Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze Outlook.com

Ten artykuł dotyczy usługi Outlook.com. Jeśli korzystasz z programu Outlook dla systemu Windows, zobacz </c0>Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows</c0>.

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Outlook.com, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail, przeczytaj:Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail w programie Outlook.com.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2019 r.

Problemy z usługą Outlook.com dotyczące wiadomości e-mail, załączników i funkcji

PROBLEM

Klienci korzystający z usług w chmurze (w tym usług firmy Microsoft, takich jak Outlook.com i OneDrive) nie mogą zalogować się ani wylogować się w pełni podczas korzystania z wersji beta przeglądarki Google Chrome (kompilacja 78 wydana 19 września 2019 r).

Jest to spowodowane tym, że w najnowszej wersji przeglądarki zmienia się sposób obsługiwania plików cookie.

ZALECANA AKCJA

Klienci powinni unikać korzystania z tej wersji beta przeglądarki Chrome podczas uzyskiwania dostępu do usług firmy Microsoft, aż do odwołania. Firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, zanim te zmiany zostaną uwzględnione w ogólnie dostępnej wersji przeglądarki Chrome.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Możliwe zakłócenia dotyczące logowania i wylogowywania w usługach firmy Microsoft w przeglądarce Chrome w wersji beta 78.

Blokowanie elementu znajdującego się już w folderze Wiadomości-śmieci nie spowoduje jego usunięcia. Jeśli nadal otrzymujesz wiadomości od zablokowanego nadawcy, zobacz Odbieranie wiadomości e-mail od zablokowanych nadawców w usłudze Outlook.com.

PROBLEM

W niektórych przeglądarkach może wystąpić problem z ładowaniem wiadomości e-mail, przekroczeniem limitu czasu lub znacznym spowolnieniem działania w przypadku aktywnego blokowania reklam lub wyskakujących okienek — zwłaszcza w przypadku następujących wtyczek:

 • AdBlock

 • Ublock

OBEJŚCIE

 1. Użyj przeglądarki Microsoft Edge lub innej przeglądarki internetowej.

 2. Wyklucz witrynę Outlook.com w ustawieniach rozszerzenia AdBlock. W prawym górnym rogu przeglądarki Google Chrome wybierz pozycję AdBlock, a następnie wybierz pozycję Don't run on pages on this domain (Nie używaj dla stron w tej domenie). Odśwież przeglądarkę, aby ponownie załadować witrynę Outlook.com.

 3. Usuń kłopotliwe wtyczki blokujące reklamy, zarządzając rozszerzeniami w przeglądarce: Microsoft EdgeInternet ExplorerFirefoxChrome. lub Safari.

PROBLEM

Niektóre dodatki przeglądarki Firefox mogą uniemożliwiać ładowanie skrzynki odbiorczej Outlook.com.

OBEJŚCIE

Odwiedź stronę pomocy technicznej Firefox, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć lub usunąć dodatki.

PROBLEM

Jeśli występują problemy podczas wysyłania wiadomości e-mail, problemem może być weryfikacja poprawności konta Microsoft.

OBEJŚCIE

 1. Przejdź do https://account.live.com/reputationcheck do zweryfikować konto Microsoft.

 2. Upewnij się, że Twój profil konta Microsoft jest aktualny i kompletny. Upewnij się, że warunki użytkowania zostały zaakceptowane.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, przeczytaj Outlook.com Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail.

Problemy z programem Outlook występujące po połączeniu go z usługą Outlook.com

PROBLEM

Po połączeniu konta e-mail usługi Outlook.com z programem Outlook dla systemu Windows (program Outlook w wersjach 2016, 2013 i 2010) mogą występować następujące problemy:

 • Nazwa konta e-mail jest wyświetlana jako outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com w okienku folderów i podczas redagowania wiadomości e-mail przy użyciu programu Outlook dla systemu Windows.

 • Adresaci otrzymają też wiadomość e-mail od danego nadawcy w formacie outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com.

 • W przypadku wysłania przez adresatów odpowiedzi na tę wiadomość e-mail, wiadomość ta zostaje zwrócona i możesz otrzymać komunikat: „Nie można dostarczyć wiadomości wysyłanej pocztą internetową w programie Outlook”.

