Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2018 r.

Ostatnie problemy

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi OneDrive w trybie online, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

PROBLEM

Wiemy o problemie polegającym na tym, że u niektórych użytkowników komputerów Mac aplikacja OneDrive nie jest uruchamiana i pojawia się komunikat o błędzie z informacją o nieoczekiwanym zamknięciu aplikacji OneDrive.

STAN: OBEJŚCIE

Dostępne są dwa obejścia tego problemu:

 1. Zaktualizuj system macOS do wersji Mojave 10.14. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu aktualizacji, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Apple.

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji OneDrive dla Mac ze sklepu Mac App Store.

Uwaga: Jeśli masz zainstalowaną wersję autonomiczną aplikacji OneDrive, możesz pobrać i zainstalować aktualizację za pomocą tego linku.

PROBLEM

Po włączeniu Plików na żądanie w OneDrive, niektórzy klienci mogą zobaczyć następujący komunikat o błędzie podczas próby dostępu do elementów w folderze OneDrive.

 • Nie można połączyć OneDrive z systemem Windows. 'Pliki na żądanie' wymagają połączenia do systemu Windows, aby wyświetlić pliki bez zajmowania miejsca na tym urządzeniu. OneDrive może próbować połączyć się z systemem Windows lub możesz pobrać wszystkie pliki. Nie będzie można używać trybu tylko przez online, dopóki to nie zostanie rozwiązane.

STAN: OBEJŚCIE

Dowiedz się więcej o sposobie jak rozwiązać problem podczas uzyskiwania dostępu do plików w usłudze OneDrive.

PROBLEM

Niektórzy klienci mogą zauważyć, że niektóre nazwy plików zawierające przecinek mogą mieć przecinek zastąpiony przez ^j po otwarciu w aplikacjach pakietu Office.

STAN: OCZEKUJE

To stara funkcja zapewniająca bezpieczne udostępnianie nazw plików. Microsoft zaangażował się w zaktualizowanie tego zachowania.

PROBLEM

Klienci obecnie nie mogą zaktualizować ich nazwy konta Microsoft. Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Niestety, ta nazwa zawiera niedozwolony wyraz lub frazę".

STAN: OCZEKUJE

Jesteśmy świadomi tego problemu i ciężko pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Pamiętaj, że niektóre nazwy mogą nie być dozwolone, jeśli zawierają zablokowane słowa lub frazy. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie po wprowadzeniu nazwy, spróbuj użyć pseudonimu.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jak zmienić nazwę wyświetlaną na koncie Microsoft.

PROBLEM

Podczas konfigurowania Przenoszenie znanego folderu w OneDrive dla Firm, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił nieznany błąd. (Kod błędu: 0x80070005)

Jest to spowodowane przez zasady grupy zapobiegające uruchamianiu tej funkcji.

ROZDZIELCZOŚĆ

Użyj gpedit.exe, zmodyfikuj zasady grupy.

Przejdź do Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Pulpit > Zakaż użytkownikowi ręcznie przekierowywać foldery profilu.

Ustaw wartość na „Nieskonfigurowany”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Istnieje możliwość, że administratorzy firmy nie chcą, aby konfigurować tę funkcję, jeśli zasady grupy zostały włączone. Administrator może także zdecydować o wymuszeniu zasad, nawet jeśli zmienisz to ręcznie.

Dowiedz się więcej, jak Synchronizować dokumenty, obrazy i foldery pulpitu z usługą OneDrive.

PROBLEM

Podczas przesyłania za pośrednictwem witryny OneDrive.com wyświetlane daty mogą być czasem przesłania, a nie oczekiwaną datą pliku.

Porady: 

 • Jeśli zdjęcia wydają się być w złej strefie czasowej, jest to spowodowane brakiem informacji o strefie czasowej w metadanych EXIF obrazu. OneDrive zawsze pokazuje sygnaturę czasową pola „Data wykonania” w czasie UTC.

 • Pliki wideo zawierają dane strefy czasowej, więc powinny wyświetlać właściwy czas.

