Reguły skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Reguła jest akcją tego Outlook Web App wykonuje automatycznie w odniesieniu do wiadomości wychodzących lub przychodzących. Na przykład można utworzyć regułę powodującą automatyczne przenoszenie wszystkie wiadomości wysłane do grupy, do której należysz do określonego folderu lub usunięcia wszystkich wiadomości z "Kup teraz" w temacie.

Aby utworzyć reguły skrzynki odbiorczej i zarządzać nimi w programie klasycznym Outlook, zobacz Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą reguł.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz Ustawienia > Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje wybierz pozycję Organizuj wiadomości e-mail > reguły skrzynki odbiorczej.

Strona Reguły skrzynki odbiorczej udostępnia przegląd wszystkich reguł skrzynki odbiorczej. Można na niej sprawdzać działanie reguły, wyłączać lub włączać reguły, tworzyć nowe reguły, edytować reguły już istniejące oraz usuwać niepotrzebne reguły.

Element

Opis

nowy

Umożliwia utworzenie nowej reguły skrzynki odbiorczej.

edycja edytuj

Zaznacz regułę, a następnie wybierz pozycję, aby wyświetlić lub edytować szczegóły reguły.

odrzuć usuń

Zaznacz regułę, a następnie wybierz pozycję Usuń, aby go usunąć.

przenoszenie w górę przenieś w górę

Umożliwia przeniesienie wybranej reguły w górę na liście. Reguły są przetwarzane kolejno od góry.

przenoszenie w dół przenieś w dół

Umożliwia przeniesienie wybranej reguły w dół na liście.

odświeżanie odśwież

Umożliwia odświeżenie listy reguł.

Wł.

Użyj pola wyboru obok reguły, aby włączyć regułę (pole zaznaczone) lub ją wyłączyć (pole wyczyszczone).

Reguła

Nazwa reguły.

Aby utworzyć nową, pustą regułę za pomocą strony reguły skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Nowy.

Okno nowej reguły jest podzielone na trzy sekcje:

Sekcja

Opis

Nazwa

Gdy nadejdzie wiadomość i

Nadawanie nazwy regule

W tym polu wybierz kryteria reguły. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić kryteria, i wybierz jedno z nich.

Jeśli kryteria mają dodatkowe opcje, wprowadź je w wyświetlonym oknie.

Wykonaj następujące czynności

W tym polu wybierz akcję, która ma zostać wykonana po nadejściu wiadomości spełniającej wybrane kryteria.

Więcej opcji

Łącze Więcej opcji umożliwia:

 • Dodanie do reguły kolejnych warunków lub akcji.

 • Dodanie do reguły wyjątków przez wybranie przycisku Dodaj wyjątek.

 • Włączenie lub wyłączenie opcji zatrzymania przetwarzania dalszych reguł. Domyślnie opcja zatrzymania przetwarzania dalszych reguł jest włączona. Gdy jest włączona, po nadejściu wiadomości spełniającej kryteria więcej niż jednej reguły zostanie zastosowana tylko pierwsza reguła. Bez tego ustawienia zostaną zastosowane wszystkie reguły, których kryteria spełnia dana wiadomość.

  Jeśli na przykład masz wyczyszczoną opcję Zatrzymaj przetwarzanie kolejnych reguł i masz regułę przenoszenia do określonego folderu wszystkich wiadomości wysłanych do grupy publicznej oraz jeszcze jedną regułę przenoszenia do innego folderu wszystkich elementów pochodzących od kierownika, a kierownik wyśle wiadomość do wspomnianej grupy, to wówczas znajdziesz kopię wiadomości w obu folderach. Jeśli chcesz, aby była stosowana tylko reguła przenosząca wiadomości od kierownika, umieść ją wyżej na liście niż regułę przenoszącą wiadomości wysłane do grupy, a następnie edytuj pierwszą regułę przez dodanie opcji zatrzymania przetwarzania treści kolejnych reguł.

 • Utworzenie niestandardowej nazwy reguły.

Każdą regułę można edytować przez jej zaznaczenie i wybranie przycisku edycja Edytuj — reguła zostanie otwarta i będzie można zmienić jej warunki lub akcje.

Jeśli masz regułę, która nie jest już potrzebne, można go zaznaczyć, a następnie wybierz Usuń odrzuć , aby go usunąć. Jeśli chcesz wyłączyć regułę dla trochę czasu, usuń znacznik wyboru obok reguły.

 • Po utworzeniu nowej reguły w Outlook Web App może pojawić się ostrzeżenie, że niektóre reguły, które zostały utworzone w Outlook i nie są obecnie wyłączone zostaną usunięte. Przed usunięciem tych reguł można zalogować się do konta przy użyciu Outlook i sprawdź reguły, aby sprawdzić, czy chcesz zachować je. Włączanie reguł, które chcesz zachować.

 • Reguły są uruchamiane od góry do dołu w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły. Aby zmienić kolejność reguł, zaznacz regułę, którą chcesz przenieść, a następnie wybierz pozycję przenoszenie w górę w górę lub przenoszenie w dół strzałkę, aby przenieść regułę w odpowiednie miejsce, który ma na liście.

 • Niektóre typy wiadomości nie będą wyzwalać reguł skrzynki odbiorczej. Są to m.in.:

  • Powiadomienia o stanie dostarczenia, które obejmują raporty o niedostarczeniu oraz wiadomości systemowe.

  • Potwierdzenia przeczytania i potwierdzenia dostarczenia wygenerowane przez klienta poczty e-mail.

  • Niektóre wiadomości wysłane jako odpowiedzi automatyczne (Poza biurem).

 • Do utworzenia reguły nie potrzebujesz karty Reguły skrzynki odbiorczej. Reguły możesz też tworzyć bezpośrednio z wiadomości. Aby utworzyć regułę bezpośrednio z wiadomości:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość w okienku listy wiadomości, a następnie wybierz polecenie Utwórz regułę.

  • Możesz też po wyświetleniu wiadomości w okienku odczytu wybrać menu rozszerzone menu rozszerzone , a następnie wybrać z tego menu polecenie Utwórz regułę.

 • Każda utworzona reguła zajmuje trochę miejsca w ukrytej sekcji skrzynki pocztowej. Sekcja ta ma pojemność 64 KB. Ilość miejsca zajmowanego przez regułę zależy od kilku czynników, takich jak długość nazwy i liczba zastosowanych warunków. Po osiągnięciu limitu 64 KB otrzymasz ostrzeżenie, że nie możesz już utworzyć ani jednej reguły więcej. W takim przypadku możesz usunąć lub uprościć część istniejących już reguł, aby umożliwić dodawanie nowych reguł. Miejsce zajmowane przez reguły możesz ograniczyć na kilka sposobów:

  • Usuń reguły, których już nie potrzebujesz.

  • Skróć nazwy reguł.

  • Połącz kilka reguł o takim samym działaniu.

  • Usuń kryteria z reguł.

 • Po utworzeniu reguły przesyłania dalej, możesz dodać więcej niż jeden adres przekazywania do. Liczba adresy, które można przesyłać dalej może być ograniczona, w zależności od ustawień dla Twojego konta. Jeśli dodasz więcej adresów nie są dozwolone reguły przesyłania dalej nie będą działać. Po utworzeniu reguły przesyłania dalej z więcej niż jednego adresu je przetestować, aby się upewnić, że działa.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×