Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Aby upewnić się, że Twoje pliki pakietu Office są dostępne, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu dostępnego w programach Word, Excel, Outlook, OneNote i PowerPoint w systemie Windows lub na komputerze Mac oraz w programie Visio w systemie Windows. Znajduje ono problemy dotyczące ułatwień dostępu i wyjaśnia, dlaczego każdy z nich może powodować potencjalne trudności dla osoby niepełnosprawnej. Oferuje także sugestie dotyczące sposobu rozwiązywania poszczególnych problemów.

W tym temacie:

Reguły narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza plik za pomocą zestawu reguł identyfikującego możliwe problemy, jakie mogą wystąpić u niepełnosprawnych użytkowników. W zależności od tego, jak poważny jest dany problem, narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu klasyfikuje go jako błąd, ostrzeżenie lub poradę.

  • Błąd. Zawartość, która powoduje, że dokument jest trudny lub niemożliwy do przeczytania i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych

  • Ostrzeżenie. Zawartość, która w większości sytuacji (ale nie zawsze) utrudnia zrozumienie dokumentu osobom niepełnosprawnym

  • Porada. Zawartość zrozumiała dla osób niepełnosprawnych, którą można przedstawić w inny sposób, aby ułatwić użytkownikowi pracę

Błędy, ostrzeżenia i porady dotyczące narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

W poniższych tabelach wyszczególniono reguły narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu, elementy sprawdzane przez to narzędzie, miejsca, w których można znaleźć rozwiązania poszczególnych problemów, oraz przyczyny, dla których należy rozwiązać te problemy.

Błędy

Jeśli zawartość pliku utrudnia lub uniemożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z niego, narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sklasyfikuje to jako błąd.

Reguła

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza, czy:

Dotyczy tych aplikacji

Dlaczego należy rozwiązać ten problem?

Każdy element zawartości niebędący tekstem ma tekst alternatywny.

Wszystkie obiekty mają tekst alternatywny, a tekst nie zawiera obrazów ani rozszerzeń plików.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Czytniki zawartości ekranu wypowiadają tekst alternatywny, aby opisać obrazy i inną zawartość niebędącą tekstem, której nie mogą zobaczyć użytkownicy. Na podstawie tekstu alternatywnego zawartości niebędącej tekstem użytkownicy powinni zrozumieć cel i znaczenie.

W tabelach określono informacje o nagłówkach kolumn.

Tabele i/lub bloki komórek mają zaznaczone pole nagłówka lub wskazany wiersz nagłówka.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Użytkownicy polegają na nagłówkach tabeli, aby zrozumieć zawartość, która jest później odczytywana przez czytnik zawartości ekranu. Ponadto technologia pomocnicza często używa wiersza nagłówka tabeli, aby poinformować użytkownika o bieżącym położeniu kursora w tabeli oraz udostępnić mu informacje umożliwiające poruszanie się po tabeli.

Wszystkie slajdy mają tytuły.

Slajdy mają tytuły.

PowerPoint

Tytuły slajdów umożliwiają użytkownikom nawigowanie w obrębie prezentacji, między innymi znajdowanie i wybieranie pojedynczego slajdu, do którego można bezpośrednio przejść.

W dokumentach zastosowano style nagłówków

Treść jest zorganizowana za pomocą nagłówków i/lub spisu treści.

Word, Outlook, OneNote

Nagłówki i spisy treści dają użytkownikom kontekst strukturalny oraz umożliwiają nawigowanie i ułatwiają wyszukiwanie w dokumencie.

Ostrzeżenia

Jeśli zawartość w większości sytuacji (ale nie zawsze) jest trudna do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych, narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu ostrzega o tym fakcie.

Reguła

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza, czy:

Dotyczy tych aplikacji

Dlaczego należy rozwiązać ten problem?

Tekst hiperlinku zawiera poprawny opis.

