Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business

Co to jest usługa Microsoft 365 Business

Usługa Microsoft 365 Business to kompleksowy zestaw rozwiązań biurowych i narzędzi do współpracy, takich jak Outlook, Word, Excel i inne aplikacje pakietu Office, które są zawsze aktualne. Możesz chronić swoje pliki na wszystkich urządzeniach z systemami iOS, Android i Windows 10, korzystając z łatwych w zarządzaniu zabezpieczeń klasy biznesowej.

Usługa Microsoft 365 Business może obsługiwać do 300 licencji. Jeśli potrzebujesz większej liczby licencji, zapoznaj się z dokumentacją usługi Microsoft 365 Enterprise, aby uzyskać więcej informacji.

Uzyskiwanie usługi Microsoft 365 Business

Obecnie usługa Microsoft 365 Business jest dostępna tylko dla partnerów, ale możesz zarejestrować się w programie publicznej wersji zapoznawczej, który rozpocznie się 2 sierpnia 2017 r.:

Konfigurowanie usługi Microsoft 365 Business

Omówienie konfiguracji pakietu usługi Microsoft 365 Business i zarządzania nim

Poniższy diagram przedstawia sposób konfiguracji usługi Microsoft 365 Business i zarządzania nią przez administratorów.  Zawiera on także instrukcje dotyczące przygotowania komputerów z systemem Windows do współdziałania z usługą Microsoft 365 Business. Nowe urządzenia możesz również dodać za pomocą rozwiązania Windows AutoPilot w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 Business. Gdy nowe urządzenia zostaną dodane i wstępnie skonfigurowane przy użyciu rozwiązania AutoPilot, będą gotowe do użycia w środowisku produkcyjnym od razu po zalogowaniu się użytkowników za pomocą poświadczeń usługi Microsoft 365 Business.

Akronim AAD na rysunku odwołuje się do usługi Azure Active Directory lub Azure AD.

Diagram przedstawiający instrukcje dla administratorów i użytkowników dotyczące konfiguracji i zarządzania

Konfigurowanie usługi Microsoft 365 Business (dla administratorów)

Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 Business za pomocą poświadczeń administratora globalnego i wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę Microsoft 365 Business.

 1. Wymagania wstępne dotyczące ochrony danych na urządzeniach przy użyciu usługi Microsoft 365 Business

  W pierwszej kolejności przeczytaj wymagania wstępne, aby upewnić się, że urządzenia obsługują usługę Microsoft 365 Business.

 2. Konfigurowanie usługi Microsoft 365 Business przy użyciu kreatora konfiguracji

  Jeśli chcesz na stałe przenieść dane z lokalnego katalogu Active Directory do usług w chmurze, możesz ręcznie dodać konta użytkowników w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 Business za pomocą kreatora konfiguracji albo przeprowadzić jednorazową synchronizację, korzystając z narzędzia Azure AD Connect. Istnieją dwa sposoby wykonania tej czynności:

 3. Gdy dodasz licencje użytkowników w kreatorze konfiguracji, ich dane aplikacji pakietu Office na urządzeniach z systemem Android i telefonach iPhone zostaną zabezpieczone po zainstalowaniu pakietu Office.

  Zobacz następne sekcje — Konfigurowanie urządzeń (dla administratora) i Konfigurowanie urządzeń (dla użytkowników) — aby skonfigurować komputery PC użytkowników i inne urządzenia.

Możesz też skonfigurować synchronizację katalogu z usługą Active Directory systemu Windows Server. W takim przypadku wykonaj czynności opisane w temacie Włączanie zarządzania przez usługę Microsoft 365 Business dla urządzeń przyłączonych do domeny systemu Windows 10. Ten proces obejmuje synchronizowanie usługi Active Directory z usługą Azure Active Directory i rejestrowanie urządzeń w usłudze Azure AD oraz włączanie zarządzania nimi przez usługę Microsoft 365 Business. Jeśli wybierzesz tę metodę, nie będziesz uruchamiać kreatora konfiguracji.

Konfigurowanie urządzeń (dla administratora)

Nowe urządzenia użytkowników można przygotować, konfigurując je:

 • Aby skonfigurować komputery z systemem Windows 10, skorzystaj z rozwiązania Windows AutoPilot.

  Rozwiązanie AutoPilot pozwala przekazać urządzenia do usługi Microsoft 365 Business i przypisać im profil —kolekcję ustawień, które można zastosować do jednego urządzenia lub grupy urządzeń. Komputery z systemem Windows 10, do których zastosowano profil, są automatycznie skonfigurowane do użycia od razu po zalogowaniu się użytkowników przy użyciu poświadczeń usługi Microsoft 365 Business.

 • Automatyczne instalowanie pakietu Office na urządzeniach z systemem Windows 10

  Zainstaluj pakiet Office na urządzeniach z systemem Windows 10, korzystając z centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 Business. Możesz to też wykonać w trakcie przypisywania licencji użytkowników podczas konfiguracji.

Konfigurowanie urządzeń (dla użytkowników)

Użytkownicy powinni wykonać czynności opisane w tym artykule, aby skonfigurować swoje urządzenia:

 • Konfigurowanie urządzeń przenośnych dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business

 • Opcjonalnie możesz przenieść pliki do usługi OneDrive dla Firm. Możesz też użyć narzędzi innych firm, aby przenieść pliki skojarzone z profilem systemu Windows do usługi OneDrive.

  Jeśli na komputerze PC lokalnie jest zapisanych wiele plików i elementów ulubionych, możesz je przenieść do usługi OneDrive dla Firm przed połączeniem komputera z usługą Azure Active Directory.

 • Aby skonfigurować komputery z systemem Windows 10, skorzystaj z rozwiązania Windows AutoPilot.

  Rozwiązanie AutoPilot pozwala przekazać urządzenia do usługi Microsoft 365 Business i przypisać im profil —kolekcję ustawień, które można zastosować do jednego urządzenia lub grupy urządzeń. Komputery z systemem Windows 10, do których zastosowano profil, są automatycznie skonfigurowane do użycia od razu po zalogowaniu się użytkowników przy użyciu poświadczeń usługi Microsoft 365 Business.

 • Konfigurowanie komputerów PC z systemem Windows dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business

  W tym kroku możesz wybrać ręczną konfigurację nowego komputera lub dołączenie istniejącego komputera z systemem Windows 10 do usługi Azure Active Directory.

  Po połączeniu istniejącego komputera z usługą Azure AD możesz przenieść swoje osobiste pliki z usługi OneDrive dla Firm.

Kontakt z pomocą techniczną

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej:

 • Skontaktuj się ze swoim partnerem.

 • Jako administrator usługi Microsoft 365 Business masz dostęp do naszego zespołu obsługi klienta. Skontaktuj się z nami!

Tematy pokrewne

Dokumentacja i zasoby dotyczące platformy Microsoft 365 Business
Zarządzanie platformą Microsoft 365 Business Migrowanie do platformy Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×