Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.12 w usłudze Office 365

W tym temacie opisano, co należy zrobić w przypadku otrzymania kodu stanu 550 5.7.12 lub 5.7.12 w raporcie o niedostarczeniu (NDR, non-delivery report) lub powiadomieniu o stanie dostarczenia (DSN, delivery status notification). To zautomatyzowane powiadomienie jest wyświetlane, jeśli wiadomość nadawcy jest odrzucana, ponieważ adres odbiorcy został skonfigurowany w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata.

Jestem administratorem poczty e-mail adresata. W jaki sposób mogę umożliwić nadawcy wysłanie wiadomości na ten adres e-mail?

Istnieje kilka sposobów na umożliwienie nadawcy wysłania wiadomości na adres wymieniony w raporcie o niedostarczeniu. Najczęściej używane metody zostały wymienione poniżej.

Zezwolenie każdej osobie (zarówno z wewnątrz, jak i spoza organizacji) na wysyłanie wiadomości na ten adres e-mail

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji adresaci.

 2. Jeśli adres adresata to skrzynka pocztowa, wybierz pozycję skrzynki pocztowe, w przeciwnym razie przejdź do kroku 3.

  • Na wyświetlonej liście skrzynek pocztowych zaznacz adresata, a następnie wybierz pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

  • W oknie dialogowym Skrzynka pocztowa użytkownika wybierz pozycję funkcje skrzynki pocztowej > Ograniczenia dostarczania wiadomości > Wyświetl szczegóły.

  • W oknie Ograniczenia dostarczania wiadomości wyczyść zaznaczenie pola wyboru Wymagaj uwierzytelnienia od wszystkich nadawców.

   Pole wyboru umożliwiające wyłączenie nadawców uwierzytelnionych
  • Kliknij pozycję OK > Zapisz.

 3. Jeśli adres adresata to grupa, wybierz pozycję grupy, w przeciwnym razie przejdź do kroku 4.

  • Korzystając z wyświetlonej listy grup, zaznacz odpowiednią nazwę grupy, a następnie wybierz pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

  • W oknie dialogowym Grupa dystrybucyjna wybierz pozycję zarządzanie dostarczaniem.

  • Wybierz opcję Nadawcy z wewnątrz i spoza organizacji.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

 4. Jeśli adres adresata to użytkownik poczty, wybierz pozycję kontakty, w przeciwnym razie przejdź do tematu Nadawca próbuje wysłać do folderu publicznego.

  • Na wyświetlonej liście kontaktów i użytkowników poczty zaznacz nazwisko adresata, a następnie wybierz pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

  • W oknie dialogowym Użytkownik poczty wybierz pozycję ustawienia przepływu poczty e-mail > Ograniczenia dostarczania wiadomości > Wyświetl szczegóły.

  • W oknie dialogowym Ograniczenia dostarczania wiadomości wybierz opcję Akceptuj wiadomości od: > Wszyscy nadawcy opcji.

  • W oknie Ograniczenia dostarczania wiadomości wyczyść zaznaczenie pola wyboru Wymagaj uwierzytelnienia od wszystkich nadawców.

  • Wybierz pozycję OK > Zapisz.

Zaawansowane: tworzenie niestandardowej listy dozwolonych nadawców dla adresata

Zamiast zezwalać wszystkim nadawcom zewnętrznym na wysyłanie wiadomości na ten adres e-mail, możesz selektywnie zezwolić tylko nadawcom wewnętrznym i kilku określonym nadawcom zewnętrznym. Aby to zrobić, należy utworzyć niestandardową listę dozwolonych nadawców, która będzie zawierać wszystkie osoby w organizacji oraz co najmniej jednego określonego nadawcę zewnętrznego.

Uwagi: 

 • Aby dodać osobę spoza organizacji do listy dozwolonych nadawców, należy najpierw utworzyć dla niej Kontakt pocztowy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie kontaktami pocztowymi.

 • Jeśli chcesz użyć metody listy dozwolonych nadawców w celu umożliwienia wszystkim osobom w organizacji wysyłania wiadomości do tego adresata, możesz utworzyć grupę dystrybucyjną (lub dynamiczną grupę dystrybucyjną) zawierającą wszystkie osoby z Twojej organizacji. Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy zabezpieczeń w centrum administracyjnym usługi Office 365. Po utworzeniu grupy możesz ją dodać do listy dozwolonych nadawców.

W tym przykładzie pokazano, jak skonfigurować listę dozwolonych nadawców dla skrzynki pocztowej, ale można wykonać takie same lub podobne czynności w oknach dialogowych użytkowników poczty lub grup.

 • W Centrum administracyjnym programu Exchange wybierz pozycję adresaci > skrzynki pocztowe.

 • Na wyświetlonej liście skrzynek pocztowych zaznacz odpowiedniego adresata, a następnie wybierz pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

 • W oknie dialogowym Skrzynka pocztowa użytkownika wybierz pozycję funkcje skrzynki pocztowej > Ograniczenia dostarczania wiadomości > Wyświetl szczegóły.

 • W oknie Ograniczenia dostarczania wiadomości wyczyść zaznaczenie pola wyboru Wymagaj uwierzytelnienia od wszystkich nadawców.

 • Wybierz kolejno pozycje Akceptuj wiadomości od następujących nadawców > Tylko nadawcy z następującej listy.

 • Wybierz przycisk Dodaj Ikona dodawania .

 • W oknie dialogowym Wybieranie członków wybierz członków, których chcesz dodać do listy dozwolonych nadawców, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 • Kliknij pozycję OK > OK > Zapisz.

Nadawca próbuje wysłać do folderu publicznego

Jeśli adres adresata to udostępniona skrzynka pocztowa, wykonaj następujące czynności:

 • W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji foldery publiczne > foldery publiczne.

 • Na wyświetlonej liście folderów publicznych zaznacz nazwę odpowiedniego folderu publicznego.

 • W oknie szczegółów folderu publicznego (znajdującym się z boku) wybierz pozycję Uprawnienia folderu > Zarządzaj

 • W oknie dialogowym Uprawnienia folderów publicznych wybierz pozycję Dodaj.

 • W oknie dialogowym Uprawnienia folderów publicznych wybierz pozycję Przeglądaj.

 • W oknie dialogowym Wybieranie adresata wybierz adresata, któremu chcesz nadać uprawnienie do wysyłania wiadomości do tego folderu publicznego.

 • Wybierz pozycję OK > Zapisz > Zapisz.

 • Po zastosowaniu zmian kliknij pozycję Zamknij.

Informacje dodatkowe

Zarządzanie kontaktami pocztowymi

Tworzenie i używanie grup dystrybucyjnych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×