Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2020 r. 

Ostatnie problemy

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi OneDrive w trybie online, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

PROBLEM

U niektórych klientów folder magazyn osobisty może wyświetlać tekst w niewłaściwym języku.

Wynika to z różnicy między ustawieniami językowymi usługi OneDrive a ustawieniami językowymi komputera.

ZALECANA AKCJA 

Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem poprawki, a obecnie dostępne są dwa obejścia:

 1. Zmień ustawienia językowe profilu konta Microsoft, aby odpowiadały one ustawieniom językowym komputera (Start > Ustawienia > Język wyświetlania).

 2. Wyloguj się z i zamknij wszystkie okna przeglądarki.

 3. Zmień nazwę folderu magazyn osobisty:

  1. Zaloguj się w witrynie OneDrive.com

  2. Odblokuj folder magazyn osobisty.

  3. Wybierz pozycję Zmień nazwę na górnym pasku menu. Spowoduje to zsynchronizowanie ustawień językowych.

PROBLEMY

Żaden z klientów używający routera z włączoną internetową ochroną BT nie będzie mógł uzyskać dostępu do OneDrive. Ponieważ internetowa ochrona BT działa na poziomie sieci, dotyczy to wszystkich urządzeń używających domowego szerokopasmowego połączenia BT lub BT w sieci Wi-fi podczas logowania przy użyciu identyfikatora BT.

STAN: OBEJŚCIE

Wyłącz internetową ochronę BT, aby umożliwić dostęp do OneDrive.

 1. Zaloguj się do swojego konta BT.

 2. Przejdź do strony Moje ustawienia zabezpieczeń.

 3. Wyłącz pozycję Internetowa ochrona BT .

  Strona Ustawienia zabezpieczeń BT

Uwaga: Jeśli korzystasz z routera, który nie pochodzi od BT, mogą istnieć dodatkowe ustawienia, które musisz zmienić, aby stały się zgodne z internetową ochroną BT.

PROBLEM

Wiemy, że niektórzy klienci widzą stan synchronizowanych plików i folderów jako „Oczekiwanie na synchronizację” Ikona stanu oczekiwania na wykonanie synchronizacji , gdy je wyświetlają w oknie Otwórz lub Zapisz.

Okno zapisywania, w którym jest wyświetlane oczekiwanie na wykonanie synchronizacji usługi OneDrive

STAN: 

Zostanie to naprawione w nadchodzącej aktualizacji systemu Windows.

Jeśli na ikonie usługi OneDrive na pasku zadań widać stan „Oczekiwanie na synchronizację”, przeczytaj artykuł Usługa OneDrive zatrzymuje się na komunikacie „Oczekiwanie na synchronizację”.

PROBLEM

Niektóre obrazy wyglądają jakby zostały automatycznie przycięte lub zmienione. Powodem jest fakt, że funkcja Office Lens wykryła obraz pochodzący z tablicy, menu lub innego źródła zawierającego dużą ilość tekstu i automatycznie przekształciła go w lepiej czytelną kopię.

Uwaga: Oryginalny obraz jest bezpieczny i dostępny w witrynie OneDrive.com.

STAN: OBEJŚCIE

 1. Otwórz Zdjęcia w witrynie OneDrive.com

 2. Wybierz obraz, który został przycięty lub zmieniony.

 3. W górnym menu wybierz polecenie Przywróć oryginał.

Dowiedz się więcej na temat Korzystania z Office Lens do dostosowywania obrazów w usłudze OneDrive.

PROBLEM

Po włączeniu Plików na żądanie w OneDrive, niektórzy klienci mogą zobaczyć następujący komunikat o błędzie podczas próby dostępu do elementów w folderze OneDrive.

 • Nie można połączyć OneDrive z systemem Windows. 'Pliki na żądanie' wymagają połączenia do systemu Windows, aby wyświetlić pliki bez zajmowania miejsca na tym urządzeniu. OneDrive może próbować połączyć się z systemem Windows lub możesz pobrać wszystkie pliki. Nie będzie można używać trybu tylko przez online, dopóki to nie zostanie rozwiązane.

STAN: OBEJŚCIE

Dowiedz się więcej o sposobie jak rozwiązać problem podczas uzyskiwania dostępu do plików w usłudze OneDrive.

PROBLEM

Podczas konfigurowania Przenoszenie znanego folderu w OneDrive dla Firm, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił nieznany błąd. (Kod błędu: 0x80070005)

Jest to spowodowane przez zasady grupy zapobiegające uruchamianiu tej funkcji.

ROZDZIELCZOŚĆ

Użyj gpedit.exe, zmodyfikuj zasady grupy.