Ten problem występuje tylko u klientów korzystających z programu Outlook dla systemu Windows. W internetowej usłudze Outlook.com wysyłanie wiadomości e-mail działa prawidłowo i są one wysyłane przy użyciu poprawnego adresu e-mail.

STAN

Klient programu Outlook obecnie nie obsługuje używania aliasu podstawowego innego niż domena firmy Microsoft. Obecnie, aby konto działało w programie Outlook, należy zmienić alias podstawowy na konto domeny Microsoft, takie jak @outlook.com lub @hotmail.com. Zespół programu Outlook wykonuje pracę, która umożliwi w niedalekiej przyszłości obsługę używania aliasów. Zaktualizujemy ten temat, gdy tylko funkcja będzie dostępna.

OBEJŚCIE

Ten problem występuje w przypadku użytkowników z wieloma aliasami konta. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie, aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli nie masz kolejnego aliasu, kliknij link na stronie, aby go utworzyć. Kliknij pozycję „Dodaj adres e-mail i nowy alias”. Następnie wybierz opcję „Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias”.

 1. Przejdź na stronę https://account.live.com/names/Manage i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com.

 2. Ustaw adres e-mail w usłudze Outlook.com jako alias podstawowy.

 3. W programie Outlook dla systemu Windows usuń, a następnie ponownie dodaj to konto. Zapoznaj się z czynnościami opisanymi w niniejszym artykule: Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

PROBLEM

Jeśli program Outlook jest połączony z głównym kontem usługi Outlook.com, które jest też połączone z dodatkowymi kontami dostawców innych niż firma Microsoft (na przykład Gmail, Yahoo, itd.), podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook nie można wybrać innego połączonego konta jako konta wysyłania „Od”.

Jeśli w polu „Od” wiadomości e-mail zostanie ręcznie wprowadzony adres e-mail dodatkowego połączonego konta, ta wiadomość zostanie wysłana jako „W imieniu” głównego konta usługi Outlook.com.

STAN: OBEJŚCIE

Program Outlook obsługuje wysyłanie z dodatkowych połączonych kont w domenach firmy Microsoft, takich jak @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ale nie zaimplementowano w nim tej funkcji dla domen innych dostawców.

Zespół programu Outlook analizuje opinie użytkowników i rozpatruje dodanie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach. Wyślij głos popierający tę propozycję funkcji i dodaj opinię w witrynie UserVoice: Opcja dodania współdziałania programu Microsoft Outlook 2016 z połączonymi kontami usługi Outlook.com. Do tego czasu zastosuj poniższe obejście problemu:

OBEJŚCIE

Dodatkowe połączone konta (Gmail, Yahoo itp.) w usłudze Outlook.com można też dodać jako konta dodatkowe w profilu programu Outlook.

 1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
 2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

  Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli oba są prawidłowe, zobacz następną sekcję.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

Obecnie w programie Outlook w systemie Windows nie można edytować kalendarzy udostępnionych za pomocą konta usługi Outlook.com, nawet jeśli ponownie połączono konto usługi Outlook.com z programem Outlook. Pracujemy nad zapewnieniem możliwości edytowania kalendarzy udostępnionych w programie Outlook 2016 dla systemu Windows.

Aby edytować kalendarz udostępniony, przejdź w Internecie do własnego kalendarza usługi Outlook.com, otwórz aplikację Kalendarz dla systemu Windows 10 lub skorzystaj z urządzenia przenośnego. Przeczytaj, jak dodawać konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

PROBLEM

W przypadku próby zaakceptowania udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com za pomocą konta usługi Office 365 dla firm w programie Outlook 2016 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Wystąpił problem” lub może nie powieść się logowanie.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego kontu usługi Office 365 dla firm, należy zaakceptować zaproszenie z aplikacji Outlook w sieci Web albo systemu iOS lub Android. Jeśli został już kliknięty przycisk Zaakceptuj w programie Outlook 2016, nie można ponownie zaakceptować zaproszenia w innej aplikacji Outlook. Osoba, która wysłała zaproszenie, musi usunąć przyznane uprawnienia, a następnie wysłać nowe zaproszenie.

Komunikat usługi Outlook.com o błędzie 500 „Wystąpił problem”

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów. Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook.com UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×