Rozpowszechnianie raportów drogą elektroniczną

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Access umożliwia drogą elektroniczną rozpowszechnianie raportów programu Access. Na przykład umożliwia polecenia poczty E-mail w menu przycisku Microsoft Office szybko wyeksportować i wysłać raport jako załącznik w wiadomości e-mail. Lub możesz wyeksportować raport jako plik, a następnie na kilka różnych sposobów rozpowszechniania pliku. Przy użyciu metody dystrybucji elektronicznej, można szybko sprawdzić ważne informacje dla użytkowników, którzy potrzebny. Ponadto pliki umożliwia tworzenie kopii zapasowych i archiwum raportów i można również zmniejszyć papieru zastosowania w sytuacjach, gdy drukowanej raportów nie są konieczne.

W tym artykule wyjaśniono, różnych formatach, które umożliwiają eksportowanie raportu, a w tym artykule omówiono różne metody można użyć do rozpowszechniania wyeksportowany raport do adresatów.

Co chcesz zrobić?

Opis formatów plików, do których można eksportować raportu

Rozpowszechnianie raportów przy użyciu polecenia poczty E-mail

Rozpowszechnianie raportów przy użyciu innych metod

Opis formatów plików, do których można eksportować raportu

Możesz wyeksportować raport jako kilka różnych formatów plików. Jednak nie wszystkie te formaty plików są zachowywane układ i formatowanie oryginalnego raportu. Na przykład eksportowanie raportu jako plik HTML (*.htm lub * .html), tekst sformatowany (plik RTF) lub plik tekstowy (*.txt) utworzony plik nie będzie zawierać wszystkie elementy wizualne znajdowały się w oryginalnym raporcie, takie jak grafiki , kolory, linii i obramowań. Jednak niektóre formaty plików są zachowywane układ i formatowanie oryginalnego raportu. Format migawki (*.snp), format Portable Document Format (*.pdf) i formatu XML Paper Specification (*.xps) mogą być następujące formaty. W tym artykule omówiono na temat korzystania z tych trzech formatów.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich dostępnych formatów eksportowania raportu w formie i programy, które możesz i odbiorcy służy do otwierania wynikowe pliki.

Format

Rozszerzenie pliku ension(s)

Programy, które są używane do otwarcia pliku

HTML

*.htm; *.HTML

Przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer.

PDF

*.PDF

Czytniki PDF dostępne jako bezpłatne, innych firm do pobrania.

RTF

*.rtf

Przetwarzanie programów, takich jak Microsoft Office Word i WordPad w programie Word.

Migawka

*.snp

Podgląd migawkę firmy Microsoft, udostępniany przez firmę Microsoft Download Center. Łącze do pobrania bezpłatnie można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Tekst

*.txt

Edytor tekstów i programów, takich jak Word i Notatnik edycji tekstu.

Plik XPS

*.XPS

 • W systemie Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP    Program Microsoft XML papieru Specyfikacja Viewer, dostępne, pobierając pakiet Essentials specyfikacja papieru XML firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu Microsoft XML papieru Specyfikacja Essentials Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

 • W systemie Windows Vista    Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszym.

Uwaga: Opcje Formatu PDF (*.pdf) i Format XPS (*.xps) są dostępne po zainstalowaniu dodatku Znajdź więcej informacji na temat pomocy technicznej dla tych formatów plików w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozpowszechnianie raportów przy użyciu polecenia poczty E-mail

Sposoby najszybszy do rozpowszechniania raportu w Office Access 2007 jest za pomocą polecenia poczty E-mail w menu przycisku Microsoft Office. Kilkoma kliknięciami myszą, program Access eksportuje raport na format pliku, a następnie utworzy nową wiadomość e-mail z dołączonym do niego plikiem.

 1. W okienku nawigacji wybierz raport, który chcesz wysłać w wiadomości e-mail.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję wiadomość E-mail.

 3. W oknie dialogowym Wysyłanie obiektu jako wybierz format docelowy, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK. Pamiętaj, że Format migawki (*.snp), Format PDF (*.pdf) i Format XPS (*.xps) są tylko opcje, które zachowuje układ i formatowanie oryginalnego raportu.

  Office Outlook 2007 zostanie wyświetlona nowa wiadomość e-mail z załącznikiem określonego typu.

 4. Wpisz adresy e-mail adresatów w polu temat w polu temat i wiadomość w obszarze wiadomości.

  Porada: Domyślnie plik, którego ma zostać wysłana przy użyciu tej metody nie jest zapisywany na Twoim komputerze. Jeśli chcesz zapisać kopię pliku na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik w polu załączone, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako w menu skrótów.

 5. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Rozpowszechnianie raportów przy użyciu innych metod

Jeśli nie chcesz używać polecenia poczty E-mail do rozpowszechniania raportu, można najpierw wyeksportować raport do formatu pliku, który ma i rozpowszechnianie go w taki sam sposób dystrybucji inny plik. Można na przykład skopiuj plik na nośniku wymiennym, takim jak dysk CD, dyskietka lub dysk USB, a następnie Roześlij do adresatów. Możesz również skopiować go do udostępnionego folderu sieciowego lub bibliotece dokumentów w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services, a następnie umieść informację lokalizację pliku.

