Rozpowszechnianie sekcji i stron notesu zajęć

Rozpowszechnianie stron wśród poszczególnych uczniów

 1. Otwórz Notes zajęć i przejdź do strony, którą chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz kartę Notes zajęć , a następnie rozpowszechnij stronę > indywidualnej dystrybucji.

 3. Wybierz uczniów, których chcesz użyć do rozesłania strony, za pomocą pól wyboru obok ich imion i nazwisk. Wybierz pozycję dalej...

 4. Wybierz sekcję notesu ucznia, w której ma się pojawić strona. Na przykład: testy.

 5. Wybierz pozycję Dystrybuuj.

Uwaga: Wybierz pozycję Wyświetl strony rozproszone , aby wyświetlić aktualizacje statusu na stronach dystrybuowanych do uczniów. W dowolnym momencie możesz zamknąć okno rozpowszechniania, a strony będą nadal rozpowszechniać się w tle.

Rozpowszechnianie stron wśród grup uczniów

Twórz i zapisuj grupy uczniów, umożliwiając dostarczanie różnych treści na podstawie potrzeb lub małych projektów grupowych.

 1. Otwórz Notes zajęć i przejdź do strony, którą chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz kartę Notes zajęć , a następnie Podziel się grupą dystrybucyjną > strony.

 3. Jeśli jeszcze nie utworzono żadnych grup uczniów, wybierz pozycję + Nowa grupa w okienku dystrybucja grup.

 4. Wprowadź nazwę grupy i wybierz pozycję uczniowie, używając pól wyboru obok ich imion i nazwisk.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

 6. Po utworzeniu nowej grupy wybierz strzałkę Wstecz . Zaznacz pole wyboru obok grupy, a następnie kliknij przycisk dalej.

 7. Wybierz sekcję notesów uczniów, w której ma się pojawić strona. Na przykład: testy.

 8. Wybierz pozycję Dystrybuuj.

Uwaga: Wybierz pozycję Wyświetl strony rozproszone , aby wyświetlić aktualizacje statusu na stronach dystrybuowanych do uczniów. W dowolnym momencie możesz zamknąć okno rozpowszechniania, a strony będą nadal rozpowszechniać się w tle.

Aby utworzyć dodatkowe grupy uczniów, powtórz kroki 2-5 powyżej. Aby edytować nazwę lub członków grupy, wybierz pozycję Dystrybuuj dystrybucję grupową >ą. Wybierz strzałkę obok nazwy grupy, a następnie kliknij pozycję Edytuj grupę. Zapisz zmiany lub wybierz pozycję Usuń , aby usunąć grupę.

Rozpowszechnianie sekcji

 1. Wybierz pozycjęRozpowszechnij nową sekcję, > rozpowszechnić nową sekcję na Wstążce notesu zajęć.

 2. Nadaj nazwę nowej sekcji. Na przykład: Laboratorium.

  Przycisk Rozpowszechnij nową sekcję z listą rozwijaną opcji.

 3. Wybierz pozycję Utwórz. Nowa pusta sekcja zostanie utworzona i udostępniona wszystkim uczniom w Twoim notesie zajęć.

Rozpowszechnianie grupy sekcji

Grupy sekcji to dobry sposób organizowania jednostek lub tematów z dużą zawartością. Utwórz nową grupę sekcji i zorganizuj sekcje w tym samym czasie, a następnie Rozpowszechnij je wśród uczniów.

 1. Wybierz pozycję Rozpowszechnij nową sekcję > Rozpowszechnij nową grupę sekcji na Wstążce notesu zajęć.

  Przycisk Rozpowszechnij nową sekcję z listą rozwijaną opcji.

 2. Nadaj nazwę nowej grupie sekcji i sekcji, które chcesz umieścić w tym elemencie. Wybierz pozycję + sekcja , aby dodać kolejne sekcje...

  Wpisz nazwy grupy sekcji i sekcji.]

 3. Wybierz pozycję Dystrybuuj. Grupa pustej sekcji i wszystkie znajdujące się w niej sekcje zostaną utworzone i wypchnięte do każdego ucznia w notesie zajęć.

Udostępniaj strony wszystkim uczniom na wielu zajęciach w tym samym czasie. Jeśli na przykład uczysz dwie klasy geometrii, możesz dystrybuować materiały informacyjne do obu klas jednocześnie.

 1. Otwórz Notes zajęć i przejdź do strony, którą chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz kartę Notes zajęć , a następnie rozpowszechnij stronę > rozpowszechnianie notesu.

  Przycisk Rozpowszechnij stronę, a następnie kliknij pozycję rozkład między notesami.
 3. Wybierz notesy, do których chcesz rozpowszechnić Tę stronę, a następnie wybierz pozycję dalej.

