Rozwiązywanie problemów dotyczących współtworzenia dokumentów programu Word

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Programy Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac i aplikacja Word Online umożliwiają jednoczesne edytowanie dokumentu przez więcej niż jedną osobę (współtworzenie). Jeśli nie możesz współtworzyć dokumentu, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

  • Dokument jest otwarty w wersji aplikacji klasycznej Word, który nie obsługuje funkcji współtworzenia (takie Word 2007 lub starszym, lub Word 2008 dla komputerów Mac lub starszy). Jeśli chcesz współtworzyć w aplikacji klasycznej Word, użyj Word 2010 lub Word 2011 dla komputerów Mac.

  • Dokument jest przechowywany na serwerze, który nie obsługuje funkcji współtworzenia. Zapisz dokument w OneDrive , aby móc skorzystać z Współtworzenie Word Online.

  • Format pliku nie jest obsługiwany. Tylko dokumenty w formacie docx mogą być współtworzone w aplikacji Word Online. Po kliknięciu pozycji Edytuj w przeglądarce w aplikacji Word Online zostanie wyświetlony monit o przekonwertowanie pliku doc na nowy format. Kliknij pozycję Konwertuj, a następnie kliknij pozycję Edytuj. Upewnij się, że współautorzy używają formatu docx podczas pracy z dokumentem. Możesz dodać dopisek „kopia zapasowa” do nazwy pliku oryginalnego dokumentu, który jest przechowywany przez aplikację Word Online w tym samym folderze, w którym przechowywana jest kopia pliku w formacie docx utworzona przez aplikację.

  • Dokument został oznaczony jako wersja ostateczna, aby zapobiec wprowadzeniu przypadkowych zmian. Jeśli chcesz edytować dokument, otwórz go w programie Word i wyłącz opcję Oznacz jako wersję ostateczną. Aby to zrobić, kliknij pozycję Otwórz w programie Word. W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Oznacz jako wersję ostateczną. W programie Word 2010 kliknij pozycję Edytuj mimo to na pasku Oznaczony jako wersja ostateczna u góry dokumentu. Zapisz dokument. Jeśli dokument został otwarty w programie Word 2007, zamknij dokument, aby umożliwić jego edycję w aplikacji Word Online.

  • Dokument zawiera obiekt OLE lub w treści dokumentu znajduje się kontrolka ActiveX.

  • Pole wyboru Przechowaj liczby losowe, aby zwiększyć dokładność łączenia nie zostało zaznaczone w dokumencie. Na wstążce kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje w celu wyświetlenia okna dialogowego Opcje programu Word, kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania, aby wyświetlić okno dialogowe Centrum zaufania, kliknij pozycję Opcje prywatności, a następnie w sekcji Ustawienia dokumentów upewnij się, że pole wyboru Przechowaj liczby losowe, aby zwiększyć dokładność łączenia jest zaznaczone.

  • Dokument jest bardzo duży rozmiar pliku.

  • Niektóre ustawienia zasady grupy pakietu Microsoft Office uniemożliwiają współtworzenie. Są to między innymi zasada klienta wyłączająca autoscalanie oraz zasada klienta wyłączająca współtworzenie.

  • Dokument zawiera dokumenty główne z dokumentami podrzędnymi, makra lub zestawy ramek HTML.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×