Poniżej pokazano, jak eksportowanie raportu jako pliku migawki (*.snp), plikiem Portable Document Format (*.pdf) lub pliku XML Paper Specification (*.xps), który można następnie rozpowszechniać przy użyciu metody, która ma.

Eksportowanie raportu jako pliku migawki

Aby wyświetlić plik migawki, program Podgląd migawek Microsoft musi być zainstalowany na komputerach adresatów i możesz. We wcześniejszych wersjach programu Access przeglądarka migawki został zainstalowany z programu Access. Podgląd migawek nie jest zainstalowany z Office Access 2007. Aby wyświetlić plik migawki, należy Pobierz i zainstaluj bezpłatny program Podgląd migawkę firmy Microsoft z Center Download firmy Microsoft. Licencję Office Access 2007 nie jest wymagane, aby pobrać program Podgląd migawek, użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanego na swoich komputerach Access 2007 można pobrać Podgląd migawek i umożliwia wyświetlanie tworzone przez Ciebie pliki migawki. Łącze do pobierania można znaleźć w sekcji Zobacz też

 1. W okienku nawigacji kliknij raport, który chcesz wyeksportować.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk więcej, a następnie kliknij Podgląd migawek.

 3. Na pierwszej stronie Export - migawkę kreatora podglądu, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.

 4. Jeśli chcesz wyświetlić migawkę natychmiast po jego utworzeniu, w obszarze Opcje eksportu Określ, zaznacz pole wyboru Otwórz plik docelowy po ukończeniu operacji eksportowania.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli plik o tej samej nazwie już istnieje w podanym folderze, program Access wyświetli monit albo zamienić istniejący plik lub wprowadź nową nazwę. Kliknij przycisk Tak, Aby zamienić plik, lub kliknij pozycję Brak, aby wprowadzić pod inną nazwą pliku.

  Program Access utworzy plik migawki. Jeśli zdecydujesz się korzystać, otwórz plik docelowy, a na komputerze jest zainstalowany program Podgląd migawek, program Uruchom i wyświetlić plik migawki. Jeśli program Podgląd migawek nie jest zainstalowany na komputerze, zostanie wyświetlony komunikat nie i pliku migawki nie są wyświetlane. Jednak można rozesłać go innym użytkownikom.

 6. Aby zapisać kroki operację, która właśnie wykonaną tak, aby szybko można odtworzyć tej samej operacji później, zaznacz pole wyboru Zapisz kroki eksportowania, a następnie wpisz nazwę i opis czynności. Aby utworzyć zadanie programu Outlook, która umożliwia planowanie operacji eksportowania w przyszłości, zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie programu Outlook.

  Znajdź więcej informacji o planowaniu importowanie i eksportowanie operacje w sekcji Zobacz też.

Eksportowanie raportu jako pliku *.pdf lub *.xps

Należy najpierw zainstalować dodatek przed wyeksportowaniem raportu do pliku formatu *.pdf lub *.xps. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi w innych formatach, takich jak *.pdf i *.xps kliknij łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Po zainstalowaniu dodatku, eksportowanie raportu jako pliku *.pdf lub *.xps za pomocą następującej procedury:

 1. W okienku nawigacji kliknij raport, który chcesz wyeksportować.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij plik PDF lub XPS.

 3. W oknie dialogowym Publikuj jako plik PDF lub XPS, w polu Zapisz jako typ wybierz typ pliku, który chcesz wyeksportować raport jako.

 4. Aby zmienić nazwę zapisanego raportu jako, wpisz nową nazwę pliku w polu Nazwa pliku.

 5. Aby otworzyć raport natychmiast po wyeksportowaniu go, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. Jeśli nie masz programu, który został zainstalowany na Twoim komputerze, który jest w stanie otwarcia typu pliku, ta opcja nie jest dostępna.

 6. W obszarze Optymalizacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zoptymalizować raportu pliku większej, wyższa rozdzielczość (zalecane do drukowania), wybierz pozycję Standardowy.

  • Aby zoptymalizować raportu mniejsze, niższej rozdzielczości pliku (zalecane dla publikowanie w trybie online), wybierz pozycję Minimalny rozmiar.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

  Program Access utworzy plik *.pdf lub *.xps. Jeśli chcesz mieć dostęp, otwórz plik po opublikowaniu odpowiedni program Uruchom i wyświetlić plik.

 8. Aby zaoszczędzić operację, która właśnie wykonaną tak, aby szybko można odtworzyć takie same działania w późniejszym czasie kliknij pole wyboru Zapisz kroki eksportowania, a następnie wpisz nazwę i opis czynności. Aby utworzyć zadanie programu Outlook, która umożliwia planowanie operacji eksportowania w przyszłości, zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie programu Outlook.

  Znajdź więcej informacji o planowaniu importowanie i eksportowanie operacje w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×