Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodami błędów 550 od 5.1.1 do 5.1.20 w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2015
Ten temat ułatwia rozwiązanie problemów z pocztą e-mail związanych z kodami błędów 550 od 5.1.1 do 5.1.20 w raportach o niedostarczeniu (NDR, non-delivery report). Problemy z przepływem poczty mogą być irytujące, ale przygotowaliśmy kilka rozwiązań, które możesz wypróbować, aby pomyślnie wysłać wiadomość.

symbol użytkownika poczty e-mail

Jestem nadawcą wiadomości — co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Symbol administratora

Jestem administratorem — co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Symbol pomocy

Dlaczego przysłano mi raport o niedostarczeniu?


symbol użytkownika poczty e-mail

Po wysłaniu wiadomości został mi zwrócony kod błędu 5.1.x w raporcie o niedostarczeniu. Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem?   

Oto 5 różnych rozwiązań, które możesz wypróbować. Wypróbowanie ich wszystkich nie musi być konieczne. Jeśli opisane tu czynności nie umożliwią Ci pomyślnego wysłania wiadomości e-mail, skontaktuj się z administratorem poczty e-mail i wskaż mu w tym temacie sekcję Pomoc dla administratora, aby mógł Ci pomóc.

Symbol znaczka „najlepsze rozwiązanie”

Rozwiązanie 1. Upewnianie się, że adres e-mail adresata jest poprawny   

To jest najczęstszy problem powodujący błędy 5.1.x. Sprawdź, czy nie ma literówek. Jeśli coś zmienisz, wyślij ponownie wiadomość e-mail.

Rozwiązanie 2. Usuwanie adresu e-mail adresata z listy autouzupełniania   

Usuń adres e-mail adresata z listy sugerowanych nazw na liście autouzupełniania, a następnie wpisz adres ponownie, zanim spróbujesz wysłać wiadomość e-mail. Lista autouzupełniania to lista sugerowanych nazw wyświetlanych w programie poczty e-mail po znalezieniu nazwy zgodnej z tekstem wpisanym w wierszu Do. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Usuwanie sugerowanej nazwy lub adresu e-mail z listy autouzupełniania w aplikacji Outlook Web App.

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail.

 2. W polu Do zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail do momentu wyświetlenia adresata na liście rozwijanej.

  Lista autouzupełniania aplikacji Outlook Web App
 3. Zaznacz adresata za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 4. Wpisz pełny adres adresata, a następnie wyślij wiadomość.

Rozwiązanie 3. Upewnianie się, że adresat nie ma reguły przesyłania dalej wiadomości e-mail   

Czy wysłano oryginalną wiadomość na dokładnie ten adres, który jest widoczny w raporcie o niedostarczeniu? Możesz to sprawdzić przez porównanie adresu podanego w raporcie o niedostarczeniu z adresem w oryginalnej wiadomości znajdującej się w Twoim folderze Wysłane.

Jeśli adresy nie zgadzają się, skontaktuj się z osobą, do której wysłano oryginalną wiadomość, i zapytaj, czy ma ona regułę poczty e-mail powodującą przesyłanie dalej wiadomości i ma pewność, że działa ona poprawnie. Być może ta reguła próbowała wysłać kopię Twojej wiadomości na nieprawidłowy adres e-mail. Jeśli ta osoba ma taką regułę, będzie musiała poprawić adres e-mail lub usunąć tę regułę w celu uniknięcia błędów 5.1.x w raportach o niedostarczeniu.

Rozwiązanie 4. Upewnianie się, że Twoje konto e-mail nie zostało naruszone   

Czy w ogóle wysłano oryginalną wiadomość? Jeśli nie, możliwe, że spamer lub inna osoba niewłaściwie użyła Twojego adresu e-mail, gdy wysyłała wiadomość.

Sprawdź, czy folder Wysłane nie zawiera żadnych wiadomości, o których wiesz, że nie zostały wysłane przez Ciebie. Jeśli znajdziesz takie wiadomości, prawdopodobnie Twoje konto e-mail zostało naruszone. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Zmień swoje hasło do konta poczty e-mail. Upewnij się, że używasz silnego hasła.

