Rozwiązywanie problemów dotyczących kod błędu 550 5.4.1 w usłudze Office 365 dostarczania wiadomości e-mail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu raportu o niedostarczeniu (NDR, non-delivery report) serwera Exchange 5.4.1 lub kod błędu 5.4.1 powiadomienia o stanie dostarczenia w raporcie NDR, wykonaj poniższe czynności. Występowanie kodu błędu 5.4.1 powiadomienia o stanie dostarczenia może mieć wiele przyczyn, ale może się to zdarzyć, jeśli wysłano wiadomość e-mail, a próba nawiązania połączenia wychodzącego nie otrzymała odpowiedzi.

Przycisk umożliwiający uzyskanie pomocy dla użytkownika poczty e-mail Przycisk umożliwiający uzyskanie pomocy dla administratorów

Skorzystaj z informacji w raporcie o niedostarczeniu serwera Exchange, aby wybrać sposób rozwiązania tego problemu. Więcej przyczyn i rozwiązań problemu polegającego na tym, że próba nawiązania połączenia wychodzącego nie otrzymała odpowiedzi, zostało opisanych dalej w tym temacie.

Pomoc dla użytkownika poczty e-mail w rozwiązaniu problemu, który powoduje wystąpienie kodu błędu NDR 5.4.1 serwera Exchange

Dostarczenie wiadomości z serwera na serwer może być skomplikowane lub wymagać specjalnego dostępu do ustawień, więc większa część tego tematu jest przeznaczona dla administratora poczty e-mail usługi Office 365, a nie dla zwykłego nadawcy poczty e-mail. Jeśli opisane tu czynności nie pomogą, skontaktuj się z administratorem poczty e-mail i wskaż mu niniejsze informacje, aby mógł spróbować rozwiązać ten problem za Ciebie.

Poczekaj    — może się to wydawać dziwne, ale ten błąd może przestać występować samoistnie po kilku dniach. Jeśli osoba zarządzająca Twoim kontem usługi Office 365 lub ustawieniami serwera poczty e-mail postanowi wprowadzić zmiany w rekordach systemu DNS, może to uniemożliwić wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail przez krótki czas, nawet jeśli wszystko zostanie zrobione prawidłowo. Wprowadzenie niektórych zmian na wszystkich serwerach DNS w Internecie może potrwać do 72 godzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów DNS, zobacz Informacje podstawowe o systemie DNS.

Przyczyną tego problemu może być także problem z usługą Office 365. Przeciętny użytkownik poczty e-mail nie może nic w tej sprawie zrobić — może jedynie czekać na jego rozwiązanie.

Pomoc dla administratorów dotycząca kodu błędu NDR 5.4.1, próba nawiązania połączenia wychodzącego nie otrzymała odpowiedzi

Większość poniższych procedur dla administratorów poczty e-mail usługi Office 365 wymaga specjalnego dostępu do ustawień. Jeśli jesteś administratorem, spróbuj wykonać opisane tu czynności, aby pomóc użytkownikom w pomyślnym wysyłaniu i odbieraniu wiadomości.

Nieprawidłowy rekord MX

Jeśli nadawcy zewnętrzni otrzymają ten raport o niedostarczeniu po wysłaniu poczty do adresatów w Twojej domenie, wypróbuj rozwiązania opisane w tej sekcji.

Rekord wymiany poczty (MX) dla Twojej domeny może być nieprawidłowy. Może on na przykład wskazywać nieprawidłowy serwer poczty. Sprawdź u rejestratora Twojej domeny lub w usłudze hostingu systemu DNS poprawność rekordu MX domeny. Rekord MX domeny, która jest zarejestrowana w usłudze Exchange Online, ma składnię <domain>.mail.protection.outlook.com.

Ponadto upewnij się, że masz tylko jeden rekord MX skonfigurowany dla domeny. Używanie więcej niż jednego rekordu MX dla domeny, która została zarejestrowana w usłudze Exchange Online, nie jest obsługiwane.

