REGLINX.ETS, funkcja

Oblicza lub przewiduje przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS). Przewidywana wartość jest kontynuacją wartości historycznych w określonej dacie docelowej, która powinna być kontynuacją osi czasu. Ta funkcja umożliwia przewidywanie przyszłego poziomu sprzedaży, wymagań dotyczących zapasów lub trendów konsumpcyjnych.

Ta funkcja wymaga, aby oś czasu była uporządkowana przy użyciu stałych odległości między poszczególnymi punktami. Na przykład może to być miesięczna oś czasu z wartościami pierwszego dnia każdego miesiąca, roczna oś czasu albo oś czasu z indeksami liczbowymi. W przypadku tego typu osi czasu warto zagregować pierwotne dane szczegółowe przed zastosowaniem prognozy, dzięki czemu wyniki prognozy także będą bardziej dokładne.

Składnia

REGLINX.ETS(data_docelowa;wartości;oś_czasu;[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS występują następujące argumenty:

  • Data_docelowa    Argument wymagany. Punkt danych, dla którego ma zostać określona prognoza wartości. Data docelowa może być wartością daty/godziny lub wartością liczbową. Jeśli data docelowa przypada chronologicznie przed końcem historycznej osi czasu, funkcja REGLINX.ETS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

  • Oś_czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub niezależny zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć spójną odległość między sobą i nie mogą być zerami. Oś czasu nie musi być posortowana, ponieważ funkcja REGLINX.ETS niejawnie posortuje ją na potrzeby obliczeń. Jeśli na podanej osi czasu nie można zidentyfikować stałych odległości, funkcja REGLINX.ETS zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX.ETS zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli zakresy i wartości osi czasu nie mają jednakowego rozmiaru, funkcja REGLINX.ETS zwraca wartość błędu #N/D.

  • Sezonowość    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Domyślna wartość 1 oznacza, że program Excel automatycznie wykrywa sezonowość prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowości. Wartość 0 wskazuje brak sezonowości, co oznacza, że prognoza będzie liniowa. Dodatnia liczba całkowita wskazuje, że algorytm ma użyć podanej długości wzorca sezonowości. W przypadku dowolnej innej wartości funkcja REGLINX.ETS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

    Maksymalna obsługiwana wartość sezonowości to 8760 (liczba godzin w roku). Dowolna wartość sezonowości przekraczająca tę liczbę powoduje zwrócenie wartości błędu #LICZBA!.

  • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS dopuszcza maksymalnie 30% brakujących danych i automatycznie dostosowuje do tego swoje działanie. Wartość 0 wskazuje, że algorytm ma uwzględnić brakujące punkty jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

  • Agregacja    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS agreguje punkty mające jednakową sygnaturę czasową. Parametr Agregacja to wartość liczbowa wskazująca, która metoda zostanie użyta do agregowania wartości z jednakową sygnaturą czasową. Domyślna wartość 0 powoduje użycie funkcji ŚREDNIA. Można też użyć funkcji SUMA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, MIN, MAX, MEDIANA.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×