Rozwiązywanie problemów dotyczących kodu błędu 5.7.136 w usłudze Office 365 dostarczania wiadomości e-mail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie opisano czynności, co należy zrobić, jeśli zostanie wyświetlony kod błędu 550 5.7.136 w raporcie o niedostarczeniu wiadomości (o niedostarczeniu NDR). Raport o Niedostarczeniu będzie widoczne podczas wiadomości e-mail zostanie odrzucony, ponieważ adres adresata jest użytkownika poczty, który jest skonfigurowany do wiadomości wysłanych z spoza swojej organizacji. Tylko administrator poczty e-mail dla organizacji adresata, można to zmienić.

Jestem administratora poczty e-mail adresata. Jak zezwolić nadawcy wysłać wiadomość do danego użytkownika poczty?

Istnieją dwie metody, których możesz zezwolić nadawcy wysłać wiadomość na adres użytkownika poczty w raporcie o Niedostarczeniu. Oto jak.

Metoda 1: Zezwalaj innym osobom (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) do wysyłania wiadomości do danego użytkownika poczty   

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Kontakty.

  Wyświetlanie kontaktów w celu ułatwienia rozwiązania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia
 2. Korzystając z wyświetlonej listy kontaktów zaznacz adresata w raporcie o Niedostarczeniu, a następnie wybierz Edytuj Ikona Edytuj .

 3. W oknie dialogowym Użytkownika poczty, wybierz pozycję Ustawienia przepływu poczty > Ograniczeń dostarczenia wiadomości > Wyświetl szczegóły.

 4. W dostarczenia wiadomości ograniczeń, wyczyść pole wyboru Wymagaj uwierzytelniania wszystkich nadawców a następnie kliknij przycisk OK > Zapisz.

  Instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami adresatów oraz rozwiązywania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia

Metoda 2: Tworzenie listy dozwolonych nadawców niestandardowych dla użytkownika poczty   

Aby akceptować wiadomości od określonej osoby spoza organizacji, a jednocześnie odrzucać wiadomości od wszystkich innych osób spoza organizacji, można utworzyć niestandardową listę dozwolonych nadawców zawierającą zarówno tę określoną osobę, jak i wszystkie osoby z Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono sposób konfigurowania takiej listy.

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Kontakty.

  Wyświetlanie kontaktów w celu ułatwienia rozwiązania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia
 2. Korzystając z wyświetlonej listy kontaktów zaznacz adresata w raporcie o Niedostarczeniu, a następnie wybierz Edytuj Ikona Edytuj .

 3. W oknie dialogowym użytkownika poczty wybierz pozycję Ustawienia przepływu poczty, a w obszarze Ograniczeń dostarczenia wiadomości, wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

 4. W oknie Ograniczenia dostarczania wiadomości wyczyść pole wyboru Wymagaj uwierzytelnienia od wszystkich nadawców.

 5. W obszarze Akceptuj wiadomości wybierz tylko do nadawców z poniższej listy.

 6. Wybierz przycisk Dodaj Ikona dodawania .

 7. W oknie dialogowym Wybieranie członków wybierz członków, których chcesz dodać do listy dozwolonych nadawców, a następnie wybierz pozycję Dodaj i kliknij kolejno pozycje OK > OK > Zapisz.

  Porady: 

  • Aby dodać kogoś z Twojej organizacji do listy dozwolonych nadawców, musisz najpierw utworzyć Wyślij wiadomość do kontaktu dla nich. Zobacz Zarządzanie kontaktami poczty , aby dowiedzieć się, jak.

  • Jeśli chcesz zezwolić wszystkim w Twojej organizacji, aby wysłać do tego adresata, możesz utworzyć grupę dystrybucyjną (lub grupę dystrybucyjną dynamiczne) za pomocą metody listy dozwolonych nadawców zawierający wszystkich osób w organizacji. Dowiedz się, jak na Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy zabezpieczeń w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Po jego utworzeniu, możesz dodać grupę do listy dozwolonych nadawców.

  Add an allowed sender in the Admin center to help solve DSN 5.7.136

Uwaga: Wspominana w tym miejscu lista dozwolonych nadawców nie jest antyspamową listą dozwolonych czy blokowanych nadawców usługi Exchange Online Protection, która jest zarządzana w obszarze Centrum administracyjne programu Exchange > Ochrona > Filtr spamu.

Nadal potrzebujesz pomocy przy użyciu kodu błędu 550 5.7.136?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Co to są raportu o Niedostarczeniu serwera Exchange w usłudze Exchange Online i Office 365

Wiadomości e-mail w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

O stanie dostarczenia i raporty o niedostarczeniu w lokalnym programie Exchange 2013 i usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×