej niż 442 znaki. Skróć nazwę pliku lub nazwy podfolderów w usłudze OneDrive lub wybierz podfolder znajdujący się bliżej folderu najwyższego poziomu, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

Przed podjęciem próby przekazania pliku mógł on zostać przeniesiony lub usunięty albo mogła zmienić się jego nazwa. Znajdź plik, a następnie ponownie spróbuj go przekazać.

Porada: Ten komunikat może się pojawić, jeśli po automatycznym przekazaniu plik przeniesiono na komputerze.

Plik nie zostanie przekazany, jeśli będzie brakować wolnego miejsca w usłudze OneDrive. Aby zobaczyć, ile miejsca pozostało, lub aby uzyskać więcej miejsca, przejdź do strony internetowej dotyczącej miejsca do magazynowania.

Zmień nazwę przekazywanego pliku.

Nazwa pliku zawiera niedozwolone znaki. Zmień nazwę tak, aby nie rozpoczynała się i nie kończyła znakiem spacji, nie kończyła się kropką i nie zawierała żadnego z następujących znaków / \ < > : * " ? |

Te nazwy są niedozwolone dla plików lub folderów: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Korzystanie z usługi OneDrive w systemie iOS

Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive

Rozwiązywanie problemów dotyczących przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive

Więcej rozwiązań najnowszych problemów dotyczących usługi OneDrive

W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię, albo zwróć się o pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×