Rozmiary (przybliżone) plików do pobrania dla aktualizacji w ramach kanałów usługi Office 365 ProPlus

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

Poniższe tabele przedstawiają, według dat wydania i kanału aktualizacji, przybliżony rozmiar plików do pobrania w razie aktualizowania niedawnej poprzedniej wersji usługi Office 365 ProPlus do najnowszej wersji.

Te informacje udostępniamy z wyprzedzeniem względem rzeczywistej daty wydania, aby ułatwić klientom z przedsiębiorstw zaplanowanie użycia przepustowości sieci na te nadchodzące aktualizacje w ramach kanału. Ponieważ udostępniamy te informacje z wyprzedzeniem, niektóre informacje mogą ulec zmianie przed rzeczywistym udostępnieniem wydania.

Naszym celem jest udostępnienie informacji o rozmiarze aktualizacji z tygodniowym wyprzedzeniem, ale czasem informacje nie są dostępne z tak dużym wyprzedzeniem. Wydania w ramach kanałów Półroczny kanał i Półroczny kanał (kierowany) zaplanowano na drugi wtorek każdego miesiąca. Wydania w ramach kanału Kanał miesięczny nie mają ustalonego harmonogramu.

Ważne: 

  • Przybliżony rozmiar plików do pobrania wymieniony w tabelach dotyczy tylko wersji en-us, x86 usługi Office 365 ProPlus.

  • Rozmiary plików do pobrania są przybliżone. Rzeczywiste rozmiary plików do pobrania mogą się różnić, prawdopodobnie aż o 50 MB.

  • Daty wydań i numery kompilacji napisane kursywą i umieszczone w ostrych nawiasach „< >” mogą ulec zmianie.

  • W tabelach są wymienione tylko najnowsze poprzednie wydania. Jeśli przeprowadzasz aktualizację ze starszej wersji, rozmiar plików do pobrania będzie większy.

  • Jeśli przełączasz się do innego kanału, na przykład z kanału Półroczny kanał (kierowany) do kanału Półroczny kanał, rozmiar aktualizacji będzie znacznie większy niż podany w tabeli. Może się to wiązać z pełnym pobraniem, które wynosiłoby co najmniej 1 GB.

Informacje dotyczące funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami, które są dostępne w danej wersji, można znaleźć w artykule Wydania w ramach kanału aktualizacji klienta usługi Office 365.

Data wydania: 23 maja 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1805 wersji (Tworzenie 9330.2078).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1804 (kompilacja 9226.2156)

14 maja 2018 r.

203

Wersja 1804 (kompilacja 9226.2126)

8 maja 2018 r.

203

Data wydania: 18 maja 2018

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowszej wersji jest 1803 wersji (Tworzenie 9126.2210).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2191)

8 maja 2018 r.

62

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2152)

10 kwietnia 2018 r.

91

Data wydania: 14 maja 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1804 wersji (Tworzenie 9226.2156).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1804 (kompilacja 9226.2126)

8 maja 2018 r.

67

Wersja 1804 (kompilacja 9226.2114)

25 kwietnia 2018 r.

81

Data wydania: 8 maja 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1804 wersji (Tworzenie 9226.2126).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1804 (kompilacja 9226.2114)

25 kwietnia 2018 r.

80

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2152)

11 kwietnia 2018 r.

162

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2116)

27 marca 2018 r.

162

Półroczny kanał

Uwaga: Odroczony kanał teraz nosi nazwę Półroczny kanał.

Najnowszej wersji jest 1708 wersji (Tworzenie 8431.2250).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2242)

10 kwietnia 2018 r.

49

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2236)

13 marca 2018 r.

53

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowszej wersji jest 1803 wersji (Tworzenie 9126.2191).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2152)

10 kwietnia 2018 r.

o 90 stopni.

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2098)

20 marca 2018 r.

114

Data wydania: 25 kwietnia 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1804 wersji (Tworzenie 9226.2114).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2152)

11 kwietnia 2018 r.

161

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2116)

27 marca 2018 r.

161

Data wydania: 11 kwietnia 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1803 wersji (Tworzenie 9126.2152).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2116)

27 marca 2018 r.

102

Wersja 1802 (kompilacja 9029.2253)

13 marca 2018 r.

186

Data wydania: 10 kwietnia 2018

Półroczny kanał

Uwaga: Odroczony kanał teraz nosi nazwę Półroczny kanał.

Najnowszej wersji jest 1708 wersji (Tworzenie 8431.2242).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2236)

13 marca 2018 r.

54

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2215)

13 lutego 2018 r.

54

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowszej wersji jest 1803 wersji (Tworzenie 9126.2152).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2098)

20 marca 2018 r.

