Rejestrowanie makra

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jakieś zadanie jest często wykonywane w programie Microsoft Office Project, można je zautomatyzować za pomocą makra. Makro jest serią poleceń i funkcji przechowywanych w moduł i może być uruchamiane zawsze, gdy trzeba wykonać dane zadanie.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Zarejestruj nowe makro.

 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makro.

  Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Pozostałe znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. Spacje nie są dozwolone w nazwie makra, ale wyrazy można rozdzielać za pomocą znaku podkreślenia.

 3. Aby umożliwić uruchamianie makra przez naciśnięcie klawisz skrótu, wpisz literę lub kombinację klawiszy w polu Klawisz skrótu.

  Można użyć klawiszy CTRL + litera (w przypadku małych liter) lub klawisze CTRL + SHIFT + litera (w przypadku wielkich liter), gdzie litera jest klawiszem litery na klawiaturze, ale nie liczbę lub znak specjalny. Nie można używać kombinacji klawiszy, która jest już używana w programie Microsoft Office Project.

 4. Na liście Przechowuj makro w kliknij lokalizację, w której chcesz przechowywać makro.

  • Aby makro było dostępne przy każdym użyciu programu Project, kliknij opcję Plik globalny.

  • Aby udostępnić makro tylko w bieżącym projekcie, kliknij opcję Ten projekt.

 5. Aby dołączyć opis makra, wpisz go w polu Opis.

 6. Zaznaczenie komórek podczas rejestrowania makra makro wybierze tej samej kolumnie (pole) zawsze, gdy jest uruchomiony, niezależnie od tego, która komórka została zaznaczona jako pierwsza, ponieważ rejestrowane bezwzględne odwołania do kolumn. Jeśli chcesz, aby makro zaznacz kolumny, niezależnie od pozycji aktywnej komórki, po uruchomieniu makra, kliknij względne w obszarze odwołań do kolumn.

  I odwrotnie makra zostaną zaznaczone wiersze bez względu na położenie aktywnej komórki po uruchomieniu makra, ponieważ rejestrowane odwołań względnych wierszy. Jeśli chcesz, aby makro zawsze zaznaczaj tym samym wierszu, niezależnie od tego, który najpierw jest zaznaczona komórka, kliknij Bezwzględne (identyfikator) w obszarze odwołania wierszy.

  Uwaga: Ustawienia te będą używane przez program Project podczas rejestrowania makr do czasu ich zmiany lub do chwili zamknięcia programu Project.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie wykonaj czynności, które chcesz zarejestrować.

 8. Po wykonaniu wszystkich czynności, które mają zostać zarejestrowane, w menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj rejestrator.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy zachować ostrożność uruchamiania ich. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze. Ustaw poziom zabezpieczeń makr wysoki; Wyczyść Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i pole wyboru szablonów; używanie podpisów cyfrowych. Obsługa listy zaufanych wydawców.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×