Tekst linku sam w sobie stanowi poprawny opis i dostarcza dokładnych informacji na temat elementu docelowego.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Na podstawie tekstu użytkownicy decydują, czy kliknąć hiperlink. Tekst powinien zawierać jasne informacje o lokalizacji docelowej linku.

Tabela ma prostą strukturę.

Tabele są prostymi prostokątami bez podzielonych czy scalonych komórek lub zagnieżdżeń.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Użytkownicy poruszają się po tabelach za pomocą skrótów klawiaturowych i technologii pomocniczej, która korzysta z prostych struktur tabeli.

W tabelach nie zastosowano pustych komórek jako elementów formatowania.

W tabeli nie ma całkowicie pustych wierszy lub kolumn.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Puste komórki tabeli mogą być mylące dla użytkownika, który sądzi, że w tabeli nie ma więcej zawartości.

Wszystkie karty arkusza mają opisowe nazwy.

Arkusze w skoroszycie zawierają opisowe informacje i nie ma pustych arkuszy.

Excel

Opisowe nazwy arkuszy, na przykład „Sumy sprzedaży — październik”, powodują, że poruszanie się między skoroszytami jest łatwiejsze niż w przypadku domyślnych nazw arkuszy, takich jak „Arkusz1”.

Unikanie stosowania powtarzających się znaków pustych.

Nie ma następujących po sobie spacji, tabulatorów ani symboli powrotu karetki.

Word

Technologia pomocnicza często odczytuje spacje, tabulatory i puste akapity jako puste miejsca. Po kilkukrotnym usłyszeniu informacji „puste” użytkownicy mogą sądzić, że dotarli do końca informacji.

Unikaj stosowania tekstu w kolorze, który nie wyróżnia się od koloru tła.

Kontrast pomiędzy tekstem a kolorami tła jest wystarczający.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Dla osób z wadami wzroku tekst, który nie kontrastuje dostatecznie z tłem może być trudny do odczytania.

Porady

W przypadku zawartości, którą osoby niepełnosprawne mogą zrozumieć, ale którą można lepiej zorganizować lub zaprezentować, jest wyświetlana porada.

Reguła

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza, czy:

Dotyczy tych aplikacji

Dlaczego należy rozwiązać ten problem?

Do obiektów audio i wideo są dołączone podpisy kodowane.

Wszystkie obiekty audio i wideo mają podpisy kodowane.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Bez podpisów informacje w części audio lub wideo mogą być całkowicie niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Kolejność czytania slajdów prezentacji jest logiczna.

Slajdy są wyświetlane w logicznej kolejności.

PowerPoint

Technologia pomocnicza odczytuje slajdy i elementy na slajdach w określonej kolejności. Jeśli kolejność czytania nie jest logiczna, zawartość nie ma sensu.

Tytuły slajdów są unikatowe w obrębie prezentacji.

Niepuste slajdy mają unikatowe tytuły.

PowerPoint

Użytkownicy polegają na tytułach, aby wiedzieć, w którym miejscu zestawu slajdów się znajdują, i aby poruszać się po tym zestawie.

Tabele układu mają strukturę ułatwiającą nawigację.

Kolejność przechodzenia między polami w układzie jest logiczna oraz kolejność tabulacji nie powoduje przechodzenia ciągle do tych samych komórek.

Word

Użytkownicy polegają na układzie tabeli, aby poruszać się po zawartości. Powinien on być uporządkowany logicznie, aby użytkownicy mogli zrozumieć zawartość i poruszać się po niej.

Nie zastosowano obrazów jako znaków wodnych.

Nie ma żadnych znaków wodnych.

Word

Znaki wodne mogą być mylnie uznawane za część głównej zawartości na stronie i powodować nieporozumienia.

Wszystkie nagłówki są umieszczone w poprawnej kolejności.

Wszystkie nagłówki zostały umieszczone w logicznej kolejności.

Word, Outlook, OneNote

Kolejne nagłówki na właściwych poziomach ułatwiają użytkownikom nawigowanie, wyszukiwanie i zrozumienie organizacji dokumentu.

Zobacz też

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×