Rozwiązywanie problemów dotyczących zagubionych sekcji w programie OneNote

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zagubione sekcje są wyświetlane w notesie, gdy program OneNote próbuje synchronizować zmiany w sekcji notesu, ale nie możesz znaleźć pliku sekcji. W takiej sytuacji pojawi się ikona Zagubione sekcje na liście notesów.

Zagubione sekcje pozostaną w udostępnionym notesie do momentu, gdy w programie OneNote zostanie odnaleziona nowa lokalizacja sekcji lub gdy zagubiona sekcja zostanie przeniesiona albo usunięta przez Ciebie lub inną osobę.

Uwaga: Przenoszenie i usuwanie zagubionych sekcji przebiega inaczej niż zmienianie rozmieszczenia sekcji lub usuwanie sekcji, która nie jest potrzebna.

Przenoszenie zagubionej sekcji do innego notesu

Jeśli synchronizacja określonej sekcji notesu udostępnionego jest niemożliwa, ale chcesz zachować zawarte w niej informacje, przenieś niezsynchronizowaną sekcję do innego notesu.

 1. Kliknij pozycję Zagubione sekcje na liście notesów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zagubionej sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie wybierz pozycję Przenieś lub Kopiuj.

 3. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie sekcji Wybierz notes lub lokalizację chcesz przenieść sekcję.

Usuwanie zagubionej sekcji z notesu

Jeśli sekcja została usunięta celowo i nie chcesz już w jej przypadku synchronizować ani zapisywać zmian, możesz usunąć zagubioną sekcję.

 1. Kliknij pozycję Zagubione sekcje na liście notesów.

 2. Na liście zagubionych sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Ważne:  Wykonanie powyższych czynności spowoduje trwałe usunięcie sekcji. Jeśli masz wątpliwości związane z usunięciem sekcji, przenieś ją do innej części notesu.

W dolnej części paska nawigacyjnego nad ikoną We wszystkich notesach pojawi się ikona Zagubione sekcje:

Przycisk Zagubione sekcje na pasku nawigacyjnym programu OneNote

1. Ikona notesu

2. Notatki niezaszeregowane ikona notatek

3. ikona Zagubione sekcje

4. ikona wszystkich notesów

Zagubione sekcje również może pojawić się w następujących sytuacjach:

 • Wprowadzono zmiany w sekcji, który został usunięty w lokalizacji udostępnionej przez innego użytkownika.

 • Wprowadzono zmiany w sekcji, który został przeniesiony do innej lokalizacji przez innego użytkownika. Jeśli sekcja została przeniesiona do innego notesu udostępnionego, który jest otwarty na komputerze, program OneNote może ponownie odnaleźć plik sekcji i prawidłowo zsynchronizować zmiany w nowej lokalizacji. W tym przypadku ikonę Zagubione sekcje zniknie po zsynchronizowaniu zmian.

Zagubione sekcje pozostaną w udostępnionym notesie do momentu programu OneNote zostanie odnaleziona Nowa lokalizacja sekcji, lub innego użytkownika zostanie przeniesiona albo usunięta zagubionej sekcji.

Przenoszenie zagubionej sekcji do innego notesu

Jeśli już nie mogą być synchronizowane sekcji w notesie udostępnionym, ale chcesz zachować informacje, które zawiera, można przenieść niezsynchronizowaną sekcję do innego notesu. Spowoduje to usunięcie go z notesu udostępnionego przy zachowaniu jego zawartość.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zagubionej sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie sekcji do wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść bieżącą sekcję przed inną kartę sekcji, kliknij docelową kartę sekcji na liście, a następnie kliknij pozycję Przenieś przed.

  • Aby przenieść bieżącą sekcję za inną kartę sekcji, kliknij docelową kartę sekcji na liście, a następnie kliknij pozycję Przenieś za.

  • Aby przenieść bieżącą sekcję do grupy sekcji lub notesu niezawierającego sekcji, kliknij na liście docelową grupę sekcji lub notes, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

   Porada: Aby utworzyć nową grupę sekcji, wybierz lokalizację na liście, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową grupę sekcji, aby przenieść bieżącą sekcję.

Usuwanie zagubionej sekcji z notesu

Jeśli sekcji w notesie udostępnionym została usunięta celowo i nie chcesz już synchronizować ani zapisywać zmian, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu na pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Zagubione sekcje Obraz przycisku .

 2. Na liście zagubionych sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Ważne: Po usunięciu zagubionej sekcji trwałe odrzucenie informacje, które zawiera. Jeśli nie masz pewności, czy mają być wymagające zagubionej sekcji, przenieś ją do innej części notesu, a nie zostanie usunięta.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×