Rozwiązywanie problemów dotyczących błędów kodu 550 5.1.10 w usłudze Office 365 dostarczania wiadomości e-mail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail mogą być frustrujące. Jeśli otrzymujesz raport o niedoręczeniu (NDR), nazywany również wiadomością zwróconą, związany z kodem błędu 550 5.1.10, ten artykuł może ułatwić Ci rozwiązanie tego problemu i wysłanie wiadomości.

symbol użytkownika poczty e-mail

Przysłano mi tę wiadomość zwróconą. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu.

Symbol administratora

Jestem administratorem poczty e-mail. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Dlaczego przysłano mi tę wiadomość zwróconą?

Ta wiadomość zwrócona związana z kodem błędu 5.1.10 została wysłana z jednej z dwóch przyczyn:

 • Adres e-mail, na który wysłano wiadomość, nie istnieje lub nie można go było odnaleźć. Przejdź do tematu Przysłano mi tę wiadomość zwróconą. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu.

 • Ktoś inny, zazwyczaj spamer, podszył się pod Ciebie, wysyłając wiadomość z Twoim adresem e-mail w polu Od. Jest to nazywane fałszowaniem poczty e-mail. Adres e-mail, na który wysłano wiadomość, nie istnieje i dlatego została wysłana wiadomość zwrócona. Ten typ wiadomości zwróconej nazywa się backscatter i można go zignorować lub usunąć.

  Typu backscatter, sam jest bezpieczne, ale jeśli wiele go, prawdopodobnie komputerze lub urządzeniu jest zainfekowany wysyłania wiadomości-śmieci przed złośliwym oprogramowaniem. Rozważ uruchomienie skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Ponadto, aby zapobiec nadawcy wiadomości-śmieci z personifikacji możesz lub innych osób w organizacji, poproś administratora poczty e-mail do odczytu w tym temacie: Konfigurowanie SPF w usłudze Office 365 ułatwia zapobieganie fałszowaniu.

Przysłano mi tę wiadomość zwróconą. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu.

Sprawdź, czy adres e-mail adresata jest poprawny, a następnie wyślij wiadomość ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z adresatem i poproś go o sprawdzenie reguł i ustawień przesyłania dalej po jego stronie.

Przy użyciu programu Outlook   

 1. Kliknij dwukrotnie otrzymaną wiadomość zwróconą, aby ją otworzyć.

 2. Na karcie Raport wybierz pozycję Wyślij ponownie.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Raport wiadomości zwróconej z opcją Wyślij ponownie i znajdującym się w treści wiadomości e-mail tekstem informującym o niedostarczeniu wiadomości.

  Oryginalną wiadomość, którą wysłano, gdyby załącznika przekracza 10 MB, opcja Wyślij ponownie mogą być niedostępne lub mogą nie działać. Zamiast tego otwórz oryginalną wiadomość w folderze Elementy wysłane i jego ponowne wysłanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ponowne wysyłanie wiadomości e-mail.

 3. W nową kopię wiadomości wybierz adres e-mail adresata w polu do, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 4. Usuwanie adres adresata z listy autouzupełniania, aby zagwarantować, że program Outlook nie używać adresu e-mail nieaktualne. Jeśli lista autouzupełniania nie pojawiają się podczas próby to lub adres adresata nie ma na liście, należy pominąć ten krok. Wykonaj następujące czynności:

  1. W polu do zacznij wpisywać adres e-mail adresata, aż pojawi się na liście rozwijanej funkcji Autouzupełnianie tak jak pokazano poniżej.

  2. Zrzut ekranu przedstawiający opcję Wyślij ponownie dla wiadomości e-mail. W polu Wyślij ponownie — Do funkcja Autouzupełnianie podaje adres e-mail adresata na podstawie wpisanych pierwszych kilku liter nazwy adresata.
  3. Użyj klawisza Strzałka w dół do zaznacz adresata z listy rozwijanej funkcji Autouzupełnianie, a następnie naciśnij klawisz Delete lub wybierz ikonę usuwania Ikona Usuń po prawej stronie adres e-mail.

