Rozpoczynanie numeracji stron w dalszym miejscu w dokumencie

Rozpoczynanie numeracji stron w dalszym miejscu w dokumencie

Czasem numery stron widoczne w nagłówku lub stopce nie powinny być takie same jak rzeczywiste numery stron dokumentu. Oto trzy przykłady takiego scenariusza:

Usuwanie numeru strony na pierwszej stronie

W klasycznych wersjach programu Word

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Nagłówek > Edytuj nagłówek (lub pozycję Stopka > Edytuj stopkę).

 2. Na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek w grupie Opcje zaznacz pozycję Inne na pierwszej stronie.

  W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz lub wyczyść opcję.

  Uwaga: Opcję Inne na pierwszej stronie można stosować do pierwszej strony dowolnej sekcji dokumentu, a nie tylko do pierwszej strony dokumentu.

 3. W obszarze nagłówka lub stopki na pierwszej stronie powinna być widoczna etykieta Nagłówek pierwszej strony. Zaznacz numer strony, aby go wyróżnić, a następnie naciśnij klawisz Delete lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wytnij.

 4. Aby zamknąć, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

W aplikacji Word Online

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka, aby otworzyć obszar nagłówka lub stopki.

 2. Kliknij pozycję Opcje po prawej stronie, a następnie kliknij pozycję Inne na pierwszej stronie.

  Zaznaczanie ustawienia Inne na pierwszej stronie

 3. Kliknij ponownie pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Usuń numery stron.

 4. Aby wyświetlić numery stron i potwierdzić usunięcie numeru na pierwszej stronie, kliknij pozycję Widok > Widok do czytania.

 5. Jeśli wszystkie numery stron zostały usunięte, kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka, wybierz pozycję Inne strony po lewej stronie, kliknij pozycję Wstawianie > Numer strony, a następnie wybierz położenie numeru.

  Ponowne numerowanie wszystkich stron za wyjątkiem pierwszej

Rozpoczynanie numeracji stron w dalszym miejscu w dokumencie

Uwaga: Jeśli edytujesz dokument w przeglądarce internetowej przy użyciu aplikacji Word Online, nie możesz rozpocząć numeracji w dalszym miejscu w dokumencie. Jeśli masz klasyczną wersję programu Word, możesz zmodyfikować dokument w aplikacji klasycznej, klikając polecenie Otwórz w programie Word. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Aby rozpocząć numerację stron w dalszym miejscu w dokumencie, najpierw podziel dokument na sekcje, rozłącz sekcje, a następnie wstaw numery stron. Następnie wybierz styl numeracji stron i wybierz wartość początkową dla każdej sekcji.

Porada: Pomocne może okazać się wyświetlanie nie tylko zawartości nagłówka lub stopki, ale również znaczników formatowania w tych obszarach. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybierz pozycję Pokaż/Ukryj (¶), aby włączyć wyświetlanie znaczników formatowania. Wybierz ten przycisk ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie.

 1. Kliknij stronę w dokumencie, od której chcesz rozpocząć numerację stron. W tym miejscu wstawisz podział sekcji.

 2. Kliknij pozycję Układ strony > Znaki podziału > Następna strona.

  Opcje podziałów na karcie Układ.

 3. Kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki na pierwszej stronie, gdzie mają być wyświetlane numery stron. Zostanie otwarta karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 4. Kliknij pozycję Połącz z poprzednim, aby wyłączyć i odłączyć nagłówek lub stopkę od poprzedniej sekcji.

  Wyróżniona opcja Łącze do poprzedniego na karcie Narzędzia nagłówków i stopek.

  Uwaga:  Łączenie nagłówków i stopek odbywa się osobno, dlatego jeśli numer strony znajduje się w nagłówku, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla nagłówków. Jeśli znajduje się w stopce, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla stopek.

 5. Kliknij pozycję Numer strony, a następnie wybierz położenie i styl. Na przykład kliknij pozycję Góra strony i wybierz odpowiedni projekt.

  Opcje Numer strony są wyświetlane na liście.

 6. Kliknij pozycję Numer strony > Formatuj numery stron, aby otworzyć okno dialogowe Format numeru strony.

 7. Aby rozpocząć numerację od 1, kliknij pozycję Rozpocznij od, a następnie wpisz 1 (w przeciwnym razie program Word automatycznie zastosuje rzeczywisty numer strony).

  Wyświetlane są opcje w oknie dialogowym Format numeru strony.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby usunąć numery stron z poprzedniej sekcji, zaznacz dowolny numer strony w tej sekcji w celu wyróżnienia go i naciśnij klawisz Delete lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wytnij. Wszystkie numery stron w tej sekcji zostaną usunięte.

 10. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek

Rozpoczynanie numerowania stron od liczby innej niż 1

Uwaga: Jeśli edytujesz dokument w przeglądarce internetowej przy użyciu aplikacji Word Online, nie możesz rozpocząć numerowania stron od innego numeru. Jeśli masz klasyczną wersję programu Word, możesz zmodyfikować dokument w aplikacji klasycznej, klikając polecenie Otwórz w programie Word. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Użyj okna dialogowego Format numeru strony, aby wybrać inną wartość numeru początkowego dla dokumentu.

 1. Kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, aby otworzyć kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 2. Jeśli po raz pierwszy dodajesz numery stron, wybierz pozycję Numer strony, wybierz lokalizację, a następnie w galerii wybierz styl.

  Aby dodać numery stron, wybierz kartę Wstawianie, a następnie wybierz pozycję Numer strony.
 3. Kliknij pozycję Numer strony > Formatuj numery stron, aby otworzyć okno dialogowe Format numeru strony.

 4. W obszarze Numerowanie stron wybierz opcję Rozpocznij od, wpisz liczbę, od której ma się zaczynać numeracja, a następnie wybierz przycisk OK.

  Wyświetlane są opcje w oknie dialogowym Format numeru strony.
 5. Wybierz przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×