Przejdź do głównej zawartości

Rozpoczęcie według planu bazowego (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Rozpoczęcie według planu bazowego (rozpoczęcie wg planu bazowego 1 – 10) zawierają planowana data rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego. Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego 1 zawiera planowane daty zadań lub przydziałów zapisanych w plan bazowy 1 rozpoczęcia. Analogicznie rozpoczęcie wg planu bazowego 2 10 są przechowywane planowane daty rozpoczęcia dla plan bazowy 2 do 10.

Istnieje kilka kategorii pól Rozpoczęcie według planu bazowego (1–10).

Typ danych    Data

Rozpoczęcie wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie zadania (według harmonogramu) jest kopiowana do odpowiedniego pola rozpoczęcia według planu bazowego. Pole rozpoczęcia według planu bazowego (Rozpoczęcie według planu bazowego 1, Rozpoczęcie według planu bazowego 2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Rozpoczęcie według planu bazowego (1–10) w widoku zadań umożliwia porównanie dat rozpoczęcia według harmonogramu z rzeczywistymi datami rozpoczęcia zadań, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty rozpoczęcia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu..

Przykład    Plan bazowy projektu zapisano na początku projektu — dwa miesiące temu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat rozpoczęcia według planu bazowego. W tym celu w widoku Arkusz zadań należy dodać pola Rozpoczęcie według planu bazowego, Rozpoczęcie według planu bazowego1 i Rozpoczęcie według planu bazowego2.

Uwagi    Pola rozpoczęcia według planu bazowego zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy (1–10). Ustawienie planu bazowego spowoduje skopiowanie bieżących zaplanowanych wartości pól zadań do odpowiadających im pól planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Rozpoczęcie według planu bazowego (1–10) w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie odpowiednich dat rozpoczęcia przydziałów według harmonogramu, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty rozpoczęcia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Plan bazowy projektu zapisano na początku projektu — dwa miesiące temu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat rozpoczęcia według planu bazowego pod kątem zasobów i ich przydziałów. W tym celu w widoku Użycie zasobu należy dodać pola Rozpoczęcie według planu bazowego, Rozpoczęcie według planu bazowego1 i Rozpoczęcie według planu bazowego2. W polach rozpoczęcia według planu bazowego, znajdujących się obok nazw zasobów, nie są wyświetlane żadne informacje. Daty rozpoczęcia według planu bazowego dla przydziałów są jednak wyświetlane w odpowiednich polach poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Rozpoczęcie wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie przydziału (według harmonogramu) jest kopiowana do odpowiedniego pola rozpoczęcia według planu bazowego. Pole rozpoczęcia według planu bazowego (Rozpoczęcie według planu bazowego 1, Rozpoczęcie według planu bazowego 2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Rozpoczęcie według planu bazowego (1–10) w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie dat rozpoczęcia według planu bazowego z datami rozpoczęcia według harmonogramu lub rzeczywistymi datami rozpoczęcia przydziałów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać daty rozpoczęcia według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Plan bazowy projektu zapisano na początku projektu — dwa miesiące temu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. W chwili obecnej zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów dat rozpoczęcia według planu bazowego. W tym celu w widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pola Rozpoczęcie według planu bazowego, Rozpoczęcie według planu bazowego1 i Rozpoczęcie według planu bazowego2.

Uwagi    Pola rozpoczęcia według planu bazowego zawierają wartość Brak, dopóki nie zostanie zapisany odpowiedni plan bazowy, co można zrobić w dowolnym momencie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy (1–10). Ustawienie planu bazowego spowoduje skopiowanie bieżących zaplanowanych wartości pól przydziałów do odpowiadających im pól planu bazowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×