ROCZ.PRZYCH, funkcja

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja czas trwania , jedna z funkcji finansowych, zwraca czas trwania Macauleya założonej wartości nominalnej 100 zł. Czas trwania jest definiowana jako średnia ważona wartości bieżącej przepływów gotówkowych i jest używany jako środek odpowiedzi cena obligacji na zmiany wydajności.

Składnia

ROCZ.PRZYCH(rozliczenie;data_spłaty;kupon;rentowność;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane za pomocą funkcji DATE lub jako wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład za pomocą DATE(2018,5,23) na dzień 23 maja, 2018. Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji ROCZ.PRZYCH występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Kupon    Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można było używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 ma numer 1, a 1 stycznia 2018 jest numer seryjny 43101, ponieważ jest 43,101 dni po 1 stycznia 1900 roku.

 • Data rozliczenia jest datę, dla której nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takich jak obligacji. Data spłaty to data wygaśnięcia dywidendy. Załóżmy na przykład, obligacji 30 rok jest wydawany na 1 stycznia 2018 i została zakupiona przez nabywca sześć miesięcy później. Daty emisji, którą będzie 1 stycznia 2018, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2018, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2048 30 lat po dacie 1 stycznia 2018 problem.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie jest prawidłową datą, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #ARG!

 • Jeśli oprocentowanie < 0 lub jeśli rentowność < 0, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2018-07-01

Data rozliczenia

2048-01-01

Data spłaty

8.0%

Kupon procentowy

9,0%

Rentowność procentowa

2

Częstotliwość półroczna (zobacz wyżej)

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=ROCZ.PRZYCH(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Czas trwania dla obligacji przy podanych powyżej warunkach

10.9191453

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×