STAN: OBEJŚCIE

Aby wyświetlić prawidłową datę, upewnij się, że pliki lub foldery są dostępnę na Twoim komputerze, klikając prawym przyciskiem myszy na pliki lub folder i wybierając pozycję Zawsze zachowuj na tym urządzeniu

Dowiedz się więcej o funkcji Pliki na żądanie w usłudze OneDrive

W ustawieniach Automatyczne zapisywanie usługi OneDrive jest teraz uwzględniony Pulpit. W usłudze OneDrive można pokazać pulpit komputera PC lub folder Pulpit.

W przypadku wielu uprawnionych użytkowników w nowych instalacjach systemu Windows 10 pliki są domyślnie zapisywane w usłudze OneDrive, a nie na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia automatycznego zapisywania usługi OneDrive, zobacz Domyślne zapisywanie plików w usłudze OneDrive w systemie Windows 10.

Usługa OneDrive będzie automatycznie wstrzymywana, gdy komputer z systemem Windows przejdzie w tryb oszczędzania baterii.

Dowiedz się więcej o tym, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji, dowiedz się, jak rozwiązywać problemy dotyczące przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia, 2018 r.

PROBLEM

Po otwarciu i zapisaniu na komputerze dużego pliku pakietu Office, gdy jest włączona funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive, zapisywanie może zakończyć się niepowodzeniem i może zostać (lub nie) wyświetlony błąd.

STAN: NAPRAWIONE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Pliki pakietu Office mogą nie być zapisywane, jeśli jest włączona funkcja Pliki na żądanie.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.

PROBLEM

Aplikacja OneDrive ulega awarii przy próbie synchronizacji lub zalogowania się albo zawiesza się po wyświetleniu komunikatu „przetwarzanie zmian”

Porada: Gdy po zaktualizowaniu usługi OneDrive zalogujesz się do systemu Windows, Eksplorator Windows zostanie zamknięty i ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego usługa OneDrive powoduje ponowne uruchamianie Eksploratora Windows?

STAN: OBEJŚCIE

Użytkownikowi systemu Windows 10 z włączoną funkcją plików na żądanie może zostać wyświetlona informacja „przetwarzanie zmian”, jeśli plik online jest otwarty. Pliki oznaczone jako „zawsze dostępne” nie powodują takiego zachowania. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy usługa OneDrive zatrzymuje się na komunikacie „Przetwarzanie zmian”.

PROBLEM

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z usługi Outlook.com nie można dołączyć pliku z usługi OneDrive do wiadomości e-mail.

STAN: OBEJŚCIE

Ponownie sprawdź poprawność konta usługi outlook.com.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy nie można udostępniać plików usługi OneDrive z usługi Outlook.com.

PROBLEM

Nie można zalogować się do usługi OneDrive i jest wyświetlany błąd „Synchronizujesz inne konto”. Może się tak zdarzyć po zmianie hasła konta Microsoft.

STAN: OBEJŚCIE

System Windows:

 1. Wybierz pozycję Start, wpisz tekst „poświadczenia”, a następnie wybierz pozycję Menedżer poświadczeń.

 2. Wybierz kartę Poświadczenia systemu Windows.

 3. W obszarze Poświadczenia rodzajowe wyszukaj wszelkie wpisy zawierające tekst „buforowane poświadczenia usługi OneDrive” i usuń je.

 4. Uruchom ponownie aplikację OneDrive.

Komputer Mac

 1. W funkcji wyszukiwania Spotlight wpisz tekst „pęk kluczy”, a następnie wybierz pozycję Dostęp do pęku kluczy. Jeśli nie widać jej w aplikacji Spotlight, przejdź do folderu Narzędzia i z tego miejsca otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy.

 2. Wyszukaj tekst „OneDrive”.

 3. Usuń pozycję „buforowane poświadczenia usługi OneDrive”.

 4. Uruchom aplikację OneDrive.

Jeśli te obejścia nie rozwiązały problemu, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację OneDrive:

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

W systemie iOS 11 firma Apple wprowadziła nowy format wideo, który jest niezgodny z wieloma urządzeniami i usługami. Aktywnie pracujemy nad zaktualizowaniem usługi OneDrive, aby odtwarzała te klipy wideo.

Typowe problemy

Jeśli plik nie jest synchronizowany, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Upewnij się, że rozmiar pliku, który chcesz zsynchronizować, nie przekracza 15 GB. Spróbuj zmniejszyć rozmiar pliku przez spakowanie go.

