Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Word dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.

Uwaga: Przejdź do sekcji Starsze problemy, które zostały usunięte w tym artykule, jeśli nie możesz znaleźć szukanego problemu w sekcjach Awarie i wolne działanie lub Funkcje i dodatki.

Awarie i wolne działanie programu Word

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018 r.

PROBLEM

Podczas próby uruchomienia aplikacji pakietu Office 2016 jest wyświetlany kod błędu 0xC0000142.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w wersji 1803 w miesięcznym kanale (kompilacja 9126.2116) lub nowszej. Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz aplikację pakietu Office i wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Omówiono go również w artykule Błąd 0xC0000142 podczas uruchamiania aplikacji pakietu Office 2016.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018 r.

PROBLEM

Po zainstalowaniu aktualizacji dla programu Word 2016 (KB4011730) z 13 marca 2018 r. nie można otwierać ani zapisywać dokumentów programu Word.

Ten problem występuje tylko dla osób, które otrzymują aktualizacje pakietu Office 2016 za pomocą technologii Instalatora Windows (MSI). Jeśli masz wersję Szybka instalacja pakietu Office, taką jak Office 365 Personal, ten problem nie wystąpi.

STAN: OBEJŚCIE

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Można tymczasowo obejść ten problem, instalując aktualizację dla pakietu Office 2016 (KB4018295) z 6 marca 2018 r.. Ten artykuł również zawiera informacje o tym problemie: Po zainstalowaniu poprawki KB 4011730 nie można otwierać ani zapisywać dokumentów programu Word.

Problemy dotyczące funkcji i dodatków programu Word

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

PROBLEM

Podczas przełączania języka edycji i używania go mogą występować różne problemy, takie jak tekst, który nie pojawia się do czasu naciśnięcia klawisza Enter, podkreślenie wyświetlane nadal po usunięciu go oraz migoczące ekrany.

STAN: NAPRAWIONE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Problemy z tekstem, podkreśleniem i migoczącymi ekranami podczas korzystania z języków edycji pakietu Office.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018 r.

PROBLEM

Niektórzy użytkownicy zgłaszali wyświetlanie części wstążki paska narzędzi lub linijki w obszarze kanwy w dokumencie programu Word.

STAN: OBEJŚCIE

Ten problem można rozwiązać, ponownie uruchamiając komputer.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

PROBLEM

Jeśli niedawno została zainstalowana aktualizacja, a na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe firmy McAfee, mogą wystąpić problemy z otwieraniem tabeli programu Excel, równania MathType lub innego osadzonego obiektu wstawionego w dokumencie programu Word.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w programie WebAdvisor w wersji 4.0.7.148. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe firmy McAfee do najnowszej wersji. Wykonaj tę procedurę przedstawioną na forach firmy McAfee.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

PROBLEM

Jeśli niedawno została zainstalowana aktualizacja, a na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe firmy McAfee, mogą wystąpić problemy podczas edytowania danych wykresu w programie PowerPoint lub Word.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w programie WebAdvisor w wersji 4.0.7.148. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe firmy McAfee do najnowszej wersji. Wykonaj tę procedurę przedstawioną na forach firmy McAfee.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2017 r.

PROBLEM

Przy próbie eksportowania do pliku PDF w programie Word 2016 może zostać zwrócony następujący błąd: „Eksportowanie nie powiodło się, ponieważ wystąpił nieoczekiwany błąd”.

Może się tak zdarzyć, gdy strona spisu treści ma inną orientację niż zawartość.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Błąd eksportowania do pliku PDF w programie Word 2016: „Eksportowanie nie powiodło się, ponieważ wystąpił nieoczekiwany błąd”.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

PROBLEM

Podczas korzystania z wersji próbnej usługi Office 365 każdorazowo po otwarciu pliku pakietu Office najnowsza wersja aplikacji jest ustawiana automatycznie jako aplikacja domyślna dla programu Word, Excel lub PowerPoint we wszystkich wersjach systemu Windows. Jeśli na przykład masz zainstalowany program Excel 2013 i korzystasz również z wersji próbnej usługi Office 365, skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel 2016.

STAN: OBEJŚCIE

Zalecamy korzystanie z usługi Office 365, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji. Możesz jednak odinstalować wersję próbną, aby pliki były otwierane przy użyciu zainstalowanej przez Ciebie wersji programu Excel.

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018 r.

PROBLEM

Autozapis nie jest już dostępny ani nie pojawia się na pasku narzędzi pakietu Office w wersji 1707 pakietu Office 2016 (kompilacja 8326.2058) lub nowszej.

STAN: NAPRAWIONE

Program Excel: ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (kompilacja 8431.2094). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz program Excel i wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Program Word: ten problem został już rozwiązany w wersji 1711 (kompilacja 8730.2122). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz program Word i wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2017 r.

PROBLEM

Po zainstalowaniu aktualizacji z 8 sierpnia 2017 r. dla programu Word 2016 (KB3213656) lub aktualizacji z 5 września 2017 r. dla programu Word 2016 (KB4011039) mogą wystąpić następujące problemy:

  • W przypadku scalania komórek pionowych w tabeli zawartość komórek znika i nie można zaznaczyć scalonej komórki.

  • Po otwarciu istniejącego dokumentu zawierającego tabelę ze scalonymi komórkami komórki te są wyświetlane jako puste.

Ten problem występuje tylko dla osób, które otrzymują aktualizacje pakietu Office 2016 za pomocą technologii Instalatora Windows (MSI). Jeśli masz wersję Szybka instalacja pakietu Office, taką jak Office 365 Personal, ten problem nie wystąpi.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w aktualizacji z 3 października 2017 r. dla programu Word 2016 (KB4011140). Zobacz ten artykuł KB4011140 dotyczący sposobu instalowania tej aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018 r.

