Przejdź do głównej zawartości

REGLINX.ETS.STATYSTYKA, funkcja

Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

Typ statystyki wskazuje żądaną statystykę w tej funkcji.

Składnia

REGLINX.ETS.STATYSTYKA(wartości;oś_czasu;typ_statystyki;[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS.STATYSTYKA występują następujące argumenty:

 • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

 • Oś czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć jednolity krok i nie mogą być równe zeru. Oś czasu nie musi być sortowana jako prognoza. ETS. STATnie sortuje niejawnie do obliczeń. Jeśli nie można zidentyfikować stałego kroku na podanej osi czasu, Prognoza. ETS. STATnie zwróci #NUM! . Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX. ETS. STATnie zwróci #VALUE! . Jeśli zakresy osi czasu i wartości nie mają jednakowego rozmiaru, Prognoza. ETS. STATnie zwróci błąd #N/A.

 • Typ_statystyki    Argument wymagany. Wartość liczbowa z przedziału od 1 do 8, wskazująca statystykę, która zostanie zwrócona dla obliczonej prognozy.

 • Sezonowość     Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Wartość domyślna 1 oznacza, że program Excel wykrywa sezonowość automatycznie dla prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowego. wartość 0 wskazuje brak sezonowość, co oznacza, że prognoza będzie linearna. Dodatnie liczby całkowite będą wskazywać algorytm używania wzorców o tej długości jako sezonowość. W przypadku każdej innej wartości prognoza. ETS. STATnie zwróci #NUM! .

  Maksymalna obsługiwana sezonowość to 8 760 (liczba godzin w roku). Wszystkie sezonowość powyżej tego numeru będą powodowały #NUM! .

 • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Mimo że oś czasu wymaga stałego kroku między punktami danych, PROGNOZAmi. ETS. STAT obsługuje do 30% brakujących danych i automatycznie dopasuje je. 0 wskazuje algorytm uwzględniania brakujących punktów jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

 • Agregacja    Argument opcjonalny. Mimo że oś czasu wymaga stałego kroku między punktami danych, PROGNOZAmi. ETS. STAT (statystyka) agreguje wiele punktów, które mają taką samą sygnaturę czasową. Parametr agregacji jest wartością liczbową wskazującą, która metoda będzie używana do agregacji kilku wartości z tą samą sygnaturą czasową. Wartość domyślna równa 0 spowoduje użycie średniej, a inne opcje: suma, ile. liczb, MIN, MAX, MEDIAna.

Mogą zostać zwrócone następujące opcjonalne statystyki:

 • Parametr alfa algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości podstawowej — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatnim punktom danych.

 • Parametr beta algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości trendu — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatniemu trendowi.

 • Parametr gamma algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości sezonowości — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatniemu okresowi sezonowemu.

 • Metryka MASE    Zwraca metrykę średniego skalowanego błędu bezwzględnego — miarę dokładności prognozy.

 • Metryka SMAPE    Zwraca metrykę symetrycznej średniej wartości procentowej błędu bezwzględnego — miarę dokładności opartą na błędach procentowych.

 • Metryka MAE    Zwraca metrykę średniej wartości błędu bezwzględnego.

 • Metryka RMSE    Zwraca metrykę pierwiastka błędu średniokwadratowego — miarę różnic między wartościami przewidywanymi i obserwowanymi.

 • Wykryty rozmiar kroku    Zwraca rozmiar kroku wykryty na historycznej osi czasu.

Pobierz skoroszyt z przykładami

Kliknij to łącze, aby pobrać skoroszyt z prognozą programu Excel. Przykłady funkcji ETS

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×