 5. W polu Kontynuuj wpisywanie adresu cały adres e-mail adresata. Upewnij się wpisane poprawnie adresu.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Wyślij ponownie dla wiadomości e-mail. W polu Wyślij ponownie — Do adres adresata został podany przez funkcję Autouzupełnianie.
 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Przy użyciu programu Outlook w sieci web   

 1. Wybierz otrzymaną wiadomość zwróconą, aby ją otworzyć.

 2. W okienku odczytu wiadomości tuż poniżej informacji nagłówka wiadomości wybierz pozycję, Aby wysłać tę wiadomość ponownie, kliknij tutaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający część wiadomości zwróconej Nie można dostarczyć z opcją ponownego wysłania wiadomości.

  Jeśli oryginalna wysłana przez Ciebie wiadomość miała załącznik o rozmiarze większym niż 10 MB, opcja Aby ponownie wysłać tę wiadomość nie będzie dostępna. Zamiast tego wyślij ponownie oryginalną wiadomość z folderu Elementy wysłane.

 3. W wierszu do nową kopię wiadomości wybierz ikonę usuwania Ikona Usuń po prawej stronie adres e-mail, aby usunąć adres adresata.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiersz wiadomości e-mail Do z opcją usunięcia adresu e-mail adresata.
 4. Usuwanie adres adresata z listy autouzupełniania, aby zagwarantować, że program Outlook nie używać adresu e-mail nieaktualne. Wykonaj następujące czynności:

  1. W pustym wierszu Do zacznij wpisywać adres e-mail adresata, aż adres zostanie wyświetlony na liście rozwijanej autouzupełniania.

   Zrzut ekranu przedstawiający wiersz wiadomości e-mail Do z opcją usunięcia adresu e-mail adresata. W polu Do funkcja Autouzupełnianie podaje adres e-mail adresata na podstawie wpisanych pierwszych kilku liter nazwy adresata.
  2. Za pomocą klawisza Strzałka w dół zaznacz adresata na liście autouzupełniania, a następnie naciśnij klawisz Delete. Lub umieść wskaźnik myszy na imieniu i nazwisku adresata i kliknij ikonę usuwania Ikona Usuń po prawej stronie adresu e-mail.

 5. Kontynuuj wpisywanie całego adresu e-mail adresata w wierszu Do. Pamiętaj, aby wpisać adres poprawnie.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Skontaktuj się z adresatem w inny sposób (na przykład telefonicznie) i poproś o sprawdzenie, czy reguły lub ustawienia przesyłania nie przesyłają dalej Twojej wiadomości na adres e-mail, który nie istnieje lub nie działa. Jeśli adresat ma skonfigurowane przesyłanie dalej, powinien zmienić adres e-mail, na który wiadomości są przesyłane dalej, lub wyłączyć regułę bądź ustawienie przesyłania dalej.

Office 365 obsługuje wiele sposobów automatyczne przesyłanie dalej wiadomości. Jeśli adresata wiadomości korzysta z Office 365, poproś ich, aby zapoznać się z poniższych sekcjach aktualizacji, wyłączenie i usuwanie funkcji przesyłania dalej reguły skrzynki odbiorczej i Wyłącz przekazywanie konta . Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu tych kroków, poproś adresata o dotyczą administratora poczty e-mail, których jestem administratorem poczty e-mail Jak można rozwiązać ten problem? poniżej.

Aktualizowanie, wyłączanie lub usuwanie funkcji przesyłania dalej reguły skrzynki odbiorczej   

 1. Zaloguj się do swojego konta użytkownika w usłudze Office 365.

 2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby wyświetlić okienko Ustawienia.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia aplikacji > Poczta.

  Zrzut ekranu przedstawiający okienko Ustawienia z wyróżnioną opcją Poczta w sekcji Ustawienia moich aplikacji.
 4. W okienku nawigacji Opcje po lewej stronie wybierz pozycję Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

  Widoczny obszar Reguły skrzynki odbiorczej opcji Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania w opcjach poczty w usłudze Office 365. Na potrzeby obsługi poczty e-mail można tworzyć, edytować i usuwać reguły skrzynki odbiorczej.
 5. Zaktualizuj, wyłącz lub usuń wszelkie reguły, które mogą przesyłać dalej wiadomość nadawcy na nieistniejący lub niedziałający adres e-mail.

