Rozwiązywanie problemów dotyczących synchronizacji katalogów w usłudze Office 365

Dzięki synchronizacji katalogów możesz zarządzać użytkownikami i grupami lokalnie, a następnie synchronizować zmiany (w tym dodane i usunięte elementy) z chmurą. Jednak konfiguracja jest nieco skomplikowana i zidentyfikowanie źródła problemów może być czasami trudne. Dysponujemy zasobami, które ułatwią Ci wyszukanie potencjalnych problemów i ich rozwiązanie.

Jak ustalić, że coś jest nie tak?

Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak, jest wskazanie problemu na kafelku stanu narzędzia DirSync w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Kafelek stanu narzędzia DirSync w centrum administracyjnym w wersji Preview

Otrzymasz też wiadomość (na alternatywny adres e-mail i adres e-mail administratora) z usługi Office 365 ze wskazaniem, że w dzierżawie wystąpiły błędy synchronizacji katalogów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Błędy synchronizacji katalogów tożsamości w usłudze Office 365.

Jak uzyskać narzędzie Azure Active Directory Connect?

Otwórz centrum administracyjne usługi Office 365 i przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy. Kliknij menu Więcej i wybierz pozycję Synchronizacja katalogów.

Z menu Więcej wybierz pozycję Synchronizacja katalogów

Jeśli jest używane stare centrum administracyjne usługi Office 365, przejdź do obszaru UŻYTKOWNICY > Aktywni użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj obok pozycji Synchronizacja z usługą Active Directory.

Wybierz pozycję Konfiguruj obok pozycji Synchronizacja z usługą Active Directory

Aby pobrać program Azure AD Connect, wykonaj instrukcje kreatora.

Jeśli nadal używasz Narzędzia do synchronizacji usługi Azure Active Directory (DirSync), zapoznaj się z artykułem Jak rozwiązywać problemy z instalacją Narzędzia do synchronizacji usługi Azure Active Directory i komunikatami o błędach Kreatora konfiguracji w usłudze Office 365, aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych dotyczących instalacji narzędzia DirSync, potrzebnych uprawnień i sposobu rozwiązywania typowych problemów.

Aby zaktualizować platformę synchronizacji usługi Azure Active Directory do programu Azure AD Connect, zobacz instrukcje dotyczące uaktualniania.

Typowe przyczyny problemów z synchronizacją katalogów w usłudze Office 365

Objaw

Najlepsze rozwiązanie lub rozwiązania

Obiekty zsynchronizowane nie są wyświetlane lub aktualizowane online albo otrzymuję z usługi raporty dotyczące błędów synchronizacji.

Synchronizacja tożsamości i zapobieganie duplikowaniu atrybutów

W obszarze centrum administracyjne usługi Office 365 jest wyświetlany alert lub otrzymuję automatyczne wiadomości e-mail informujące o niedawnym zdarzeniu dotyczącym synchronizacji

Skróty haseł nie są synchronizowane lub centrum administracyjne usługi Office 365 wyświetla alert ostrzegający o tym, że ostatnio nie przeprowadzono synchronizacji skrótów haseł

Implementowanie synchronizacji skrótów haseł za pomocą synchronizacji w narzędziu Azure AD Connect

Jest wyświetlany alert ostrzegający o przekroczeniu przydziału obiektu

Wbudowany przydział obiektu pomaga chronić usługę. Jeśli masz za dużo obiektów w katalogu, które trzeba zsynchronizować z usługą Office 365, musisz skontaktować się z pomocą techniczną w celu zwiększenia przydziału.

Chcę dowiedzieć się, które atrybuty są synchronizowane

Listę wszystkich atrybutów, które są synchronizowane między wdrożeniem lokalnym a chmurą, można znaleźć tutaj.

Nie mogę zarządzać obiektami, które zostały zsynchronizowane z chmurą, ani ich usuwać

Czy chcesz zarządzać obiektami tylko w chmurze? Czy może istnieje obiekt, który został usunięty lokalnie, ale nadal tkwi w chmurze? Zapoznaj się z tym artykułem Rozwiązywanie problemów z błędami podczas synchronizacji i artykułem pomocy technicznej, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania tych problemów.

Został mi wyświetlony komunikat o błędzie, informujący że moja firma przekroczyła liczbę obiektów, które mogą być synchronizowane

Więcej o tym problemie możesz przeczytać tutaj.

Inne zasoby

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzie IDFix służy do odnajdowania i korygowania obiektów tożsamości i ich atrybutów w lokalnym środowisku usługi Active Directory podczas przygotowań do migracji do usługi Office 365. Narzędzie IDFix jest przeznaczone dla administratorów usługi Active Directory odpowiedzialnych za synchronizację katalogów w usłudze Office 365. Pobierz narzędzie IDFix z Centrum pobierania Microsoft.

Tematy pokrewne

Konfigurowanie synchronizacji katalogów w usłudze Office 365
Wyłączanie synchronizacji katalogów w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×