  Porada: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

 • Zapisz plik przy użyciu nowej lub unikatowej nazwy pliku.

 • Zatrzymaj i uruchom ponownie synchronizację. Zobacz Jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać problemy z synchronizacją usługi OneDrive, jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików lub co zrobić w przypadku przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Jeśli nie możesz odnaleźć pliku lub folderu w usłudze OneDrive, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

 • Sprawdź Kosz.

 • Upewnij się, że zalogowano się przy użyciu odpowiedniego konta Microsoft.

 • Pliki mogły zostać przez Ciebie zapisane w niezamierzonej lokalizacji lub omyłkowo przeniesione. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i użyj pola Wyszukaj wszystko w lewym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o tym, jak znajdować utracone lub brakujące pliki w usłudze OneDrive albo jak rozwiązywać problemy z przekazywaniem plików.

Wskazówki i porady

Skorzystaj z tych porad i wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive i w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed błędami synchronizacji.

Usługa OneDrive i system Windows są często aktualizowane, a regularne aktualizowanie komputera może pomóc w przypadku problemów z synchronizacją.

 1. Pobierz najnowsze aktualizacje systemu Windows, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive. Aktualizacja Windows 10 Fall Creators Update umożliwia korzystanie z funkcji Pliki na żądanie usługi OneDrive, co może pomóc rozwiązać problemy z synchronizacją. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

 2. Pobierz najnowszą wersję aplikacji OneDrive i zainstaluj ją. 

  Uwagi: 

  • Jeśli masz już najnowszą wersję, instalator automatycznie zakończy działanie.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji, przeczytaj informacje o wersji.

 3. Naciśnij przycisk Naciśnij klawisz systemu Windows , wyszukaj  OneDrive, a następnie otwórz aplikację klasyczną OneDrive.

 4. Po uruchomieniu konfiguracji aplikacji OneDrive wprowadź adres e-mail konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się, aby skonfigurować swoje konto.

  Nowy interfejs użytkownika ekranu konfiguracji usługi OneDrive

W usłudze OneDrive funkcja plików na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich Twoich plików usługi OneDrive bez konieczności ich pobierania i wykorzystywania miejsca do magazynowania na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Możesz również pobrać lub zsynchronizować mniej plików, wybierając foldery usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Uwaga: Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się online do konta usługi OneDrive.

Jeśli wygląda na to, że synchronizacja usługi OneDrive zatrzymała się na dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat o stanie „Przetwarzanie 0 KB z x MB”, przyczyną może być duża liczba plików w usłudze OneDrive lub wiele nowych plików do przekazania. Jeśli masz więcej niż 100 000 plików, synchronizacja może zająć dużo czasu.

Uwaga: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby sprawdzić, ile plików jest przechowywanych w usłudze OneDrive:

 1. Otwórz Eksploratora plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder OneDrive i wybierz pozycję Właściwości.

  Właściwości usługi OneDrive

 3. Jeśli liczba Zawiera jest większa niż 100 000, rozważ, które foldery usługi OneDrive synchronizować z komputerem.

Jeśli synchronizacja jest już w toku, możesz ją wstrzymać i wznowić, aby przywrócić działanie.

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Wstrzymaj synchronizację.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Wybierz opcję 2, 8 lub 24 godzin.

 4. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Wznów synchronizację.

Możesz oznaczać pliki jako „offline” w usłudze OneDrive na urządzeniu przenośnym, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem nawiążesz połączenie z Internetem, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwaga: Pliki oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

Zobacz Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu Android lub Czytanie plików offline w aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

Sprawdź rozmiar magazynu usługi OneDrive i porównaj go z dostępnym miejscem na dysku komputera. Jeśli nie masz dość miejsca w usłudze OneDrive lub na komputerze, musisz przenieść lub usunąć niektóre pliki albo zmniejszyć liczbę plików i folderów.

Jeśli brakuje Ci miejsca w usłudze OneDrive, możesz:

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, co oznaczają kody błędów usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji usługi OneDrive, przeczytaj informacje o wersji usługi OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub w Pomocy usługi OneDrive dla Firm.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Użytkownicy biznesowi mogą też uzyskać pomoc od ekspertów na forum społeczności usługi OneDrive dla Firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×