Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodami błędów od 5.4.6 do 5.4.20 w usłudze Office 365

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu raportu o niedostarczeniu (NDR, non-delivery report) serwera Exchange 5.4.6 lub kod błędu od 5.4.6 do 5.4.20 powiadomienia o stanie dostarczenia w raporcie NDR, wykonaj poniższe czynności. Występowanie kodu błędu 5.4.6 powiadomienia o stanie dostarczenia może mieć kilka przyczyn, ale może się to zdarzyć, jeśli liczba przeskoków wiadomości została przekroczona lub trasa, za pośrednictwem której wiadomość jest dostarczana, została przerwana. Niektóre przyczyny i rozwiązania dotyczące przekroczenia liczby przeskoków zostały opisane dalej w tym temacie. Przedstawione tu informacje dotyczą zakresu kodów błędów od 5.4.6 do 5.4.20.

Znajdowanie informacji o kodzie błędu NDR 5.4.x serwera Exchange, które ułatwią rozwiązanie problemu

Skorzystaj z informacji w raporcie o niedostarczeniu serwera Exchange, aby wybrać sposób rozwiązania tego problemu.

Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu, który powoduje wystąpienie kodu błędu NDR 5.4.6 serwera Exchange

Poniżej przedstawiono pewne procedury, które możesz wypróbować, mogące ułatwić pomyślne ponowne wysłanie wiadomości. Dostarczenie wiadomości z serwera na serwer może być skomplikowane lub wymagać specjalnego dostępu do ustawień, więc większość tych kroków jest przeznaczona dla administratora poczty e-mail usługi Office 365, a nie dla zwykłego nadawcy poczty e-mail. Jeśli opisane tu czynności nie pomogą, skontaktuj się z administratorem poczty e-mail i wskaż mu niniejsze informacje, aby mógł spróbować rozwiązać ten problem za Ciebie.

Problemy dotyczące zaakceptowanych domen

Upewnij się, że domena adresata została skonfigurowana jako autorytatywna domena zaakceptowana w usłudze Exchange Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zaakceptowanymi domenami w usłudze Exchange Online.

Problemy dotyczące konfiguracji hybrydowej

Jeśli Twoja domena jest częścią wdrożenia hybrydowego programu Exchange i usługi Exchange Online, sprawdź następujące elementy na podstawie swojej konfiguracji:

 • Cała poczta przychodząca dla domeny hybrydowej jest rozsyłana za pośrednictwem usługi Exchange Online.   

  Ten błąd może wystąpić, gdy rekord MX dla domeny hybrydowej wskazuje usługę Exchange Online, a łącznik ruchu wychodzącego, który służy do kierowania poczty do lokalnej organizacji programu Exchange, jest skonfigurowany do używania routingu DNS.

  Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj dedykowany łącznik ruchu wychodzącego korzystający z routingu hosta inteligentnego, dla którego Twój lokalny serwer hybrydowy będzie skonfigurowany jako host inteligentny. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji hybrydowej w lokalnej organizacji programu Exchange. Możesz także sprawdzić konfigurację łącznika ruchu wychodzącego używanego na potrzeby wdrożenia hybrydowego, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz portal usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com, a następnie kliknij pozycję Administrator > Exchange.

  2. W centrum administracyjnym programu Exchange kliknij pozycję Przepływ poczty e-mail > Łączniki. W sekcji Łączniki ruchu wychodzącego zaznacz łącznik, który jest używany na potrzeby wdrożenia hybrydowego, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  3. Na karcie Dostarczanie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Kieruj pocztę przez hosty inteligentne i że dla hosta inteligentnego jest określony prawidłowy adres IP lub prawidłowa w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN).

 • Cała poczta wychodząca z usługi Exchange Online jest rozsyłana za pośrednictwem Twojego lokalnego serwera hybrydowego.   

  Ta konfiguracja jest kontrolowana przez wartość parametru RouteAllMessagesViaOnPremises na łączniku ruchu wychodzącego, który jest używany na potrzeby wdrożenia hybrydowego. Jeśli wartość tego parametru wynosi $true dla tego łącznika, to cała poczta wychodząca z usługi Exchange Online jest rozsyłana za pośrednictwem lokalnego serwera hybrydowego. Tę wartość można zweryfikować, uruchamiając następujące polecenie.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  W tej konfiguracji błąd jest powodowany przez jeden z następujących elementów:

  • Nie masz łącznika ruchu przychodzącego, dla którego parametr Typ łącznika ma wartość Lokalny.

  • Łącznik ruchu przychodzącego używany na potrzeby wdrożenia hybrydowego jest określony jako zakres jednej lub kilku zaakceptowanych domen.

  Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj dedykowany łącznik ruchu przychodzącego, dla którego parametr Typ łącznika ma wartość Lokalny i który nie jest określony jako zakres żadnej zaakceptowanej domeny. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji hybrydowej w lokalnej organizacji programu Exchange. Możesz także sprawdzić konfigurację łącznika ruchu przychodzącego używanego na potrzeby wdrożenia hybrydowego, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz portal usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com, a następnie kliknij pozycję Administrator > Exchange.

  2. W centrum administracyjnym programu Exchange kliknij pozycję Przepływ poczty e-mail > Łączniki. W sekcji Łączniki ruchu przychodzącego zaznacz łącznik, który jest używany na potrzeby wdrożenia hybrydowego, a następnie kliknij pozycję Edytuj Ikona Edytuj . Sprawdź następujące informacje:

   • Ogólne      Upewnij się, że zaznaczono pozycję Lokalny.

   • Zakres      Upewnij się, że pozycja Zaakceptowane domeny jest pusta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kierowania poczty we wdrożeniach hybrydowych, zobacz Kierowanie transportu we wdrożeniach hybrydowych serwera Exchange 2013.

Jakie są przyczyny kodu błędu NDR 5.4.6 oraz co oznacza ten błąd? Może on być związany z przekroczeniem liczby przeskoków

Istnieją dwie prawdopodobne możliwości:

 • Na podstawie domeny w adresie e-mail adresata Twoja organizacja usługi Exchange Online zaakceptowała wiadomość, ale następnie nie mogła prawidłowo skierować tej wiadomości do adresata. Prawdopodobnie jest to spowodowane problemami z konfiguracją zaakceptowanych domen.

 • W środowiskach hybrydowych istnieją niepoprawnie skonfigurowane łączniki w Twojej organizacji usługi Exchange Online.

Szczegółowe informacje o tym raporcie o niedostarczeniu serwera Exchange związane z przekroczeniem liczby przeskoków

Powiadomienie raportu o niedostarczeniu usługi Exchange Online dla tego konkretnego problemu może zawierać niektóre lub wszystkie z następujących informacji:

 • Sekcja Informacje o użytkowniku   

  • Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się:

   <adres e-mail>

   Podczas dostarczania Twojej wiadomości pod wskazany adres e-mail wystąpił błąd. Spróbuj wysłać ją jeszcze raz.

  • Próba nawiązania połączenia wychodzącego nie otrzymała odpowiedzi, ponieważ system zdalny był zajęty lub nie był w stanie wykonać dostarczenia wiadomości.

 • Sekcja Informacje diagnostyczne dla administratorów   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Co to są raporty o niedostarczeniu serwera Exchange w usługach Exchange Online i Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×