Wyłącz przekazywanie konta   

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w tym samym okienku nawigacji Opcje, które pokazano powyżej, wybierz pozycję Poczta > Konta > Przesyłanie dalej.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę opcji Przesyłanie dalej z wybraną opcją Zatrzymaj przesyłanie dalej.
 2. Wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie dalej i kliknij przycisk Zapisz wyłączać przesyłanie konta.

Jestem administratorem poczty e-mail Jak można temu zaradzić?

Jeśli nadawcy komunikatu podskokiem nie można rozwiązać problem, wykonując podane wyżej kroki, może to oznaczać systemu poczty e-mail odbierana nie jest skonfigurowane poprawnie. Jeśli masz administratora poczty e-mail adresata, spróbuj wykonać jedną lub więcej z następujących poprawek, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysyłanie wiadomości:

Aby sprawdzić, czy istnieje adresata i przydzielonych aktywne licencji:

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy, aby przejść do strony Aktywni użytkownicy.

 2. Aktywni użytkownicy > Filtry pola wyszukiwania, należy wpisać część nazwy adresata, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zlokalizować adresata. Jeśli adresat nie istnieje, musisz utworzyć nową skrzynkę pocztową lub kontaktów dla tego użytkownika. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie użytkowników pojedynczo lub zbiorowo do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów). Jeśli adresat Istnieje, upewnij się, że nazwa użytkownika adresata pasuje do adresu e-mail użytego przez nadawcę.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję strony Aktywni użytkownicy z terminem wyszukiwania („lidia”) wpisanym w polu wyszukiwania, które sąsiaduje z opcją Filtry ustawioną na wartość Wszyscy użytkownicy. Poniżej widać pełną nazwę wyświetlaną i nazwę użytkownika.
 3. Jeśli skrzynki pocztowej użytkownika jest obsługiwana w Office 365, kliknij przycisk Rejestruj użytkownika przeglądać ich szczegóły i sprawdź, czy są przypisane prawidłową licencję do obsługi poczty e-mail (na przykład licencji Office 365 Enterprise E5).

  Zrzut ekranu przedstawiający informacje dotyczące użytkownika Lidia Nowakowska. W obszarze Licencje na produkty widać, że użytkownikowi nie zostały przypisane żadne produkty i jest dostępna opcja edycji.
 4. Jeśli skrzynki pocztowej użytkownika jest obsługiwany w Office 365, ale nie licencja została przypisana, wybierz pozycję Edytuj i przypisać użytkownikowi licencji.

  Pokazuje licencji usługi Office 365 Enterprise E5 z 12 dostępne licencje.

W usłudze Office 365 użytkownicy i administratorzy poczty e-mail mogą przesyłać dalej wiadomości na inny adres e-mail, korzystając z następujących funkcji:

 • Przesyłanie dalej przy użyciu reguł skrzynki odbiorczej (użytkownik)

 • Przekazywanie konta (Administrator użytkowników i poczty e-mail)

 • Przesyłania dalej za pomocą reguły przepływu poczty (Administrator poczty e-mail)

Wykonaj poniższe czynności, aby naprawić nieprawidłowe reguły lub ustawienia przesyłania dalej poczty po stronie adresata.

Przesyłania dalej za pomocą reguł skrzynki odbiorczej (użytkownika)   

Adresat może być reguły skrzynki odbiorczej, która jest przesyłanie wiadomości na adres e-mail problemy. Reguły skrzynki odbiorczej są dostępne tylko dla użytkownika (lub delegowanej dostęp do swojego konta). Zobacz Aktualizowanie, usuwanie funkcji przesyłania dalej reguły skrzynki odbiorczej lub wyłączanie, dla jak użytkownik lub jego pełnomocnika, można zmieniać i usuwać przerwanego przekazywania reguły skrzynki odbiorczej.

