Rozmawianie w obszarze roboczym

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W obszarze roboczym można prowadzić rozmowy z innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać dostęp do rozmowy w obszarze roboczym, wykonaj następujące czynności:

  • W okienku Uczestnicy obszaru roboczego kliknij przycisk Rozwiń, aby rozwinąć lub zwinąć obszar rozmowy: Ikona Rozwiń/Zwiń

  • Na karcie Widok kliknij pozycję Nowe okno, a następnie kliknij pozycję Rozmowa.

Tworzenie nowego wpisu rozmowy tekstowej

Aby utworzyć nowy wpis rozmowy tekstowej, wpisz wyrażenie w polu wprowadzania tekstu i naciśnij klawisz ENTER.

Porada: Przed naciśnięciem klawisza ENTER zatwierdzającego wpis rozmowy można sprawdzić pisownię za pomocą modułu sprawdzania pisowni. W tym celu należy kliknąć przycisk: Ikona modułu sprawdzania pisowni .

Korzystanie z funkcji tekstu sformatowanego w edytorze rozmowy tekstowej

Edytor rozmowy tekstowej obsługuje funkcje tekstu sformatowanego, takie jak formatowanie tekstu, hiperłącza i obrazy graficzne. Są one dostępne tylko w czasie wpisywania treści rozmowy w polu wprowadzania tekstu. Nie można edytować wpisu rozmowy już wyświetlonego w oknie rozmowy. Klikając prawym przyciskiem myszy w polu wprowadzania tekstu, można wyświetlić opcje formatowania. Opcje te można również wybierać za pomocą paska narzędzi.

Informacje o stanie rozmowy

Gdy jakiś inny uczestnik wysyła nową wiadomość rozmowy, pasek tytułu rozmowy miga. Ponadto wskazując pasek tytułu rozmowy, można zobaczyć, czy ktoś nie wpisuje właśnie nowej wiadomości.

Okno podręczne rozmowy

Wyszukiwanie w rozmowie

Aby móc wyszukiwać w rozmowie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w oknie rozmowy (lub obszarze rozmowy w panelu Uczestnicy obszaru roboczego), kliknij pozycję Rozmowa, a następnie kliknij polecenie Znajdź w wykazie. Wpisz szukaną frazę w oknie dialogowym Znajdowanie i kliknij przycisk Znajdź następny.

Drukowanie wykazu rozmowy

Aby wydrukować rozmowę, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie rozmowy (lub obszarze rozmowy w panelu Uczestnicy obszaru roboczego) i kliknij pozycję Rozmowa, a następnie kliknij polecenie Drukuj wykaz.

Usuwanie wykazu rozmowy

Niektóre rozmowy są bardzo długie i dlatego warto od czasu do czasu czyścić obszar wykazu rozmowy, aby rozpocząć wszystko od nowa. Aby usunąć wykaz rozmowy, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie rozmowy (lub w obszarze rozmowy w panelu Uczestnicy obszaru roboczego), kliknij pozycję Rozmowa, a następnie kliknij polecenie Usuń wykaz.

Cofanie i ponawianie wpisu rozmowy

Podczas wprowadzania wpisu rozmowy można cofać i ponawiać naciśnięcia klawiszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu wprowadzania rozmowy, kliknij pozycję Rozmowa, a następnie kliknij pozycję Cofnij (CTRL-Z) lub Wykonaj ponownie (CTRL-Y). Nie można jednak cofać i ponawiać wpisów rozmowy już wprowadzonych, które pojawiły się w wykazie rozmowy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×