  Okno do wyboru rozpowszechniania notesu

Uwaga: Wybierz pozycję Wyświetl strony rozproszone , aby wyświetlić aktualizacje statusu na stronach dystrybuowanych do uczniów. W dowolnym momencie możesz zamknąć okno rozpowszechniania, a strony będą nadal rozpowszechniać się w tle.

Przycisk Wyświetl dystrybucję stron

Wybierz sposób rozpowszechniania notesów zajęć:

Aby szybko rozpowszechnić strony lub zawartość bezpośrednio w sekcjach wśród uczniów notesu zajęć, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną stronę, obraz lub wyróżniony tekst, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnianie zawartości.

Rozpowszechnianie strony wśród wszystkich uczniów w ramach Twoich zajęć

 1. W programie OneNote otwórz notes zajęć, z którego chcesz rozpowszechnić strony.

 2. W Bibliotece zawartości lub Obszarze współpracy Twojego notesu wybierz strony, które chcesz rozpowszechnić. Aby zaznaczyć wiele stron jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i je zaznacz.

 3. Wybierz kartę Notes zajęć, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
 4. Wybierz sekcję notesu, do której mają zostać skopiowane strony. Przykład: Materiały informacyjne. Wszyscy uczniowie otrzymają kopię strony w sekcji materiałów informacyjnych swoich notesów.

  Lista rozwijana Rozpowszechnij stronę z zadaniami, notatkami z zajęć, materiałami informacyjnymi, testami, rozpowszechnianiem indywidualnym i grupowym, rozpowszechnianiem między notesami i cofaniem rozpowszechniania strony.

  Porada: Aby cofnąć ostatnie rozpowszechnianie strony, wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę, a następnie wybierz pozycję Cofnij rozpowszechnianie strony. Spowoduje to usunięcie strony ze wszystkich notesów uczniów, chyba że rozpoczęli oni jej edytowanie.

Tworzenie nowej sekcji lub grupy sekcji dla wszystkich uczniów na Twoich zajęciach

 1. Wybierz pozycję Rozpowszechnij nową sekcję na wstążce notesu zajęć, a następnie pozycję Rozpowszechnij nową sekcję albo Rozpowszechnij nową grupę sekcji.

 2. Nadaj nazwę nowej sekcji lub grupie sekcji. Przykład: Laboratorium. Możesz wybrać określoną grupę sekcji dla swojej nowej sekcji, rozwijając pozycję Więcej opcji.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Udostępnij całą bibliotekę zawartości jednego notesu innemu. Przykład: Jest początek kwartału i chcesz wypełnić nowy notes Algebra 1 tym samym materiałem, co na zajęciach w ostatnim kwartale.

 1. Otwórz klasyczną wersję programu OneNote, a następnie wybierz kartę Notes zajęć.

 2. Wybierz Bibliotekę zawartości, którą chcesz rozpowszechnić.

 3. Wybierz pozycję Rozpowszechnij bibliotekę zawartości. (Dla komputerów Mac: Skopiuj do biblioteki zawartości). Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć sekcje biblioteki zawartości, które chcesz rozpowszechnić.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
 4. Wybierz notesy, którym udostępniasz dane, a następnie wybierz pozycję Kopiuj. Może upłynąć trochę czasu zanim rozpowszechnianie zostanie zakończone.

  Okienko Rozpowszechnianie biblioteki zawartości z listą sekcji biblioteki zawartości i listą notesów zajęć jako miejsc docelowych.

Udostępniaj strony wszystkim uczniom na wielu zajęciach w tym samym czasie. Na przykład jeśli prowadzisz dwa zajęcia z algebry, możesz rozpowszechnić materiały informacyjne na obu zajęciach jednocześnie.

 1. Otwórz notes zajęć, w którym są strony lub sekcje, które chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz strony, które chcesz rozpowszechnić. Aby zaznaczyć wiele stron jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i je zaznacz.

 3. Wybierz pozycję Rozpowszechnij strony na wstążce notesu zajęć, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij między notesami.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
  Lista rozwijana Rozpowszechnij stronę z zadaniami, notatkami z zajęć, materiałami informacyjnymi, testami, rozpowszechnianiem indywidualnym i grupowym, rozpowszechnianiem między notesami i cofaniem rozpowszechniania strony.

 4. Użyj pól wyboru, aby wybrać notesy i sekcje notesu, do których chcesz rozpowszechnić strony. Przykład: Materiały informacyjne.

  Okienko Rozpowszechnianie między notesami w notesie zajęć z listą notesów zajęć z polami wyboru i listą sekcji docelowych notesu ucznia.
 5. Wybierz pozycję Kopiuj.

Możesz też zmienić nazwy/zarządzać/dodawać sekcje uczniów z sekcji Zarządzanie notesami.(http://www.OneNote.com/classnotebook/Notebook-Links)

Dowiedz się więcej

Wyświetlanie notesów uczniów w notesie zajęć dla komputerów Mac

Sprawdzanie pracy uczniów w programie OneNote dla komputerów Mac

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×