Przekazywanie konta (Administrator użytkowników i poczty e-mail)   

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy.

 2. Aktywni użytkownicy > Filtry pola wyszukiwania, należy wpisać część nazwy adresata, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zlokalizować adresata. Kliknij rekord użytkownika, aby wyświetlić jego szczegóły.

 3. Na stronie profilu użytkownika wybierz pozycję Ustawienia poczty > Przesyłanie dalej poczty e-mail > Edytuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę profilu użytkownika Lidia Nowakowska z zastosowaną funkcją przesyłania dalej poczty e-mail i dostępną opcją edycji.
 4. Wyłącz opcję Przesyłanie dalej poczty e-mail i wybierz przycisk Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę profilu użytkownika Lidia Nowakowska z zastosowaną funkcją przesyłania dalej poczty e-mail i dostępną opcją edycji.

Przesyłania dalej za pomocą reguły przepływu poczty (Administrator poczty e-mail)   

W przeciwieństwie do reguł skrzynki odbiorczej, które są skojarzone ze skrzynką pocztową użytkownika, reguły przepływu poczty e-mail są ustawieniami dla całej organizacji i mogą je tworzyć oraz zmieniać tylko administratorzy poczty e-mail.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Centra administracji > Exchange.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne usługi Office 365 z rozwiniętą opcją Centra administracyjne i wybraną pozycją Exchange.
 2. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji przepływ poczty e-mail > reguły.

 3. Poszukaj wszystkich reguł przekierowywania, które mogą przekazywanie nadawcy wiadomości do innego adresu. Poniżej przedstawiono przykład.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Reguły obszaru Przepływ poczty w Centrum administracyjnym programu Exchange. Dla reguły przekierowywania poczty użytkownika Lidia Nowakowska jest zaznaczone pole wyboru Włączone.
 4. Zaktualizuj, wyłącz lub usuń wszelkie podejrzane reguły przesyłania dalej.

Przestroga: Ustawienia, zwłaszcza w przypadku konfiguracji hybrydowych i topologii routingu wiadomości mogą być złożone. Nawet w przypadku zmiany poprawki ustawienie zaakceptowane domeny problemu z podskokiem wiadomości, nie może ona właściwe rozwiązanie do danej sytuacji. W niektórych przypadkach może nawet spowodować inne nieoczekiwane problemy. Przejrzyj Zarządzanie zaakceptowane domeny w usłudze Exchange Online i Kontynuuj ostrzeżenia.

Jeśli po skonfigurowaniu konfiguracji hybrydowych (niektóre skrzynki pocztowe w chmurze), a niektóre skrzynkami pocztowymi lokalnymi i zaakceptowane domeny dla swojej domeny jest ustawiona na przywracanie autorytatywne, Office 365 wyszukuje adresata tylko w katalogu chmury. Jeśli adresat jest lokalnie, a adresat nie zostały dodane do katalogu z chmury (ręcznie lub za pośrednictwem synchronizacji katalogów), agregować kończy się niepowodzeniem, a nadawcy może zostać wyświetlony ten komunikat podskokiem. Zaakceptowane domeny jest ustawiony na przekazywanie wewnętrzne, Office 365 najpierw sprawdza katalogu chmurze, a jeśli adresat nie została odnaleziona, kieruje wiadomość do lokalnych serwerów poczty (przy założeniu, że w tym celu poprawnie skonfigurowaniu łącznik przepływu poczty wymagane) .

Ostrzeżenie: Ustawiając dla zaakceptowanej domeny wartość Przekazywanie wewnętrzne, należy skonfigurować odpowiedni łącznik przepływu poczty usługi Office 365 dla środowiska lokalnego. W przeciwnym razie przepływ poczty do lokalnych skrzynek odbiorczych zostanie przerwany.

Jeśli masz konfiguracji hybrydowej z łącznik przepływu poczty Office 365 skonfigurowany do przesyłania wiadomości w środowisku lokalnym i uważasz, że przekazywanie wewnętrzne jest prawidłowe ustawienie dla swojej domeny, zmienianie zaakceptowane domeny z Przywracanie autorytatywne do Przekazywanie wewnętrzne.