PROBLEM

Po dodaniu metadanych we właściwościach dokumentu w pliku pakietu Office — za pomocą pozycji Plik > Informacje lub w oknie dialogowym Zapisywanie jako — te właściwości są widoczne w pakiecie Office. Jednak podczas wyświetlania tego samego pliku w Eksploratorze plików w systemie Windows nie są one pokazywane.

Dodanie metadanych w obszarze Plik > Informacje

Właściwości dokumentów pakietu Office — Plik > panel Informacje

Dodanie metadanych w oknie dialogowym Zapisywanie jako

Właściwości dokumentów pakietu Office — okno dialogowe Zapisywanie jako

Metadane/właściwości nie są wyświetlane w Eksploratorze plików

Właściwości dokumentów pakietu Office w Eksploratorze plików systemu Windows

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w aktualizacji. Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz aplikację pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2017 r.

PROBLEM

Podczas otwierania plików pakietu Office 2016 pliki te mogą być nieoczekiwanie otwierane jako tylko do odczytu. Ten problem najczęściej dotyczy programów Excel i Word w wersjach od 1706 (kompilacja 8229.2045). Czasami ten problem występuje po próbie zsynchronizowania dokumentu, który wymaga zaewidencjonowania w usłudze OneDrive. Otwarcie pliku w programie Word lub Excel powoduje otwarcie go jako tylko do odczytu.

STAN: OBEJŚCIE

Nasz zespół inżynierów aktywnie rozwiązuje ten problem. W międzyczasie obejście można znaleźć w tym artykule.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych lub pakiet Office 2016 zakupiony jednorazowo do pobrania, kliknij przycisk Kontakt z nami w dolnej części tej strony.

Jeśli jesteś administratorem subskrypcji usługi Office 365 dla firm, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2018 r.

PROBLEM

Po wstawieniu ikony lub obrazu za pomocą funkcji Wstawianie > Ikony lub Wstawianie > Obrazy wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

W czasie importowania tego pliku wystąpił błąd. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w wersji 1803 (kompilacja 9126.2116) lub nowszej wydanej w ramach miesięcznego kanału. Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz aplikację pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

PROBLEM

W aplikacjach pakietu Office (takich jak Word i Outlook) w systemie Windows 7 znaki emoji są wyświetlane jako kwadraty.

Ten problem dotyczy wszystkich klientów pakietu Office w systemie Windows 7 z wyjątkiem subskrybentów usługi Office 365 z pakietem Office 2016 w wersji 16.0.8067.2032 lub nowszej (obecnie wydanych dla niejawnych testerów pakietu Office).

STAN: NAPRAWIONE

W celu rozwiązania problemu zalecamy klientom uaktualnienie oprogramowania do następującej wersji:

  • Miesięczny kanał (dawniej: Bieżący kanał): Subskrybenci pakietu Office 2016 (Office 365) i użytkownicy bez subskrypcji, którzy mają zainstalowaną w systemie Windows 7 wersję Szybka instalacja, muszą przeprowadzić aktualizację do wersji 1704 (kompilacja 8067.2115) lub nowszej (aktualizacje comiesięczne z kwietnia 2017 r.).

  • Półroczny kanał (kierowany) (dawniej: Udostępnianie natychmiastowe dla odroczonego kanału): Zostało to już naprawione w wersji 1708 (8431.2079).

  • Current Branch for Business (wcześniej Odroczony kanał): Klienci usługi Office 365 w półrocznym kanale uzyskają poprawkę na początku przyszłego roku.

  • Użytkownicy pakietu Microsoft Office 2016 uzyskujący aktualizacje za pomocą technologii Instalator Windows (MSI): Pobierz aktualizację KB 3203471, aby zainstalować aktualizację czcionki Segoe UI Emoji.

  • Użytkownicy pakietu Microsoft Office 2013 z wersją Szybka instalacja zainstalowaną w systemie Windows 7 lub uzyskujący aktualizacje za pomocą technologii Instalator Windows (MSI): Osoby z wersją MSI pakietu Office 2013 powinny pobrać aktualizację KB 4011087, aby zainstalować aktualizację czcionki Segoe UI Emoji. Użytkownikom z pakietem Office 2013 w wersji Szybka instalacja ta aktualizacja zostanie udostępniona w następnej aktualizacji comiesięcznej — przewidywany termin to 12 września.

Uwaga: Użytkownikom programu Outlook/Word 2016, którzy zaktualizowali oprogramowanie do wersji zawierającej poprawkę, nie będą wyświetlane kwadraty po wstawieniu znaków emoji. Jeśli odbiorca dokumentu/wiadomości e-mail nie ma zaktualizowanej wersji pakietu Office 2016 w systemie Windows 7 lub nie uaktualnił systemu do wersji Windows 10, nadal będą mu wyświetlane kwadraty zamiast znaków emoji.

Te informacje opublikowano też w artykule KB 4021341.

Funkcje zmienione, zablokowane lub wycofane

Starsze problemy, które zostały usunięte

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Dzwonienie do pomocy technicznej

Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych lub pakiet Office 2016 zakupiony jednorazowo, kliknij link Kontakt z nami u dołu tej strony.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc ekspertów na naszych forach:
forum pakietu Office w systemie Windows dla użytkowników wersji Personal, dla Użytkowników Domowych lub University
Forum społeczności usługi Office 365 dla użytkowników wersji dla firm

Czat

Przekaż opinię w aplikacji pakietu Office.
Możesz przesłać opinię bezpośrednio do naszych zespołów do spraw pakietu Office:

W pakiecie Office 2016 w systemie Windows 10 otwórz aplikację pakietu Office i kliknij pozycję Plik > Opinia.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów! Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Word UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×