Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2018 r.

Ostatnie problemy

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi OneDrive w trybie online, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2018 r.

PROBLEM

Klienci nie mogą obecnie uzyskiwać dostępu do stron konta usługi Outlook.com/OneDrive przy użyciu przeglądarki Internet Explorer z powodu błędu „Uaktualnianie przeglądarki”.

Komunikat Uaktualnianie przeglądarki

Użytkownicy systemu Windows 10 nie mogą przeprowadzić żadnego uaktualnienia, ponieważ system Windows 10 zawiera najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer.

STAN: OBEJŚCIE

Użyj przeglądarki Microsoft Edge lub innej przeglądarki internetowej.

W ustawieniach Automatyczne zapisywanie usługi OneDrive jest teraz uwzględniony Pulpit. W usłudze OneDrive można pokazać pulpit komputera PC lub folder Pulpit.

W przypadku wielu uprawnionych użytkowników w nowych instalacjach systemu Windows 10 pliki są domyślnie zapisywane w usłudze OneDrive, a nie na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia automatycznego zapisywania usługi OneDrive, zobacz Domyślne zapisywanie plików w usłudze OneDrive w systemie Windows 10.

Usługa OneDrive będzie automatycznie wstrzymywana, gdy komputer z systemem Windows przejdzie w tryb oszczędzania baterii.

Dowiedz się więcej o tym, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

PROBLEM

Klienci nie mogą otwierać dokumentów programu Word z witryny OneDrive.com i jest wyświetlany tylko tekst „Word Online”. 

STAN: OBEJŚCIE

 1. Otwórz dokument za pomocą programu Word:

  Kliknij, aby wybrać dokument.


  Otwórz plik w programie Word. Na górnym pasku sterowania wybierz pozycję Otwórz > Otwórz w programie Word.

 2. Pobierz dokument i otwórz go na komputerze przy użyciu programu Word.

  Kliknij, aby wybrać dokument, a następnie wybierz pozycję Pobierz. Następnie otwórz dokument bezpośrednio z komputera.

  Porada: Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany pakiet Microsoft Office, możesz wypróbować go bezpłatnie przez 1 miesiąc.

 3. Użyj rozszerzenia przeglądarki aplikacji Microsoft Office Online. 

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jak pobrać rozszerzenie aplikacji Office Online dla przeglądarek Microsoft EdgeFirefox lub Chrome.

  Porada: Umożliwi to czytanie i drukowanie, ale edytowanie może nie działać.

W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji, dowiedz się, jak rozwiązywać problemy dotyczące przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2017 r.

PROBLEM

Po otwarciu i zapisaniu na komputerze dużego pliku pakietu Office, gdy jest włączona funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive, zapisywanie może zakończyć się niepowodzeniem i może zostać (lub nie) wyświetlony błąd.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Pliki pakietu Office mogą nie być zapisywane, jeśli jest włączona funkcja Pliki na żądanie.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.

PROBLEM

Aplikacja OneDrive ulega awarii przy próbie synchronizacji lub zalogowania się albo zawiesza się po wyświetleniu komunikatu „przetwarzanie zmian”

Porada: Gdy po zaktualizowaniu usługi OneDrive zalogujesz się do systemu Windows, Eksplorator Windows zostanie zamknięty i ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego usługa OneDrive powoduje ponowne uruchamianie Eksploratora Windows?

STAN: OBEJŚCIE

Użytkownikowi systemu Windows 10 z włączoną funkcją plików na żądanie może zostać wyświetlona informacja „przetwarzanie zmian”, jeśli plik online jest otwarty. Pliki oznaczone jako „zawsze dostępne” nie powodują takiego zachowania. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy usługa OneDrive zatrzymuje się na komunikacie „Przetwarzanie zmian”.

PROBLEM

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z usługi Outlook.com nie można dołączyć pliku z usługi OneDrive do wiadomości e-mail.

STAN: OBEJŚCIE

Ponownie sprawdź poprawność konta usługi outlook.com.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy nie można udostępniać plików usługi OneDrive z usługi Outlook.com.

PROBLEM

Nie można zalogować się do usługi OneDrive i jest wyświetlany błąd „Synchronizujesz inne konto”. Może się tak zdarzyć po zmianie hasła konta Microsoft.

STAN: OBEJŚCIE

System Windows:

 1. Wybierz pozycję Start, wpisz tekst „poświadczenia”, a następnie wybierz pozycję Menedżer poświadczeń.

 2. Wybierz kartę Poświadczenia systemu Windows.

 3. W obszarze Poświadczenia rodzajowe wyszukaj wszelkie wpisy zawierające tekst „buforowane poświadczenia usługi OneDrive” i usuń je.

 4. Uruchom ponownie aplikację OneDrive.

Komputer Mac

 1. W funkcji wyszukiwania Spotlight wpisz tekst „pęk kluczy”, a następnie wybierz pozycję Dostęp do pęku kluczy. Jeśli nie widać jej w aplikacji Spotlight, przejdź do folderu Narzędzia i z tego miejsca otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy.

