Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla komputerów Mac

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018 r.

PROBLEM

Podczas przeglądania terminu lub spotkania w widoku tygodnia jego czas może być wyświetlany jako o godzinę późniejszy.

Może się tak zdarzyć po ustawowej zmianie czasu dla stref czasowych amerykańskiej i brytyjskiej. Może to mieć też wpływ na inne strefy czasowe.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w ostatniej wersji programu Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.11 wydana 13 marca 2018 r.). Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate. W ramach obejścia można używać w kalendarzu widoku Tydzień roboczy lub Dzień.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018 r.

PROBLEM

Po przekonwertowaniu terminu na spotkanie na koncie IMAP lub POP nie zostaje wysłane zaproszenie.

Ten problem pojawił się po raz pierwszy w wersji 16.10.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.12). Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018 r.

PROBLEM

W przypadku tworzenia nowej wiadomości e-mail i używania zwykłej czcionki Tahoma pisany tekst jest wyświetlany jako tekst pogrubiony, a nie jako zwykły.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.11). Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018 r.

PROBLEM

Teraz musisz nacisnąć klawisz Enter, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w programie Outlook dla komputerów Mac w wersji 16.10.

Przedtem wyniki były wyświetlane w programie Outlook dla komputerów Mac w trakcie pisania.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.13). Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018 r.

PROBLEM

Ikona programu Outlook w Docku pokazuje liczbę nieprzeczytanych zarówno dla skrzynki pocztowej pełnomocnika, jak i skrzynki podstawowej. To nie występowało w kompilacji 15.41.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.12).

Dodano nową pozycję preferencji w celu zliczania nieprzeczytanych wiadomości e-mail skrzynki pocztowej pełnomocnika. Przejdź do pozycji Preferencje programu Outlook > Powiadomienia i dźwięki.

Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

PROBLEM

Wiadomości e-mail utykają w Skrzynce nadawczej i jest wyświetlany kod błędu: 0x0000-998.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w ostatniej wersji programu Outlook 2016 dla komputerów Mac. Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018 r.

PROBLEM

Może być wielokrotnie wyświetlany monit o zalogowanie i jest zwracany ten komunikat o błędzie: „Obecnie nie można odebrać poczty”.

STAN: BADANIE

Zespół programu Outlook dla komputerów Mac obecnie bada ten problem.

Ostatnia aktualizacja: 15 wrz 2017 r.

PROBLEM

Ustawienie powiększenia można znaleźć w oknie nowej wiadomości e-mail, wybierając kartę Opcje i klikając przycisk Powiększenie na Wstążce.

Jeśli ustawienie powiększenia zostanie zmienione w nowej wiadomości, nowa wartość będzie obowiązywać, dopóki nie zostanie zmieniona ponownie. Powiększenie nie zmienia faktycznego rozmiaru czcionki, a jedynie powiększa lub pomniejsza tekst w oknie redagowania (dotyczy to okna trybu redagowania wszystkich nowych wiadomości i odpowiedzi). Powiększenie nie wpływa na okienko odczytu ani na odebrane wiadomości — te będą wyświetlane z faktycznym rozmiarem czcionki.

Gdy to ustawienie zostanie zastosowane w profilu programu Outlook, będzie dotyczyć wszystkich przyszłych wiadomości, aż zostanie zmienione w menu Opcje wiadomości.

Może to powodować wrażenie, że czcionka jest mniejsza, jeśli ustawiono powiększenie poniżej 100%. Na przykład jeśli powiększenie wynosi 75%, czcionka nowo redagowanej wiadomości (lub odpowiedzi albo wiadomości przekazywanej dalej) wygląda na mniejszą w porównaniu do okienka odczytu lub otwartej odebranej wiadomości (nie w trybie redagowania).

Rozmiar czcionki w programie Outlook dla komputerów Mac

STAN

To działanie jest zamierzone. Jeśli wystąpi ten problem, sprawdź ustawienia powiększenia i dostosuj je.

Ostatnia aktualizacja: 25 wrz 2017 r.

PROBLEM

Jeśli zainstalowano wtyczkę Cisco WebEx, program Outlook może ulegać awarii podczas korzystania ze wstążki.

STAN: Naprawione w najnowszej wersji wtyczki WebEx

Aby rozwiązać ten problem, przeprowadź aktualizację do najnowszej wersji wtyczki WebEx (minimalna obsługiwana wersja w systemie macOS High Sierra to 32.5.1.57).

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

PROBLEM

Podczas próby wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem o rozmiarze ponad 25 MB zostaje wyświetlony komunikat o błędzie i wiadomość nie zostaje wysłana.

