Rozwiązywanie konfliktów w odświeżone dane

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odświeżania danych, który został zaimportowany do diagramu programu Visio przy użyciu Kreatora łączenia danych może być konieczne rozwiązywanie konfliktów danych między nowe dane ze źródła danych i stare dane na rysunku. Konflikty są zwykle spowodowane wiersze, które zostały dodane lub usunięte w źródle danych po utworzeniu diagramu.

Można również zaplanować odświeżanie danych w stałych interwałach.

Co chcesz zrobić?

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez usunięte wiersze danych

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez dane, których nie można jednoznacznie zidentyfikować

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez usunięte wiersze danych

Po odświeżeniu diagramu po usunięciu wierszy ze źródła danych, albo możesz usunąć kształt, który jest połączony z — dzięki diagramu w dalszym ciągu Uwzględnij dane, lub możesz zachować kształt, nawet jeśli źródła danych nie ma już wiersza połączonego do tej kształt.

W przypadku konfliktów po odświeżeniu danych, okno Konflikty odświeżania otwierane automatycznie; jak pokazano w poniższym przykładzie.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, które już nie mają odpowiadającego wiersza w źródle danych

 1. Okno Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, które chcesz zastosować jedną z następujących poleceń do.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Usuwanie kształtu, aby usunąć tylko zaznaczone kształty.

  • Usuń wszystkie wyświetlone kształty, aby usunąć wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

  • Zachowaj kształt, aby zachować tylko zaznaczone kształty.

  • Zachowaj wszystkie wyświetlone kształty, aby zachować wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

   Uwaga: Usuwanie kształtu i Zachować kształt polecenia są niedostępne (wygaszone) Jeśli na liście jest zaznaczony żaden kształt.

Początek strony

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez dane, których nie można jednoznacznie zidentyfikować

Jeśli dane nie mają unikatowy identyfikator lub Unikatowy identyfikator zmian w źródle danych przed odświeżyć rysunek, polecenia Odśwież dane mogą nie móc dopasowanie prawidłowego wiersza z kształtem odpowiednich.

Jeśli istnieją konflikty po odświeżeniu danych, automatycznie jako ilustrowany w poniższym przykładzie zostanie otwarte okno Konflikty odświeżania.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, których nie można połączyć z powodu problemu z unikatowym identyfikatorem

 1. Okno Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, które chcesz zastosować jedną z następujących poleceń do.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pasujący wiersz, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie pasującego wiersza, w którym można określić wiersz, który powinien być skojarzone z danym kształtem.

  • Ignoruj wszystkie konflikty, aby zachować zduplikowane wiersze w oknie Dane zewnętrzne. Zostaną usunięte istniejące łącza do tych wierszy.

   Uwaga: Jeśli klikniesz opcję Ignoruj wszystkie konflikty, wiersze ze zduplikowanymi unikatowymi identyfikatorami pozostaną w oknie, oryginalne dane będą nadal przechowywane w oknie dialogowym Dane kształtu, a nie istnieją łącza między kształtem i dane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×