 2. Uruchom skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na komputerze.

Rozwiązanie 5. Upewnianie się, że raport o niedostarczeniu faktycznie jest związany z wysłaną przez Ciebie wiadomością   

Jeśli Twój folder Wysłane zawiera tylko te wiadomości, o których wiesz, że zostały wysłane przez Ciebie, otrzymany raport o niedostarczeniu może być wynikiem ataku typu backscatter i możesz go zignorować. Oto czym jest atak typu backscatter: Spamerzy często fałszują adres Od spamu, podając adresy e-mail zebrane w Internecie zamiast własnych. Jeśli nie można dostarczyć jednej z tych wiadomości będących spamem, serwer poczty e-mail może wysłać raport o niedostarczeniu, taki jak otrzymany przez Ciebie, na adres Od. Taki raport o niedostarczeniu jest bezużyteczny i szkodliwy, ponieważ stwarza fałszywe wrażenie, że wystąpił u Ciebie problem. Tego typu bezużyteczna, wygenerowana automatycznie wiadomość jest określana jako „backscatter”. Jest to irytujące, ale jeśli to wiadomość typu backscatter, Twoje konto nie zostało przechwycone.

Sprawdź, czy folder Wysłane nie zawiera wiadomości, o których wiesz, że nie zostały wysłane przez Ciebie. Jeśli nie widzisz żadnych podejrzanych wiadomości, prawdopodobnie otrzymany raport o niedostarczeniu to wynik ataku typu backscatter. Jeśli już zmieniono hasło i przeprowadzono skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, można zignorować te raporty o niedostarczeniu typu backscatter.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wiadomości typu backscatter i usługa EOP.

Początek strony


Symbol administratora

Jestem administratorem. Co mogę zrobić, aby rozwiązać problemy z kodami błędów od 5.1.1 do 5.1.20 w raportach o niedostarczeniu?   

Jeśli wykonanie czynności w sekcji Pomoc dla użytkownika poczty e-mail nie rozwiązało problemu u nadawcy, rozwiązanie może być związane ze sposobem konfiguracji konta usługi Office 365. Jeśli masz topologię hybrydową, rozwiązanie może być też związane z lokalnym agentem transferu poczty. Być może występuje też problem z konfiguracją domeny adresata. Oto 4 rozwiązania, które możesz wypróbować. Pomyślne wysłanie wiadomości nie musi wymagać wypróbowania ich wszystkich.

Rozwiązanie 1. Sprawdzanie w Centrum wiadomości usługi Office 365, czy nie występują problemy z konfiguracją lub z usługą   

W przypadku kont usługi Office 365 portal usługi Office 365 udostępnia centralne źródło różnych narzędzi, powiadomień i informacji, których można użyć w celu rozwiązania tego i innych problemów.

Zaloguj się na konto administratora w portalu usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com i na pulpicie nawigacyjnym wykonaj następujące czynności:

 1. Przejrzyj Centrum wiadomości, aby sprawdzić, czy w Twojej organizacji nie występuje znany problem z konfiguracją.

  1. Wybierz pozycję Centrum wiadomości.

  2. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie.

  3. Wybierz pozycję Zapobieganie problemom lub ich rozwiązywanie i wykonaj wszelkie odpowiednie sugerowane czynności.

 2. Sprawdź, czy nie występuje bieżący problem z usługą Office 365 wpływający na konto użytkownika.

  1. Wybierz pozycję Kondycja usługi, aby wyświetlić podsumowanie wszystkich problemów.

  2. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących wszystkich znanych problemów.

 3. Sprawdzanie domeny nadawcy i adresata poczty niepoprawne lub przestarzałe rekordy zasobów serwera exchange (MX), uruchamiając narzędzie Przepływu poczty narzędzie do rozwiązywania problemów , które znajduje się w obrębie Office 365.

Jeśli występuje problem z domeną adresata, skontaktuj się z adresatem lub administratorem jego poczty e-mail, informując ich o tym problemie. Będą musieli rozwiązać ten problem w celu uniknięcia występowania błędów 5.1.x raportów o niedostarczeniu.

