Regulowanie rachunków i faktur w programie Outlook przy użyciu funkcji płatności Microsoft

Korzystając z płatności Microsoft, możesz wkrótce zapłacić rachunki lub faktury bezpośrednio w skrzynce odbiorczej Outlook bez konieczności przełączania się do innej aplikacji lub witryny sieci Web. Firma Microsoft bezpiecznie przechowuje informacje o płatnościach i rozliczeniach w magazynie Microsoft.

Uwagi: 

 • Ta funkcja zostanie przeprowadzona w ograniczonej liczbie Outlook.com iOutlook w sieci Web użytkowników i będzie można jej używać tylko do płacenia faktur przy użyciu Xero i FreshBooks. W nadchodzących miesiącach będzie ona dostępna w szerszym zakresie i będzie obsługiwać dodatkowe rozwiązania partnerów.

 • Outlook nie jest usługą płatności rachunkowych, a firma Microsoft nie działa jako agent rozliczeniowy.

Opłacanie rachunków i faktur wOutlook

Ważne: 

 • Zawsze upewnij się, że faktura została wysłana z adresu e-mail znanego i zaufanego. Użytkownik może otrzymać fakturę od partnera fakturowania (na przykład adres e-mail nadawcy kończy się na @post. xero.com) lub może zostać otrzymana faktura bezpośrednio od samej firmy (na przykład adres e-mail nadawcy to sales@wideworldimporters.com).

 • Wprowadź informacje o płatnościach i rozliczeniach tylko wtedy, gdy oczekujesz faktury od firmy, a adres e-mail nadawcy jest rozpoznawany. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić fakturę, oczekiwaną kwotę i inne szczegóły przed zapłaceniem faktury.

 1. W Outlook.com lub Outlook w sieci Web wybierz wiadomość zawierającą fakturę.

 2. W oknie wiadomości wybierz pozycję Przejrzyj i zapłać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Recenzja i płaca

  Spowoduje to otwarcie okienka zadań, w którym można wyświetlić więcej szczegółów dotyczących faktury zawierającej datę ukończenia, kwotę należności oraz łącze do pełnej faktury.

 3. Przejrzyj szczegóły faktury i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kontynuuj w okienku zadań

 4. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z płatności Microsoft Pay, wprowadź informacje o płatnościach i rozliczeniach, a następnie wybierz pozycję Zapisz i Kontynuuj.

  Jeśli wcześniej korzystano z płatności Microsoft Pay, Przejrzyj dane rozliczeniowe i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Uwaga: Informacje o płatnościach i rozliczeniach są bezpiecznie przechowywane w zaszyfrowanym magazynie Microsoft. Outlook będą zapamiętywać dane rozliczeniowe po następnym dokonaniu płatności.

 5. Wprowadź ponownie kod zabezpieczający, a następnie wybierz pozycję płać.

Często zadawane pytania

Płatności w Outlook mogą być wyłączone dla użytkowników usługi Microsoft 365 iOffice 365. Jeśli dzierżawy chcą wyłączyć tę funkcję, mogą one uruchamiać następujące polecenie cmdlet w Exchange Online #a1:

Set-OrganizationConfig -OutlookPayEnabled $false

Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z usługą Exchange Online #a1, zobacz nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell

Ta funkcja jest dostępna w ograniczonej liczbie Outlook.com iOutlook w sieci Web użytkowników otrzymujących faktury z Xero i FreshBooks. Jeśli otrzymasz faktury od handlowca lub firmy korzystającej z Xero lub FreshBooks, możesz zapłacić rachunek bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Outlook wykorzystuje podejście wielowarstwowe w celu ochrony naszych klientów.

 • Nowe możliwości płatności są ograniczone do faktur wysyłanych przez handlowców za pośrednictwem naszej sieci partnerskiej. Sprzedawcy korzystający z tych platform partnerskich przechodzą weryfikację i sprawdzanie zgodności naszych partnerów.

  Uwaga: Początkowa wersja obsługuje płatności za faktury tylko z Xero i FreshBooks. Pozostałe rozwiązania partnerów zostaną wyłożone w następnych miesiącach.

 • Proces płatności jest szyfrowany w stanie spoczynku i w tranzycie w celu ochrony informacji o płatnościach.  W chwili dokonywania płatności Informacje o karcie kredytowej zostaną zaszyfrowane, tak aby tylko przetwórca płatności miał dostęp do informacji o karcie kredytowej.  Firma Microsoft przechowuje zaszyfrowaną wersję danych karty kredytowej przy użyciu stanu organizacji zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa, która jest zgodna ze standardami zabezpieczeń danych branżowych (PCI DSS) na poziomie 1.

 • Aby ograniczyć fałszowanie, zezwalamy tylko na wiadomości e-mail, które przeszły DomainKeys zidentyfikowano testy DKIM/SPF. Ponadto Office 365 Klienci posiadający zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami są chronieni przed wieloma phishingami w wiadomościach e-mail jako załączniki wiadomości e-mail zawierające złośliwe oprogramowanie.

Faktura powinna być wypłacana tylko wtedy, gdy oczekiwana jest faktura w firmie, a adres e-mail nadawcy jest rozpoznawany. Upewnij się, że przed zapłaceniem musisz sprawdzić fakturę, należną kwotę i inne dane.

Każda wiadomość e-mail z płatnością w Outlook używa standardów DKIM/SPF w celu łagodzenia fałszowania. Jeśli testy DKIM/SPF zakończą się niepowodzeniem, Outlook żądanie płatności zostanie odrzucone i w skrzynce odbiorczej nie zostanie wyświetlona żadna karta płatnicza. Jeśli zostanie wyświetlona karta płatnicza, upewnij się, że znasz adres e-mail nadawcy i Zweryfikuj szczegóły faktury przed zapłaceniem.

Ponadto Office 365 Klienci posiadający zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami są chronieni przed wieloma phishingami w wiadomościach e-mail jako załączniki wiadomości e-mail zawierające złośliwe oprogramowanie.

Ważne: Gdy płacisz rachunek lub fakturę w Outlook, cały proces płatności jest realizowany w Outlook. Nigdy nie musisz już przełączać się do innej witryny sieci Web. Nie Obserwuj żadnych łączy, które przeprowadzą do witryny internetowej spoza Outlook.

Możesz dodać, zmienić lub usunąć informacje o karcie kredytowej skojarzone z kontem Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie kart kredytowych i innych sposobów płacenia.

Firma Microsoft bezpiecznie przechowuje informacje o płatnościach i rozliczeniach w magazynie Microsoft i przekazuje te informacje do procesora płatności faktury dla transakcji. Jeśli Agent rozliczeniowy płatności, a nie firma Microsoft, doładuje kartę kredytową.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×