REGLINX.ETS, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Oblicza lub przewiduje przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS). Przewidywana wartość jest kontynuacją wartości historycznych w określonej dacie docelowej, która powinna być kontynuacją osi czasu. Ta funkcja umożliwia przewidywanie przyszłego poziomu sprzedaży, wymagań dotyczących zapasów lub trendów konsumpcyjnych.

Ta funkcja wymaga, aby oś czasu była uporządkowana przy użyciu stałych odległości między poszczególnymi punktami. Na przykład może to być miesięczna oś czasu z wartościami pierwszego dnia każdego miesiąca, roczna oś czasu albo oś czasu z indeksami liczbowymi. W przypadku tego typu osi czasu warto zagregować pierwotne dane szczegółowe przed zastosowaniem prognozy, dzięki czemu wyniki prognozy także będą bardziej dokładne.

Składnia

REGLINX.ETS(data_docelowa;wartości;oś_czasu;[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS występują następujące argumenty:

  • Target_date    Argument wymagany. Punkt danych, dla którego ma zostać określona prognoza wartości. Datą doCelową może być Data/godzina lub wartość liczbowa. Jeśli Data docelowa jest chronologiczna przed końcem historycznej osi czasu, Prognoza. Funkcja ETS zwraca wartość #NUM! .

  • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

  • Oś czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć jednolity krok i nie mogą być równe zeru. Oś czasu nie musi być sortowana jako prognoza. W przypadku obliczeń program ETS posortuje niejawnie. Jeśli nie można zidentyfikować stałego kroku na dostarczonej osi czasu, funkcja REGLINX. ETS zwróci #NUM! . Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX. Program ETS zwróci #VALUE! . Jeśli zakresy osi czasu i wartości nie mają jednakowego rozmiaru, Prognoza. Program ETS zwróci błąd #N/A.

  • Sezonowość     Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Wartość domyślna 1 oznacza, że program Excel wykrywa sezonowość automatycznie dla prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowego. wartość 0 wskazuje brak sezonowość, co oznacza, że prognoza będzie linearna. Dodatnie liczby całkowite będą wskazywać algorytm używania wzorców o tej długości jako sezonowość. W przypadku każdej innej wartości prognoza. Program ETS zwróci #NUM! .

    Maksymalna obsługiwana sezonowość to 8 760 (liczba godzin w roku). Wszystkie sezonowość powyżej tego numeru będą powodowały #NUM! .

  • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS dopuszcza maksymalnie 30% brakujących danych i automatycznie dostosowuje do tego swoje działanie. Wartość 0 wskazuje, że algorytm ma uwzględnić brakujące punkty jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

  • Agregacja    Argument opcjonalny. Mimo że oś czasu wymaga stałego kroku między punktami danych, PROGNOZAmi. Funkcja ETS zwróci wiele punktów, które mają taką samą sygnaturę czasową. Parametr agregacji jest wartością liczbową wskazującą, która metoda będzie używana do agregacji kilku wartości z tą samą sygnaturą czasową. Wartość domyślna równa 0 spowoduje użycie średniej, a inne opcje: suma, ile. liczb, MIN, MAX, MEDIAna.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×