Przejdź do Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Pulpit > Zakaż użytkownikowi ręcznie przekierowywać foldery profilu

Ustaw wartość na „Nieskonfigurowany”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Istnieje możliwość, że administratorzy firmy nie chcą, aby konfigurować tę funkcję, jeśli zasady grupy zostały włączone. Administrator może także zdecydować o wymuszeniu zasad, nawet jeśli zmienisz to ręcznie.

Dowiedz się więcej, jak Tworzyć kopie zapasowe dokumentów, obrazów i folderów pulpitu z usługą OneDrive.

PROBLEM

Podczas przesyłania za pośrednictwem witryny OneDrive.com wyświetlane daty mogą być czasem przesłania, a nie oczekiwaną datą pliku.

Porady: 

 • Jeśli zdjęcia wydają się być w złej strefie czasowej, jest to spowodowane brakiem informacji o strefie czasowej w metadanych EXIF obrazu.  Usługa OneDrive zawsze będzie wyświetlać sygnaturę czasową pola „Data wykonania” w czasie UTC.

 • Pliki wideo zawierają dane strefy czasowej, więc powinny wyświetlać właściwy czas.

STAN: OBEJŚCIE

Aby wyświetlić prawidłową datę, upewnij się, że pliki lub foldery są dostępne na Twoim komputerze, klikając prawym przyciskiem myszy na pliki lub folder i wybierając pozycję Zawsze zachowuj na tym urządzeniu

Oszczędzanie miejsca na dysku za pomocą funkcji plików na żądanie usługi OneDrive dla systemu Windows 10.

Jeśli masz włączone pliki usługi OneDrive na żądanie, podczas wyświetlania właściwości folderu możesz zauważyć różnicę między pozycją Rozmiar a Rozmiar na dysku.

Wynika to z tego, że funkcja usługi OneDrive Pliki na żądanie nie pobiera wszystkich plików na komputer, a tylko symbol zastępczy lub link do niego.

Właściwości Rozmiar na dysku usługi OneDrive

Oszczędzanie miejsca na dysku za pomocą funkcji plików na żądanie usługi OneDrive dla systemu Windows 10.

W ustawieniach Kopia zapasowa usługi OneDrive jest teraz uwzględniony Pulpit. W usłudze OneDrive można pokazać pulpit komputera PC lub folder Pulpit.

W przypadku wielu uprawnionych użytkowników w nowych instalacjach systemu Windows 10 pliki są domyślnie zapisywane w usłudze OneDrive, a nie na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia kopii zapasowej usługi OneDrive, zobacz Domyślne zapisywanie plików w usłudze OneDrive w systemie Windows 10.

Po usunięciu zaznaczenia folderu z listy folderów, które chcesz zsynchronizować, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: „Plik lub folder już istnieje w usłudze OneDrive”.

Opcje obejścia:

Opcja 1: Usunięcie go z komputera.

Uwaga: Można go bezpiecznie usunąć, ponieważ jest nadal dostępny w usłudze OneDrive w trybie online. Jeśli nie chcesz mieć folderu w usłudze OneDrive i mieć go tylko na komputerze, przenieś go z folderu usługi OneDrive na komputerze (zobacz opcję 2).

Opcja 2: Usunięcie pliku lub folderu z usługi OneDrive.

Uwaga: Wraz z plikiem dołączonym do selektywnej synchronizacji, przenieś folder w inne miejsce, poza strukturę folderów usługi OneDrive. Spowoduje to usunięcie plików i folderów z witryny OneDrive.com i sprawi, że będą dostępne tylko na komputerze.

PROBLEM

Utworzony zostaje duplikat pliku z nazwą komputera dodaną do nazwy pliku, na przykład:

 • skoroszyt1.xlsx

 • skoroszyt1-komputer-stacjonarny.xlsx

STAN: OBEJŚCIE

System Windows:

 1. Wybierz pozycję Start, wpisz tekst „poświadczenia”, a następnie wybierz pozycję Menedżer poświadczeń.

 2. Wybierz kartę Poświadczenia systemu Windows.

 3. W obszarze Poświadczenia rodzajowe wyszukaj wszelkie wpisy zawierające tekst „buforowane poświadczenia usługi OneDrive” i usuń je.

 4. Uruchom ponownie aplikację OneDrive.

Komputer Mac

 1. W funkcji wyszukiwania Spotlight wpisz tekst „pęk kluczy”, a następnie wybierz pozycję Dostęp do pęku kluczy. Jeśli nie widać jej w aplikacji Spotlight, przejdź do folderu Narzędzia i z tego miejsca otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy.

 2. Wyszukaj tekst „OneDrive”.

 3. Usuń pozycję „buforowane poświadczenia usługi OneDrive”.

 4. Uruchom aplikację OneDrive.

Jeśli te obejścia nie rozwiązały problemu, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację OneDrive:

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

PROBLEM

Podczas próby dodania konta do usługi OneDrive dla komputerów Mac może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: „Już synchronizujesz to konto”.

