REGLINX.ETS.CONFINT, funkcja

Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej. Przedział ufności 95% oznacza, że 95% przyszłych punktów powinno leżeć w takim promieniu od wyniku prognozy funkcji REGLINX.ETS (z rozkładem normalnym). Użycie przedziału ufności może pomóc w ustaleniu dokładności przewidywanego modelu. Mniejszy przedział oznacza większą pewność prognozy dla określonego punktu.

Składnia

REGLINX.ETS.CONFINT(data_docelowa;wartości;oś_czasu;[poziom_ufności];[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS.CONFINT występują następujące argumenty:

  • Data_docelowa    Argument wymagany. Punkt danych, dla którego ma zostać określona prognoza wartości. Data docelowa może być wartością daty/godziny lub wartością liczbową. Jeśli data docelowa przypada chronologicznie przed końcem historycznej osi czasu, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

  • Oś_czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub niezależny zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć spójną odległość między sobą i nie mogą być zerami. Oś czasu nie musi być posortowana, ponieważ funkcja REGLINX.ETS.CONFINT niejawnie posortuje ją na potrzeby obliczeń. Jeśli na podanej osi czasu nie można zidentyfikować stałych odległości, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli zakresy i wartości osi czasu nie mają jednakowego rozmiaru, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #N/D.

  • Poziom_ufności    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa z przedziału otwartego od 0 do 1, która wskazuje poziom ufności dla obliczanego przedziału ufności. Na przykład dla przedziału ufności 90% zostanie obliczony poziom ufności 90% (90% przyszłych punktów powinno leżeć w takim promieniu od prognozowanej wartości). Wartość domyślna to 95%. W przypadku liczb spoza zakresu (0,1) funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Sezonowość    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Domyślna wartość 1 oznacza, że program Excel automatycznie wykrywa sezonowość prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowości. Wartość 0 wskazuje brak sezonowości, co oznacza, że prognoza będzie liniowa. Dodatnia liczba całkowita wskazuje, że algorytm ma użyć podanej długości wzorca sezonowości. W przypadku dowolnej innej wartości funkcja REGLINX.ETS.CONFINT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

    Maksymalna obsługiwana wartość sezonowości to 8760 (liczba godzin w roku). Dowolna wartość sezonowości przekraczająca tę liczbę powoduje zwrócenie wartości błędu #LICZBA!.

  • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT dopuszcza maksymalnie 30% brakujących danych i automatycznie dostosowuje do tego swoje działanie. Wartość 0 wskazuje, że algorytm ma uwzględnić brakujące punkty jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

  • Agregacja    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS.CONFINT agreguje punkty mające jednakową sygnaturę czasową. Parametr Agregacja to wartość liczbowa wskazująca, która metoda zostanie użyta do agregowania wartości z jednakową sygnaturą czasową. Domyślna wartość 0 powoduje użycie funkcji ŚREDNIA. Można też użyć funkcji SUMA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, MIN, MAX, MEDIANA.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×