Rozpoczynanie spontanicznego spotkania programu Skype dla firm

Rozpoczynanie spontanicznego spotkania programu Skype dla firm

Program Skype dla firm umożliwia Ci szybkie rozpoczęcie współpracy z innymi w pilnej sprawie bez konieczności planowania spotkania z wyprzedzeniem. Możesz szybko rozpocząć spotkanie ad hoc z jednym lub wieloma kontaktami, dzwoniąc, wysyłając wiadomość błyskawiczną albo udostępniając ekran, program lub plik.

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego

Rozpoczęcie połączenia konferencyjnego programu Skype dla firm pozwala szybko utworzyć spontaniczne spotkanie ze współpracownikami. Upewnij się, że kontakty są dostępne, sprawdzając najpierw ich statusy obecności. Następnie:

 1. Na liście kontaktów przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze i zaznacz kliknięciami nazwiska kontaktów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie > Rozpocznij połączenie konferencyjne > Rozmowa przez Skype'a.

  Kontakty otrzymają powiadomienie i będą mogły zaakceptować lub odrzucić wezwanie na połączenie konferencyjne.

Porada:  Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz pozycję Rozpocznij połączenie wideo podczas rozpoczynania połączenia albo dodaj strumień wideo podczas spotkania, klikając ikonę wideo w oknie spotkania.

Rozpoczynanie grupowej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych do grupy, najpierw zaznacz wiele kontaktów lub grupę kontaktów na liście Kontakty.

 1. Na liście kontaktów przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze i kliknij nazwiska kontaktów, które chcesz zaprosić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie > Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 3. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ewentualnie zmień konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z jedną osobą w wiadomości błyskawiczne do grupy, klikając przycisk Przycisk Dodaj uczestnika .

Porada: Kolor przycisku zależy od tego, czy dodajesz kogoś do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, czy do spotkania.

Dodawanie udostępniania

Możesz szybko udostępnić komuś ekran z poziomu połączenia konferencyjnego lub grupowej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

 1. W oknie konwersacji wskaż pozycję Przycisk Prezentuj zawartość , a następnie kliknij jeden z następujących elementów:

  • Prezentuj pulpit, aby pokazać całą zawartość pulpitu.

  • Prezentuj programy, a następnie kliknij dwukrotnie wybrany program.

  • Prezentuj pliki programu PowerPoint. Zobacz Udostępnianie slajdów programu PowerPoint, aby uzyskać więcej informacji.

 2. U góry ekranu pojawi się pasek narzędzi Obecna prezentacja i otrzymasz powiadomienie, że udostępniasz zawartość. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ prezentowanie na pasku narzędzi.

  Przycisk Zatrzymaj prezentowanie

Udostępnianie slajdów programu PowerPoint

 1. W oknie konwersacji wskaż pozycję Przycisk Prezentuj zawartość .

 2. Na karcie Prezentuj > Prezentuj pliki programu PowerPoint, a następnie przekaż plik.

 3. Aby przesuwać slajdy, kliknij pozycję Przycisk Miniatury u dołu ekranu, a następnie kliknij slajd, który chcesz pokazać, albo skorzystaj ze strzałek u dołu pokoju spotkania.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić notatki prezentera, kliknij pozycję Przycisk Notatki dotyczący slajdów programu PowerPoint .

  • Aby użyć adnotacji, kliknij przycisk Przycisk Adnotacje dotyczący slajdów programu PowerPoint w prawym górnym rogu slajdu, aby otworzyć pasek narzędzi i korzystać z wyróżnienia, stempli, wskaźnika laserowego i innych narzędzi.

Tworzenie lub edytowanie pliku razem z innymi

Funkcja współtworzenia dostępna w programie Skype dla firm umożliwia Tobie i innym uczestnikom spotkania lub w sesji wiadomości błyskawicznych współpracę nad dokumentami programu Word, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami programu PowerPoint i innymi typami plików pakietu Office. Aby można było współtworzyć pliki ze współpracownikami, muszą one znajdować się w witrynie usługi OneDrive dla Firm.

Współtworzenie w ramach sesji wiadomości błyskawicznych
 1. W sesji wiadomości błyskawicznych kliknij pozycję Przycisk Prezentuj zawartość > Współtwórz dokument pakietu Office.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić chęć udostępnienia dokumentu do edycji wszystkim uczestnikom spotkania.

 3. Wybierz plik, który chcesz edytować. Plik zostanie otwarty w oknie czatu, gdzie może być edytowany przez wszystkich jej uczestników.

Wysyłanie pliku

Za pomocą opcji transferu plików można wysyłać pliki w trakcie konwersacji w programie Skype dla firm. Wystarczy przeciągnąć plik z komputera i upuścić go w oknie konwersacji. Program Skype dla firm powiadomi odbiorców pliku, że przesyłasz im plik, i będą oni mogli zaakceptować go lub odrzucić. Jeśli transfer pliku zostanie zaakceptowany, rozpocznie się pobieranie pliku na komputer każdego odbiorcy.

Pliki możesz też wysyłać kontaktom, z którymi nie prowadzisz obecnie konwersacji.

 1. Na liście kontaktów zaznacz za pomocą klawisza Ctrl kontakty, którym chcesz wysłać plik.

 2. Przeciągnij plik na zaznaczenie.

  Program Skype dla firm wyśle odbiorcy powiadomienie z opcją zaakceptowania lub odrzucenia transferu pliku.

  Zrzut ekranu: okno podręczne z alertem o transferze pliku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×