Istnieje możliwość przetestowania rekordu MX i możliwość wysyłania poczty e-mail z organizacji usługi Exchange Online przy użyciu weryfikacji rekordu MX i łącznika ruchu wychodzącego testowanie w usłudze Office 365 > Konfiguracja przepływu poczty e-mail w Microsoft Remote Łączność analizatora

Problemy z konfiguracją domeny

Jeśli nadawcy zewnętrzni otrzymają kod błędu NDR 5.4.1 po wysłaniu poczty do adresatów w Twojej domenie, wypróbuj poniższe czynności.

 1. Otwórz portal usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com.

 2. Kliknij pozycję Domeny i sprawdź, czy Twoja domena jest wyświetlana na liście ze stanem Aktywna.

 3. Zaznacz tę domenę i kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rozwiązywania problemów.

Jeśli sprawujesz kontrolę nad rekordami DNS dla domeny usługi Office 365, możesz również sprawdzić stan domeny w centrum administracyjnym programu Exchange, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz portal usługi Office 365, kliknij pozycję Administrator i wybierz pozycję Exchange.

 2. Kliknij pozycję Przepływ poczty e-mail > Zaakceptowane domeny.

 3. Sprawdź, czy Twoja domena znajduje się na liście, i zweryfikuj wartość parametru Typ domeny dla tej domeny. Na ogół wartość parametru Typ domeny powinna wynosić Autorytatywny. Jeśli jednak poprawnie skonfigurowano domenę udostępnioną, ta wartość może wynosić Przekazywanie wewnętrzne.

Zaktualizowane rekordy DNS nie zostały rozpropagowane

Rekordy DNS domeny zostały prawidłowo zaktualizowane dla usługi Office 365, ale zmiany nie zostały przekazane do wszystkich serwerów DNS w Internecie. Propagowanie zmian rekordów domeny DNS na wszystkich serwerach DNS w Internecie może potrwać do 72 godzin.

Problemy z konfiguracją wdrożenia hybrydowego

Jeśli Twoja domena jest częścią wdrożenia hybrydowego programu Exchange i usługi Exchange Online, sprawdź następujące elementy:

 • Sprawdź konfigurację łączników wysyłania i odbierania w lokalnej organizacji programu Exchange, które są używane na potrzeby wdrożenia hybrydowego. Te łączniki są konfigurowane automatycznie przez Kreatora konfiguracji hybrydowej i być może administrator programu Exchange musi ponownie uruchomić tego kreatora.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł KB2827473wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kierowania transportu we wdrożeniach hybrydowych zobacz transportu routingu w usłudze Exchange we wdrożeniach hybrydowych 2013.

Problemy z usługą w usłudze Exchange Online

Przyczyną problemu może być problem z usługą w usłudze Office 365. Aby sprawdzić stan usługi Office 365, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz portal usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com.

 2. Kliknij pozycję Kondycja usługi, aby wyświetlić podsumowanie wszystkich problemów.

 3. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących wszystkich znanych problemów.

Co spowodowało kod błędu 5.4.1 oraz co oznacza ten błąd?

Serwer poczty, który generuje ten błąd, nie akceptuje poczty dla domeny adresata. Ten błąd jest zwykle spowodowany błędną konfiguracją serwera poczty lub systemu DNS.

Szczegółowe informacje o tym raporcie o niedostarczeniu

Powiadomienie raportu o niedostarczeniu usługi Exchange Online dla tego konkretnego problemu może zawierać niektóre lub wszystkie z następujących informacji:

 • Sekcja Informacje o użytkowniku   

  • Odmowa dostępu przekazywania

  • Próba nawiązania połączenia wychodzącego nie otrzymała odpowiedzi, ponieważ system zdalny był zajęty lub nie był w stanie wykonać dostarczenia wiadomości.

 • Sekcja Informacje diagnostyczne dla administratorów   

  • Brak odpowiedzi od hosta.

  • #550 5.4.1 Relay Access Denied ##

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Co to są raporty o niedostarczeniu serwera Exchange w usługach Exchange Online i Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×