111

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2072)

13 marca 2018 r.

113

Data wydania: 27 marca 2018

Kanał miesięczny

Najnowszej wersji jest 1803 wersji (Tworzenie 9126.2116).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1802 (kompilacja 9029.2253)

13 marca 2018 r.

186

Wersja 1802 (kompilacja 9029.2167)

26 lutego 2018 r.

185

Data wydania: 20 marca 2018 r.

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowsze wydanie to wersja 1803 (kompilacja 9126.2098).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1803 (kompilacja 9126.2072)

13 marca 2018 r.

92

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2215)

13 lutego 2018 r.

309

Data wydania: 13 marca 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1802 (kompilacja 9029.2253).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1802 (kompilacja 9029.2167)

26 lutego 2018 r.

98

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2171)

13 lutego 2018 r.

183

Półroczny kanał

Uwaga: Odroczony kanał teraz nosi nazwę Półroczny kanał.

Najnowsze wydanie to wersja 1708 (kompilacja 8431.2236).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2215)

13 lutego 2018 r.

50

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2153)

9 stycznia 2018 r.

54

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowsze wydanie to wersja 1803 (kompilacja 9126.2072).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2215)

13 lutego 2018 r.

320

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2153)

9 stycznia 2018 r.

309

Data wydania: 26 lutego 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1802 (kompilacja 9029.2167).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2171)

13 lutego 2018 r.

189

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2144)

7 lutego 2018 r.

329

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2138)

1 lutego 2018 r.

193

Data wydania: 13 lutego 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1801 (kompilacja 9001.2171).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2144)

7 lutego 2018 r.

80

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2138)

1 lutego 2018 r.

83

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2179)

30 stycznia 2018 r.

358

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2148)

17 stycznia 2018 r.

174

Półroczny kanał

Uwaga: Odroczony kanał teraz nosi nazwę Półroczny kanał.

Najnowsze wydanie to wersja 1708 (kompilacja 8431.2215).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2153)

9 stycznia 2018 r.

53

Wersja 1705 (kompilacja 8201.2213)

12 grudnia 2017 r.

293

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowsze wydanie to wersja 1708 (kompilacja 8431.2215).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2153)

9 stycznia 2018 r.

53

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2131)

12 grudnia 2017 r.

62

Data wydania: 7 lutego 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1801 (kompilacja 9001.2144).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1801 (kompilacja 9001.2138)

1 lutego 2018 r.

57

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2179)

30 stycznia 2018 r.

174

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2148)

17 stycznia 2018 r.

215

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2175)

9 stycznia 2018 r.

233

Data wydania: 1 lutego 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1801 (kompilacja 9001.2138).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2179)

30 stycznia 2018 r.

173

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2148)

17 stycznia 2018 r.

213

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2175)

9 stycznia 2018 r.

233

Data wydania: 30 stycznia 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1712 (kompilacja 8827.2179).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1712 (kompilacja 8827.2148)

17 stycznia 2018 r.

70

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2175)

9 stycznia 2018 r.

198

Data wydania: 17 stycznia 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1712 (kompilacja 8827.2148).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2175)

9 stycznia 2018 r.

197

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2165)

2 stycznia 2018 r.

215

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2127)

12 grudnia 2017 r.

214

Data wydania: 9 stycznia 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1711 (kompilacja 8730.2175).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2165)

2 stycznia 2018 r.

72

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2127)

12 grudnia 2017 r.

77

Półroczny kanał

Uwaga: Odroczony kanał teraz nosi nazwę Półroczny kanał.

Najnowsze wydanie to wersja 1708 (kompilacja 8431.2153).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1705 (kompilacja 8201.2213)

12 grudnia 2017 r.

262

Wersja 1705 (kompilacja 8201.2209)

24 listopada 2017 r.

293

Półroczny kanał (kierowany)

Najnowsze wydanie to wersja 1708 (kompilacja 8431.2153).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2131)

12 grudnia 2017 r.

58

Wersja 1708 (kompilacja 8431.2110)

14 listopada 2017 r.

62

Data wydania: 2 stycznia 2018 r.

Kanał miesięczny

Najnowsze wydanie to wersja 1711 (kompilacja 8730.2165).

Wydanie uaktualnia z

Data wydania

Przybliżony rozmiar plików do pobrania (w MB)

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2127)

12 grudnia 2017 r.

67

Wersja 1711 (kompilacja 8730.2122)

6 grudnia 2017 r.

193

Wersja 1710 (kompilacja 8625.2139)

27 listopada 2017 r.

235

Zobacz też

Omówienie kanałów aktualizacji dla usługi Office 365 ProPlus

Numery wersji i kompilacji wersjach kanału aktualizacji dla klientów usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×