Rozwiązanie 2. Aktualizowanie rekordów zasobów wymiany poczty (MX)   

Kod błędu 5.1.1 może być spowodowany przez problemy z rekordem zasobu wymiany poczty (MX) dla domeny adresata. Na przykład rekord MX może wskazywać stary serwer poczty lub być niejednoznaczny z powodu niedawnej zmiany w konfiguracji.

Uwaga: Propagowanie aktualizacji rekordów domeny DNS na wszystkich serwerach DNS w Internecie może potrwać do 72 godzin.

Jeśli nadawcy spoza domeny otrzymają ten raport o niedostarczeniu po wysłaniu poczty do adresatów w Twojej domenie, wypróbuj następujące rozwiązanie.

 • Rekord zasobu wymiany poczty (MX) dla Twojej domeny może być nieprawidłowy. Na przykład może wskazywać nieprawidłowy serwer poczty. Sprawdź u rejestratora Twojej domeny lub w usłudze hostingu systemu DNS poprawność rekordu MX domeny. Rekord MX domeny, która jest zarejestrowana w usłudze Exchange Online, ma składnię <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Upewnij się, że masz tylko jeden rekord MX skonfigurowany dla domeny. Firma Microsoft nie obsługuje użycia więcej niż jednego rekordu MX dla domeny, która została zarejestrowana w usłudze Exchange Online.

 • Istnieje możliwość przetestowania rekordu MX i funkcji wysyłania poczty e-mail z Twojej organizacji usługi Exchange Online przy użyciu opcji Test weryfikacji rekordu MX i łącznika ruchu wychodzącego w obszarze Office 365 > Konfiguracja przepływu poczty e-mail w narzędziu Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Więcej informacji zawierają tematy Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS i Dostosowanie rekordu SPF w celu weryfikacji wychodzących wiadomości e-mail wysłanych z domeny.

Rozwiązanie 3. Aktualizowanie listy autouzupełniania użytkownika w przypadku odpowiadania do ponownie utworzonej lub zmigrowanej skrzynki pocztowej   

Ten raport o niedostarczeniu może być spowodowany przez wysłanie odpowiedzi na stare wiadomości lub zaktualizowanie starych wezwań na spotkanie, w których adresat miał ten sam adres e-mail, ale w jego skrzynce pocztowej coś się zmieniło. Na przykład skrzynka pocztowa użytkownika mogła zostać usunięta i utworzona ponownie lub zmigrowana z usługi Exchange Online do lokalnego programu Exchange. Jeśli adres e-mail adresata w raporcie o niedostarczeniu jest w formacie IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, prawdopodobne odpowiadasz na starą wiadomość e-mail.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w następnej sekcji w celu usunięcia nieprawidłowych wpisów z listy autouzupełniania.

Nieprawidłowe wpisy na liście autouzupełniania

Być może z listy autouzupełniania, nazywanej także pamięcią podręczną nicków, użytkownik wybrał nieprawidłowy wpis. Adresat mógł na przykład zostać przeniesiony z lokalnej organizacji programu Exchange do usługi Exchange Online lub na odwrót. Chociaż adres e-mail adresata jest taki sam, inne identyfikatory wewnętrzne adresata mogły zostać zmienione, przez co wpis w pamięci podręcznej dla tego adresata stał się nieprawidłowy.

Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook Web App

Aby usunąć nieprawidłowych adresatów z listy autouzupełniania użytkownika w aplikacji Outlook Web App, wykonaj jedną z poniższych procedur.

