Przejdź do głównej zawartości

REGLINX.ETS.CONFINT, funkcja

Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej. Przedział ufności 95% oznacza, że 95% przyszłych punktów powinno leżeć w takim promieniu od wyniku prognozy funkcji REGLINX.ETS (z rozkładem normalnym). Użycie przedziału ufności może pomóc w ustaleniu dokładności przewidywanego modelu. Mniejszy przedział oznacza większą pewność prognozy dla określonego punktu.

Składnia

REGLINX.ETS.CONFINT(data_docelowa;wartości;oś_czasu;[poziom_ufności];[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS.CONFINT występują następujące argumenty:

  • Target_date    Argument wymagany. Punkt danych, dla którego ma zostać określona prognoza wartości. Datą docelową może być Data/godzina lub wartość liczbowa. Jeśli Data docelowa jest chronologiczna przed końcem historycznej osi czasu, Prognoza. ETS. CONFINT zwraca #NUM! .

  • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

  • Oś czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć jednolity krok i nie mogą być równe zeru. Oś czasu nie musi być sortowana jako prognoza. ETS. CONFINT posortuje niejawnie na potrzeby obliczeń. Jeśli nie można zidentyfikować stałego kroku na podanej osi czasu, Prognoza. ETS. CONFINT zwróci #NUM! . Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX. ETS. CONFINT zwróci #VALUE! . Jeśli zakresy osi czasu i wartości nie mają jednakowego rozmiaru, Prognoza. ETS. Program CONFINT zwróci błąd #N/A.

  • Confidence_level    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa z zakresu od 0 do 1 (z wyłączeniem) wskazująca poziom ufności dla obliczonego interwału ufności. Na przykład w przypadku interwału ufności w 90ach zostanie obliczona wartość 90% poziomu ufności (90% kolejnych punktów należy do tego promienia w ramach przewidywania). Wartość domyślna to 95%. W przypadku liczb spoza zakresu (0, 1), Prognoza. ETS. CONFINT zwróci #NUM! .

  • Sezonowość     Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Wartość domyślna 1 oznacza, że program Excel wykrywa sezonowość automatycznie dla prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowego. wartość 0 wskazuje brak sezonowość, co oznacza, że prognoza będzie linearna. Dodatnie liczby całkowite będą wskazywać algorytm używania wzorców o tej długości jako sezonowość. W przypadku każdej innej wartości prognoza. ETS. CONFINT zwróci #NUM! .

    Maksymalna obsługiwana sezonowość to 8 760 (liczba godzin w roku). Wszystkie sezonowość powyżej tego numeru będą powodowały #NUM! .

  • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Mimo że oś czasu wymaga stałego kroku między punktami danych, PROGNOZAmi. ETS. CONFINT obsługuje do 30% brakujących danych i automatycznie dopasuje je. 0 wskazuje algorytm uwzględniania brakujących punktów jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

  • Agregacja    Argument opcjonalny. Mimo że oś czasu wymaga stałego kroku między punktami danych, PROGNOZAmi. ETS. CONFINT będzie zagregowany wiele punktów, które mają taką samą sygnaturę czasową. Parametr agregacji jest wartością liczbową wskazującą, która metoda będzie używana do agregacji kilku wartości z tą samą sygnaturą czasową. Wartość domyślna równa 0 spowoduje użycie średniej, a inne opcje: suma, ile. liczb, MIN, MAX, MEDIAna.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×