 2. Wyszukaj tekst „OneDrive”.

 3. Usuń pozycję „buforowane poświadczenia usługi OneDrive”.

 4. Uruchom aplikację OneDrive.

Jeśli te obejścia nie rozwiązały problemu, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację OneDrive:

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

W systemie iOS 11 firma Apple wprowadziła nowy format wideo, który jest niezgodny z wieloma urządzeniami i usługami. Aktywnie pracujemy nad zaktualizowaniem usługi OneDrive, aby odtwarzała te klipy wideo.

Typowe problemy

Jeśli plik nie jest synchronizowany, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Upewnij się, że rozmiar pliku, który chcesz zsynchronizować, nie przekracza 15 GB. Spróbuj zmniejszyć rozmiar pliku przez spakowanie go.

  Porada: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

 • Zapisz plik przy użyciu nowej lub unikatowej nazwy pliku.

 • Zatrzymaj i uruchom ponownie synchronizację. Zobacz Jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać problemy z synchronizacją usługi OneDrive, jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików lub co zrobić w przypadku przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Jeśli nie możesz odnaleźć pliku lub folderu w usłudze OneDrive, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Sprawdź Kosz.

 • Upewnij się, że zalogowano się przy użyciu odpowiedniego konta Microsoft.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o tym, jak znajdować utracone lub brakujące pliki w usłudze OneDrive albo jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików.

Wskazówki i porady

Skorzystaj z tych porad i wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive i w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed błędami synchronizacji.

Usługa OneDrive i system Windows są często aktualizowane, a regularne aktualizowanie komputera może pomóc w przypadku problemów z synchronizacją.

 1. Pobierz najnowsze aktualizacje systemu Windows, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive. Aktualizacja Windows 10 Fall Creators Update umożliwia korzystanie w usłudze OneDrive z funkcji plików na żądanie, co może pomóc rozwiązać problemy z synchronizacją. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

 2. Pobierz najnowszą wersję aplikacji OneDrive i zainstaluj ją. 

  Uwagi: 

  • Jeśli masz już najnowszą wersję, instalator automatycznie zakończy działanie.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji, przeczytaj informacje o wersji.

 3. Naciśnij przycisk Naciśnij klawisz systemu Windows , wyszukaj  OneDrive, a następnie otwórz aplikację klasyczną OneDrive.

 4. Po uruchomieniu konfiguracji aplikacji OneDrive wprowadź adres e-mail konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować swoje konto.

  Nowy interfejs użytkownika ekranu konfiguracji usługi OneDrive

W usłudze OneDrive funkcja plików na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich Twoich plików usługi OneDrive bez konieczności ich pobierania i wykorzystywania miejsca do magazynowania na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Możesz również pobrać lub zsynchronizować mniej plików, wybierając foldery usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Uwaga: Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się online do konta usługi OneDrive.

Jeśli wygląda na to, że synchronizacja usługi OneDrive zatrzymała się na dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat o stanie „Przetwarzanie 0 KB z x MB”, przyczyną może być duża liczba plików w usłudze OneDrive lub wiele nowych plików do przekazania. Jeśli masz więcej niż 100 000 plików, synchronizacja może zająć dużo czasu.

Uwaga: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby sprawdzić, ile plików jest przechowywanych w usłudze OneDrive:

 1. Otwórz Eksploratora plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder OneDrive i wybierz pozycję Właściwości.

  Właściwości usługi OneDrive

 3. Jeśli liczba Zawiera jest większa niż 100 000, rozważ, które foldery usługi OneDrive synchronizować z komputerem.

Jeśli synchronizacja jest już w toku, możesz ją wstrzymać i wznowić, aby przywrócić działanie.

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej Przycisk Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu Android .

 3. Wybierz pozycję Wstrzymaj synchronizację i wybierz opcję 2, 8 lub 24 godzin.

 4. W centrum aktywności wybierz ponownie pozycję Więcej Przycisk Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu Android i wybierz pozycję Wznów synchronizację.

Możesz oznaczać pliki jako „offline” w usłudze OneDrive na urządzeniu przenośnym, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem nawiążesz połączenie z Internetem, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwaga: Pliki oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

Zobacz Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu Android lub Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

Sprawdź rozmiar magazynu usługi OneDrive i porównaj go z dostępnym miejscem na dysku komputera. Jeśli nie masz dość miejsca w usłudze OneDrive lub na komputerze, musisz przenieść lub usunąć niektóre pliki albo zmniejszyć liczbę plików i folderów.

Jeśli brakuje Ci miejsca w usłudze OneDrive, możesz:

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, co oznaczają kody błędów usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji usługi OneDrive, przeczytaj informacje o wersji usługi OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub w Pomocy usługi OneDrive dla Firm.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Użytkownicy biznesowi mogą też uzyskać pomoc od ekspertów na forum społeczności usługi OneDrive dla Firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×