Usuwanie jednego adresata

 1. Wybierz pozycję Nowa wiadomość.

 2. Zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail do momentu wyświetlenia adresata na liście rozwijanej.

 3. Zaznacz adresata za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Ta procedura wymaga uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej w uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App. W tym celu otwórz skrzynkę pocztową w przeglądarce internetowej, która obsługuje tylko uproszczoną wersję aplikacji Outlook Web App, i wykonaj poniższe czynności:

Usuwanie wszystkich adresatów

 1. Otwórz skrzynkę pocztową użytkownika w aplikacji Outlook Web App.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Wersja aplikacji Outlook Web App, zaznacz pole wyboru Użyj uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wyloguj się i zamknij przeglądarkę internetową. Przy następnym otwarciu skrzynki pocztowej będziesz korzystać z uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

Czyszczenie całej listy autouzupełniania

 1. Otwórz skrzynkę pocztową użytkownika w uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

 2. Wybierz pozycję Opcje > Wiadomości. W sekcji Rozpoznawanie nazw w wiadomościach e-mail wybierz pozycję Wyczyść listę najnowszych adresatów, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Aby przywrócić skrzynkę pocztową w aplikacji Outlook Web App, wybierz pozycję Opcje > Wersja aplikacji Outlook Web App, wyczyść pole wyboru Użyj uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Jeśli korzystasz z programu Outlook 2010 lub Outlook 2013

Aby usunąć nieprawidłowych adresatów z listy autouzupełniania użytkownika w programie Microsoft Outlook 2010 lub Microsoft Outlook 2013, wykonaj następujące czynności:

Usuwanie jednego adresata

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail.

 2. Zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail do momentu wyświetlenia adresata na liście rozwijanej.

 3. Z listy rozwijanej wybierz adresata, przesuwając kursor na adresata bez klikania go albo za pomocą klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W GÓRĘ.

 4. Usuń adresata, wybierając pozycję Usuń lub naciskając klawisz Delete.

Usuwanie wszystkich adresatów

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W sekcji Wysyłanie wiadomości wybierz pozycję Opróżnij listę Autouzupełniania, a następnie wybierz przycisk Tak.

Rozwiązanie 4. Aktualizowanie reguł przesyłania dalej w celu usunięcia niepoprawnych adresów   

Czasami raport o niedostarczeniu jest powodowany przez adresata, do którego użytkownik nie wysłał bezpośrednio poczty. Możliwe, że zamierzony adresat skonfigurował dla swojej skrzynki pocztowej regułę przesyłania dalej lub pełnomocnika. Ponadto administrator poczty e-mail adresata mógł utworzyć regułę transportu, która kopiuje lub przesyła dalej wiadomość na nieprawidłowy adres e-mail adresata. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych problemów, zobacz Konfigurowanie przesyłania dalej poczty e-mail dla skrzynki pocztowej lub Używanie reguł transportu do cichego kopiowania wiadomości do audytora.

Początek strony


Symbol pomocy

Dlaczego przysłano Ci raport o niedostarczeniu z kodem błędu 5.1.x   

Otrzymana w skrzynce odbiorczej poczty e-mail wiadomość z powiadomieniem o tym problemie (raport o niedostarczeniu) może informować, że podanego adresu nie można odnaleźć lub jest on nieprawidłowy albo że w pamięci podręcznej autouzupełniania adresatów programu Outlook lub aplikacji Outlook Web App jest nieprawidłowy wpis. Przygotowaliśmy kilka rozwiązań najbardziej typowych problemów. W przypadku niektórych powiązanych problemów będzie wymagany dostęp na poziomie administratora do ustawień poczty e-mail, którymi większość osób nie musi się interesować. Istnieją dwa typowe powody otrzymania takiego powiadomienia:

 • Osoby lub skrzynki pocztowej, do której próbujesz wysłać wiadomość, nie można odnaleźć na docelowym serwerze poczty e-mail.

 • Twoja wiadomość została skierowana do niewłaściwego serwera poczty e-mail.

 • Osoba lub skrzynka pocztowa, do której próbujesz wysłać wiadomość, ma nieaktualne ustawienie poczty e-mail nazywane rekordem zasobu MX.

 • Osoba lub skrzynka pocztowa, do której próbujesz wysłać wiadomość, ma skonfigurowaną niepoprawnie działającą regułę przesyłania wiadomości dalej na inny adres.

Nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej kodów błędów od 5.1.1 do 5.1.20?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Informacje dodatkowe

Co to są raporty o niedostarczeniu serwera Exchange w usługach Exchange Online i Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×