STAN: OBEJŚCIE

 1. W funkcji wyszukiwania Spotlight wpisz tekst „pęk kluczy”, a następnie wybierz pozycję Dostęp do pęku kluczy. Jeśli nie widać jej w aplikacji Spotlight, przejdź do folderu Narzędzia i z tego miejsca otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy.

 2. Wyszukaj tekst „OneDrive”.

 3. Usuń pozycję „buforowane poświadczenia usługi OneDrive”.

 4. Przejdź do pozycji /Users/<username>/Library/Group Containers/

 5. Znajdź i usuń plik UBF8T346G9.OneDriveSyncClientSuite.plist oraz plik UBF8T346G9.OfficeOneDriveSyncIntegration.plist

 6. Uruchom ponownie aplikację OneDrive.

Typowe problemy

Jeśli plik nie jest synchronizowany, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Upewnij się, że rozmiar pliku, który chcesz zsynchronizować, nie przekracza 100 GB, jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft lub 15 GB, jeśli zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego. Spróbuj zmniejszyć rozmiar pliku przez spakowanie go.

  Porada: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

 • Zapisz plik przy użyciu nowej lub unikatowej nazwy pliku.

 • Zatrzymaj i uruchom ponownie synchronizację. Zobacz Jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać problemy z synchronizacją usługi OneDrive, jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików lub co zrobić w przypadku przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Jeśli nie możesz odnaleźć pliku lub folderu w usłudze OneDrive, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Sprawdź Kosz.

 • Upewnij się, że zalogowano się przy użyciu odpowiedniego konta Microsoft.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o tym, jak znajdować utracone lub brakujące pliki w usłudze OneDrive albo jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików.

Wskazówki i porady

Skorzystaj z tych porad i wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive i w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed błędami synchronizacji.

Usługa OneDrive oraz system Windows są często aktualizowane, a regularne aktualizowanie komputera może pomóc w przypadku problemów z synchronizacją.

 1. Pobierz najnowsze aktualizacje systemu Windows, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive. Aktualizacja Windows 10 Fall Creators Update umożliwia korzystanie z funkcji Pliki na żądanie usługi OneDrive, co może pomóc rozwiązać problemy z synchronizacją. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

 2. Pobierz najnowszą wersję aplikacji OneDrive i zainstaluj ją. 

  Uwagi: 

  • Jeśli masz już najnowszą wersję, instalator automatycznie zakończy działanie.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji, przeczytaj informacje o wersji.

 3. Naciśnij przycisk Naciśnij klawisz systemu Windows , wyszukaj OneDrive, a następnie otwórz aplikację OneDrive.

 4. Po uruchomieniu konfiguracji aplikacji OneDrive wprowadź adres e-mail konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować swoje konto.

  Nowy interfejs użytkownika ekranu konfiguracji usługi OneDrive

W usłudze OneDrive funkcja plików na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich Twoich plików usługi OneDrive bez konieczności ich pobierania i wykorzystywania miejsca do magazynowania na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Możesz również pobrać lub zsynchronizować mniej plików, wybierając foldery usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Uwaga: Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się online do konta usługi OneDrive.

Jeśli wygląda na to, że synchronizacja usługi OneDrive zatrzymała się na dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat o stanie „Przetwarzanie 0 KB z x MB”, przyczyną może być duża liczba plików w usłudze OneDrive lub wiele nowych plików do przekazania. Jeśli masz więcej niż 100 000 plików, synchronizacja może zająć dużo czasu.

Uwaga: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby sprawdzić, ile plików jest przechowywanych w usłudze OneDrive:

 1. Otwórz Eksploratora plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder OneDrive i wybierz pozycję Właściwości.

  Właściwości usługi OneDrive

 3. Jeśli liczba Zawiera jest większa niż 100 000, rozważ, które foldery usługi OneDrive synchronizować z komputerem.

Jeśli synchronizacja jest już w toku, możesz ją wstrzymać i wznowić, aby przywrócić działanie.

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Wstrzymaj synchronizację.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Wybierz opcję 2, 8 lub 24 godzin.

 4. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Wznów synchronizację.

Możesz oznaczać pliki jako „offline” w usłudze OneDrive na urządzeniu przenośnym, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem nawiążesz połączenie z Internetem, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwaga: Pliki oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

Zobacz Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu Android lub Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

Sprawdź rozmiar magazynu usługi OneDrive i porównaj go z dostępnym miejscem na dysku komputera. Jeśli nie masz dość miejsca w usłudze OneDrive lub na komputerze, musisz przenieść lub usunąć niektóre pliki albo zmniejszyć liczbę plików i folderów.

Jeśli brakuje Ci miejsca w usłudze OneDrive, możesz:

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, co oznaczają kody błędów usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji usługi OneDrive, przeczytaj informacje o wersji usługi OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub i usługi OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×