Błąd dotyczący dużych załączników

STAN: Obejście

Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. W międzyczasie w przypadku wysyłania załączników o rozmiarach ponad 25 MB używaj poczty w witrynie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

PROBLEM

Nie można przenieść profilów programu Entourage w trakcie migracji do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

STAN: Obejście

Aby przenieść profile programu Entourage do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac, najpierw zaimportuj dane profilów do programu Outlook 2011, a następnie zaimportuj dane profilów programu Outlook 2011 do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Zobacz następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji: Importowanie informacji do programu Outlook 2011 dla komputerów Mac oraz Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i innych elementów do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

PROBLEM

Nie można dodać adresata do listy bezpiecznych nadawców w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac. Obecnie program Outlook umożliwia dodawanie adresata tylko do listy zablokowanych nadawców. Wiadomości e-mail od zablokowanego nadawcy są przenoszone do folderu wiadomości-śmieci w poczcie e-mail.

STAN: Obejście

Aby obejść ten problem, zarządzaj tymi ustawieniami po stronie serwera poczty internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2018

PROBLEM

Załączniki są wyszarzone lub nie można ich pobierać.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac (wersja 16.11). Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Jeśli po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji nadal widać wyszarzony załącznik, kliknij przycisk Pobierz całą wiadomość, aby rozwiązać ten problem.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

PROBLEM

Nie można zaimportować kontaktów firmy Apple do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

STAN: Obejście

  1. Przeciągnij kontakty z książki adresowej komputera Mac i upuść je na biurku.

    Spowoduje to utworzenie na biurku pojedynczego pliku vcf.

  2. Kliknij plik prawym przyciskiem i wybierz pozycję Otwórz za pomocą > Microsoft Outlook.

  3. W programie Outlook zostanie otwarte okno nowego kontaktu z pierwszym adresem w pliku vcf.

  4. Kliknij pozycję Zapisz w oknie kontaktu. Program Outlook zapisze tę pozycję, a następnie zacznie wypełniać pozostałe kontakty.

Możesz również przeciągnąć plik vcf bezpośrednio do folderu kontaktów programu Outlook. Kontakty zostaną automatycznie zapisane w programie Outlook.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

PROBLEM

Po zaktualizowaniu wersji 15.35.170610 do wersji 15.36.170702 znikają foldery.

STAN

Jest to zamierzony efekt na zaktualizowanym pasku bocznym. Foldery są zwinięte i należy je rozwinąć ręcznie. Jeśli chcesz ponownie wyświetlać foldery u góry, dodaj te foldery do ulubionych, klikając gwiazdki obok nazw tych folderów. Następnie możesz zmienić kolejność folderów ulubionych w dowolny sposób.

Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat środowiska przed i po: Nowy pasek boczny z pozycjami Ulubione i Wyślij później.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.

PROBLEM

Jest wyświetlany błąd synchronizacji 19803 podczas synchronizacji konta usługi Office 365.

Błąd synchronizacji

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w ostatniej wersji programu Outlook 2016 dla komputerów Mac. Aby uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Outlook dla komputerów Mac, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji AutoUpdate.

Znane problemy, funkcje zmienione, zablokowane lub wycofane

Zautomatyzowane narzędzia do rozwiązywania problemów

Za pomocą następujących narzędzi można rozwiązać różne problemy dotyczące programu Outlook dla komputerów Mac. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak zainstalować te narzędzia, zobacz tę stronę: Narzędzia pomocy technicznej dla programu Outlook dla komputerów Mac.

Naprawianie wyszukiwania w programie Outlook

To narzędzie rozwiązuje problemy dotyczące wyszukiwania w programie Outlook dla komputerów Mac. Jeśli na przykład podczas wyszukiwania nie są zwracane żadne wyniki dla elementów znajdujących się w skrzynce pocztowej lub są wyświetlane starsze dane, mimo że są dostępne nowsze elementy.

Preferencje resetowania programu Outlook

To narzędzie resetuje dostosowania wprowadzone w programie Outlook z menu Outlook > Preferencje. Przywraca też ustawienia rozmiaru i położenia okna programu Outlook.

Ustawianie domyślnej aplikacji poczty

To narzędzie umożliwia wybranie programu Outlook dla komputerów Mac jako domyślnej aplikacji poczty. Wskutek tego program Outlook będzie otwierać nową wiadomość e-mail po każdym kliknięciu linku mailto: w wiadomości e-mail lub witrynie internetowej.

Resetowanie ostatnio używanych adresów

To narzędzie umożliwia zresetowanie przechowywanych w programie Outlook ostatnio używanych adresów oraz usunięcie wszystkich ostatnio używanych adresów jednocześnie zamiast pojedynczo.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Dzwonienie do pomocy technicznej


Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię, wystarczy przejść do pozycji Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną w programie Outlook dla komputerów Mac.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontakt z pomocą techniczną w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Aby zasugerować nowe funkcje w programie Outlook dla komputerów Mac, przejdź do pozycji Pomoc > Zaproponuj funkcję. Możesz też podzielić się swoimi pomysłami w witrynie Outlook UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×