Rozpoczęcie, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Rozpoczęcie zawiera datę zakończenia zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do rozpoczęcia. Program Microsoft Project obliczanie daty rozpoczęcia lub możesz wprowadzić ją samodzielnie.

Istnieje kilka kategorii pól Rozpoczęcie.

Typ danych    Data

Rozpoczęcie (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Project oblicza datę rozpoczęcia zadania z datą rozpoczęcia projektu i wszelkie zależności między zadaniami. Project mogą także używać zadań czas trwania oraz innych ograniczeń zadań. Jeśli zasoby są przydzielone, projektu są uwzględnione również jednostki kalendarz zasobu i przydziałów.

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia zadanie zaplanowane automatycznie, program Project przydziela ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż do zadania i używa wprowadzonej daty rozpoczęcia jako datą ograniczenia. Jeśli projekt planuje od daty zakończenia i wprowadź datę początkową, Project automatycznie stosuje ograniczenie Rozpocznij nie później niż do zadania.

Uwaga: Microsoft Office Project 2007 i starszych wersjach wszystkie zadania są planowane automatycznie.

Jeśli korzystasz z Microsoft Project 2010 i wprowadź datę rozpoczęcia zadanie zaplanowane ręcznie, po prostu zostanie wprowadzona data, tak jak i Project nie przypisywanie ograniczenie zadania lub wprowadzić inne zmiany harmonogramu.

Po wprowadzeniu daty rozpoczęcia rzeczywistego inna niż planowana data rozpoczęcia projektu zmienia datą rozpoczęcia, aby była zgodna z datą w polu Rozpoczęcie rzeczywiste.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie w arkuszu zadań, aby wyświetlić lub daty rozpoczęcia filtr dla zadania. Pole Rozpoczęcie jest domyślnie wyświetlany w widoku Wykres Gantta.

Przykład    Potrzebujesz do filtrowania z uwzględnieniem wszystkich dat rozpoczęcia według harmonogramu po marca. Możesz filtrować według pola Rozpoczęcie, aby wyświetlić tylko zadania według harmonogramu z datą rozpoczęcia poza 31 marca.

Uwagi    W zadanie zaplanowane ręcznie możesz wprowadzić prawidłową datę rozpoczęcia lub można wprowadzić tekst, takich jak do ustalenia lub Nieznany. Zadanie zaplanowane ręcznie jest traktowany jako symbol zastępczy zadania do dwóch z trzech czynników wpływających na harmonogram — daty rozpoczęcia, daty zakończenia i czas trwania — zawierają informacje prawidłowy harmonogram.

Po wprowadzeniu procentu wykonania lub praca rzeczywista, program Project może zmienić harmonogram pracy pozostałej w otoczeniu daty stanu i można zmienić to planowana data rozpoczęcia. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia projektu zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub Praca pozostała jest pokazywana w przeszłości.

Office Project 2007 i starszych wersjach, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Obliczanie wyczyść pola wyboru oznaczony Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu. Aby ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data, kliknij pozycję Informacje o projekcie w menu Projekt, a następnie wprowadź datę w polu Data stanu.

Jeśli korzystasz z Project 2010, kliknij pozycję

na karcie plik

, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk obliczeń. Wyczyść pole wyboru z etykietą Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu. Można ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data. Na karcie Projekt w grupie Właściwości kliknij pozycję Informacje o projekcie, a następnie wprowadź datę w polu Data stanu.

Rozpoczęcie (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Project oblicza datę rozpoczęcia zasobu jako najwcześniejszą datę rozpoczęcia wszystkich przydziałów tego zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlanie i filtrowanie najwcześniejszych dat rozpoczęcia dla zasobów.

Przykład    Musisz obsługiwać Ewa planowanego rozpocząć pracę nad pierwszym z 10 przydzielonych zadań. W widoku Arkusz zasobów możesz dodać pole Rozpoczęcie. Zobacz najwcześniejszą datę rozpoczęcia wszystkich przydziałów Ewy.

Rozpoczęcie (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Project oblicza datę rozpoczęcia przydziału na podstawie kalendarz zasobu i zależności między zadaniami. On również uwzględnia datę rozpoczęcia zadania i przydziałów opóźnienia w następujący sposób:

Rozpoczęcie (przydział) = Rozpoczęcie (zadanie) + opóźnienie (przydział)

Po wprowadzeniu daty rozpoczęcia dla przydziału, która jest późniejsza niż data rozpoczęcia zadania, program Project wprowadzi różnicę jako opóźnienie przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia przeglądanie, filtrowanie lub edytowanie dat rozpoczęcia według harmonogramu dla przydziałów.

Przykład    Należy przejrzeć daty rozpoczęcia dla siedmiu osób przydzielonych do zadania "Pisanie oferty". W widoku Obciążenie zadaniami możesz dodać pole Rozpoczęcie. W obszarze zadania "Pisanie oferty" można zobaczyć daty rozpoczęcia dla poszczególnych zasobów przydzielonych do zadania.

Uwagi    Po wprowadzeniu procent wykonania lub rzeczywistymi pracy, program Project może zmienić harmonogram pracy pozostałej wokół daty stanu i można zmienić zaplanowanych dat rozpoczęcia następników i skojarzone przydziałów. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia projektu zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub Praca pozostała jest pokazywana w przeszłości.

Microsoft Office Project 2007 i starszych wersjach, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Obliczanie wyczyść pola wyboru oznaczony Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu. Aby ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data, kliknij pozycję Informacje o projekcie w menu Projekt, a następnie wprowadź datę w polu Data stanu.

Jeśli korzystasz z Microsoft Project 2010, kliknij pozycję

na karcie plik

, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk obliczeń. Wyczyść pole wyboru z etykietą Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu. Można ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data. Na karcie Projekt w grupie stanu kliknij Datę stanu, a następnie wprowadź datę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×