Aby zmienić zaakceptowane domeny z Przywracanie autorytatywne przekazywanie wewnętrzne   

 1. W centrum administracyjnym programu Exchange wybierz pozycję przepływ poczty e-mail > zaakceptowane domeny i wybierz domenę adresata.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Zaakceptowane domeny w Centrum administracyjnym programu Exchange. Wyświetlone są informacje o nazwie, zaakceptowanej domenie i typie domeny.
 2. Kliknij dwukrotnie nazwę domeny.

 3. W oknie dialogowym Zaakceptowane domeny ustaw dla domeny wartość Przekazywanie wewnętrzne, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Zaakceptowana domena z opcją Przekazywanie wewnętrzne wybraną dla określonej zaakceptowanej domeny.

Jeśli masz konfiguracji hybrydowych i adresata jest umieszczony w lokalnym, prawdopodobnie adres e-mail adresata lokalnego nie jest prawidłowo zsynchronizowany z Office 365. Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie synchronizację katalogów:

 1. Zaloguj się do serwera z programem narzędzia synchronizacji katalogu lokalnego.

 2. Uruchom sesję programu Windows PowerShell.

 3. Przejdź do C:\Program Files\Microsoft katalogu Online synchronizacji.

 4. Uruchom polecenie DirSyncConfigShell.psc1, aby uruchomić powłokę konfiguracji synchronizacji katalogów.

 5. Uruchom polecenie Start-OnlineCoexistenceSync.

Po zakończeniu synchronizacji powtórz czynności opisane w sekcji Sprawdzanie, czy adresat istnieje i ma przypisaną aktywną licencję, aby sprawdzić, czy adres adresata istnieje w usłudze Office 365.

Jeśli masz domenę niestandardową (na przykład contoso.com zamiast contoso.onmicrosoft.com), prawdopodobnie rekord MX dla domeny nie jest poprawnie skonfigurowany.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do pozycji Ustawienia > Domeny, a następnie wybierz domenę adresata.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne usługi Office 365 z wybraną opcją Domeny. Na stronie są wyświetlane nazwy domen oraz opcje dodawania i zakupu domen.
 2. W Pokaż w nowym oknie w okienku ustawienia DNS wymagane wybierz Sprawdzanie DNS.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Wymagane ustawienia DNS z fokusem na przycisku Sprawdź system DNS.
 3. Upewnij się, że skonfigurowano tylko jeden rekord MX dla domeny adresata. Firma Microsoft nie obsługuje używania więcej niż jednego rekordu MX dla domeny zarejestrowanej w usłudze Office 365.

 4. Jeśli Office 365 wykryje jakiekolwiek problemy z ustawień rekordów DNS Online programu Exchange, wykonaj kroki zalecane rozwiązywania tych problemów. Może zostać wyświetlony monit wprowadź odpowiednie zmiany bezpośrednio w Centrum administracyjnym usługi Office 365. W przeciwnym razie należy zaktualizować rekord MX z portalu dostawcy hosta DNS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS.

  Uwaga: W przypadku większości scenariuszy rekordu MX domeny powinny wskazywać w Office 365 w pełni kwalifikowaną nazwę domeny: < domeny >. mail.protection.outlook.com. Aktualizacji rekordów DNS zazwyczaj propagowanie w Internecie w ciągu kilku godzin, ale ta osoba może zająć do 72 godzin.

Informacje dodatkowe

Raporty o niedostarczeniu poczty e-mail w usłudze Office 365

Wiadomości typu backscatter i usługa EOP

Konfigurowanie przesyłania dalej poczty e-mail dla skrzynki pocztowej

Synchronizowanie katalogu z usługą Office 365 jest łatwe

Tworzenie rekordów DNS u dowolnego dostawcy hostingu DNS dla usługi Office 365

Konfigurowanie funkcji SPF w usłudze Office 365 w celu zapobiegania fałszowaniu

Nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej wiadomości zwróconej 5.1.10?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×